-30% EXTRA na letní kolekci, včetně zlevněných modelů s kódem: EXTRA. Využijte Final Sale až do -70% na ccc.eu

ZOBRAZIT

Изберете категория

ПРАВИЛНИК НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ В ССС КЛУБ

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нашият Клуб. По всяко време можете да се присъедините към нас чрез нашият уебсайт или в нашите магазини (не забравяйте, че трябва да сте навършили 16 години). Потвърждаване на членството ще бъде карта, която ще Ви позволи да се насладите на ползите от участието Ви в Клуба.

Основно предназначение на Клуба е Вашата потребителската ориентация. Вие, като член на Клуб ССС — ако сте навършили 18 години, ни позволявате да се запознаем с интересите Ви чрез наблюдаване на история на покупките Ви, или любимите Ви модели обувки. Това ни позвалява подобре разберем Вашите очаквания и Вашите навици и след това възможно най-добре да адаптираме нашите предложения към Вашите нужди. 

Пълнолетните членове на Клуба имат достъп до специални промоции, за които се изпращат по имейл или sms-съобщение. Те получават също информации за промоциите за нашите най-близки партньори. Ако сте навършили 16 години, но сте под 18 години, можете да използвате клуба на CCC в ограничена степен, тогава получавате информации само за общи предложения за всички клиенти на CCC (няма да анализираме интересите Ви, за да адаптираме нашите оферти към тях).

Участие в CCC клуб ще Ви донесе много ползи, включително профилиране, когато навършите 18 години. Разбира се, по всяко време можете да се откажете от Клуба в този случай ще изтрием Вашите лични данни).

По-долу подробно описваме правилата на Клуба. Информацията, която предоставяме може да Ви изглежда много подробна, но това се изисква от закона. Ние се опитахме да опростим езика, доколкото е възможно, но ако имате някакви въпроси, разбира се, че ще им отговорим.


1. Предмет на Правилника и предложения на ССС Клуб

1) Настоящият документ определя:

а) формалните условия на ССС Клуб;

б) условията за участие в ССС Клуб, включително правата и задълженията на Организатора

в) Членовете на Клуба;

г) Ползите за Членовете на Клуба, като Промоции или Подаръци;

д) Принципи за осъществяване на Комуникацията.

2) Целта на ССС Клуб е популяризиране и рекламиране на Организатора, чрез постоянно адаптиране към нуждите на индивидуалните клиенти, напр. чрез анализиране колко често възрастни Членове посещават уебсайта, или какви продукти купуват в стационарните магазини на организатора. Колкото по-често пълнолетните Членове на Клуба ползват услугите на Организатора и купуват продуктите му, толкова по-добре ще могат да бъдат подготвени промоциите и изненадите за тях. Липсата на участие в ССС Клуб, или членове на възраст помалко от 18 години, ще попречи на Организатора в осъществяване на подобни действия.

3) В рамките на ССС Клуб Организаторът създава профили на пълнолетните Членове на Клубаанализира и прогнозира техните лични предпочитания. Това прави възможно възползване от профити, напр. специални промоции, подаръци, или информации за промоции. Създаването на профил на пълнолетен Член на Клуба е необходимост, за тази цел — без създаването на профил организаторът няма да знае очакванията и нуждите на клиентите, a самите клиенти — Членовете на Клуб ССС няма да могат да се възползват напълно от клубните възможности.

4) CCC Клуб е предназначен за всички лица над 16-годишна възраст, които имат интерес да участват в него (достъпът до Клуб CCC не е ограничен).


2. Дефиниции

Всички термини, използвани в настоящия правилник изписани с главни букви, имат следното значение, освен ако в контекста на тяхното използване не е посочено друго:

Клуб CCC – програма за лоялност, тази програма, нейната специфичност и принципи са описани в Правилника. CCC Kлубът е организиран и управляван от Организатора. Целта на програмата е популяризиране и рекламиране на Организатора, увеличаване на неговата популярност, насърчаване за закупуване на продуктите му и използването на неговите услуги. Промоции или други специални оферти не могат да бъдат комбинирани, освен, ако не е предвидено друго в правилата на Промоцията, или друга специална оферта за цена или за продукт.

