Онлайн магазинът на ССС е вече тук. Пазарувате удобно от дома си

Изберете категория

Политика за защита на личните данни

Бисквитки - обобщение


Какво са бисквитките?

Бисквитките са компютърни данни, конкретно текстови файлове, съхранявани на крайните устройства на потребителите (компютри, телефони и т.н.), предназначени за използването на уебсайтове. Тези файлове се използват, за да се разпознае устройството на потребителя и да се покаже уебсайтът, индивидуализиран спрямо техните предпочитания. Бисквитките обичайно съдържат името на уебсайта, от който произхождат, продължителността на съхранение на крайното устройство и уникален номер.


За какво използваме бисквитки?

Бисквитките се съдържат в HTTP протокола, който се използва за целите на комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той се състои от ключ, указващ названието на стойността и времето, след което браузърът трябва да изтрие бисквитката. Повечето от техните функции съответстват на настройките по подразбиране, предоставяни от браузърите. Бисквитките се използват, за да се улесни използването на уебсайта и за индивидуализиране на съдържанието му, включително нашите предложения, така че да отговарят на предпочитанията на потребителя и да увеличат ползваемостта и персонализацията на съдържанието на уебсайта.


Какви бисквитки използваме?

Използваме два вида бисквитки, т.нар. "сесийни" и "постоянни" бисквитки. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато потребителят излезе от профила си на уебсайта или деактивира софтуера (уеб браузър) - след което те автоматично се изтриват от устройството на потребителя. “Постоянните бисквитки остават на устройството на потребителя за времето, уточнено в параметрите на бисквитките или докато бъдат ръчно изтрити от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на уебсайта, са предмет на тяхната собствена политика за защита на личните данни.

Бисквитките, които използваме, са основно предназначени да улеснят потребителите да използват нашия уебсайт, например чрез "запомняне” на предоставената информация, така че да не се налага да я предоставят всеки път. Използваме също бисквитки, които ни позволяват да индивидуализираме предоставяното онлайн съдържание (като реклами и снимки) спрямо предпочитанията на потребителя.


Политика за защита на личните данни и бисквитки

Когато потребител използва нашия уебсайт, ние използваме бисквитки, за да идентифицираме браузъра или устройството на потребителя, като бисквитките събират различни видове информация, която принципно не представлява лични данни (не правят възможно идентифицирането на потребителя). Въпреки това, в зависимост от съдържанието и употребата, известна информация може да бъде свързана с конкретно лице (напр. пълнолетен член на ССС клуб или клиент, който регистрира профил в нашия уебсайт) и така може да се разглежда като лични данни. Съгласно политиката на CCC данните са криптирани, така че да се предотврати неправомерен достъп.


Профилиране

Технологията на бисквитките, използвана на нашия уебсайт, ни позволява да научим за предпочитанията на потребителите - например, като анализираме колко често посещават нашия уебсайт или какви продукти разглеждат най-често. Анализирането на онлайн поведението ни помага да разбираме по-добре навиците и очакванията на потребителите и да се адаптираме към техните нужди и интереси. Благодарение на тази технология можем да представим на потребителите индивидуализирано препоръчано съдържание и реклами (например, реклама, показана, защото потребителят наскоро е разглеждал обувки само в категорията "официални дамски обувки“) и от наличните предложения да покажем най-вече тези, които най-добре отговарят на нуждите на потребителя.

Ако потребител не приеме бисквитките, които позволяват показването на реклами, персонализирани за неговите или нейните интереси, това не означава, че той или тя няма да получават реклами, когато използват нашия или други уебсайтове. В този случай той или тя ще продължат да получават същия брой реклами, но те няма да се свързани с неговата или нейната активност.

Също така, достъпът до информация относно онлайн активността на потребителите ни позволява да извършваме пазарни и статистически анализи.

Информацията, събрана и съхранявана в бисквитките, може да се запази след края на вашата сесията на браузъра, което прави възможно същата да се използва, например, по време на следващото посещение.


Ретаргетинг

С помощта на бисквитките ние използваме технология, която ни позволява да изпращаме рекламни съобщения на потребителите, които вече са посетили нашия уебсайт, когато посетят други уебсайтове, включително такива на лица, сътрудничещи си с наши партньори. Поради това ние вярваме, че за потребителите е по-привлекателно и практично да получават съобщения, които отговарят на техните интереси и нужди, които са идентифицирани от анализа на тяхното предходно поведение въз основа на бисквитките. Това е причината, поради която ние се интересуваме от това да показваме текущо рекламно съдържание на потребителите, докато те използват различни уебсайтове, за да осигурим рекламно съдържание, което е адаптирано към тяхната предишна онлайн активност.


Бисквитки на трети страни

Бисквитките, които използваме, са предназначени основно за оптимизация на опита на потребителя, когато използва нашия уебсайт. Въпреки това, ние си сътрудничим с други дружества по отношение на техните маркетингови (рекламни) дейности - за целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на компютъра или друго устройство на потребителя, също записва бисквитки, произхождащи от лица, които провеждат такива маркетингови дейности. Списъкът с нашите доверени партньори може да бъде открит по-долу, в точка 8.15. Предназначението на бисквитките от тези трети страни е да се подобри представянето на реклами, които отговарят на онлайн активността на потребителя, при предоставянето на рекламно съдържание от трети страни на потребителите.

