Selectați o categorie

ReglementăriI. PREVEDERI GENERALE

II. SERVICII ELECTRONICE ALE PAGINII DE INTERNET ȘI APLICAȚIA

III. CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE REZERVARE

IV. TERMENI ȘI CONDIȚII ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE

V. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE

VI. COSTUL, MODALITĂȚILE ȘI TERMENELE DE LIVRARE A PRODUSELOR

VII. DEPUNEREA UNEI RECLAMAȚII PRIVIND UN PRODUS

VIII. MODALITĂȚI EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR CÂT ȘI REGULILE DE ACCEDERE LA ACESTE PROCEDURI (ADR)

IX. DREPT DE RETRAGERE DIN CONTRACT    

X. LICENȚĂ

XI. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI PRIVIND SERVICIILE ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI

XIII. PREVEDERI PRIVIND CLIENȚII CE NU SUNT CONSUMATORI

XIV. PREVEDERI FINALE


Recomandăm tuturor utilizatorilor website-ului https://ccc.eu/ro/ să citească prezentul Regulament al Magazinului Online CCC shoes&bags (Regulament/ul) ce cuprinde termenii și condițiile aplicabile navigării pe prezenta pagină de internet şi utilizării serviciilor puse la dispoziţie prin aceasta, înainte de a începe navigarea. În cazul în care nu sunteți de acord cu acest Regulament vă rugăm să nu navigați pe această pagină de internet. Alte servicii și oferte care vor fi implementate în timp, în cadrul paginii web sunt supuse acelorași condiții și termeni, cu excepţia cazului în care acestea nu dețin condiții de folosire distinct formulate.

Pagina de Internet CCC shoes&bags se preocupă de drepturile consumatorilor. Consumatorii nu pot renunța la drepturile acordate acestora prin lege. Prevederile contractuale care sunt mai puțin avantajoase pentru Consumatori față de prevederile legale în materia drepturilor consumatorilor devin ineficace și vor fi înlocuite cu prevederile legale în vigoare în materia drepturilor consumatorilor. Din acest motiv, prevederile prezentului Regulament nu au ca scop excluderea sau limitarea unor drepturi ce se cuvin Consumatorilor în baza prevederilor legale obligatorii și orice eventuale îndoieli cu privire la acestea se vor interpreta în avantajul Consumatorilor, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Cu toate acestea, în eventualitatea unei neconcordanțe neintenționate între prevederile prezentului Regulament și prevederile legale amintite mai sus, vor avea prioritate prevederile legale, iar CCC le va aplica pe acestea din urmă.I. PREVEDERI GENERALE  


1. Pagina de Internet este deținută de și administrată de către societatea CCC S.A. cu sediul în Polkowice, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Wrocław-Fabryczna din Wrocław, Secția Comercială 9, sub numărul KRS 0000211692, NIP 6922200609 în beneficiul societății SHOE EXPRESS S.A. cu sediul în București, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8764/2012, având cod unic de înregistrare 30490303, și este accesibilă la adresa de internet www.ccc.eu/ro (ținând cont și de sub-paginile și marcajele ce se găsesc la respectiva adresă de internet).

2. Pentru a putea accesa Pagina de Internet este nevoie ca echipamentul terminal și sistemul teleinformatic pe care le utilizează Clientul să corespundă Cerințelor Tehnice.

3. Prezentul Regulament se adresează atât Clienților care, conform dispozițiilor legale, dețin calitatea de Consumatori, cât și Clienților care nu sunt Consumatori și care accesează Pagina de Internet, Serviciile Electronice sau încheie Contracte de Rezervare în cadrul Paginii de internet. (cu excepția pct. XIII din Regulament care se adresează exclusiv Clienților care, potrivit legii, nu dețin calitatea de Consumatori).

4. Acceptarea prezentului Regulament este voluntară, dar indispensabilă pentru crearea unui Cont sau pentru înregistrarea de către Client a unei Rezervări sau a unei Comenzi.

5. Informațiile prezentate pe Pagina de Internet sau, în cazul deblocării posibilității de a plasa Rezervări/Comenzi prin intermediul altor mijloace de comunicare la distanță, mesajul electronic de confirmare a primirii Rezervării/Comenzii, constituie doar o solicitare de ofertă ori, după caz, o propunere adresată unor persoane nedeterminate, în sensul art. 1190 și art. 1189 din Codul Civil, adresată Clienților de către CCC și nu o ofertă în sensul prevăzut de art. 1188  din Codul Civil

6. De fiecare dată când, în cuprinsul prezentului Regulament, se utilizează sintagmele de mai jos scrise cu majusculă, acestea vor fi interpretate în conformitate cu sensul prezentat mai jos, excepție făcând doar cazurile când, din context, rezultă în mod clar și neechivoc un alt sens:

a. APLICAȚIA – program (aplicație mobilă) pusă la dispoziția Clientului de către CCC, destinat pentru a fi instalat pe dispozitivul mobil deținut de Client și care permite, în special, accesarea Paginii de Internet fără a fi nevoie să se deschidă un browser de internet. Prevederile incluse în Regulament, referitoare la Aplicație, vor fi aplicabile din momentul în care CCC va  face disponibilă Aplicația în magazinele online cu aplicațiile mobile precizate la punctul II alin. 14 al Regulamentului cât și în funcție de disponibilitatea ulterioară a acesteia;

b. BSC – Biroul Servicii Clienți al CCC, care furnizează Clienților informații referitoare la activitatea derulată de Pagina de Internet, printre care informații referitoare la Produse, Pagina de Internet, Magazinele Fizice, Regulament și Promoțiile în curs, la numerele de telefon  +40 (31) 2296196, la adresa de e-mail: [email protected] cât și prin intermediul formularului de contact din Serviciul de Internet, la „Ajutor și Contact”. Costul unei conexiuni cu Biroul Servicii Clienți – conexiunea se taxează cu costul unei convorbiri standard – conform tarifelor operatorului respectiv;

c. CCC – societatea SHOE EXPRESS S.A.. cu sediul în București, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8764/2012, având cod unic de înregistrare 30490303, adresa de poștă electronică: [email protected] număr telefon de contact:  +40 (31) 2296196   (costul unei convorbiri standard – conform tarifelor operatorului respectiv) în calitate de vânzător . Adresa de destinație a Produselor returnate în cazul unei reclamații sau la exercitarea dreptului de retragere: CCC S.A./c/o eobuwie.pl S.A.
Nowy Kisielin-Nowa Street 9 ; 66-002 Zielona Góra ;

d. CLUBUL CCC – program de loialitate al CCC, ale cărui reguli și caracteristici specifice sunt precizate în Regulamentul Clubului CCC, disponibil pe pagina de internet, la adresa: www.ccc.eu/ro Clubul CCC este organizat și administrat de către CCC cu scopul unor acțiuni de promovare și reclamă a CCC. Clubul CCC are ca scop acțiuni de promovare și reclamă a CCC, printre care cele de sporire a popularității, atragerea clienților pentru a cumpăra produse și a folosi serviciile CCC. Nici Promoțiile și nici alte oferte speciale nu pot fi combinate între ele decât dacă rezultă altfel din regulamentul respectivei Promoții sau al altei oferte speciale referitoare la prețuri sau produse;

e. PREȚUL – prețul de vânzare stabilit în RON sau într-o altă monedă, reprezentând suma brută (ținând cont de taxe și impozite), care se cuvine CCC ca urmare a transferului proprietății asupra Produsului către Client, în conformitate cu Contractul de Vânzare. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care, în termenii și condițiile unei Promoții realizate de Magazin este prevăzut contrariul.

f. ZI LUCRĂTOARE – o zi, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale;

g. ZI LUCRĂTOARE COMERCIALĂ – o zi, de luni până duminică, în care magazinele fizice din rețeaua CCC sunt deschise pentru a primi clienții;

h. PAROLĂ – înșiruire de semne alfanumerice, necesară pentru a putea realiza autorizarea Contului atunci când se dorește crearea, înregistrarea și accesarea, după caz, a Contului de către Client. Pentru a crea Contul, Parola este nevoie să fie confirmată de două ori, pentru a putea identifica și corecta eventualele greșeli. În vederea accesării Contului, parola care a fost definită de către Client în timpul creării Contului trebuie introdusă pentru autorizarea logării sale în Cont. Clientul are obligația de a păstra deplina confidențialitate în privința Parolei (de a nu o divulga terțelor persoane). CCC oferă Clientului posibilitatea de a modifica Parola; De asemenea, înregistrarea se poate efectua prin intermediul unui cont de pe rețeaua de socializare Facebook. La momentul conectării prin conturile menționate anterior Client își va exprima acordul de a pune la dispoziție o parte din datele din contul de Facebook către Pagina de Internet. Obiectul datelor include: prenume, nume, adresă de e-mail, număr de telefon.

i. CLIENT – (1) o persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină sau o persoană ce acționează prin intermediul unei persoane autorizate; (2) o persoană juridică; sau (3) o entitatea legal înființată  fără personalitate juridică, dar având capacitate de exercițiu deplină conferită de lege pentru a încheia acte juridice. Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă ca utilizatori înregistraţi prin Cont ori plasarea de comenzi prin intermediul Paginii de Internet nu este permisă. Reprezentanţii legali ai persoanelor anterior menţionate sunt responsabili pentru oricare şi toate prejudiciile cauzate de aceştia.