Лични данни – информация за идентифицирано, или подлежащо на идентификация физическо лице.

Формуляр за кандидатстване – формуляр съдържащ личните данни, попълнен от лицето, което иска да се присъедини към ССС Клуб

Kарта – маркирана с индивидуален номер карта се издава безплатно от Организатора за Члена. Картата потвърждава членството в Клуба и създава възможност за използването ѝ. Картата не е тип кредитна, платежна или банкова карта. С развитието на функционалността на ССС Клуб, Организаторът за удобство на Члена може да издаде карта под електронна форма.

Член на Клуба – физическо лице, на възраст над 16 години, което по начин описан в настоящия Правилник се е присъединило към CCC Kлуб, въз основа на правилно попълнен формуляр за кандидатстване. Членът на Клуба не извърша стопанска сделка, пряко свързана със стопанската му, или професионалната му дейност (той е потребител).

Koмуникация – услуга, предоставяна по електронен път, основен елемент на ССС Клуб. Комуникацията на Организатора до членовете на Клуба се осъществява най-вече по електронен път, под формата на телефонни съобщения – SMS-и, и по пощата. Комуникацията е свързана най — вече с новините за Промоции и специални оферти, свързани с продукти и услуги предоставяни от Организатора, включително тези посветени само за членовете на Клуба. В рамките на развитието на функционирането си , Организаторът може да осъществява комуникация и чрез други канали.

Профил – услуга предоставена по електронен път, набор от ресурси в информационната система на Организатора. Позволява на членовете на Клуба да използват допълнителни функции/услуги. Член на Клуба се регистрира в профила си, след сключене на Договор, по начин посочен във формуляра за вход. Профилът позвалява преди всичко редактиране и съхраняване на личните данни на члена както и за достъп до Правилника. Регистрацията в профила изисква само подаване на ограничен брой цифри — за да могат да се открият и отстранят грешките.

В зависимост от решението на члена и приемането на отделни разпоредби, профилът може да бъде и предмет от по-широки услуги, предоставяни на членовете на ССС Клуб по електронен път.

Oрганизатор – фирма CCC Обувки България ЕООД, със седалище в гр. София 1505, България, Сердика Офиси, офис 1001, бул. „Ситняково“ 48, ет.10, вписана в Tърговски Регистър от Агенцията по вписванията към Министрество на правосъдието в град София, Булстат BG203290703, дружествен капитал 100 000 лв., внесен изцяло, адрес имейл: [[email protected]], телефонен номер [+359 2 439 8083] (плащане по стандартна връзка - съгласно ценовата листа на съответния оператор).

Подарък – определено от Организатора предимство в материална форма, предназначено за член на Клуба. Съществото на подаръка се определя въз основа на отделни принципи/ правила избрани от Организатора с цел на промоция и реклама, включително на негови продукти и услуги и продукти и услуги на ССС Клуб.

Насърчаване (Промоция) – специфични условия за продажба на продуктите на Организатора за определено време, посветени за членовете на Клуба ( отстъпки, намаления, ваучери, отстъпки), регулирани в рамките на отделни принципи / правила за насърчавания, описани в тях.

Правилник / Договор – документ уточняващ правилата и спецификата на CCC Kлуб и правилата за представяне и ползване на услугите, предоставяни от Организатора чрез уебсайта. Договорът определя правата и задълженията на Члена и Организатора. В обхвата на услугите, предоставяни по електронен път.

Уебсайтът – уебсайтът на Организатора, намиращ се на адрес www.ccc.eu.

Технически изисквания - минимални технически изисквания, изпълнението на които е необходимо за сътрудничество с използваната от организатора система, включително попълване на онлайн формуляра за кандидатстване и използването на сметката. Именно:

(1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет, в случаи на мобилни приложения - мобилно устройство;

(2) достъп до електронна поща;

(3) Интернет браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-нова версия или Internet Explorer версия 10.0 и по-нова, Opera версия 12.0 и по-нова, Google Chrome версия 23.0. и по-висока, Safari версия 5.0 и по-висока;

(4) препоръчителна минимална разделителна способност на екрана: 1024x768; (5), което позволява за запис Cookies файлове и поддръжка на Javascript в уеб браузъра.