Поради това, когато потребител посещава нашия уебсайт, бисквитките на нашите партньори също биват съхранявани на компютъра или друго устройство на потребителя. Това служи, например, за събиране на информация за видени или закупени продукти.


Изтриване/блокиране на бисквитки

Моля, обърнете внимание, че съгласието за използване на бисквитки може да се променя през управление на съгласието на нашия уебсайт или вашия уеб браузър.

По подразбиране уеб браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютъра или друго устройство на потребителя, свързан с мрежата, позволява поставянето на специфични видове бисквитки на такова устройство. Тези настройки могат да бъдат променяни, така че да блокират използването на бисквитки в настройките на браузъра или да информират потребителя всеки път, когато такива се изпращат към устройството. По този начин вашето съгласие за използването на тази технология може да се изменя или отменя по всяко време (предотвратявайки запазването на бисквитки в бъдеще).

Подробна информация относно възможностите и методите за използване на бисквитки e достъпна в настройките на софтуера (уеб браузъра).

Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои от функционалностите, достъпни на уебсайта.

Моля, обърнете внимание, че изключването ще се приложи само към конкретния браузър. Това означава, че същото действие ще трябва да бъде предприето за всеки друг браузър, използван на същото или различно устройство.


ПОЛИТИКА НА ГРУПА CCC ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ


1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тази политика за защита на личните данни за уебсайта, приложението (мобилно приложение) и CCC клуб (за краткост: "политика') e само с информативна цел, т.е. не налага никакви задължения на клиента на уебсайта, приложението, член на ССС клуб или лицензодателя. Политиката също така не налага никакви задължения на потребителите.

1.2. Информацията, съдържаща се в политиката, e от общо естество. Подробна информация относно обработването на конкретни лични данни е достъпна всеки път в клаузата за информация, показвана на видимо и лесно достъпно място по време на събирането на всякакви такива данни. Това се отнася в частност до информация относно целта и законовото основание за обработването на лични данни, периода на тяхното съхранение и получателите, на които се предават.

1.3. Администратори на Вашите лични данни са:

- "CCC Обувки България" ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 203290703, ДДС № BG203290703, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48, България и електронна поща: [email protected]

- CCC S.A., вписано във Търговския регистър към Националния съдебен регистър към Районен съд за Вроцлав-Фабрична във Вроцлав, IX. Търговско отделение на Националния съдебен регистър, KRS номер 0000211692, номер от Националния фирмен регистър (REGON): 390716905, данъчен идентификационен номер (NIP): 692-22-00-609 със седалище в Полковице, ул. Стрефова 6, 59-101 Полковице и електронна поща на: [email protected]

"CCC Обувки България" ЕООД и CCC S.A. (наричани  „Съвместни администратори“) обработваме Вашите лични данни като съвместни администратори на лични данни. Това означава, че носим съвместна отговорност за начина, по който обработваме и защитаваме Вашите лични данни:

- на данни, събрани чрез уебсайта, приложението (включително използването на бисквитки или подобна технология) или други канали за комуникация с клиента или член на ССС клуб;

- на данни, събрани чрез формуляра за регистрация на ССС клуб и други данни, събрани във връзка с членство в CCC клуба, включително данни за транзакции, извършени посредством картата;

- на данни, получени въз основа на онлайн активността на клиента или член на клуба, в мобилни приложения или във физическите магазини на ССС групата;

- на данни, предоставени от лицензодателя в частност чрез https://www.instagram.com и https://www.facebook.com или въведени в информационни системи през уеб базирани допълващи функции, позволяващи добавянето на снимки или мнения;

- на данни за локация;

При дадено съгласие партньорите на ССС, посочени по-долу в т. 8.15, могат да действат като администратори на личните данни на клиенти, членове на клуба или лицензодатели.

1.4. Можете да се свържете и с длъжностното лице по защита на лични данни, използвайки данните за контакт, посочени в точка 1.3.

1.5. Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни. Ако все пак искате да подадете жалба, относно обработването на личните Ви данни или не сте доволни от начина, по който управляваме Вашата информация, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на лични данни: Комисия за защита на личните данни (адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/91-53-518; имейл: [email protected]).

1.6. Личните данни на клиента, члена на ССС клуб или лицензодателя се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OB L 119, 4.5.2016, т. 1) (наричан по-нататък и "ОРЗД') и други действащи в момента разпоредби, напр. по време на целия период на обработка на конкретните данни. Лични данни означава всяка информация относно идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (за краткост: “Лични данни'). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-конкретно чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

1.7. Администраторът на лични данни полага особени грижи за защита интересите на субектите на данни и в частност следва да се увери, че събираните от него данни са:

- обработвани законосъобразно, по надежден и прозрачен начин;

- събирани за определени, изрични и легитимни цели и не се обработват допълнително по начин, който не съответства на такива цели;

- подходящи, релевантни и ограничени до необходимото по отношение на целите, за които се обработват;

- верни, и, когато това е необходимо, поддържани актуални;

- пазени във форма, позволяваща идентифициране на субекта на данните за период не по-дълъг от този, необходим за целите, за които се обработват;

- обработвани по такъв начин, че да се осигури подходяща защита на личните данни, включително защита срещу неоторизирано или незаконно обработване и случайна загуба, унищожение или вреда, посредством технически или организационни мерки.