j. Codul Civil – Legea nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare;

k. CONSUMATOR – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

l. CONT – Serviciu Electronic, determinat printr-o denumire individuală de conectare (Login) și o Parolă comunicată de Client, un set de resurse în sistemul teleinformatic al CCC, ce permite Clientului să folosească funcționalități/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul Login-ului și Parolei. Clientul se loghează în Contul său după ce Contul a fost creat și înregistrat în Serviciul de Internet. Contul permite înregistrarea și păstrarea informațiilor referitoare la adresa de livrare a Produselor către Client, urmărirea statusului Comenzilor și Rezervărilor, accesul la istoricul Comenzilor și Rezervărilor cât și la alte servicii puse la dispoziție de către CCC;

m. COȘUL – un serviciu pus la dispoziția fiecărui client care folosește site-ul web, constând în a-i permite să facă cu ușurință o rezervare sau să plaseze o comandă pentru unul sau mai multe produse, să introducă coduri de reducere care să permită reducerea prețului în condițiile acordurilor / reglementărilor, să afișeze un rezumat al prețului produselor individuale și al tuturor produselor împreună (inclusiv costurile de expediere, dacă există), afișând data preconizată de livrare a produselor. Coșul de cumpărături colectează rezervările trimise de client și oferă încheierea unui contract de vânzare. Într-o singură rezervare / comandă se pot face mai multe oferte pentru a încheia un acord de rezervare / respectiv un contract de vânzare. Pentru a menține cea mai înaltă calitate a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web, CCC poate introduce o limită maximă de produse sau o limită a prețului produselor care pot fi adăugate în coș într-o singură comandă sau o singură rezervare. Dacă această limită este depășită, Clientul va primi un mesaj automat prin care i se va cere să contacteze CCC dacă dorește să încheie un contract pentru un număr mai mare de Produse.

n. LOGIN – adresa de e-mail a Clientului, comunicată pe Pagina de Internet la momentul creării Contului;

o. PARTENER CCC – o persoană fizică sau juridică ce are legături economice, organizaționale sau de capital cu CCC;

p. PRODUS – bun mobil, disponibil pe Pagina de Internet, ce face obiectul derivat al  Contractului de Vânzare încheiat între Client și CCC, în schimbul achitării Prețului, sau, după caz, obiectul derivat al unei Rezervări. Toate Produsele prezentate pe Pagina de Internet sunt Produse noi, din fabrică;

q. PROMOȚII – condiții speciale de vânzare sau prestare a serviciilor, reglementate în condițiile prezentate în cadrul Paginii de Internet, propuse de către CCC într-o anumită perioadă, de care Clientul poate beneficia în condițiile prezentate prin regulamentele/campaniile acelor Promoții (cum ar fi reduceri de Prețuri sau reduceri ale costurilor de livrare);

r. REGULAMENT / CONTRACTUL BENEFICIILOR SERVICIULUI – prezentul document, ce stabilește regulile aplicabile accesării Paginii de Internet, condițiile în care se încheie Contractele de Rezervare și Contractele de Vânzare, cât și regulile de furnizare și utilizare a serviciilor puse la dispoziție de către CCC prin intermediul Paginii de Internet Clienților săi. Regulamentul stabilește care sunt drepturile și obligațiile Clientului și ale CCC;

s. REZERVARE – declarația Clientului, depusă prin intermediul Paginii de Internet, ce are ca scop încheierea unui Contract de Rezervare, ce precizează tipul și numărul de Produse cât și alte elemente prevăzute de lege și/sau Regulament. Rezervarea nu reprezintă pentru CCC, Client sau terțe persoane (inclusiv Partenerii CCC) o obligație de a încheia un Contract de Rezervare sau un Contract de Vânzare;

t. PAGINA DE INTERNET – platformă ce dă Clientului posibilitatea de a efectua o Rezervare și oferă posibilitatea CCC de a oferi serviciile prestate, administrată de către CCC, ce reprezintă un ansamblu de pagini de internet asociate între ele, disponibilă la adresa de internet: www.ccc.eu/ro cât și prin intermediul Aplicației;

u. MAGAZIN FIZIC – fiecare punct de desfacere fizic în care CCC întreprinde acțiuni de  vânzare, aflat pe teritoriul României;

v. CONȚINUT – elemente cu conținut text, grafic sau multimedia (de exemplu informații despre Produse, fotografii de Produse, filme de promovare, descrieri, comentarii, recenzii), inclusiv opere în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, cât și imagini ale persoanelor fizice care sunt publicate și distribuite în cadrul Paginii de Internet de către CCC, Partenerii CCC, Client sau o altă persoană ce folosește Pagina de Internet, în condițiile stabilite de lege;

w. CONTRACT DE REZERVARE – contract încheiat între CCC și Client, în baza căruia CCC se obligă să confirme disponibilitatea Produsului/Produselor indicate de Client în Rezervarea efectuată, iar Clientul se obligă să ridice Produsul/Produsele la momentul și în Magazinul Fizic ales de către Client dintre cele indicate de CCC în timpul Rezervării dintre Magazinele Fizice în care Produsul/Produsele este/sunt disponibil/e la momentul efectuării Rezervării. Contractul de Rezervare nu reprezintă Contract de Vânzare și nu obligă CCC, Clientul și nici terțele persoane (inclusiv Partenerii CCC) să încheie un astfel de contract;

x. CONTRACT DE VÂNZARE – contractul de vânzare, în sensul prevederilor Codului Civil, având ca obiect  vânzarea de către CCC sau un Partener al CCC ce administrează un Magazin Fizic în calitate de vânzător, către Client, în calitate de cumpărător a Produselor indicate în Comandă sau în Contractul de Rezervare, în schimbul Prețului achitat, la care se adaugă eventualele costuri suplimentare (de exemplu costurile de livrare), încheiat într-un Magazin Fizic sau, după caz, prin intermediul Paginii de Internet;

y. SERVICII ELECTRONICE – prestarea de servicii pe cale electronică, în sensul prevederilor Legii 365/2002 privind comerțul electronic, de către CCC în beneficiul Clientului, prin intermediul Paginii de Internet, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și prevederile prezentului Regulament. În măsura în care astfel de servicii sunt prestate de entități ce colaborează cu CCC, prevederile corespunzătoare referitoare la condițiile de folosire a respectivelor servicii sunt precizate în regulamentele referitoare la prestarea de servicii de către entitățile respective;

z. LEGEA PRIVIND DREPTURILE CONSUMATORILOR – Ordonanța de urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor cu profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Ordonanţa 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice alt act normativ în vigoare ce guvernează asupra raporturilor juridice dintre consumatori şi profesionişti;

aa. CERINȚE TEHNICE – cerințele tehnice minime necesare pentru a putea interacționa cu sistemul teleinformatic folosit de CCC, inclusiv pentru încheierea Contractului privind Serviciile, Contractului de Vânzare sau Contractului de Rezervare, respectiv: (1) calculator, laptop sau un alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet (în cazul aplicației – un dispozitiv mobil); (2) acces la poșta electronică (e-mail); (3) browser de internet: Mozilla Firefox în versiunea 17.0 și peste, Internet Explorer în versiunea 10.0 și peste, Opera în versiunea 12.0 și peste, Google Chrome în versiunea 23.0. și peste, Safari în versiunea 5.0 și peste; (4) rezoluție de ecran minimă recomandată: 1024x768; (5) permisiunea acordată în browser-ul de internet pentru fișierele Cookies și deschiderea Javascript; iar în cazul efectuării unei Rezervări prin intermediul Aplicației: (8) sistem de operare al dispozitivului mobil: Android în versiunea 5.0. și peste sau iOS în versiunea 10.0 și peste, (9) dispozitiv mobil cu cameră foto și posibilitate de geo-localizare (GPS). Pentru a efectua o Comandă sau Rezervare, Clientul trebuie să aibă o adresă de e-mail valabilă/activă cât și, în anumite situații, tastatură sau un alt dispozitiv ce face posibilă completarea corectă a formularelor electronice;

bb.COMANDĂ – manifestare de voință a Clientului, care exprimă în mod expres intenția de a încheia un Contract de Vânzare la distanță, prin intermediul Paginii de Internet sau prin intermediul Aplicației, depusă cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, care precizează Produsele pentru care Clientul face oferta de a încheia un Contract de Vânzare, cât și datele Clientului necesare pentru eventuala încheiere și executare a Contractului de Vânzare. Comandarea fiecărui Produs va fi tratată ca o ofertă independentă a Clientului de a încheia Contract de Vânzare (facilitate tehnică). Comenzii i se poate atribui un număr iar cu toate comenzile se va proceda în paralel. Acceptarea Comenzii de către CCC, în condițiile precizate la pct. IV din Regulament reprezintă încheierea Contractului de Vânzare.II. SERVICII ELECTRONICE ALE PAGINII DE INTERNET ȘI APLICAȚIA


