Selectați o categorie

PAGINA DE INTERNET CCC SHOES&BAGS – TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZAREI. DISPOZIȚII GENERALE

II. SERVICII ELECTRONICE FURNIZATE PE PAGINA DE INTERNET ȘI PRIN INTERMEDIUL

III. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTELOR DE REZERVARE

IV. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTELOR DE VÂNZARE

V. METODE ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUS

VI. COST TRANSPORT PRODUS, METODE ȘI GRAFIC

VII. RECLAMAȚII CU PRIVIRE LA PRODUS

VIII. SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIEI ÎN AFARA INSTANȚEI ȘI DESPĂGUBIRE ȘI REGULILE DE ACCES LA ASTFEL DE PROCEDURI (ADR)

IX. DREPT DE RETRAGERE DIN CONTRACT    

X. LICENȚĂ

XI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE SERVICE ȘI AMENDAMENTE ADUSE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

XIII. DISPOZIȚII REFERITOARE LA CLIENȚII CE NU SUNT CONSUMATORI

XIV. DISPOZIȚII FINALE


Recomandăm tuturor utilizatorilor website-ului https://ccc.eu/ro/ să citească prezentul document ce cuprinde termenii și condițiile aplicabile navigării pe prezenta pagină de internet şi utilizării serviciilor puse la dispoziţie prin aceasta, înainte de a începe navigarea.  În cazul în care nu sunteți de acord cu urmărorii Termeni şi Condiţii vă rugăm să nu navigați pe această pagină de internet. Alte servicii și oferte care vor fi implementate, în timp, în cadrul paginii web sunt supuse acelorași condiții și termeni, cu excepţia cazului în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Vă rugăm să citiţi Termenii, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza paginile website-ului si de a plasa comenzi prin intermediul acestora.I DISPOZIȚII GENERALE  


1. Pagina de Internet disponibilă la adresa web www.ccc.eu/ro (inclusiv sub-paginile și tab-urile aflate la adresa web anterior indicată) este deţinută de CCC.EU SP.Z. O.O. şi administrată în beneficiul SHOE EXPRESS S.A. de către CCC.EU SP.Z. O.O. cu sediul în Polkowice, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Wrocław-Fabryczna din Wrocław, Secția Comercială 9, sub numărul KRS 0000506139, NIP 5020110639, REGON 022395487,  adresă de e-mail: [email protected], telefon: (+48) 422 144 22, 801 002 222 (tarif standard de apelare conform listei de prețuri a operatorului relevant).

2. În vederea utilizării Paginii de internet, echipamentul terminal și sistemul ICT pe care Utilizatorul le utilizează, Utilizatorul trebuie să îndeplinească Cerințele Tehnice, astfel cum acestea sunt definite la pct. 6 de mai jos.

3. În utilizarea Paginii de Internet, a Serviciilor Electronice sau în situațiile privitoare la încheierea Contractelor de Rezervare, Termenii și Condițiile de Utilizare se aplică atât Clienților care, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile au calitatea de Consumatori, cât și Clienților ce nu sunt Consumatori (cu excepția punctului VIII din Termenii și Condițiile de Utilizare ce se aplică doar Clienților Consumatori).

4. Acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare este voluntară, însă pentru a accesa anumite servicii puse la dispoziție de către Societate, acceptarea este necesară (ex.pentru a crea un Cont, pentru a face o Rezervare sau pentru a plasa o Comandă).

5. Informațiile prezentate în Pagina de Internet sau, în cazul punerii la dispoziție a posibilității de efectuare a Rezervărilor / Comenzilor utilizând alte mijloace de comunicare la distanță, mesajele electronice cu confirmarea de primire a unei Rezervări / Comenzi, constituie doar o solicitare de ofertă ori, după caz, o propunere adresată unor persoane nedeterminate, în sensul art. 1190 și art. 1189 din Codul Civil, adresată Clienților de către CCC și nu o ofertă în sensul prevăzut de art. 1188 din Codul Civil.