1.8. Всички думи, фрази и съкращения на този уебсайт, които започват с главна буква (напр. Уебстраница, CCC Клуб, Електронна услуга) следва да се разбират според тяхната дефиниция, описана в Условията за използване на уебсайта и Правилник на програма за лоялност CCC клуб. В случай, че посочените документи използват същата дума, фраза или съкращение в друг смисъл, разпоредбите на настоящата политика следва да се четат в съответствие с дефиницията в условията за използване на уебсайта, правилата за програмата за лоялност CCC клуб или с оглед на всички значения заедно, адекватно на контекста при използването на думата, израз или съкращението в политиката.


2. ЦЕЛ, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ОБХВАТ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

2.1. Целта и обхватът на данните, обработвани от администратора, всеки път са основно функция от обхвата на услуги, ползвани от дадено лице. Например: (I) администраторът обработва различен набор от данни в зависимост от това дали клиентът е член на ССС клуб; (II) само лични данни на член на клуба може да се обработват за целите на предоставянето, представянето или осигуряването на члена на клуба на конкретни оферти и промоции, индивидуализирани спрямо неговите предпочитания (не е достъпно за лица, които не са членове на клуб).

2.2. Целта и обхватът на данните са резултат и от съгласието на потребителя, члена или лицензодателя, както и от законовите разпоредби, и се определят по-нататък от неговите действия на уебсайта, приложението или като част от CCC клуб. Например, ако клиентът на уебсайта не се съгласи да получава търговска информация по електронна поща, администраторът няма да обработва неговите/нейните лични данни в тази връзка.

2.3. Възможните цели за обработка на лични данни от администратора включват в частност:

a. сключване и изпълнение на договора или предприемане на действия при искане от страна на евентуален клиент или член на клуба преди сключване на договора, включително:

- сключване и изпълнение на споразумение за услуги (профил) или предприемане на действие при искане от страна на потенциален клиент преди неговото сключване - обработваме данните, за да поддържаме профила, така че клиентът да се възползва от предимствата, които той предлага, напр. пускане на заявки без необходимост да се попълват формуляри, достъп до историята на покупките, управление на съгласието, дадено на уебсайта и позволяващо използването на други услуги, достъпни на нашия сайт;

- сключване и изпълнение на договор за продажба (профил) или договор за резервиране или предприемане на действие при искане от страна на потенциален клиент преди неговото сключване - ние се нуждаем от лични данни, за да приемем заявката/резервацията, в частност потвърждението им, и изпълнението на сключения договор - напр. изпращане на избрания продукт, или в случай, че е необходимо да се осъществи контакт с клиента по този въпрос;

- сключване и изпълнение на договор за постъпване в ССС Клуб – обработваме данните, за извършване на маркетингова дейност, презентиране на реклами, създаване на оферти и отстъпки (също съобразени с Вашите интереси) в обхвата, касаещ нас или нашите партньори (т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, напр. при общи промоции).

- получаване и обработка на рекламации;

- провеждане на конкурси, в частност за целите на избор на победители и раздаване на награди;

b. представяне на клиента или на члена на клуба на реклами, предложения или промоции (отстъпки) относно продукти или услуги на администратора или дружества от групата ССС, предназначени за всички получатели. Дружествата от групата на ССС са тези, изброени в приложения списък;

c. оценка и анализ на активност и информация относно клиента, включително автоматизирано обработване на лични данни (профилиране), за представяне на общи предложения или промоции (отстъпки за продукти или услуги на администратора или лица от групата ССС), предназначени за всички получатели, по начин, който е индивидуализиран спрямо интересите на клиента, но без да влияе значително върху техните решения, както и пазарни и статистически анализи;

d. обработване на искове и защита от искове на трети страни;

e. осигуряване на съответствие със задължения по закон, напр. данъчни и счетоводни разпоредби;

f. кореспонденция с клиенти и членове на CCC клуб, включително формуляри и изследвания.

2.4. За пълнолетни членове на клуба личните данни може също да се обработват за следните цели:

a. представянето на общи реклами, предложения или отстъпки относно продуктите или услуги на администратора или дружества от групата ССС по начин, съобразен с интересите на дадения член на клуба (профилиране);

b. представяне, създаване, разпределяне и реализация на реклами, предложения или отстъпки (включително промоции и подаръци), предназначени за член на клуба, във връзка с продукти или услуги на администратора или дружества от групата ССС (не са достъпни за лица, които не са членове на клуба), съобразени с техните предпочитания (профилиране), включително в резултат на автоматизирано вземане на решения.

2.5. За лицензодателите личните данни може също да се обработват във връзка с разпространението на дейностите, представянето на изображението на лицензодателя и изображенията на трети страни по отношение, на които лицензодателят е упълномощен да предоставя съгласие за използване.