1. Prin intermediul Paginii de Internet, CCC furnizează, cu titlu gratuit, , următoarele Servicii Electronice pentru Clienții săi:

a. posibilitatea de a crea un cont

b. posibilitatea de a înregistra Comenzi, de a efectua Rezervarea și de a încheia Contracte de Vânzare și/sau Contracte de Rezervare, în condițiile stipulate de prezentul Regulament

c. prezentarea materialelor publicitare (ex. reclamelor) adaptate intereselor lor, , inclusiv prezentarea de notificări direct din browser-ul de internet (notificări „push”), în funcție de opțiunile acestora și în baza acordului prealabil exprimat în mod voluntar de către aceștia

d. posibilitatea de a folosi serviciul de Coș, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament

e. posibilitatea de a vizualiza Conținutul afișat pe Pagina de Internet;

f. posibilitatea de a accesa Conținuturile publicate pe Pagina de Internet;

g. În cazul Clienților Aplicației (prevederile de mai jos se pot referi la Serviciile Electronice actuale sau introduse în viitor – posibilitatea de a folosi anumite Servicii Electronice rezultă din funcționalitatea curentă a Aplicației) și disponibilitatea acesteia în magazinele online cu aplicații mobile indicate la pct. II alin. 14 din Regulament:

- Scanarea cu ajutorul camerei și înregistrarea codurilor de bare ale produselor selectate, cu scopul de a da Clientului posibilitatea de a compara Prețurile acestora și a accelera rezultatele căutării;

- Prezentarea Produselor pe Pagina de Internet pe baza fotografiilor încărcate de Client cu produsele alese;

- Căutarea cu ajutorul localizării a unui Magazin Fizic CCC sau a unui anumit punct de ridicare a coletelor;

- Filtrarea Produselor sau promoțiilor prezentate în funcție, de exemplu, de mărimea indicată de client (de exemplu mărimea la picior) sau de categoria aleasă de Client (de exemplu Produse pentru bărbați/femei/copii);

- Prezentare de notificări pe ecranul dispozitivului mobil (notificare „push”);

- posibilitatea înscrierii în Clubul CCC sau de adăugare în Cont a informației privind deținerea unui card de membru al Clubului CCC, astfel cum aceasta este prevăzută în regulamentul Clubului CCC;

- alcătuirea de liste cu Produsele preferate sau descoperite.

2. Suplimentar, pentru Clienții care și-au creat un Cont, CCC oferă cu titlu gratuit, prin intermediul Paginii de Internet, următoarele servicii:

a. Menținerea sesiunii Clientului după logarea acestuia în Cont (cu ajutorul browser-ului sau din Aplicație);

b. Păstrarea și punerea la dispoziția Clientului, prin intermediul Contului, a istoricului Comenzilor și Rezervărilor.

3. Înregistrarea și folosirea Contului este posibilă după ce Clientul trece prin toți pașii  următori:

a. completarea formularului de înregistrare,

b. acceptarea prevederilor prezentului Regulament, manifestarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și click pe „Creare cont”.

4. Formularul de înregistrare va cuprinde a următoarele date cu caracter personal ale Clientului: prenumele și numele, adresa de poștă electronică, parola, număr de telefon. Pentru informaţii cu privire la politica de confidenţialitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a CCC vă rugăm accesaţi link-ul : https://ccc.eu/ro/politica-referitoare-la-confidenialitate

5. De asemenea, Clientul se poate înregistra prin intermediul contului de Facebook. Conectarea la contul menționat anterior implică acordul Clientului de a pune la dispoziția Paginii de Internet a unei părți din datele din contul de Facebook. Prin înregistrarea prin intermediul contului de Facebook, obiectul datelor include: prenume, nume, adresă de e-mail, număr de telefon.

6. Contractul privind serviciile se încheie în momentul în care Clientul primește confirmarea încheierii acestuia, trimisă de CCC pe adresa de e-mail indicată de Client în timpul înregistrării. Contul este pus la dispoziție cu titlu gratuit, pe perioadă nedeterminată. Clientul are posibilitatea ca, în orice moment și fără a indica motivul, să desființeze Contul (renunțarea la Cont) prin trimiterea către CCC a unei solicitări în acest sens, în special prin poșta electronică pe adresa: [email protected] sau în document scris, trimis la adresa:  Strada Pipera 42, etaj 19, sector 2, 020309 Bucuresti, Romania. Crearea unui Cont nu este neapărat necesară pentru  înregistra o Comandă sau a efectua o Rezervare prin intermediul Paginii de Internet.

7. Folosirea serviciului de Coș începe din momentul adăugării de către Client a primului Produs în Coș.

8. Serviciul de Coș este oferit cu titlu gratuit, are caracter singular și se termină în momentul înregistrării unei Comenzi sau a unei Rezervări prin intermediul lui sau în momentul renunțării mai devreme la înregistrarea unei Comenzi sau Rezervări prin intermediul Coșului de către Client, din dorința acestuia, cu precizarea că, în cazul folosirii serviciul de Coș din browser-ul de internet, Coșul va memora informațiile despre Produsele alese de către Client și după închiderea sesiunii în browser, chiar și după delogare, pe o perioadă de maxim 30 de zile. În cazul folosirii serviciului de Coș de către Clienții care se loghează în cont prin intermediul browser-ului, conținutul Coșului se sincronizează cu Contul accesat ulterior prin intermediul Aplicației (si viceversa). Plasarea Produselor în Coș nu garantează disponibilitatea acestora.

9. Obligațiile Clientului sunt, în special:

a. să furnizeze, în formularele disponibile în cadrul Paginii de Internet, doar date adevărate, actuale și complete ale Clientului;

b. să actualizeze fără întârziere datele, inclusiv datele personale, furnizate cu prilejul încheierii Contractului privind serviciile, Contractului de vânzare sau Contractului de Rezervare, în special în ceea ce privește datele indispensabile pentru derularea corectă a acestora; Clientul are posibilitatea de a modifica datele introduse în momentul creării Contului în orice clipă, folosind opțiunile de care dispune din Contul său;

c. să folosească serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod care să nu afecteze operațiunile CCC, funcționarea Paginii de Internet sau a Aplicației;

d. să folosească serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod ce nu contravine prevederilor legale în vigoare, prevederilor Regulamentului și nici cutumelor și principiilor de conviețuire socială general valabile;

e. să folosească serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod ce nu îngreunează activitatea celorlalți Clienți sau a CCC;

f. să nu furnizeze și să nu transmită în cadrul Paginii de Internet nici un fel de Conținut interzis prin prevederile legale în vigoare, în special Conținut ce afectează drepturile de autor ale terțelor persoane sau bunuri personale ale acestora;

g. să nu întreprindă acțiuni precum:

- diseminarea sau introducerea în cadrul Pagini de Internet de informații comerciale nesolicitate sau introducerea de Conținut ce încalcă prevederile legale (este interzisă introducerea de conținut ilegal);

- întreprinderea de acțiuni cu caracter informatic sau a oricăror altor acțiuni care au ca scop intrarea în posesia unor informații ce nu îi sunt destinate Clientului, inclusiv datele altor Clienți sau ingerința în principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale Paginii de Internet, ale Aplicației sau ale realizării plăților;

- modificarea în mod neautorizat a Conținuturilor furnizate de către CCC, în special a celor din Pagina de Internet, a celor referitoare la Prețuri sau a descrierilor Produselor;

h. să descarce Aplicația numai din sursele legale, enumerate expres de către CCC la alin. 14 de mai jos;

i. să achite Prețul și alte costuri stabilite de Client și CCC la timp și în totalitate;

j. să ridice Produsele comandate la termenul de livrare, atunci când se folosește modul de livrare și plata ramburs.

10. Reclamațiile referitoare la prestarea Serviciilor Electronice, Aplicație sau Contractul de Rezervare se pot depune, de exemplu:

a. în scris, pe adresa: București,  Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România;

b. în format electronic, prin intermediul poștei electronice, la adresa: [email protected];

11. Se recomandă ca, în descrierea reclamației, Clientul să indice: (1) informațiile și împrejurările referitoare la obiectul reclamației, în special tipul și data la care au apărut neconcordanțele; (2) pretențiile Clientului și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamația – astfel se va ușura și grăbi analizarea reclamației de către CCC. Cerințele din fraza anterioară au doar caracter de recomandare și nu influențează eficiența soluționării reclamațiilor depuse fără a respecta întocmai descrierea făcută pentru reclamație.

12. Răspunsul la reclamație se va face fără întârziere, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea acesteia, excepție făcând situația în care prevederi legale indică un alt termen, caz în care se va aplica acesta din urmă.

13. CCC face posibilă pentru Client descărcarea cu titlul gratuit a Aplicației în dispozitivul mobil al Clientului, din următoarele magazine pe internet pentru aplicații mobile:

a. Apple App Store, pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare iOS;

b. Google Play/ Magazin Play, pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android.

14. Utilizarea unei Aplicații descărcate dintr-o altă sursă decât cele indicate la alin. 14 de mai sus implică riscul de afectare a integralității Aplicației și conectare la un program malware, ceea ce pune în pericol securitatea dispozitivului mobil al Clientului și a datelor stocate în acesta.

15. Pentru a utiliza Aplicația, Clientul trebuie să:

a. ia la cunoștință prezentul Regulament și informațiile referitoare la Aplicație, ce sunt puse la dispoziției în cadrul magazinelor, ce sunt precizate la alin. 14 de mai sus și să le accepte cât și

b. să descarce Aplicația din magazinul precizat alin. 14 de mai sus, respectiv

c. să instaleze Aplicația în dispozitivul mobil respectând recomandările afișate după demararea procesului de instalare sau transmise de către magazinele precizate alin. 14 de mai sus.

16. Aplicația se conectează cu Pagina de Internet prin intermediul Internetului.

17. Funcționalitățile Aplicației servesc pentru prestarea de către CCC a Serviciilor Electronice într-un mod accesibil, ce facilitează Clientului folosirea Paginii de Internet și, inclusiv, luarea la cunoștință a Conținutului și Produselor.

