Vyberte kategóriu

Založiť účet

Predvoľba

Na založenie účtu zadajte, prosím, údaje uvedené vo formulári. Uvedenie týchto údajov je dobrovoľné, ak ich však neposkytnete, nebude možné založiť účet.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov vrátane tých, ktoré boli zhromaždené počas využívania našich internetových stránok a aplikácie, je spoločnosť CCC Slovakia,s.r.o. (Kopčianska 10, 851 01 Bratislava; e-mail: [email protected], telefón: + 421 244 252 652). Prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov môžete taktiež kontaktovať našu zodpovednú osobu na ochranu údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu viesť váš účet, aby ste si mohli užívať výhody, ktoré účet ponúka (napríklad zadávanie objednávok bez nutnosti vypĺňať zakaždým formulár, prístup k histórii objednávok, spravovanie vašich súhlasov na internetových stránkach a podobne), a aby sme vám umožnili využívať ďalšie služby dostupné na našich internetových stránkach.


Spracúvanie vašich osobných údajov z vyššie uvedených dôvodov je nutné kvôli plneniu zmluvy, ktorú uzatvárate prijatím Pravidiel internetových stránok (táto zmluva tvorí právny základ pre také spracúvanie).

Okrem iného taktiež v závislosti od vašej aktivity na našich internetových stránkach (napríklad aké výrobky si prehliadate alebo objednávate) alebo od súhlasu s používaním súborov cookie.


Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj z marketingových dôvodov, aby sme vám mohli ponúkať vašim záujmom a potrebám prispôsobené všeobecné reklamy, ponuky alebo zľavy týkajúce sa našich výrobkov alebo služieb a taktiež subjektov zo skupiny CCC, ktoré sú určené pre všetkých našich zákazníkov (vaše aktivity analyzujeme zjednodušeným spôsobom, vďaka čomu sa môžeme lepšie prispôsobiť konkrétnym aj všeobecným skupinám našich zákazníkov – napríklad iné bannery je možné smerovať na mužov, a iné na ženy, pričom v takom prípade neobmedzujeme rôznym skupinám zákazníkov prístup k zaujímavým ponukám, rovnako ako neovplyvňujeme podstatným spôsobom ich rozhodovanie).


V takom prípade je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov tzv. legitímny záujem prevádzkovateľa údajov a tretej strany (vlastný marketing spoločnosti CCC a subjektov zo skupiny CCC). Ak vyjadríte súhlas s tým, že budete dostávať obchodné informácie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, budeme vám marketingové informácie oznamovať aj týmto spôsobom. Proti takému postupu, samozrejme, môžete vzniesť protest.


Vaše osobné údaje budeme spracúvať taktiež na účely súvisiace s možnosťou uplatniť nároky a brániť sa proti nárokom (vašich alebo tretích osôb). V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie takých údajov legitímny záujem prevádzkovateľa.


Aby sme vám mohli umožniť používať váš účet, budeme vaše údaje uchovávať počas napĺňania zmluvy, ktorú uzatvárate prijatím Pravidiel pre internetové stránky (pričom ich odstránime tri roky po vašej poslednej aktivite). V prípade marketingových aktivít až kým nevznesiete námietky, ale nie dlhšie než tri roky, ak nám však zákon nestanoví povinnosť uchovávať tieto údaje po dlhší čas alebo ich budeme spracúvať v rámci klubu CCC alebo našich ďalších služieb. 


Vaše údaje spracúvané na účely súvisiace s potenciálnou nutnosťou vymáhať pohľadávky a brániť sa proti pohľadávkam budeme uchovávať do premlčania týchto nárokov stanoveného právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom.


V ktorejkoľvek chvíli máte právo na:

- podanie sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov ;

- poskytovanie svojich osobných údajov napríklad inému prevádzkovateľovi (ak nie je základom pre ich spracúvanie legitímny záujem prevádzkovateľa);

- prístup k svojim osobným údajom vrátane práva vyžiadať si ich kópie;

- požiadať o opravu, obmedzenie spracúvania alebo vymazanie svojich osobných údajov


Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam skupiny CCC a subjektom, ktoré nám pomáhajú spravovať naše internetové stránky a aplikácie, vybavovať objednávky a realizovať reklamné akcie a marketingové kampane (napríklad nás podporujú pri rozosielaní informácií prostredníctvom e-mailov), zaisťujú podporu a prevádzku našich informačných nástrojov a systémov (napríklad vykonávajú servis nášho softvéru, prechovávajú údaje), poskytujú teleinformatické služby, prevádzkujú predajne, v ktorých si môžete vyzdvihovať objednaný tovar, a taktiež poskytujú našim dodávateľom právne a poradenské služby.


Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.