2.6. Обработването на личните данни на клиента, член на клуба или лицензодател, се основава най-вече на необходимостта от изпълнение на договора, по който той/тя е страна или необходимостта да се предприеме действие преди сключването на договора (член 6(1)(б) от ОРЗД). Горното е приложимо най-вече за лични данни, предоставени във формулярите при регистриране на профил, пускане на заявки и сключване на договор за продажба или резервиране на уебсайта или приложението, и формуляра за кандидатстване за ССС клуба, и, когато става дума за лицензодатели, за личните данни, предоставени в частност чрез https://www.instagram.com и https://www.facebook.com или въведени в информационни системи през уеб базирани допълващи функции, позволяващи добавянето на снимки или мнения.

2.7. Необходимостта от изпълнение на договора e също основание за обработването на личните данни, за да се представят реклами, предложения или отстъпки, съобразени с интересите на членове на клуба, както и тяхното създаване, разпределяне и реализация във форма, индивидуализирана за членове на клуба. Това се прилага само за пълнолетни членове на клуба.

2.8. При другите операции по обработване за маркетингови цели, такова обработване се основава върху изпълнението на целите, произтичащи от легитимните интереси на администратора или на дружества от групата ССС (член 6(1)(е) ОРЗД). До степента, в която партньорите на администратора могат също да имат пряк достъп до такава информация, обработването се основава на доброволно съгласие (член 6(1)(a) ОРЗД).

2.9. За останалите (други) цели личните данни на клиента, члена на клуба или лицензодателя може да се обработват на основание на:

a. доброволно предоставяне на съгласие (член 6(1)(a) ОРЗД);

b. задължителни законови разпоредби - когато обработването e необходимо за изпълнение на законово задължение на администратора, напр. когато на основание на данъчни или счетоводни разпоредби администраторът извърши плащане по сключени договори за продажби (член 6(1)(в) от ОЗРД);

c. цели, различни от уточнените по-горе, произтичащи от легитимни интереси на администратора или на трета страна, в частност за установяване, предявяване или защита от искове, водене на кореспонденция, включително чрез формуляри за контакт (включително отговор на кореспонденция с клиент), пазарни и статистически анализи (член 6(1)(е) от ОЗРД).

2.10. В частност администраторът може да обработва следните лични данни:

a. по отношение на клиентите, използващи уебсайта или приложението:

- лични данни, предоставени в съответния формуляр по време на регистрация на профил, подаване на заявки или създаване на резервация на уебсайта (в частност: име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер, физически магазин, избран за целите на резервацията, адрес [улица, номер на блок/къща, номер на апартамент, пощенски адрес, град, държава], домашен адрес/място на дейност/седалище [ако е различно от адреса за доставка], и в случай на клиенти, които не са физически лица, също името на дружеството и данъчния идентификационен номер [NIP] и други данни, събрани по време на използването на уебсайта или приложението;

- лични данни, предоставени за взимане на участие в конкурси чрез формата за контакт

- лични данни, предоставени при подаване на рекламации;

- други данни, в частност данни, получени въз основа на онлайн активността на клиента или члена на ССС клуб, чрез мобилни приложения или физически магазини на групата ССС, включително такива, получени през уебсайта, приложения или други канали за комуникация с клиента или член на клуба, използвайки бисквитки и подобни технологии;

b. по отношение на членове на клуба:

- лични данни, предоставени във формуляра за регистрация на ССС клуба (в частност: име и фамилия, телефонен номер, дата на раждане, адрес на електронна поща) и други данни, събрани във връзка с CCC клубно членство, включително транзакции, извършени с картата на ССС клуб;

c. по отношение на лицензодателите:

2.11. Разпоредбата за личните данни e доброволна, въпреки това може да е необходима, например, за подаването на заявка от клиента и нейното изпълнение (сключване и изпълнение на договор на продажба), създаване на резервация, регистрация на профил, и в случая на член на клуба и лицензодател, за присъединяване към CCC клуба и съответно издаване на лиценз на администратора.

Обхватът на данните, изисквани за сключване на съответното споразумение, е посочен всеки път предварително на уебсайта (ние посочваме данните, изисквани за сключване на споразумение/използване на конкретна функция) или чрез други комуникационни канали.

Непредоставянето на лични данни може да доведе до невъзможност да се изпълнят ефективно горните действия.

2.12. За целите на представянето на общи реклами, предложения или отстъпки, предназначени за всички CCC клиенти, по начин, съобразен с интересите на даден потребител или пълнолетен член на клуба, администраторът може да получи информация за техните предпочитания, напр. като анализира колко често те посещават уебсайта, дали и какви продукти купуват от сайта или физическите магазини на групата ССС. Това позволява по-добро разбиране на очакванията на клиента или член на клуба и адаптирането към техните нужди, без значително да се повлияват техните решения. Благодарение на използването на усъвършенствани технологии от страна на администратора, горните действия често ще бъдат извършвани от системата по автоматичен начин, така че изпратеното съдържание да бъде максимално актуално и клиентът или член на клуба да може да го разгледа бързо.

2.13. За пълнолетните членове на клуба горепосоченият анализ на интереси или предпочитания ще послужи също за създаването, разпределението и реализацията на персонализирани реклами, предложения или отстъпки специално за член на клуба (не са достъпни за лица, които не са членове на клуба). Колкото по-често даден член на клуба използва услугите и закупува продуктите на администратора, толкова по-добри промоции и изненади може да бъдат предложени. Неучастието в CCC клуба няма да позволи на администратора да стори това.