18. Aplicația folosește tehnologie de stocare și accesare a identificatorului Clientului, ce face posibilă funcționarea Aplicației în mod off-line și înregistrarea preferințelor unui Client nelogat (ceea ce presupune accesul la memoria dispozitivului mobil). Aplicația stochează identificatorul actual al Clientului până la momentul când Clientul se loghează în Aplicație, vitrina Aplicației este înlocuită de o pagină de internet ce funcționează într-o altă țară sau când Aplicația este dezinstalată (ștearsă) din dispozitivul mobil.

19. Pentru a folosi funcționalitățile Aplicației precizate la pct. II alin. 1 lit. g de mai sus, este necesară exprimarea voluntară de către Client a acordului pentru ca Aplicația să aibă acces la camera foto sau serviciul de geolocație ale dispozitivului mobil al Clientului. De asemenea, Clientul trebuie să își exprime în mod voluntar acordul pentru a primi notificări „push” sau furnizarea către CCC de informații referitoare la preferințele Clientului.

20. În orice moment, Clientul își poate retrage acordul, despre care se vorbește la alin. 20 de mai sus, sau poate dezinstala (șterge) Aplicația din dispozitivul său mobil folosind funcționalitățile respectivului dispozitiv.

21. În situațiile precizate la pct. II (10 g) și V (4), CCC are dreptul de a suspenda sau de a limita temporar prestarea serviciilor enumerate la alin. 1 și alin. 2 de mai sus. În această situație, celelalte prevederi ale Regulamentului se vor aplica corespunzător. În relațiile cu Clienții ce nu sunt Consumatori, CCC nu își asumă responsabilitatea pentru lipsa temporară a posibilității de a accesa Pagina de Internet din motivele enumerate mai sus.

22. CCC va informa de fiecare dată Clienții asupra suspendării sau limitării prestării serviciilor prin expedierea unui mesaj e-mail în acest sens cât și prin publicarea unui comunicat corespunzător pe Pagina de Internet.

23. Încetarea sau limitarea temporară a prestării serviciilor nu afectează drepturile ce li se cuvin Clienților în baza prevederilor legale în vigoare, în special dreptul de reziliere a Contractului privind Serviciile.III.CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE REZERVARE


1. CCC oferă posibilitatea de Rezervare a Produselor pe Pagina de Internet.

2. În cadrul dezvoltării serviciilor prestate, CCC poate introduce și alte modalități de efectuare a unei Rezervări, folosind mijloacele de comunicare la distanță, în condițiile precizate în prezentul Regulament.

3. Încheierea Contractului de Rezervare între Client și CCC are loc după efectuarea anterioară a Rezervării de către Client.

4. CCC îi dă Clientului posibilitatea de a efectua o Rezervare prin intermediul Paginii de Internet în modul următor, în această succesiune a pașilor:

a. Clientul adaugă Produsele selectate în Coș, după care trece la completarea Formularului de Rezervare.

b. Clientul care deține un Cont confirmă în formularul de Rezervare că datele necesare pentru încheierea și executarea Contractului de Rezervare sunt actuale. Clientul care nu deține un Cont trebuie să completeze singur formularul de Rezervare cu datele sale, necesare pentru încheierea și executarea Contractului de Rezervare. În orice caz, furnizarea unor date neactuale sau neadevărate ale Clientului poate conduce la imposibilitatea executării Contractului. În formularul de Rezervare este necesară furnizarea de către Client a următoarelor date: prenumele și numele persoanei ce ridică obiectul Rezervării, adresa de e-mail și numărul de telefon al Clientului cât și datele referitoare la Contractul de Rezervare: Produsul/ele, cantitatea de Produs/e, în funcție de disponibilitate tipul, culoarea și mărimea Produsului, Magazinul Fizic din care urmează să fie ridicat/e Produsul/ele (ales dintre Magazinele Fizice în care Produsul/ele este/sunt disponibil/e în momentul efectuării Rezervării). În cazul Clienților care nu sunt Consumatori, este obligatorie și furnizarea denumirii firmei/entității/organizației.

c. Clientul trimite către CCC Rezervarea (depune o ofertă de încheiere a unui Contract de Rezervare) cu ajutorul funcționalității ce îi este pusă la dispoziție de Pagina de Internet (butonul: “Rezervă produsele”). În cazul unui Client care nu deține Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul, va fi necesară acceptarea Regulamentului.

d. În timpul efectuării Rezervării, până la momentul apăsării butonului “Rezervă produsele” Clientul are posibilitatea de a corecta singur datele introduse în panoul „Coș”, prin adăugarea sau renunțarea la anumite elemente din Coș.

5. În cazul încheierii unui Contract de Rezervare folosind alte mijloace de comunicare la distanță:

a. CCC trimite către Client un mesaj electronic cu confirmarea conținutului propus al Contractului de Rezervare.

b. Clientul trimite la CCC Rezervarea prin intermediul unui mesaj expediat pe adresa de e-mail de la care a primit confirmarea amintită la alin. 5 (a) de mai sus.

c. în cazul unui Client care nu deține un Cont și nu a acceptat în prealabil Regulamentul, Clientul va trebui să accepte Regulamentul.

6. După verificarea Rezervării, fără nici o întârziere nejustificată, CCC va trimite către Client, pe adresa de e-mail furnizată, un mesaj de confirmare a primirii uneia sau mai multor oferte de încheiere a Contractului de Rezervare de Produse, depuse în cadrul Rezervării, și confirmarea încheierii Contractului de Rezervare (acceptarea Rezervării în ceea ce privește Produsele indicate în mesaj).

7. Contractul de Rezervare se încheie în momentul confirmării ofertei/elor de mai sus, respectiv la primirea de către Client a mesajului amintit la alin. 6 de mai sus, în ceea ce privește Produsele precizate în acesta. CCC trimite Clientului confirmarea condițiilor Contractului pe adresa de e-mail furnizată de către Client.

8. În cazul în care nu există posibilitatea de acceptare a uneia sau mai multor oferte depuse în cadrul Rezervării, CCC va lua legătura cu Clientul cu scopul:

a. de a informa Clientul asupra faptul că nu are posibilitatea de a accepta toate ofertele depuse în cadrul Rezervării de încheiere a unui Contract de Rezervare; sau

b. de a obține de la Client confirmarea că dorește realizarea Rezervării în fracțiunea în care CCC a fost de acord să accepte ofertele de încheiere a Contractului de Rezervare. În acest caz, Clientul poate anula în totalitate Rezervarea efectuată (anulând toate ofertele), lucru ce nu afectează dreptul său de a se retrage din contract. Anularea Rezervării de către Client eliberează CCC de obligația de a executa Contractul de Rezervare.

9. În cazul în care nu există posibilitatea de acceptare a ofertei/ofertelor de încheiere a Contractului de Rezervare depuse în cadrul Rezervării, Contractul de Rezervare pentru Produsele indicate de CCC nu se încheie.

10. Cu toate acestea, CCC poate informa Clientul asupra statusului Rezervării, trimițând mesaje pe adresa de e-mail furnizată de Client sau luând legătura telefonic cu acesta.

11. CCC face eforturi pentru a asigura disponibilitatea tuturor Produselor și a executa Contractul de Rezervare.

12. Contractul de Rezervare este în vigoare de la confirmarea Rezervării până la sfârșitul următoarei Zile Lucrătoare Comerciale pentru respectivul Magazin Fizic al CCC (în funcție de zilele în care Magazinul Fizic este deschis), calculând din momentul confirmării Rezervării. În perioada în care este în vigoare Contractul de Rezervare, Clientul și CCC pot încheia în Magazinul Fizic (indicat în confirmarea Rezervării) Contractul de Vânzare a Produsului ce face obiectul Contractului de Rezervare. Lista Magazinelor Fizice este disponibilă la adresa: https://ccc.eu/ro/sklepyÎntr-o anumită perioadă cu un anumit Client pot fi valabile în același timp maxim două Contracte de Rezervare.

13. Contractul de Vânzare poate fi încheiat în Magazinul Fizic chiar dacă a expirat Contractul de Rezervare. Această posibilitate depinde însă de disponibilitatea respectivului/respectivelor Produs/e în acel Magazin Fizic.

14. Baza pentru ridicarea din Magazinul Fizic a Produsului ce face obiectul Contractului de Rezervare o reprezintă numărul Rezervării furnizat în e-mail-ul de confirmare la care se face referire mai sus, la alin. 6.

15. Clientul se poate retrage în orice moment din Contractul de Rezervare (să anuleze Rezervare) în special prin:

a. trimiterea unui mesaj e-mail pe adresa [email protected], în conținutul căruia Clientul va indica numărul Rezervării, ce urmează să fie anulată sau

b. contactarea telefonică a BSC, la numărul +40 (31) 2296196.

16. Contractul de Rezervare nu reprezintă o obligație a CCC sau a vreunuia din Partenerii CCC de a încheie Contractul de Vânzare în Magazinul Fizic. În cazul încheierii Contractului de Vânzare, Clientul are obligația de a achita prețul. Achitarea prețului are loc la Magazinul Fizic, folosind o metodă de plată ce este disponibilă în respectivul magazin. Clientul nu poate achita prețul prin intermediul Paginii de Internet. În cazul în care Prețul afișat în Magazinul Fizic la momentul încheierii Contractului de Vânzare este mai mare decât Prețul indicat în Pagina de Internet în momentul încheierii de către Client a Contractului de Rezervare, entitatea ce administrează Magazinul Fizic va reduce prețul Produsului ce face obiectul Contractului de Rezervare până la Prețul  afișat în Pagina de Internet la momentul încheierii Contractului de Rezervare. Teza anterior menționață nu se aplică în cazul în care diferența de preț a rezultat din beneficierea de către Client de o Promoție pentru membrii Clubului CCC, Promoție care era în vigoare la momentul încheierii Contractului de Rezervare, însă care  nu mai este în vigoare la momentul încheierii Contractului de Vânzare.  

