-30% EXTRA na letní kolekci, včetně zlevněných modelů s kódem: EXTRA. Využijte Final Sale až do -70% na ccc.eu

ZOBRAZIT

Изберете категория

Правила за връщане на стоки

Обърнете внимание!


Ако сте закупили вашия продукт онлайн - моля, прочетете политиката за връщане на закупени онлайн продукти на нашия уебсайт на [Връщания]).

Закупен онлайн продукт, дори ако показва следи от употреба, може да се върне съобразно посочените по-горе срокове и условия на адрес: CCC София Мол Сердика бул. “Ситняково” 48, ет. -1 1505 София.

Моля обърнете внимание, че носите отговорност за всяко намаление на стойността на стоката, което настъпи в резултат на използването й по начин, различен от този, необходим за установяването на естеството, характеристиките и функционирането на продукта.


Ако върнат онлайн продукт показва следи от употреба или e увреден по какъвто и да е начин, служителите на физическия магазин CCC нямат право да приемат продукта.


Ако желаете да върнете продукти, закупени от магазина, се прилага следващата политика.


Политика за връщане на продукти, закупени във физически CCC магазини


I. При общите условия, посочени по-долу, CCC позволява клиенти да връщат нов и неизползван продукт, закупен във физически магазин, без да е необходимо да посочват причина. Това се отнася до цялата продуктова гама, с изключение на козметика, аксесоари за грижа за обувките и бижутерия (накратко: "Продукт').

1. Клиент, който не е член на CCC Клуб, може да върне продукта до седем календарни дни, следващи деня след датата на покупката.

2. Клиент, който е член на CCC Клуб и е регистрирал своята покупка на продукт в клубната карта, може да върне продукта в рамките на тридесет календарни дни, следващи деня след датата на покупката.

3. Тези крайни срокове изтичат на последния ден, в часа на затваряне на магазина, където клиентът занася върнатия продукт. Ако крайният срок за връщане се пада в ден, на който CCC магазинът e затворен за клиенти, крайният срок изтича в часа на затваряне на съответния магазин на следващия ден от отварянето му.

4. Продуктът, предмет на връщане, следва да се достави в оригиналната си и ненаранена опаковка в който и да е физически CCC магазин в страната, в рамките на сроковете, посочени в точки 1 и 2 по-горе, и през работното време на този магазин, като в противен случай се губи правото на връщане на продукта.

5. Най-късно заедно с върнатия продукт клиентът е задължен да предостави доказателство за покупка под формата на оригиналната касова бележка или ДДС фактура, иначе губи право да върне продукта. В случай, че връщането e направено от клиент, който е член на CCC Клуб, и покупката е била регистрирана по клубната карта, касова бележка или фактура не са необходими.

6. Ако е упражнено правото за връщане на продукта, договорът за продажба ще се счита за несключен по отношение на върнатия продукт, при условие, че валидността на заявеното намерение да се упражни правото на връщане ще зависи от изпълнението на задълженията, изброени в точки 3 и 4 по-горе (договорно право за оттегляне).

7. Клиентът заплаща непосредствените разходи за връщане на продукта, включително доставката му до физическия магазин. Като част от промоционална кампания, CCC може да предложи на клиента възможността връщаните продукти да бъдат взети от CCC.

8. Връщането на продукта следва да се документира с подписа на клиента и служителя, приемащ връщането, върху документа за връщане, свързан с дадената касова бележка или фактура.

9. При еднократни промоционални кампании (траещи по-малко от 24 часа), възможността за връщане на продукт се изключва поради ограничената наличност на служители на магазина, които да приемат връщането по време на промоционалната кампания - което не изключва правото на връщане, както е предвидено по тази политика. Не е възможно да се върне продукт, получен от клиента в резултат на замяна с нов такъв, поради несъответствие на продукта с договора съгласно приложимите разпоредби.

10. Могат да се връщат само продукти, които са били платени с карта (заедно с подобни методи, приемани от платежни терминали, т.е. мобилен телефон, Blik и т.н.), в брой или CCC подаръчна карта. В частност, продукти платени с ваучери Sodexo и ваучери или други документи от сходно естество, включително документи, които не са издадени от CCC, не могат да се връщат.

11. Условията или правилата за връщане (включително отсъствието на такова право), уредени отделно в договора за продажба или в други общи условия (напр. на промоционална кампания), имат приоритет пред общите условия, изложени в тази политика.

12. Извършването на нова покупка, включително веднага след връщането на продукта, означава че е сключен отделен договор за продажба при общите условия в сила към този момент. В частност, ако върнатият продукт е бил продаден с отстъпка, това няма да бъде взето под внимание за целите на новия договор за продажба, ако такава отстъпка не е приложима към продукта към момента на покупката, освен ако това не се регулира пряко от общите условия на съответната промоционална кампания. Това се прилага също ако върнатият продукт е бил продаден с отстъпка поради използването на карта за отстъпка или еднократен код (отстъпката не се прилага отново).

13. Независимо от горепосочената точка 12, в случай на покупка, направена директно при връщането на продукт от категория обувки, включваща същия продукт като върнатия такъв (в частност по отношение на модел и цвят) и различаваща се само по размер, отстъпката, която е била дадена за върнатия продукт, ще бъде приложима отново, освен ако в общите условия на съответната промоционална кампания, тези за използване на карти за отстъпка или код за отстъпка не е указано друго.

14. В замяна на върнатия продукт клиентът ще получи цената на продукта, посочена в потвърждаващ продажбата му документ, в брой или безкасово по своята платежна карта. При продукти, закупени със CCC подаръчна карта, възстановяването се извършва в брой. В случай на плащания, извършени посредством вторични безкасови методи (мобилен телефон, Blik и т.н.), възстановяването се извършва в брой.

15. Безкасово възстановяване се извършва само по платежната карта, която е била използвана за извършване на плащането. Ако не е възможно да се представи картата и потвърждението на транзакцията от терминала, където се вижда номерът на платежната карта, използвана за транзакцията, възстановяването ще бъде извършено в брой.


II. Преди взимане на решение за връщането на продукта служителите на CCC магазина имат право да проверят дали клиентът отговаря на изброените в този документ условия. Възстановяването на цената на продукта ще се извършва само след като клиентът е доставил продукта и бъде потвърдено, че другите условия, изброени в този документ, са изпълнени.