3.ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

3.1. Съответната част от личните данни, обработвани всеки път от администратора, е резултат основно от обхвата на услуги, ползвани от клиента или член на клуба.

3.2. Целта и обхватът на данните са резултат и от съгласието на потребителя, члена или лицензодателя, както и от законовите разпоредби, и се определят по-нататък от неговите действия на уебсайта, приложението или като част от CCC клуба.

3.3. Партньорите на CCC могат да участват в обработването на личните данни до ограничена степен, в частност тези, които предоставят техническо съдействие за ефективното управление на уебсайта, приложението или CCC клуб, като доставчици на услуги за хостинг или ИТ услуги, преносители или посредници, извършващи доставка на заявките, лица, обработващи електронните плащания или разплащане с карти на уебсайта, дружества, поддържащи софтуер, лица, съдействащи на администратора при маркетингови кампании, или работещи във физическите магазини, където е възможно да се използват предимствата, получавани в CCC клуба и резервирани за покупка продукти, както и доставчици на юридически и консултантски услуги.

3.4. Личните данни на клиента, член на клуба или лицензополучателя може да се прехвърлят всеки път на дружества от групата ССС.

3.5. Като част от своята маркетингова (рекламна) дейност администраторът използва услугите на трети страни, които използват бисквитки на уебсайта/приложението: Подробен списък на тези лица може да бъде намерен в точка 8.14. от политиката.


4. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

4.1. Всеки клиент, член на клуба и лицензодател има право по всяко време:

- да подаде оплакване до ръководителя на службата за защитата на лични данни;

- да прехвърля лични данни, предоставени на администратора и обработвани автоматично, когато обработването се основава на съгласие или споразумение, напр. на друг администратор;

- да има достъп до лични данни (напр. получаване на информация относно лични данни, предмет на обработване);

 - да поиска корекция и ограничаване на обработването (напр. ако личните данни не са верни) или заличаване на лични данни (напр. в случай на незаконно обработване).

4.2. Всеки клиент, член на клуба и лицензодател има правото да възрази по всяко време срещу обработването на неговите/нейните лични данни на принцип "необходимо да се знае" за цели, произтичащи от легитимни интереси на администратора или трета страна, в частност срещу обработването за маркетингови цели, включително профилиране (ако няма други правновалидни основания за обработване с приоритет над интересите на клиента, член на клуба или лицензополучател).

4.3. Ако обработването се основава на съгласието на клиента, член на клуба или лицензодател, той/тя има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие обаче не влияе върху законността на обработването, извършвано на основание на такова съгласие преди оттегляне.


5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТА СТРАНА

5.1. Като част от използването от страна на администратора на инструментите, поддържащи неговите текущи операции, осигурявани напр. от Google, личните данни на клиента, член на клуба или лицензодател могат да бъдат прехвърлени в държава извън Европейското икономическо пространство, в частност Съединените американски щати (САЩ) или всяка друга държава, в която партниращото дружество поддържа инструменти за обработването на лични данни в сътрудничество с администратора.

5.2. Освен това, личните данни, предоставени от лицензодателя в хода на сътрудничеството могат да бъдат прехвърлени в държава извън Европейското икономическо пространство, т.е. Съединените американски щати, когато прехвърлянето е необходимо за целите на осигуряване на сътрудничество между администратора и лицензодателя от страна на доставчиците на ИТ услуги.

5.3. Клиентът, членът на клуба и лицензодателят имат правото да получат информация за предпазните мерки, прилагани от администратора по отношение на прехвърлянето на лични данни в трета държава.


6. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Личните данни може да се съхраняват за периода на употреба на уебсайта, приложението или участие в CCC клуб и да бъдат изтрити три години след последната активност на дадено лице на уебсайта, приложението или CCC клуб, освен ако от администратора се изисква да обработва личните данни за по-дълъг период съгласно закона (напр. данъчни и счетоводни разпоредби).

6.2. В случая на лични данни предоставени от лицензодателя в хода на сътрудничеството, могат да бъдат съхранявани за продължителността на сътрудничество между администратора и лицензодателя при уговорените там условия (напр. до прекратяване на лиценза), освен ако от администратора не се изисква да обработва личните данни за по-дълъг период съгласно закона (напр. данъчни разпоредби).

6.3. Ако обработването на личните данни зависи от съгласието на клиента, член на клуба или лицензодателя, личните данни може да се обработват до оттегляне на съгласието.

6.4. Някои лични данни може да бъдат съхранявани по-дълго в случай, че клиентът, членът на клуба или лицензодателят имат претенции срещу администратора, за да може администраторът да предяви претенции или за отговор и защита срещу претенции на трети страни.

6.5. В зависимост от обхвата на личните данни и целите на обработването, личните данни може да бъдат съхранявани за различни периоди от време.

6.6. Във всеки случай предимство ще има по-дългият период за съхранение на лични данни.


7. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Администраторът има техническата възможност да комуникира дистанционно с клиента, член на клуба или лицензодателя (напр. по електронна поща).