17. Contractul de Vânzare încheiat în Magazinul Fizic nu reprezintă contract încheiat la distanță sau în afara sediului societății, în sensul OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii. Clientul nu are dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare în condițiile prevăzute de prevederile legale anterior menționate..

18. Eventualele returnări și reclamații ale Produselor vor fi analizate în conformitate cu regulile în vigoare în Magazinul Fizic în care a fost încheiat  Contractul de Vânzare.

19. Promoțiile în vigoare pe Pagina de Internet nu pot fi cumulate, cu excepția cazurilor când regulile respectivei promoții stipulează în mod expres contrariul.IV. TERMENI ȘI CONDIȚII ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE


1. Caracteristicile principale ale serviciului, ținând cont de obiectul acestuia și de modul de comunicare cu Clientul, sunt precizate pe pagina fiecărui Produs.

2. CCC oferă Clienților posibilitatea de efectuare de Comenzi pentru Produsele existente pe Pagina de Internet.

3. În cadrul dezvoltării serviciilor prestate, CCC poate introduce noi modalități de efectuare a Comenzilor, folosind mijloacele de comunicare la distanță, în condițiile stipulate în prezentul Regulament.

4. Încheierea Contractului de Vânzare prin intermediul Serviciului de Internet între Client și CCC poate interveni ulterior depunerii de către Client a unei Comenzi, în acord cu dispoziţiile legale aplicabile privind încheierea contractelor la distanţă.

5. CCC oferă Clientului posibilitatea de a depune o Comandă prin intermediul Paginii de Internet în modul următor, în această succesiune a pașilor:

a. Clientul adaugă Produsele selectate în Coș, după care trece la completarea formularului de Comandă.

b. Clientul care deține un Cont confirmă în formularul de comandă că datele necesare pentru încheierea și executarea Contractului de Vânzare sunt actuale. Clientul care nu deține un Cont trebuie să completeze singur  formularul de Comandă cu datele sale, necesare pentru încheierea și executarea Contractului de Vânzare. În orice caz, furnizarea unor date neactuale, inexacte sau neadevărate ale Clientului poate conduce la imposibilitatea executării Contractului de Vânzare. În formularul de Comandă este necesară furnizarea de către Client a următoarelor date ale Clientului: prenumele și numele, adresa (strada, numărul, blocul, scara, apartamentul, după caz, codul poștal, localitatea, țara), adresa de email și numărul de telefon de contact cât și datele referitoare la Contractul de Vânzare: Produsul/ele, cantitatea de Produs/e, în funcție de disponibilitate tipul, culoarea și mărimea Produsului, locul și modalitatea de livrare a Produsului/Produselor, modalitatea de plată. În cazul Clienților care nu sunt Consumatori, este obligatorie și furnizarea denumirii firmei/entității/organizației și, dacă au solicitat prin formular emiterea unei facturi fiscale, a codului de identificare fiscală.

c. Clientul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de CCC.

d. Clientul alege modalitatea de achitare a Prețului și a eventualelor costuri necesare îndeplinirii Contractului de Vânzare, precizate în formularul de comandă.

e. Clientul trimite către CCC Comanda (depune o ofertă) cu ajutorul funcționalității ce îi este pusă la dispoziție de Pagina de Internet (butonul: „Comandă și plătește”). În cazul unui Client care nu deține Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul, va fi necesară acceptarea Regulamentului.

f. În timpul efectuării Comenzii, până la momentul apăsării butonului “Comandă și plătește” Clientul are posibilitatea de a corecta singur datele introduse în panoul „Coș”, prin adăugarea sau renunțarea la un element din Coș.

g. în funcție de modalitatea de plată aleasă, Clientul poate fi redirecționat către paginile unui furnizor extern de servicii de plată, pentru a realiza plata.

6. În cazul încheierii unui Contract de Vânzare folosind alte mijloace de comunicare la distanță:

a. trimite către Client un mesaj electronic cu confirmarea conținutului propus al  Contractului de Vânzare,

b. Clientul trimite către CCC Comanda prin intermediul unui mesaj expediat pe adresa de e-mail de la care a primit confirmarea amintită la alin. 6(a) de mai sus,

c. în cazul unui Client care nu deține un Cont și nu a acceptat în prealabil Regulamentul, Clientul va trebui să accepte Regulamentul.

7. Răspunzând la Comandă, CCC va trimite fără întârziere către Client, pe adresa de e-mail furnizată, un mesaj automat de confirmare a primirii Comenzii și demarării verificării acesteia.

8. După verificarea Comenzii, fără o întârziere nejustificată, CCC va trimite către Client, pe adresa de e-mail furnizată, un mesaj cuprinzând:

a. confirmarea primirii uneia sau mai multor oferte pentru Produse, depuse în cadrul Comenzii și confirmarea încheierii Contractului de Vânzare (acceptarea Comenzii pentru Produsele precizate în mesaj); sau

b. informația referitoare la imposibilitatea de a accepta toate ofertele pentru Produse, depuse în cadrul Comenzii.

9. Contractul de Vânzare se încheie în momentul confirmării ofertei/ofertelor, respectiv la primirea de către Client a mesajului despre la care face referire alin. 8(a) de mai sus, pentru Produsele indicate în acesta. CCC îi trimite Clientului confirmarea condițiilor Contractului de Vânzare pe adresa de e-mail furnizată de Client.

10. În cazul în care nu există posibilitatea de acceptare a tuturor sau doar a unor oferte din Comandă, BSC va lua legătura cu Clientul cu scopul de a:

a. informa Clientul că nu este posibilă acceptarea tuturor ofertelor depuse în cadrul Comenzii, de a încheia Contractul de Vânzare; sau

b. de a obține de la Client confirmarea că dorește realizarea Comenzii în fracțiunea în care CCC a fost de acord să accepte ofertele de încheiere a Contractului de Vânzare. În acest caz, Clientul poate anula în totalitate Comanda efectuată (anulând toate ofertele), lucru ce nu afectează dreptul său de a se retrage din contract. Anularea Comenzii de către Client eliberează CCC de obligația de a o executa. În cazul anulării Comenzii, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. 11 de mai jos.

11. În cazul în care nu există posibilitatea de acceptare a ofertei/ofertelor depuse în cadrul Comenzii, Contractul de Vânzare pentru Produsele indicate de BSC nu se va încheie, iar CCC va returna Clientului imediat, în termen de maxim 14 zile, plățile efectuate de acesta, în măsura în care Contractul de Vânzare nu a fost încheiat.. Prevederile pct. IX alin. 6 al Regulamentului se aplică în mod corespunzător.

12. Indiferent de aceasta, CCC îl poate informa pe Client asupra statusului Comenzii, în special trimițând mesaje pe adresa de e-mail furnizată de Client, prin SMS sau prin contact telefonic.

13. CCC face eforturi pentru a asigura disponibilitatea tuturor Produselor și a executa Contractul de Vânzare. În cazul în care nu este posibilă realizarea prestației, cât și în alte situații precizate de lege, se vor aplica prevederile legale aplicabile, , în special cele referitoare la obligația de a returna Consumatorului, fără întârziere, sumele încasate de către CCC de la acesta.

14. Valoarea totală a Comenzii include Prețul, costurile de expediere și orice alte costuri ale serviciilor plătite opționale selectate de Client. CCC poate stabili un prag pentru valoarea minimă a Comenzii pentru care transportul Produselor este gratuit în perioada de timp pe care o alege. Prețul total, inclusiv taxele pentru Produsul care face obiectul Comenzii, precum și costurile de livrare (inclusiv taxele pentru transport, livrare și servicii poștale) și alte costuri și dacă nu se poate stabili valoarea acestor taxe - obligația de a le plăti, Clientul va fi informat în timpul depunerii Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul își exprimă dorința de a fi obligat prin Contractul de vânzare.

15. Promoțiile în vigoare în cadrul Paginii de Internet sau în Magazinele Fizice nu se cumulează, cu excepția cazurilor când regulile respectivei promoții stipulează în mod expres contrariul.V. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE  


1. CCC pune la dispoziția Clientului, sub rezerva dispozițiilor punctului II paragraful 22, diferite metode de plată în temeiul Contractului de vânzare

2. Metodele de plată posibile la momentul efectuării unei comenzi sunt precizate pe Pagina de Internet, la „Metode de plată” cât și, de fiecare dată, pe sub-pagina fiecărui Produs. Metodele de plată posibile pot depinde de modalitatea de livrare aleasă de Client.

3. Plățile electronice și cu cardul de plată se derulează în conformitate cu alegerea Clientului, prin intermediul unor servicii autorizate.

