Selectați o categorie

Termenele și condițiile referitoare la promoția de Livrare Gratuită

I. Dispoziții preliminare


1. Aceste Termene și Condiții ale Promoției sub denumirea: Livrare Gratuită stabilesc condițiile de funcționare, termenele și condițiile și procedura de realizare a reclamațiilor ce țin de Promoție, regulile de utilizare și drepturile acordate participanților la Promoție precum și obligațiile Organizatorului (denumite în continuare și: "Termenele și Condițiile Promoției').

2. Organizatorul Promoției de Livrare Plătită (denumită și: "Promoție') este Shoe Express S.A. cu sediul în România, București, sector 2, strada Pipera 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 19, cod poștal 020309, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/8764/2012, C.U.I. RO 30490303; adresa de e-mail: [email protected], număr telefon de contact telefon: +40 (31) 2296196 (tarif standard – conform listei de prețuri a operatorului respectiv) (denumit și: "Shoe Express').

3. Promoția este realizată pe teritoriul României, prin intermediul paginii de internet CCC, fiind valabilă la următorul URL: https://ccc.eu/ro/ (denumită în continuare și: "Pagină de Internet').

4. Promoția va fi deschisă clienților care au cumpărat Produsele, ca parte a unei comenzi individuale, al cărei coș prezintă o valoare mai mare sau egală cu 80 LEI și care îndeplinesc celelalte Termene și Condițiile ale Promoției (denumit în continuare și: "Participant la Promoție').

5. Promoția este anunțată pe Pagina de Internet.II. Obiectul Ofertei și condițiile de utilizare ale Ofertei


1.Obiectul Promoției constă în posibilitatea Participantului de a utiliza Promoția în termenele și condițiile prezentate în Termenele și Condițiile Promoției pentru livrarea gratuită a Comenzilor, al căror coș prezintă o valoare mai mare sau egală cu 80 LEI (denumit în continuare și: "Obiectul Promoției').

2.Promoția este valabilă începând cu data de 16 martie 2021 până la anularea Promoției (denumită în continuare și: "Durata Promoției').

3.Participarea la Promoție este voluntară și gratuită (adică achiziționarea de Produse în cadrul Promoției nu necesită ca Participantul să suporte alte costuri suplimentare cu excepția plății Prețului Produselor ce fac obiectul Promoției).

4.Pentru a participa la Promoție trebuie:

a) să încheiați Contractul de Vânzare al Produselor pe Pagina de Internet

b) să cumpărați Produsele pentru care valoarea totală a coșului este mai mare sau egală cu 80 LEI

5. Ca parte a Promoției, livrarea tuturor Produselor incluse într-o singură Comandă, a cărei valoare totală a coșului este mai mare sau egală cu 80 LEI este gratuită.

6. Articolul Promoțional acordat de către Organizator nu va fi achitat în bani sau schimbat utilizând orice alte mijloace de plată și nu este transferabil.

7. La cumpărarea Produselor pe Pagina de Internet, Participantul la Promoție are dreptul, însă nu și obligația, de a utiliza Promoția.III. Reclamații


1. Orice reclamanții cu privire la Promoție pot fi depuse de către Participanții la Promoție, în special, prin e-mail la următoarea adresă: [email protected] sau prin poștă la următoarea adresă Shoe Express: România, București, sector 2, strada Pipera 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 19, cod poștal 020309 (denumite în continuare și: "Reclamații').

2. Pentru a  accelera tratarea Reclamațiilor, vă rugăm să furnizați prenumele și numele Participantului la Promoție, datele de contact (de exemplu, adresa de e-mail sau numărul de telefon) precum și o descriere a motivelor ce justifică Reclamația.

3. Participantul la Promoție va fi notificat în termen de 14 zile, prin e-mail sau în scris, cu privire la verificarea Reclamației și modul soluționării acesteia.  

4. Reclamațiile vor fi tratate de către Shoe Express, aplicând în special dispozițiile prezentelor Termene și Condiții ale Promoției.IV. Dispoziții finale


1.Prezentele Termene și Condiții ale Promoției sunt disponibile la URL: https://ccc.eu/ro/termenele-i-condiiile-referitoare-la-promoia-de-livrare-gratuita

2.Cu excepția cazului în care contextul indică în mod clar altceva, termenii scriși cu majusculă în Termenele și Condițiile Promoției vor avea înțelesul atribuit în Termele și Condițiile Paginii de Internet disponibile la: https://ccc.eu/ro/reglementari-20-10-2020 (denumite în continuare: "Termene și Condiții').

3.Pentru aspectele ce nu sunt acoperite de prezentele Termene și Condiții ale Promoției, dispozițiile prezentelor Termene și Condiții se aplică în mod corespunzător.

4.Shoe Express are dreptul de a anula oricând Promoția, fără a indica niciun motiv. Informațiile cu privire la anularea Promoției vor fi anunțate pe Pagina de Internet cu 3 zile înainte de data rezilierii sale.

5.Administratorul datelor cu caracter personal ale Participanților la Promoție este Shoe Express. Detaliile cu privire la regulile procesării datelor sunt incluse în Politica Shoe Express cu privire la Confidențialitate, disponibilă la https://ccc.eu/ro/politica-referitoare-la-confidenialitate 

6.Shoe Express își rezervă dreptul de a modifica Termenele și Condițiile Promoției în cazul apariției unui motiv important, cum ar fi:

a)o modificare a legii ce reglementează regulile de desfășurare a Promoției, ce afectează drepturile și obligațiile reciproce ale Shoe Express și Participanților la Promoție;

b)o modificare a modului de desfășurare a Promoției ca urmare a unor motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice menționate în Termene și Condiții);

c)o modificare a legii ce guvernează vânzarea Produselor sau furnizarea electronică a serviciilor de către Shoe Express ce afectează drepturile și obligațiile reciproce stabilite în Contractul de Vânzare sau o modificare a interpretării legii menționate mai sus drept rezultat al sentințelor judecătorești, deciziilor recomandărilor sau recomandărilor din partea birourilor sau autorităților competente cu privire la un anumit scop;

d) o modificare a scopului sau furnizării serviciilor pentru care se aplică dispozițiile Reglementărilor ca urmare a introducerii de către Shoe Express a unor funcționalități sau servicii noi sau modificării sau retragerii funcționalităților sau serviciilor existente, acoperite de Reglementări.  

7. În cazul modificărilor Termenelor și Condițiilor Promoției, Shoe Express va pune la dispoziție textul unitar al Termenelor și Condițiilor Promoției, prin publicarea sa pe Pagina de Internet. Modificările Termenelor și Condițiilor Promoției vor deveni obligatorii din momentul în care sunt indicate în mod explicit și postate pe Pagina de Internet.


București, 16 martie 2021


Reglementările anterioare sunt disponibile la: https://ccc.eu/ro/condiii-de-promovare-a-livrarii-gratuite-11-03-2020