7.2. Търговска информация относно продукти или услуги на администратора или дружества от групата ССС може да се изпраща само на основание на съгласие, предоставено от клиента, член на клуба или лицензодател. В някои случаи такова съгласие може да бъде необходимо за сключването и изпълнението на договора - напр. в случая на присъединяване към CCC клуба.


8. БИСКВИТКИ

8.1. Доколкото технологията на бисквитките (или технология с подобна функция), използвана от администратора, събира информация относно всеки посетител на уебсайта или приложението, следните разпоредби на политиката се прилагат към всички лица, които използват уебсайта или приложението, независимо дали те са клиенти (тези, които подават заявки, резервират продукти или имат профил), членове на клуба или лицензодатели (за краткост: "потребител').

8.2. Уебсайтът и приложението използват технология, която съхранява и получава достъп до информация на компютър или друго устройство, свързано с мрежата (в частност използващо бисквитки или подобни решения), за да осигурят максимално удобство при използването на уебсайта или приложението, включително за статистически цели, и за да персонализират представяното съдържание спрямо интересите на потребителя. По време на посещението на потребителя в уебсайта или при използване на приложението, данните относно онлайн активността на потребителя могат да бъдат автоматично събрани.

Доколкото администраторът може да използва решения, подобни на бисквитките, следните разпоредби на политиката се прилагат еднакво към такива технологии.

8.3. Бисквитка е малка част текстова информация, която се изпраща от сървър и се съхранява на устройството на потребителя (обичайно на твърдия диск на компютъра или на мобилно устройство). Тя съхранява информация, от която уебсайтът или приложението може да имат нужда, за да се адаптират към използването на уебсайта или приложението от страна на потребителя и да събират статистически информации относно уебсайта или приложението, напр. кои страници са били посетени, какво е свалено, както и името на домейна на доставчик на Интернет услуга на потребителя или страната на произход на потребителя. Съхраняването и достъпът на технологията до идентификацията на потребителя (ИД) позволява на приложението да работи офлайн и да запазва предпочитанията на потребителя, когато той/тя не е в профила си. Приложението съхранява идентификацията на текущия потребител до момента, в който потребителят влезе в приложението, промени приложението към уебсайта в езиковата версия, предложена от CCC, или деинсталира (премахне) приложението от мобилното устройство.

8.4. Когато потребителят използва нашия уебсайт или приложение, ние използваме бисквитки, за да идентифицираме браузъра или устройството на потребителя, доколкото бисквитките събират различни видове информация, която принципно не представлява лични данни (не позволява идентифицирането на потребителя). Въпреки това, в зависимост от съдържанието и употребата, известна информация може да бъде свързана с даден потребител (напр. конкретно лице, като се приписва определено поведение на даден потребител, напр. като го свърже с данните, предоставени при регистрирането на профил на уебсайта - и съответно може да се разглеждат като лични данни).

8.5. Основното предназначение на използваните бисквитки е улесняването на използването на уебсайта и приложението от потребителя, например чрез "запомняне" на веднъж предоставената информация, така че да не се налага да бъде предоставяна всеки път, и за персонализиране на тяхното съдържание, включително рекламите, към предпочитанията на потребителя. Бисквитките се използват също за увеличаване на ползваемостта и персонализацията на съдържанието на уебсайта и приложението, включително представянето, създаването, разпределението и реализацията на реклами, предложения или отстъпки, предназначени за даден потребител според неговите/нейните интереси (това е приложимо само ако потребителят e също член на клуба).

Използваната в уебсайта и приложението технология на бисквитките прави възможно да се придобият знания за предпочитанията на потребителя - напр. чрез анализ колко често той/тя посещава уебсайта, или какви продукти купува във физическите магазини на групата ССС. Анализирането на онлайн поведението ни помага да разбираме по-добре навиците и очакванията на потребителите и да се адаптираме към техните нужди и интереси. Благодарение на тази технология ние можем да представяме на потребителите препоръки и реклами, съобразени с тях (например, реклама, представена, защото потребителят наскоро е разглеждал обувки в категорията "мъжки кожени обувки') и да предложим по-добри промоции и изненади на потребителите, които са членове на ССС клуб.

На базата на бисквитките администраторът също използва технология, която му позволява да достигне до всички потребители, които някога са посещавали уебсайта или приложението с рекламно съобщение, докато използва уебсайтове, притежавани от други доставчици на интернет услуга.

8.6. Потребител, който не е член на клуба, може да възрази срещу действията, предприети от администратора за целите, описани в точка 8.5. по-горе, ако те се основават на легитимен интерес на администратора или трета страна. В случая на потребители, които са членове на клуба, обработването на данни за тези цели e необходимо за изпълнението на договора, сключен към момента на присъединяване към CCC клуба.

8.7. Съгласието на потребителя e необходимо за получаването и съхраняването на информация, използвайки бисквитки. По подразбиране уеб браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютъра или друго свързано с мрежата устройство, позволяват поставянето на специфични видове бисквитки на такова устройство и така получаването на информация за потребителите. Съгласието за използване на бисквитки, дадено в настройките на браузъра, може да се измени или оттегли по всяко време (но в такъв случай някои елементи на уебсайта може да не функционират адекватно). Оттеглянето на съгласие не влияе върху законността на обработването, осъществявано на основание на съгласие преди неговото оттегляне (подробна информация за това как да оттеглите съгласие можете да намерите в точки 8.17 – 8.20 на политиката).