4. În cazul în care CCC nu înregistrează plata de la un Client care a ales plata în avans, respectiv prin transfer bancar, tranzacție electronică sau cu card de plată, BSC poate lua legătura cu Clientul, cu scopul de a-i aminti de plata ce trebuie efectuată, inclusiv prin trimiterea unui e-mail. Neefectuarea plății timp de 4 zile de la data depunerii Comenzii va conduce la neacceptarea ofertei depuse de Client în cadrul Comenzii și la anularea Comenzii. Clientul poate, de asemenea, până în momentul primirii mesajului cu informația referitoare la expedierea Comenzii, să anuleze Comanda fără a suporta nici un fel de consecințe, luând legătura cu CCC prin BSC, fapt ce nu va afecta dreptul acestuia de a se retrage din contract.

5. În cazul în care Clientul alege modalitatea de plată ramburs, la ridicarea coletului, Clientul are obligația de a face plata în momentul ridicării coletului. Refuzul de a ridica coletul, chiar și în cazul indicării unui alt termen, suplimentar, de ridicare, reprezintă o condiție de reziliere a Contractului de Vânzare. Clientul poate, de asemenea, ca, în termenul indicat, să anuleze Comanda fără a suporta consecințe, fapt ce nu va afecta dreptul acestuia de a se retrage din contract.VI. COSTUL, MODALITĂȚILE ȘI TERMENELE DE LIVRARE A PRODUSELOR


1. Livrarea Produsului este disponibilă pe teritoriul României, cu limitările prezentate de fiecare dată la „Metode de Livrare” din Pagina de Internet cât și, de fiecare dată, pe sub-pagina respectivului Produs.

2. Livrarea Produsului la Client se face contra cost, cu excepția situației când în Contractul de Vânzare se stipulează în mod expres contrariul. CCC poate introduce condiții speciale de livrare, în special poate stabili de la ce valoare a Comenzii se va aplica livrarea gratuită. Costurile de livrare a Produsului sunt comunicate Clientului la „Metode de Livrare” din Pagina de Internet cât și, de fiecare dată, pe sub-pagina respectivului Produs, inclusiv în momentul în care Clientul își exprimă dorința de a încheia Contractul de Vânzare.

3. Modalitățile de livrare disponibile pot depinde de metoda le plată aleasă de Client.

4. Perioada totală de așteptare până la primirea de către Client a Produsului (termenul de livrare) este compusă din timpul necesar pentru pregătirea Comenzii spre a fi expediată de CCC și timpul necesar livrării Produsului de către transportator.

5. Termenul de livrare a Produsului la Client este de până la 30 Zile Lucrătoare, excepție făcând cazurile când, în descrierea respectivului Produs sau în timpul depunerii Comenzii a fost indicat un termen mai scurt, precum și în cazurile în care  părţile au convenit în mod expres altfel cu privire la momentul livrării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

6. Timpul necesar pentru pregătirea Comenzii spre a fi expediată de CCC este precizat de fiecare dată în sub-pagina respectivului Produs și se calculează de la data (data de la care curge termenul de livrare):

a. înregistrării intrării plății în contul bancar sau în contul curent al CCC – în cazul în care Clientul a ales modalitatea de plată prin transfer bancar, metodă electronică de plată sau prin card bancar;

b. încheierii Contractului de Vânzare – în cazul în care Clientul a ales modalitatea de plată ramburs.

7. La timpul calculat în raport cu art. 6  mai sus menționat se va adăuga timpul de livrare a Produsului de către respectivul transportator, care depinde de forma de livrare aleasă de Client și este de fiecare dată precizat în sub-pagina respectivului Produs și la „Metode de Livrare” în Pagina de Internet.VII. DEPUNEREA UNEI RECLAMAȚII PRIVIND UN PRODUS


1. Temeiul și întinderea răspunderii CCC față de Client în cazul în care Produsul vândut prezintă defecte fizice sau juridice (garanția legală de conformitate) sunt precizare în Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, precum şi prin dispozițiile relevante prevăzute în Codului Civil.

2. Produsele prezentate în Pagina de Internet pot fi acoperite de garanția producătorului sau distribuitorului. Condițiile detaliate ale garanției și durata acesteia sunt precizate în certificatul de garanție emis de către cel care acordă garanția și livrat odată cu Produsul.

3. CCC are obligația de a livra Clientului Produsul fără defecte.

4. Reclamația poate fi depusă de către Client, de exemplu, în scris și trimisă pe adresa: Strada Pipera 42, etaj 19, sector 2, 020309 Bucuresti, Romania , cu mențiunea „Reclamație”. Dacă reclamația se referă la Produs, de regulă, este indicat ca acesta să fie trimis către CCC însoțit de cerințele și observațiile exprimate ale Clientului, pentru a da CCC posibilitatea de a analiza Produsul și de a se raporta la observațiile și cerințele Clientului. Detaliile referitoare la modalitățile de livrare gratuită puse de CCC la dispoziția Clientului care trimite un Produs pentru care depune o reclamație se găsesc pe Pagina de Internet la secțiunea „Reclamații”.

5. Dacă un Produs vândut prezintă un defect, Clientul poate:

a. să depună o declarație pentru reducerea Prețului sau rezilierea Contractului de Vânzare, cu excepția situației în care CCC va înlocui, imediat și fără un disconfort  deosebit pentru Client, produsul defect cu unul lipsit de vicii sau înlătură viciul constatat. Proporția în care va fi redus Prețul ar trebui să fie curespunzătoare cu diferența valorii Produsului defect față de un Produs liber de vicii. Clientul nu poate solicita rezilierea contractului dacă viciul Produsului este unul minor;

b. să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără vicii sau înlăturarea defecțiunii. CCC are obligația de a înlocui Produsul cu unul fără vicii sau de a înlătura defecțiunea în timp util ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștința CCC lipsa de conformitate a Produsului sau de la data la care Produsul a fost predat, fără un disconfort deosebit pentru Client.

6.  Clientul cere ca, în locul îndepărtării defecțiunii, CCC să înlocuiască Produsul cu unul fără vicii sau în locul înlocuirii Produsului să solicite îndepărtarea defecțiunii, cu excepția situației în care aducerea Produsului într-o stare conformă cu Contractul în modul ales de Consumator este imposibilă sau  presupune costuri exagerate în comparație cu modalitatea propusă de CCC. În aprecierea costurilor exagerate se ține cont de valoarea Produsului lipsit de vicii, tipul și importanța viciului constatat cât și disconfortul la care ar fi expus Consumatorul în cazul alegerii unei alte soluții de remediere.

7.  Se recomandă ca, în descrierea reclamației, Clientul să indice: (1) informațiile și împrejurările referitoare la obiectul reclamației, în special tipul și data la care s-a produs viciul; (2) modul în care Produsul trebuie să fie adus la conformitate cu Contractul de Vânzare sau declarația privind reducerea prețului sau rezilierea Contractului de Vânzare; respectiv (3) datele de contact ale celui care depune reclamația – acest lucru va facilita și va grăbi analizarea reclamației de către CCC. Cerințele  specificate anterior au doar caracter de recomandare și nu influențează eficiența reclamațiilor depuse fără a respecta întocmai descrierea făcută pentru reclamație.

8. CCC va răspunde imediat la reclamația cu privire la produs, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii. În cazul în care Clientul a solicitat înlocuirea articolului sau eliminarea defectului sau a făcut o declarație de reducere a prețului, specificând suma cu care trebuie redus prețul, iar CCC nu a răspuns acestei cereri în termen de 15 zile de la primire, cererea este considerată justificată.

9.
În cazul în care, pentru ca CCC să poată răspunde la reclamația Clientului sau la exercitarea drepturilor Clientului ce decurg din garanție, este neapărată nevoie ca Produsul să fie pus la dispoziția CCC, Clientul va avea obligația de a trimite Produsul, pe cheltuiala CCC, către CCC, la adresa CCC S.A., /c/o/ eobuwie.pl S.A., ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, cu mențiunea „Reclamație” sau să predea Produsul persoanei de la Magazinul Fizic împuternicite de către CCC . Detaliile referitoare la modalitățile de livrare gratuită puse de CCC la dispoziția Clientului care îi trimite un Produs se găsesc în Pagina de Internet, la secțiunea „Reclamații”. Dacă, totuși, dat fiind tipul defecțiunii, tipul Produsului sau modul de montare al acestuia, trimiterea Produsului de către Client nu este posibilă sau este exagerat de împovărătoare, Clientul poate fi rugat să pună la dispoziția CCC, Produsul în locul în care acesta se găsește, la un termen convenit în prealabil.

10. CCC răspunde, în baza garanției legale de conformitate, dacă viciul fizic este constatat în decurs de doi ani de la data predării Produsului Clientului. Pretențiile referitoare la îndepărtarea viciului sau înlocuirea Produsului cu unul fără vicii se prescriu în termen de două luni de la data la care a fost constatată neconformitatea.VIII. MODALITĂȚI EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR CÂT ȘI REGULILE DE ACCEDERE LA ACESTE PROCEDURI (ADR)1. Apelarea la metodele extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor prin entităţi abilitate cu soluţionarea alternativă a unor astfel de reclamaţii, precum și procedurile de despăgubire sunt voluntare..