За да може Член на Клуб да сключи договор чрез уебсайта, той трябва да има валиден / активен имейл адрес, както и в определени случаи клавиатура, или друго посочващо устройство, което позволява правилното попълване на електронни формуляри


3. Общи разпоредби

1. Във връзка с участие в ССС Клуб, Организатор ще извършва следните дейности (по-долу посочените елементи са необходими за функционирането на Клуба):

a. автоматично aнализира и прогнозира аспекти свързани с поведението и личните предпочитания на пълнолетните Членове на Клуба, за да създаде профили на тези Членове;

б. oрганизиране на промоциите и съгласно решението си предаване на Подаръци

в. изпращане на съобщения в рамките на Комуникацията.

2. CCC Kлуб се организира върху територия на Република България.

3. Участие на Член в CCC Kлуб е доброволно и безплатно.

4. Член на Клуба може да се присъедини към Клуб на ССС по всяко време.

5. Правата, произтичащи от участието в Клуба, не могат да бъдат прехвърляни от члена към третастрана.

6. Членът на Клуба е задължен да участва в Клуба по начин, съотвестващ с разпоредбите на приложимото право, с разпоредбите на Правилника, както и с обичайните и правила за социално съвместно съществуване. Най-вече е дължен за:

а) предоставяне във формуляра за кандидатстване само правилни, актуални и необходими за членството данни;

б) незабано уведомяване на Oрганизатора за всяка промяна в Личните си Данни, предоставени във формуляра за кандидатстване;

в) запазване на номера на карта си в конфиденциалност (не разкриване на номера на трети лица);

г) използване на услугите и функциите на CCC Клуб, предоставени от Организатора по начин, който не пречи на работата на Клуба и по начин, който не е неудобен за другите членове на клуба и Организатора;

д) недоставяне и не прехвърляне в ССС Клуб всяко обсъждание, забранено от разпоредбите на приложимото право, и по-специално обсъждане, нарушаващо авторските права на трети лица, или личните им права (забрана за поставяне на незаконни обсъждания);

е) непредприемане на действия като:

- предприемане на ИТ дейности или други дейности насочени към задържане на информация, която не е предназначена за Членовете на Клуба, включително данни на други членове, или намесване в правилата, или техническите аспекти на работата на Клуба;

- незаконно модифициране на съдържанието предоставено от организатора.

Информацията за CCC Клуб на уебсайта или в стационарните магазини на Организатора, е само покана за сключване на договор, посочена от Организатора към клиентите, не Оферта в съответствие с разпоредбите на Гражданския кодекс.

4. Сключване на договор

1. Условието за присъединяване към Клуба на ССС (сключване на Договор) е:

а) навършени 16 години и притежаването на пълна или неограничена правоспособност (сключеният договор с лице, над 16 години, все още непълнолетно, принадлежи към договори, сключвани обикновено в дребни текущи дела от ежедневието);

б) попълване на формуляра за кандидатсване по правилен, пълен, четлив и изряден начин и предаването му на Организатора ( освен в случаи на он-лайн формуляра за кандидатстване, изисква се кликване върху линк за активиране и активиране на акаунта на уебсайта);

в) прочитане на Правилника и приемането му;

г) получаване на карта.

2. След като условията за участие в Клуба на ССС станат съвместно изпълнени, както е посочено в ал. 1 по-горе, лицето, което се е присъединило към Клуба на ССС, става негов член. След сключване на Договор, Членът на Клуба може да използва профила си.

3. Oрганизаторът може да направи достъпни различни, избрани от него форми на формуляра за кандидатсване, най вече под форма на хартиена, или електронна версия (за попълване с помощ от Уебсайт).

4. В рамките на развитието на функционалностите на CCC Kлуб Организаторът може да въведе и други форми на Формуляр за Кандидатстване.


5. Kaрта

1. Kaртите остават собственост на Организатора, те са издават безплатно.

2. Член може да има само една карта.