Основанието за обработване на получените данни e легитимният интерес на администратора, т.е. нуждата да се осигури най-високото възможно качество на съдържанието, представяно от администратора чрез съобразяването му с предпочитанията на потребителите, и маркетинг, включително директен маркетинг, на продуктите и услугите на администратора или неговите партньори. До степента, в която партньорите на администратора може също да имат пряк достъп до такава информация, обработването се основава на доброволно съгласие, а в случая на членове на клуба, на нуждата да се изпълни договорът. В случая на оттегляне на горепосоченото съгласие от член на клуба няма да можем да предоставяме пълната гама от предимствата на CCC клуба.

8.8. Във връзка с информацията, събирана с бисквитки, които може да се свържат с конкретно лице, се прилагат разпоредбите на политиката относно лични данни, в частност правата на субекта на данните. Подробна информация относно данни, събирани с бисквитки, е предоставено също, например, в клаузата за информация, показана на ясно и лесно достъпно място по време на първото посещение на уебсайта.

8.9. Бисквитките, използвани на уебсайта или в приложението, не са вредни за потребителя или компютъра/крайните устройства, използвани от него/нея, и поради това ние препоръчваме да не деактивирате бисквитки в браузърите. Уебсайтът и приложението използват два вида бисквитки: сесийни бисквитки, които остават на съхранение на компютъра или мобилно устройство на потребителя, докато той излезе от профила си на уебсайта или деактивира софтуера (Интернет браузър), и постоянни бисквитки, които остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на бисквитките или докато бъдат ръчно изтрити в Интернет браузъра.

8.10. В зависимост от това дали личните данни, събирани от бисквитките, се отнасят до клиента, член на клуба или лицензодателя, такива данни може да бъдат съхранявани съгласно точка 6 от тaзи политика.

8.11. Лични данни, събирани от бисквитки относно потребител, който не е клиент на уебсайта (който не е подал заявка, не е резервирал продукт, няма профил) и не е член на клуба или лицензодател, ще бъдат съхранявани, докато бъде повдигнато възражение. Администраторът ще изтрива лични данни, ако те не се използват за маркетингови цели в продължение на 3 години, освен ако законът не изисква администраторът да обработва личните данни за по-дълъг период.

8.12. Някои лични данни може да бъдат съхранявани за по-дълъг период, ако потребителят има претенции към администратора, за да могат тези претенции да бъдат обработени от администратора, или за обработка и защита срещу претенции на трети страни в рамките на давностния период, както е определен по закон.

8.13. Във всеки случай предимство ще има по-дългият период за съхранение на лични данни.

8.14. Примери за използвани в уебсайта бисквитки:


Вид бисквитка

Име

Описание

Срок на запазване

Постоянни

бисквитки-модални

Генерирани, когато потребител прочете свързано с бисквитка съобщение на уебсайта. Изисквани, за да се скрие съобщението в случая на посетители, които вече са прочели съобщението

една година

Постоянни

umbrella
Използвани, за да се установи дали трябва да бъде показан "umbrella модул"

една година

Постоянни

olapicедин месец

Сесия

PHPSESSID

съхранява сесийни идентификатори

един месец

Постоянни

device_view

Идентификация на устройството

един месец

Постоянни

pos_select

Запомня избора на магазин

съхранява се за времетраенето на сесията

Постоянни

2c3a31aa9e353b308f950a852d04ae5b

Клиент произход

един месец


8.15. Бисквитките, използвани от администратора, са основно предназначени за оптимизация на изживяването на потребителя при използване на уебсайта или приложението. Въпреки това администраторът си сътрудничи с други дружества по отношение на техните маркетингови дейности - за целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на компютъра или друго устройство на потребителя, също записва бисквитки, произхождащи от лица, които провеждат такива маркетингови дейности, които също могат да станат администратори на лични данни. Целта на бисквитките, изпращани от тези лица, e да се осигури ефективна реализация на целта да се показват само тези реклами, които отговарят на индивидуалните интереси и нужди на потребителя - по мнението на администратора показването на персонализирана реклама e по-привлекателно за потребителя от реклама, която не е свързана с неговите/нейните нужди. Без тези бисквитки това не би било възможно, доколкото рекламното съдържание се доставя на потребителите от дружествата, работещи съвместно с администратора.

Като част от своята маркетингова дейност, администраторът използва услугите на следните лица, които използват бисквитки на уебсайта/приложението:

1. Google AdWords

2. Google Analytics

3. Google DoubleClick

4. Hotjar

5. Facebook

6. AdForm

7. Awin AG

8. RTB House

9. Synerise

10. QuarticOn

8.16. За повече информация относно използваните от тези лица бисквитки, моля да се запознаете с техните политики за защита на данни.