2. Cadrul legal aplicabil privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi este instituit prin Ordonanţa 38/2015 privind soluționarea alternatică a litigiilor dintre consumatori și comercianți, precum și în reglementările aplicabile entităților relevante cu competență în domeniul soluționării disputelor dintre consumatori şi profesionişti. Informații detaliate privind posibilitatea de folosire de către Clientul care este Consumator a metodelor extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și urmărire a despăgubirilor cât și regulile de accedere la aceste proceduri sunt disponibile la sediile și pe paginile de internet ale Autorității Naționale privind Protecția Consumatorului: https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal

3. Clientul care este Consumator are următoarele opțiuni de accesare la modalităților extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și urmărire a despăgubirilor:

a. Clientul are dreptul de a depune, ulterior încercării de soluţionare amiabilă a problemei direct cu o operatorul, o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului;,

b. Client are dreptul de a apela la procedurile alternative cu caracter extrajudiciar de soluționare a litigiilor întreprinse de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin Direcția SAL, în cazul în care procesul standard de soluționare a reclamațiilor pus la dispoziția Clenților de către CCC nu este suficient pentru soluționarea problemelor reclamate.

c. Prevederile cuprinse în prezentul articol nu limitează dreptul persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente.

d. Clientul poate depune o plângere prin intermediul platformei de internet ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR reprezintă, totodată, o sursă de informații referitoare la formele de soluționare extrajudiciară a disputelor ce pot apărea între întreprinzători și Consumatori.IX    DREPT DE RETRAGERE DIN CONTRACT


1. Clientul care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de 14 zile să să se retragă din contractul închieiat la distanță fără a indica un motiv și fără a suporta nici un fel de costuri, cu excepția celor prevăzute de lege. Pentru a se încadra în termen, este suficientă depunerea de către Client a unei declarații la CCC înainte de expirarea termenelor menționate anterior. Clientul poate depune orice fel de declarație neechivocă, prin care să informeze că dorește să se retragă din Contractul de Vânzare. Declarația privind retragerea din Contractului de Vânzare poate fi depusă, de exemplu:

a. în scris, la adresa: Strada Pipera 42, etaj 19, sector 2, 020309 Bucuresti, Romania;

b. folosind formularul de retragere ce reprezintă anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

2. Clientul poate utiliza modelul de formular de retragere, dar nu este obligatoriu.

3. Termenul pentru retragerea din Contractului de Vânzare curge începând de la data la care Clientul intră în posesia Produsului sau de la data la care o terță persoană indicată de acesta intră în posesia Produsului (alta decât transportatorul). De asemenea, în cazul Contractului de Vânzare, care:

a. include mai multe Produse care sunt livrate separat, pe loturi sau pe părți – termenul pentru retragerea din Contractul de Vânzare curge de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau ultimei părți, sau

b. constă în livrarea regulată de Produse pe o perioadă determinată de timp – termenul pentru retragerea din Contractul de Vânzare curge de la intrarea în posesia primului Produs.

4. Exercitare dreptului de retragere pune capăt obligațiilor care intră în sarcina CCC, cât și a Consumatorului, după caz:

a. de a executa contractul la distanță sau contractul încheiat în afara spațiului comercial;

b. de a încheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial , în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

5. CCC are obligația ca, fără întârziere, în termen de maxim 14 zile de la data primirii declarație Clientului referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță, să returneze Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a Produsului (cu excepția costurilor suplimentare prilejuite de alegerea de către Client a unui alt mod de livrare decât modul obișnuit, cel mai ieftin, disponibil pe Pagina de Internet) și cu condiția de a nu cădea în sarcina Consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

6. CCC va returna plata prin aceeași modalitate prin care a făcut Clientul plata, cu excepția cazului în care consumatorul acceptă în mod expres o altă modalitate de returnare, care nu presupune costuri suplimentare pentru acesta. Cu excepţia cazului în care CCC s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, CCC poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor sau până la primirea dovezii din partea utilizatorului cu privire la expedierea produselor, luându-se în considerare cea mai apropiată dată.

7. Clientul are obligația ca, fără întârziere, în termen de maxim 14 zile de la data la care a comunicat decizia sa de retragere din Contractul de Vânzare, să returneze Produsul către CCC, la persoana împuternicită să ridice Produsul în Magazinul Fizic, cu excepția cazului în care CCC a propus că va ridica singur Produsul. Persoanele din Magazinul Fizic nu sunt împuternicite să primească un Produs ce poartă urme de uzură. Pentru a respecta termenul de returnare a unui Produs (inclusiv a unuia ce poartă urme de uzură) este suficient ca acesta să fie trimis înainte de expirarea termenului, la adresa: CCC S.A., /c/o/ eobuwie.pl S.A., ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra.. Vă rugăm ca, în măsura în care este posibil, să trimiteți împreună cu produsul și dovada achiziției Produsului.

8. Clientul este responsabil de scăderea valorii Produsului, apărută ca urmare a utilizării acestuia într-un mod ce excede nivelul necesar pentru a constata caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului.

9. Clientul suportă numai costurile directe ale returnării Produsului. Ca o acțiune promoțională, CCC poate propune Clientului ca CCC să ridice Produsele returnate de la Client.

10. Dreptul de retragere din contractul încheiat la distanță nu se cuvine Clientului în următoarele cazuri: (1) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către CCC; (2) în cazul furnizării de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care CCC nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; (3) în cazul furnizării de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar; (4) în cazul furnizării de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; (5) în cazul furnizării de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Client; (6) în cazul furnizării de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente; (7) în cazul furnizării de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care CCC nu le poate controla; (8) contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special CCC să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere (dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, CCC prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Client sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare); (9) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare; (10) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii; (11) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii; (12) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică; (13) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.X    LICENȚĂ


1. Drepturi exclusive asupra Conținuturilor puse la dispoziție/publicate pe Pagina de Internet  de către CCC sau partenerii săi contractuali, precum și, după caz, clienților acestuia, în special drepturile de autor, denumirea Paginii de Internet (marca înregistrată), elementele grafice din care se compune acesta, programele (inclusiv Aplicația) cât și drepturile din domeniul bazelor de date sunt supuse protecție legale și sunt deținute de CCC sau entitățile cu care CCC a încheiat contracte corespunzătoare. Clientul are dreptul de a folosi Conținuturile amintite, inclusiv Aplicația, cu titlu gratuit, cât și de a folosi Conținuturile publicate conform legii și deja diseminate de alți Clienți în cadrul Paginii de Internet, însă numai pentru uz personal și numai cu scopul de a folosi corespunzător serviciile Paginii de Internet indiferent de locul utilizării. Folosirea Conținuturilor, inclusiv a Aplicației, pentru alte scopuri este permisă numai cu acordul expres, oferit anterior de o entitate autorizată în acest sens, în scris, în caz contrar aceasta fiind lovită de nulitate.

2. Clientul care publică pe Pagina de Internet (inclusiv prin intermediul Aplicației) orice fel de Conținut, în special grafică, comentarii, opinii sau recenzii, în Cont sau altundeva în Pagina de Internet, acordă prin aceasta CCC o licența neexclusivă, gratuită de a folosi, stoca în memoria calculatorului, modifica, șterge, completa, reda public, executa public, multiplica și disemina (în special pe Internet) acest Conținut. Acest drept include și împuternicirea de a acorda sub-licență, în măsura în care o cere executarea Contractului de Rezervare sau Contractului privind serviciile (inclusiv funcționarea și dezvoltarea Paginii de Internet) cât și împuternicire pentru a exercita independent sau cu ajutorul entităților terțe drepturile referitoare la elaborarea, adaptarea, modificarea și traducerea lucrării, în sensul legii privind drepturile de autor și drepturile conexe. În măsura în care Clientul nu are dreptul de a acorda această licență, precizată în prezentul alin. 2, Clientul se obligă să obțină pentru CCC licențele corespunzătoare.

3. Independent de prevederile de mai sus, CCC este titularul drepturilor de autor în ceea ce privește Aplicația. Din momentul instalării Aplicației în dispozitivul mobil al Clientului, CCC acordă Clientului licență neexclusivă pentru utilizarea Aplicației, ce include multiplicarea Aplicației, exclusiv în legătură cu descărcarea acesteia cât și cu instalarea și pornirea ei pe dispozitivul mobil al Clientului. Clientul poate instala Aplicația pe un număr nelimitat de dispozitive mobile ale acestuia, cu precizarea că este permisă instalarea unei singure copii a Aplicației pe un dispozitiv mobil.

4. Clientul nu are dreptul, în special, să traducă, adapteze, modifice aparența sau să efectueze orice alte modificări ale Aplicației, inclusiv în codul sursă, cu excepția situațiilor permise de lege, Clientul nu are dreptul să folosească Aplicația în scopuri comerciale, ce exced opțiunile prevăzute în Regulament.XI. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


1. Datele personale ale Clientului sunt stocate de către CCC, în calitate de operator al datelor personale.

2. Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, însă necesară  pentru înregistrarea unui Cont, utilizarea anumitor Servicii Electronice sau încheierea Contractului de Vânzare sau a Contractului de Rezervare.

Clientul are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal, dreptul de a solicita CCC accesul la datele sale cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea și restricționarea procesării și transferării datelor, dreptul la portabilitatea datelor sale cu caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

3. Lămuriri suplimentare referitoare la  protecția datelor personale sunt incluse la  „Politica de Confidențialitate” disponibil pe Pagina de Internet.XII. REZILIEREA CONTRACTULUI PRIVIND SERVICIILE ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI


1. CCC poate oricând rezilia Contractul privind serviciile sau orice alt contract de licență acordată în baza pct. X al Regulamentului încheiat cu Clientul, cu un preaviz de o lună, din motive pertinente, înțelegând prin aceasta (catalog închis):

a. modificarea prevederilor legale ce reglementează prestarea serviciilor pe cale electronică de către CCC, care influențează drepturile și obligațiile reciproce precizate în contractul încheiat între Client și CCC sau modificarea interpretării acestor prevederi legale ca urmare a unor hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau indicații ale unor instituții sau organe competente în domeniul respectiv;

b. modificarea modului de furnizare a serviciilor, determinată exclusiv de motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);

c. modificarea conținutului sau furnizării serviciilor la care se referă prevederile Regulamentului, prin introducerea unor servicii noi, modificarea sau retragerea de către CCC a funcționalităților sau serviciilor deja existente prevăzute de Regulament.