3. Kартата може да бъде използвана само от члена, който е получил картата.

4. Условието за ползване на предимствата като Промоции, или получаване на Подаръци, е показване на карта, или предоставене на Организатора на номера на картата. Картата може да се използва от човек, който показва я всеки път

5. В случай на повреда, загуба, или кражба на Картата, членът е длъжен да съобщи за това събите на Организатора (напр. за имейл адрес [[email protected]], телефон [+359 2 439 8083] или в магазин на организатора) – Kопие на картата ще бъде издадено на Члена.

6. Във всеки случай на прекратяване на Договора, членовете се задължават да унищожат, или да върнат картата на Организатора.


6. Прекратяване на Договора

1. Продължителността на членството в Клуба е неограничена, но все пак личните данни на членовете, ще бъдат изтрити от Организатора, след изтичане на три години от последното влизане в профила извършено от член на Клуба. Ако специални разпоредби предвиждат друг срок, то се прилагат съответните разпоредби от Правилника.

2. Oрганизаторът може прекрати договора по всяко време ( по важни причини, наречени «затворен каталог») с предизвестие от един месец. Такива важни причини могат да бъдат:

а) промяна на правните разпоредби регламентиращи предоставяне на услуги от страна на организатора, засягащи взаимните права и задължения, определени в Договора.

Промяна в тълкуването на горепосочените разпоредби в поредица от съдебни решения или препоръки издадени от съответните органи или служби;

б) промяна в начина на предоставяне на услуги, само поради технически или технологични причини;

в) промяна на обхвата, или начина на предоставяне на услугите, за които се прилагат разпоредбите на Правилника. Въвеждане от Организатора на нови, промяна или отнемане на досегашните съществуващи функционалностите, или услуги обхванати от Правилника;

г) сливане, разделяне или трансформиране на Организатора, или промяна на други идентификационни данни на Организатора посочени в настоящия Правилник ( в обхват необходим за актуализиране на подобни данни).

Oрганизаторът може прекрати договора в седемдневен срок с известие и/или да откаже на Член допълнителни права за използване на Клуб ССС, както и може напълно, или частично да ограничи достъпа на член към съдържанията за които се говори в § 9 по-долу, по важни причини т. е. В случаи на груби нарушения от страна на Члена на настоящия Правилник ( затворен каталог), т. е. когато Член нарушава разпоредби от § 3 ап. 5 и 6 от Правилника.

Oрганизаторът може да прекрати договора определен в параграф 2 и 3 от гореспоменатите и изпраща по електронен път, или по телефона предоставен от Члена във Формуляра за Кандидатстване.

5. В случай на прекратяване на договора , Промоциите остават валидни за срока посочен в регламентите/ правилата отделно регулирани от Организатора, но не по-дълго от срока на Договора.


7. Жалби и извънсъдебно разрешаване на спорове

1. Жалби относно ССС Клуб могат да бъдат изпращани до Организатора под каквато и да е форма, например на имейл за адрес : [[email protected]] или по телефон: [+359 2 439 8083].

2. Препоръчва се в жалбата си членът да предостави информация за обстоятелствата свързани с жалбата и опис на евентуалното искане , както и данни за връзка с жалбоподателя. Това ще улесни и ускори обработването на жалбата от Организатора. Изискванията на предходното изречение са само препоръки и не засягат ефективното разглеждане на жалбите подадени без придружен опис.

3. Oрганизаторът ще разгледа жалбата подадена от Член, не по-късно от 14 дни от получаването ѝ освен ако законови разпоредби или регламенти изискват друго.

4. Участието в ССС Клуб не нарушава други права на Членовете най-вече тези произтичащи от качеството му на потребител,

5. Извънсъдебните средства за разглеждане на жалби и клиентска защита се прилага доброволно. Следните разпоредби са с информационен характер и използването на извънсъдебните средства за разглеждане на жалби не е задължително за Организатора.

6. Правилата за водене на производства по извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове и свързаните с това правила за задълженията на предприемачите, са посочени в правните разпоредби или в регламентите, прилагани от органите на съответните държави за разрешаване на потребителски спорове. Подробностите за възможността на Член (в качество и на потребител) от използването на извънсъдебните процедури, и достъп до тези процедури, са определени в седалищата на градските, или областни омбудсмани по въпроси защитаващи се с интересите на потребителите, техния уебсайт, или в седалищата на неправителствените организации за защита на потребителските права..

