Онлайн магазинът на ССС е вече тук. Пазарувате удобно от дома си

Изберете категория

Начини на плащане

Как мога да заплатя за поръчката?

По време на процеса на плащане с карта потребителите се препращат автоматично към сайта на PAYU. Плащането по Интернет се осъществява със същата карта, както и във физически магазин.  


За да осъществите успешно плащане, се уверете, че банката ви има отключен лимит за онлайн плащания.  Пригответе картата, която ще използвате за транзакцията (по време на процеса на плащане системата ще поиска номера на картата, срока на валидност и кода CVV2).


Пазаруването е безопасно – за запазване на поверителните данни PayU използва криптиране SSL, с което гарантира защитата на сайтовете и поверителността на данните, които се изпращат по електронен път, и високо ниво на сигурност на извършените транзакции.

Можете да заплатите поръчката си при получаване на пратката от куриера. Уверете се, че сте посочили правилен адрес за доставка и телефонен номер, тъй като ще бъдете известени с SMS преди доставката.

Важно!
Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок ССС няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.