2. CCC trimite declarația sa în privința împrejurărilor stipulate la alin. 1 de mai sus pe adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării Contului sau efectuării unei Rezervări iar în cazul în care CCC nu are adresa de e-mail a Clientului – prin notificările din Aplicație.

3. CCC poate rezilia Contractul privind serviciile sau orice alt contract de licență acordată în baza pct. X al Regulamentului încheiat cu Clientul  cu un preaviz de 7 zile sau îi poate refuza pe viitor dreptul de folosire a Paginii de Internet (inclusiv prin intermediul Aplicației) cât și de a efectua o Rezervare și îi poate limita accesul parțial sau total la Conținut din motive întemeiate, respectiv în cazul încălcării grave de către Client a prezentului Regulament, inclusiv în situațiile în care Clientul (catalog închis) încalcă prevederile pct. II.10. a, c, d, e, f, g, h, i, j ale Regulamentului.

4. CCC își rezervă dreptul de a rezilia Contractul privind serviciile (și, în consecință, de ștergere a Contului) în cazul în care Contul Clientului nu este activ timp de minim 3 ani.

5. Clientul, față de care au fost aplicate prevederile alin. 3 de mai sus, poate folosi Pagina de Internet după ce a luat în prealabil legătura cu CCC (prin intermediul BSC) și obține de la CCC acordul de a folosi în continuare Pagina de Internet.

6. Regulamentele și anexele la regulament constituie un model contractual în sensul Codului civil

7. CCC poate opera modificări ale prezentului Regulament (cu excepția pct. XIII al Regulamentului, care se referă la Clienții care nu sunt Consumatori, și care poate fi modificat în orice moment în baza prevederilor legale în vigoare) în cazul în care se produce cel puțin unul din motivele de mai jos (catalog închis):

a. modificarea prevederilor legale ce reglementează vânzarea de Produse sau furnizarea de servicii pe cale electronică de către CCC, care influențează drepturile și obligațiile reciproce precizate în contractul încheiat între Client și CCC sau modificarea interpretării prevederilor legale de mai sus ca urmare a unor hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau indicații ale unor instituții sau organe competente în domeniul respectiv;

b. modificarea modului de furnizare a serviciilor, determinată exclusiv de motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice stipulate în prezentul Regulament);

c. modificarea acoperirii sau furnizării serviciilor la care se referă prevederile Regulamentului, prin introducerea unora noi, modificarea sau retragerea de către CCC a funcționalităților sau serviciilor deja existente prevăzute de Regulament.

8. În cazul modificării Regulamentului, CCC va pune textul actualizat la dispoziție prin publicarea acestuia pe Pagina de Internet cât și printr-un mesaj ce va fi trimis pe adresa de e-mail a Clientului furnizată cu ocazia încheierii Contractului privind serviciile, mod asupra căruia Părțile convin că reprezintă o metodă suficientă de introducere a informației privind modificările aduse prin publicarea acesteia într-un mod ce face posibilă pentru Client consultarea conținutului acesteia. Dacă CCC nu dispune de adresa de e-mail a Clientului – mesajul privind modificarea Regulamentului va fi comunicat Clientului prin notificările din Aplicație.

9. Modificarea Regulamentului intră în vigoarea la 14 zile de la data trimiterii informației privind modificarea. În cazul Clienților care au încheiat Contract privind serviciile ( Clienții care dețin un Cont), aceștia au dreptul de a rezilia Contractul privind serviciile în termen de 14 zile de la data la care au fost înștiințați asupra modificării Regulamentului. Modificarea Regulamentului nu are relevanță pentru Contractele privind serviciile, Contractele de Rezervare și Contractele de Vânzare, încheiate de Client și CCC anterior modificării Regulamentului.XIII. PREVEDERI PRIVIND CLIENȚII CE NU SUNT CONSUMATORI


1. Prezentul capitol și prevederile acestuia se referă exclusiv la  Clienții ce nu sunt Consumatori.

2. În cazul Clienților ce nu sunt Consumatori, CCC poate rezilia Contractul privind serviciile sau orice alt contract de licență acordată în baza pct. X al Regulamentului cu efect imediat și fără precizarea motivelor, prin trimiterea către Client a unei declarații corespunzătoare, în orice formă.

3. CCC are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client ce nu este Consumator în termen de 30 de zile de la încheierea acesteia. Rezilierea Contractului de Vânzare în acest caz se poate face fără precizarea motivelor și nu dă naștere la nici un fel de pretenții din partea Clientului care nu este Consumator față de CCC.

4. Nici CCC și nici angajații acestuia, reprezentanții împuterniciți sau mandatarii nu sunt responsabili față de Client, subcontractorii, angajații, reprezentanții împuterniciți sau mandatarii acestuia pentru prejudiciile, inclusiv pierderile de profit, decât dacă prejudiciul a fost produs cu intenție.

5. De fiecare dată când se constată responsabilitatea CCC, a angajaților, reprezentanților împuterniciți sau mandatarilor acesteia, responsabilitatea față de Clientul ce nu este Consumator, indiferent de baza legală a stabilirii acesteia, este limitată la suma de 1.000 (una mie) LEI pentru fiecare acțiune în pretenții.

6. Orice litigii apărute între CCC și un Client ce nu este Consumator vor fi soluționate de instanța competentă din punct de vedere material, din circumscripția sediului CCC.

7. Pentru Clienții ce nu sunt Consumatori, CCC poate modifica Regulamentul în orice moment, în baza prevederilor legale generale în vigoare.


XIV. PREVEDERI FINALE


1. Regulamentul este în vigoare de la data 03.11.2020.

2. Contractele încheiate de CCC se încheie în limba română și sunt supuse dispozițiilor legii române.

3. Înregistrarea, protejarea și punerea la dispoziție a prevederilor importante ale Contractului privind serviciile încheiat se face prin trimiterea unui mesaj e-mail pe adresa de e-mail furnizată de Client.

4. Înregistrarea, protejarea, punerea la dispoziție și confirmarea pentru Client a prevederilor importante ale Contractului de Vânzare încheiat se face prin trimiterea unui mesaj e-mail Clientului, cu confirmarea Comenzii depuse, cât și prin atașarea la coletul ce conține Produsul a specificației Comenzii și a documentului fiscal de confirmare a achiziției. De asemenea, conținutul Contractului de Vânzare este înregistrat și protejat suplimentar și în sistemul informatic al Paginii de Internet.

5. CCC asigură mijloacele tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru gradul de pericol la adresa securității funcționalităților sau serviciilor oferite, în baza Contractului de privind serviciile.

6. Conținutul Regulamentului este disponibil Clienților cu titlu gratuit la adresa: https://ccc.eu/ro/reglementari, de unde Clienții îl pot verifica oricând sau îl pot imprima, cât și în Aplicație.

7. CCC informează că utilizarea serviciilor Paginii de Internet prin intermediul unui browser de internet sau al Aplicației, inclusiv efectuarea unei Rezervări cât și luarea telefonică a legăturii cu BSC poate presupune nevoia de a suporta costurile de conectare la Internet (plata pentru transmitere de date) sau a costurilor conexiunii telefonice, conform tarifelor practicate de furnizorul de servicii utilizat de către Client.

8. În chestiunile nereglementate de prezentul Regulament se aplică prevederile general aplicabile în vigoare ale legislației din România (Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Legea 365/2002 privind comerţul electronic, Codul Civil, etc.).

9. Alegerea legislației române în baza prezentului Regulament nu îl privează pe Consumator de protecția de care beneficiază în baza prevederilor legale ce nu pot fi ignorate ca efect al contractului încheiat între CCC și Consumator, în baza legii care, conform reglementărilor specifice, ar fi fost corespunzătoare în cazul în care nu s-ar fi făcut această alegere.


Anexa 1 – Exemplu model formular retragere

(acest formular trebuie completat și returnat doar în cazul retragerii din contract)

MODEL FORMULAR RETRAGERE

(acest formular trebuie completat și returnat doar în cazul retragerii din contract)

Destinatar: Shoe Express S.A., strada Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 19, Bucuresti, sector 2, cod postal 020309.

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnații (*) vă informez (informăm) (*) că mă retrag din Contractul de Vânzare pentru următoarele articole(*) contractul de transport pentru următoarele articole (*) un contract pentru o anumită lucrare ce constă în finalizarea următoarelor articole (*)/furnizarea următoarelor servicii(*) Data încheierii contractului(*)/primirii (*) Prenumele și numele consumatorului (consumatorilor) Adresa consumatorului (consumatorilor) Semnătura consumatorului (consumatorilor)  (doar în cazul trimiterii formularului pe format de hârtie) Data (*) A se șterge ceea ce nu se aplică.

Regulamentul de mai sus este disponibil la: https://ccc.eu/ro/reglementari-20-10-2020


Reglementări anterioare: https://ccc.eu/ro/reglementari-27-05-2020