Комисия за защита на потребителите в България и/или Комисията за защита на личните данни:

7. Член на Клуба, който също е потребител има следните примерни възможности за използване на извънсъдебните средства за разглеждане на жалби и получаване на обезщетение:

а) Член на клуба има право да подаде молба с предложение за уреждане на спора изникващ от сключен договор към постоянен потребителски арбитражен съд.

б) Член на клуба има право да подаде молба с предложение за уреждане на спора изникващ от сключен договор.

в) Член на клуба има право да получи безплатна помощ при разрешаване на спора с Организатора, използвайки помощ от градски или областен омбудсмани по въпроси на потребителите, или помощ от социална организация за защита на потребители, Платформата ODR е също източник на информации за формите на извънсъдебното разрешаване на спорове, които могат да възникат между предприемачите и потребителите.


8. Лични Данни

- Организаторът е едновременно администратор на личните данни на Членовете.

- Личните данни на Член на Клуба, предоставени във формуляра за кандидатстване, данни получени въз основа на активност на пълнолетния Член в интернет, мобилни приложения и стационарни магазини на Организатора или ССС групата, данни за транзакциите направени с Картата ( включително номер на картата, дата и място на транзакцията, предмет на транзакцията, платена сума и начин на плащане), данни за местоположението ( при допълнително съгласие на Члена, което съгласие може да бъде анулирано, по всяко време, чрез промяна на конфигурациите в сметката на Члена) ще бъдат обработени с цел сключване на договор и осъществяването му, най-вече:

− регистрация на Членовете на клуба, издаване на карти, приемане и преглеждане на жалби;

− реклама, представяне на оферти за продукти, или услуги на Организатора

− преоценка и анализ на дейността на пълнолетни Членове, включително в рамките на автоматизирана обработка на личните данни (система за профилиране), пазарен и статистически анализ;

− представянето и предоставянето на определени ползи, предназначени за пълнолетен член на Клуба, като например специални оферти, предложения и подаръци, както и предоставянето на рекламни съдържания за продукти /услуги от Организатора, предназначени към предпочитанията на профилирания член, включително взетите решения по електронен път .

− Профилирането се състои от съставянето на избрани лични данни при активност на пълнолетен член. Като активност се разбира дейността му в интернет, мобилни приложения и стационарни магазини на Организатора, като и данни за местоположение ( при допълнително съгласие от члена на групата). Тези дейности са необходими за изпълнение на Договора и:

а) придават възможност за по-добро разбиране на навиците и очакванията на пълнолетния член на Клуба, подготовка на оферта и развитието на самия ССС Клуб като по-ефективен и за по-добро адаптиране към нуждите на членовете му. Членовете които са навършили 18 години ще получат едновременно възможност за ползване на посветени оферти, промоции и подаръци;

б) имат основно значение в осъществяване на задачите ССС Клуб, който е съсредоточен върху нидивидуални нужди на членове му.

− Членът има право да подаде жалба до компетентния орган за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни), има право на достъп до своите лични данни, има право да поиска поправки, изтриване (право да „бъде забравен“), ограничаване на обработката им както и на предоставянето им.


9. Интелектуална собственост

Изключителните права за всички елементи, включително по смисъла от Законаза авторското право и сродните му права , предоставяни от Организатора, служат на Организатора както и лицата с които той е сключил съответните споразумения. Членът на Клуба има право да използва горепосоченото съдържание безплатно, само за лична употреба, и с цел лична полза дадена от ССС Клуба, по целия свят, за периода на активноста на Договора. Използване на горното съдържание в друг обхват е допустимо само въз основа на писмено, изрично, предварително съгласие издадено от упълномощен за това предмет. Друг вид съгласие е нищожен.