8.17. Потребителят може да промени начина, по който се използват бисквитките, като променя съгласието от управление на съгласието на нашия уебсайт, в браузъра или в приложението, включително блокиране или отстраняване на такива, произхождащи от уебсайта (и други уебсайтове). За да направи това, потребителят следва да измени настройките за поверителност на уебсайта, в браузъра или в приложението. Методът за изтриване варира в зависимост от уеб браузъра. Информацията за това как да се отстранят бисквитки би трябвало да бъде намерена в раздела "Помощ" на избрания уеб браузър. Изтриването на бисквитки не е същото като изтриване на получени чрез бисквитки лични данни от администратора на личните данни.

8.18. Например, в Internet  Explorer бисквитките могат да бъдат модифицирани, както следва: Tools -> Internet Options -> Privacy; в Mozilla Firefox: Tools -> Options -> Privacy; и в Google Chrome: Settings -> Show advanced settings -> Privacy -> Content settings -> Cookies. Пътищата за достъп може да варират в зависимост от версията на използвания браузър.

8.19. Подробна информация за това как да управлявате бисквитките на мобилен телефон или друго мобилно устройство може да се намери в наръчника на потребителя/инструкциите на въпросния мобилен телефон или устройство.

8.20. Ограничаване на използването на бисквитки в дадено устройство предотвратява или значително възпрепятства правилното функциониране на уебсайта или приложението, например, това е свързано с невъзможност да се поддържа сесията.

8.21. Възможно е също да се блокират бисквитки на трети страни, като същевременно се приемат бисквитките, които са директно използвани от администратора (в зависимост от настройките на браузъра).


9. ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТОРА

9.1. Можете да се свържете с администратора директно, по всяко време, като изпратите съответното съобщение в писмен вид или по електронна поща на адреса на администратора, посочен в уводната част на политиката (т.1.3).

9.2. Администраторът съхранява кореспонденция за статистически цели и с намерението да отговаря на всякакви запитвания по най-добрия и бърз възможен начин, както и във връзка с процедурата по обработка на рекламации и евентуалните решения, по предстоящи за извършване действия по отношение на конкретните профили, въз основа на това, което бива подадено към него. Адресите и данните, събирани по този начин, няма да бъдат използвани за комуникационни цели, различни от тези, свързани с обработване на постъпилите искания.

9.3. При контакт с администратора и за да може същият да предприеме конкретни действия, администраторът може да поиска от засегнатото лице да предостави данни повторно, включително лични данни, напр. име, фамилия, адрес на електронна поща и т.н., за да потвърди тяхната самоличност, да осигури обратна връзка по въпроса и да предприеме желаните действия. Предоставянето на такива данни не е задължително, но може да бъде необходимо за извършването на действията или получаване на информацията, от която засегнатото лице се интересува.


10. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

10.1. Отчитайки нивото на техническо развитие, разходите за внедряване и естеството, обхвата, контекста и целта на обработването, както и риска от нарушаване на правата или свободите на физически лица, с различна вероятност за настъпване и сериозност на заплаха, администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, осигуряващи защита на обработваните лични данни, в съответствие със заплахите и категориите защитени данни, в частност защитава данните от неоторизирано разкриване, и обработване в нарушение на действащото право, както и промени, загуба, повреда или унищожение. Разкриването пред външни лица на информация за техническите и организационни мерки, прилагани за защита на обработването, може да навреди на тяхната ефективност, като застраши правилната защита на личните данни.

10.2. Администраторът прилага следните технически мерки, за да предотврати неоторизирано придобиване и изменение на подадени по електронен път лични данни:

a. Защита на личните данни срещу неправомерен достъп.

b. SSL сертификат на уебсайта, където се предоставят лични данни.

c. Криптиране на данните, използвани за оторизиране на лице да използва функциите на уебсайта.

d. Достъп до профила само при предоставяне на индивидуално потребителско име и парола.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът приканва потребителите да прочетат правилата и разпоредбите/общи условия и политики за защита на данни, приложими към такива други уебсайтове. Тази политика се прилага единствено към посочените действия на администратора.

11.2. Администраторът си запазва правото да изменя политиката в бъдеще, наред с другото, и по следните важни основания:

a. промени в приложимото законодателство, в частност по отношение на защитата на лични данни, телекомуникационни закони, услуги, предоставяни чрез електронни средства и потребителски права, които засягат правата и задълженията на администратора или правата и задълженията на субекта на данните;

b. развитие на функциите или електронните услуги, произтичащи от напредването на Интернет технологията, включително приложение/реализация на нови технологични или технически решения, засягащи обхвата на политиката.

11.3. Всеки път, когато се правят промени по политиката, администраторът ще предоставя информацията в тази връзка на уебсайта и в приложението. След всяка промяна ще бъде публикувана нова версия на политиката с нова дата.

11.4. В случай на съмнение или противоречия между политиката и съгласието, предоставено от субекта на данните, или информацията, предоставена от администратора в клаузите за информация, в хода на събиране на лични данни (напр. в регистрационния формуляр на уебсайта), независимо от разпоредбите на политиката, администраторът винаги предприема и установява обхвата на дейностите на основание на доброволно съгласие или разпоредбите на закона, и субектът на данните трябва да действа съгласно информацията, предоставена в горепосочените клаузи. Този документ e само с обща и информативна цел (не представлява договор или набор от правила/разпоредби).

11.5. Тази версия на политиката e в сила от 26.04.2021.