Selectați o categorie

Condiții de promovare a Livrării Gratuite

Termenele și Condițiile Promoției referitoare la Livrare Gratuită


I Dispoziții preliminare


1. Aceste Termene și Condiții ale Promoției sub denumirea: „Livrare Gratuită” vor specifica regulile de funcționare, condițiile, scopul și procedura de realizare a reclamațiilor Promoției, Termenele și Condițiile de utilizare și drepturile acordate participanților la Promoție, precum și sarcinile Organizatorului (denumite în continuare și: "Termenele și Condițiile Promoției').

2. Organizatorul Promoției referitoare la Livrare Gratuită (denumită în continuare și: "Promoție') este Shoe Express S.A. cu sediul în Bucuresti, Cladirea Globalworth Plaza, Str. Pipera 42, et. 19, sectorul 2, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub Nr. J40/8764/2012, C.U.I. RO 30490303; adresă de e-mail: [email protected], telefon: +40 (31) 2296196 (taxa pentru o convorbire standard – conform listei de prețuri a operatorului relevant) (denumit în continuare și: "Shoe Express').

3. Promoția se desfășoară pe teritoriul României, prin intermediul paginii de internet a CCC, disponibilă la URL: https://ccc.eu/ro/ (denumită în continuare și "Pagina de internet').

4. Clienții Terți ce au primit un cod de reducere și îndeplinesc celelalte Termene și Condiții ale Promoției (denumiți în continuare și "Participant la Promoție') pot participa la Promoție.

5. Promoția este anunțată pe Pagina de internet.II Subiectul Promoției și condiții de utilizare a Promoției


1. Subiectul Promoției constă în posibilitatea Participantului de a utiliza Promoția conform Termenelor și Condițiilor stabilite în Termenele și Condițiile Promoției pentru o livrare gratuită per Comandă (denumite în continuare și: "Subiectul Promoției').

2. Promoția este valabilă din data de 11.03.2020 până la anularea Promoției (denumită în continuare și: "Durata Promoției').

3. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită (adică cumpărarea Produselor în cadrul Promoției nu solicită ca Participantul să suporte alte costuri în afara plății Prețului Produselor ce fac obiectul Promoției).

4. Pentru a lua parte la Promoție trebuie să:

a. încheiați un Contract de Vânzare-Cumpărare a Produsului prin intermediul Paginii de Internet;

5. În cadrul Promoției, livrarea tuturor Produselor acoperite de o Comandă este gratuită.

6. Obiectul Promoției oferite de Organizator nu se va preschimba în bani sau schimba contra altor mijloace de plată și nu va putea fi transferat.

7. La cumpărarea Produselor prin intermediul Serviciului de pe Pagina de Internet, Participantul la Promoție are dreptul și nu obligația de a utiliza Promoția.III Reclamații


1. Toate reclamațiile referitoare la Promoție, pot fi transmise de către Participanții la Promoție, în special, prin e-mail la următoarea adresă: [email protected] sau prin poștă la următoarea adresă a Shoe Express: Shoe Express S.A. cu sediul în Bucuresti, Cladirea Globalworth Plaza, Str. Pipera 42, et. 19, sectorul 2, România (denumite în continuare și: "Reclamații').

2. Pentru a grăbi procesarea Reclamației, vă rugăm să menționați prenumele și numele de familie al Participantului la Promoție, detaliile de contact (de exemplu adresa de e-mail sau numărul de telefon), precum și o descriere a motivelor ce justifică Reclamația.

3. Participantul la Promoție va fi notificat în termen de 14 zile, fie electronic, fie în scris cu privire la tratarea Reclamației și modul soluționării sale.

4. Reclamațiile sunt tratate de Shoe Express, aplicând în special dispozițiile prezentelor Termene și Condiții ale Promoției.IV Dispoziții finale


1. Aceste Termene și Condițiile ale Promoției sunt disponibile la URL: ccc.eu/ro/condiii-de-promovare-a-livrarii-gratuite.

2. Cu excepția cazului în care contextul indică în mod clar altceva, expresiile scrise cu majusculă în cadrul Termenelor și Condițiilor Promoției vor avea înțelesul atribuit lor în cadrul termenelor și condițiilor Paginii de Internet disponibile la adresa: https://ccc.eu/ro/reglementari (denumite în continuare "Reglementări').

3. În cazurile nereglementate în cadrul prezentelor Termene și Condiții ale Promoției, dispozițiile Reglementărilor se vor aplica în mod corespunzător.

4. Shoe Express are dreptul de a anula oricând Promoția, fără a indica vreun motiv. Informațiile cu privire la anularea Promoției vor fi anunțate pe Pagina de Internet cu 3 zile înainte de data finalizării sale.

5. Administratorul datelor cu caracter personal ale Participanților la Promoție este Shoe Express. Detaliile cu privire la regulile de procesare pot fi găsite în Politica de Confidențialitate CCC, disponibilă la https://ccc.eu/ro/politica-referitoare-la-confidenialitate

6. Shoe Express își rezervă dreptul de a modifica Termenele și Condițiile Promoției în cazul unui motiv important cum ar fi:  

a. modificarea dispozițiilor legale cu guvernează realizarea Promoției și care afectează drepturile și obligațiile reciproce ale Shoe Express și Participanților la Promoție;

b. modificarea modului de realizare a Promoției ca urmare a motivelor tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în Reglementări);

c. modificarea reglementărilor legale ce guvernează vânzarea Produselor sau furnizarea serviciilor, în mod electronic, de către Shoe Express, afectând drepturile și obligațiile prezentate în Contractul de Vânzare-Cumpărare sau modificarea interpretării reglementărilor legale de mai sus în urma deciziilor instanțelor, deciziilor, recomandărilor sau recomandărilor autorităților competente sau instituțiilor;

d. modificarea domeniului sau furnizării serviciilor pentru care se aplică dispozițiile Reglementărilor prin introducerea de funcționalități sau servicii noi, prin modificarea sau retragerea lor de către CCC și care sunt acoperite de Reglementări.

7. În cazul unei modificări a Termenelor și Condițiilor Promoției, Shoe Express va prezenta un text consolidat al Termenelor și Condițiilor Promoției prin publicarea sa pe Pagina de Internet. Modificările Termenelor și Condițiilor Promoțiilor intră în vigoare din momentul în care acestea sunt indicate și publicate în mod clar pe Pagina de Internet.