10. Промяна на Правилника

1) Oрганизаторът може въведе промени в Правилника в случай на възникване най — малко една от подадени по-долу по важни причини (наречени «затворен каталог»):

а) промяна на правните разпоредби регламентиращи предоставяне на услуги от страната на организатора, засягащи взаимните права и задължения, определени в Договора. Промяна в тълкуването на горепосочените разпоредби в последица от съдебни решения или препоръки издадени от съответните органи или служби;

б) промяна в начина на предоставяне на услуги, само поради технически или технологични причини;

в) промяна на обхвата или начина на предоставяне на услугите, за които се прилагат разпоредбите на Правилника. Въвеждане от Организатора на нови, промяна или отнемане на досегашните съществуващи функционалности, или услуги обхванати от Правилника;

г) сливане, разделяне или трансформиране на Организатора, или промяната на други идентификационни данни на Организатора посочени в настоящ Правилник ( в обхват необходим за актуализиране на подобни данни).

2) По случай на въвеждане на промени в Правилника, Организаторът публикува консолидирано съдържание на Правилника вУебсайта и в стационарни магазини. Той също така информира Членове на Клуба за промени в Правилника, чрез изпращане на имейли или SMS съобщения.

Това страните признават като предоставяне на информация по начин който позвалява на клиента да се запознае cъс съдържание на информацията.

3) Промяна в Правилника влиза в сила след 14 дни от дата на изпращане на информацията за нея. Член има право да прекрати договора в рамките на 14 дни от дата на уведомяването за промени в Правилника. Това не засяга правото на Член за оттегляне от ССС Клуб по всяко време, без посочване на причини. Промяна на Правилника няма влияние върху Подаръци и Промоции признати или предоставени на Член, преди промяната.


11. Прекратяване / отказ от Договора

1. Член на ССС Клуб има право прекрати договора си за участие в Клуба, по всяко време подавайки съответното заявление под каквато и да е форма, например по електронна поща, на следния електронен адрес: [[email protected]] или по телефона [+359 2 439 8083].

2. Независимо от правото на отказ от участие в ССС Клуб, поради разпоредбите от Устава за Правата на Потребителите в CCC от 30 май 2014 г (Сб.зак. от 2014 г. ап. 827 с изменения) Член на Клуба, който е сключил Договор от разстояние ( чрез попълване на онлайн формуляр), може да се оттегли от договора в 14 дневен срок от сключването му, без да посочи причини, и без да плаща разноски различни от предвидените правото. За запазване на срока на отказ, Членът на Клуба, трябва да изпрати заявление си към Организатора, преди изтичане на крайния срок.

Членът може изпрати заявление:

а) по електронна поща, на адрес: [[email protected]];

б) с използване на формуляра за отказ, който представлява приложение № 1 към настоящия Правилник.


12. Заключителни разпоредби

1. Правилник е в сила от: 25.05.2018 г.

2. Договорът се сключва от Организатора на български език. Записване, защита и достъп до съществените разпоредби на Договора сключен чрез Уебсайт, се осъществява чрез изпращане на електронно съобщение за имейл адрес предоставен от Член.

3. Организаторът предоставя технически и организационни мерки, съответстващи към степента на заплаха за сигурността при предоставянето на услуги чрез уебсайта. Използването на уебсайта е свързано с типични заплахи, свързани с предаването на данни с помощта на интернет, т.е. разпространение, загуба или достъп до тях от неоторизирани лица.

4. По въпроси, които не са обхванати от настоящия Правилник, се прилагат общоприложимите разпоредби на българското право.

5. Изборът на българското право не лишава Член, който е също потребител, от правна защита. Защитата не може да бъде изключена от споразумение между Организатора и Члена. Тази правна защита, в съответствие с приложимите разпоредби ще се прилага и при липса на избор.


Приложение № 1 - образец на формуляр за отказ от договора

(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само при желане за прекратяване на договора)

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само при желане за отказ от договора)

− адресат:

Oбувки България ЕООД

Бул. „Ситняково“ 49, Сердика Офиси, ет. 10, офис 1001

1505 София , България

− Аз, Ние (*) с настоящото информирам/е(*) за моето/нашето оттегляне от договор за продажба на следващите артикули (*) договор за доставка на следващите артикули (*) договор за изработка(*)/договор за услугата(*)

− Дата на сключване на договор(*)/получаване(*)

− Име и фамилия на потребител(и)

− Aдрес на потребителя(ите)

 Подпис на потребителя(ите),(само ако формулярът е изпратен под хартиена форма )

Дата

 (*) ненужното се заличава