6. Acolo unde se utilizează următorii termeni scriși cu majusculă, în cadrul Termenilor și Condițiilor de Utilizare, aceștia trebuie înțeleși în sensul indicat mai jos, cu excepția cazului în care contextul indică în mod clar un alt înțeles:

a. Aplicaţie – software (Aplicație mobilă) pus la dispoziție Utilizator de către CCC, destinat instalării pe un dispozitiv mobil deținut de către Utilizatorul/Utilizatori și în special în scopul de a permitere utilizarea Paginii de internet, fără a fi necesară rularea unui browser web. Dispozițiile conținute de Termenii de Utilizare cu privire la Aplicație se vor aplica din momentul în care CCC pune la dispoziție Aplicația în magazinele online în acord cu cele prevăzute la punctul II paragraful 14 din prezentul document;

b. Servicii Clienți – Birou Servicii Clienți CCC ce furnizează Clienților informații cu privire la activitatea desfășurată prin Pagina de Internet, incluzând Produse, Serviciul de Internet, Magazin Offline, Reguli și Promoții curente, în zilele lucrătoare, de la 9am la 5pm, la numerele de telefon + 40 (31) 2296196, la adresa de e-mail: [email protected], [email protected] și prin intermediul formularului de contact aflat pe Pagina de Internet din tab-ul ”Contact”. Costul conectării la Biroul de Servicii Clienți – o taxă conform conexiunii standard – conform listei de prețuri a operatorului respectiv)

c. CCC – SHOE EXPRESS S.A. societatea Shoe Express S.A., cu sediul în București, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8764/2012, având cod unic de înregistrare 30490303 Adresa pentru livrarea Produselor returnate ca parte a unei reclamații sau în timpul exercitării dreptului de retragere din contract: CCC, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra.

d. Preț – suma brută (inclusiv taxe), reprezentând costul de achiziţie, exprimată în RON sau în orice altă monedă, datorată CCC pentru transferul de proprietate asupra Produselor către Utilizator în temeiul Contractului de vânzare. Prețul nu include costurile de transport, cu excepția cazului în care termenii și condițiile Promoției aplicate de către Magazin prevăd altfel;

e. Zi lucrătoare – orice zi de luni până vineri, excluzând sărbătorile legale;

f. Zi lucrătoare comercială – orice zi de luni până vineri, în care un anumit Magazin Tradițional selectat din lanțul CCC este deschis Clienților;

g. Parolă – o înșiruire de caractere alfanumerice necesare pentru crearea, înregistrarea și accesarea, după caz, a Contului de către Utilizator. Parola trebuie introdusă de două ori la momentul creării Contului pentru a permite detectarea și corectarea oricăror erori. În vederea accesării Contului, parola care a fost definită de către Utilizator în timpul creării Contului trebuie introdusă pentru autorizarea logării sale în Cont. Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra Parolei (de a nu o dezvălui niciunei terțe părți). CCC asigură Utilizatorului posibilitatea de a schimba  Parola;

h. Utilizator – (1) o persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, sau o persoană fizică ce acționează prin intermediul unei persoane autorizate; (2) o persoană juridică sau (3) o entitate legal  înființată, fără personalitate juridică dar având capacitatea de exerciţiu deplină conferită de lege pentru a încheia acte juridice. Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă ca utilizatori înregistraţi prin Cont ori plasarea de comenzi prin intermediul Paginii de Internet nu este permisă. Reprezentanţii legali ai persoanelor anterior menţionate sunt responsabili pentru oricare şi toate prejudiciile cauzate de aceştia.

i. Consumator – orice persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității sale comerciale sau profesionale;

j. Cont – un Serviciu Electronic, un set de resurse în sistemul ICT al CCC, desemnat printr-un nume individual de conectare și Parolă, specificate de către Utilizator şi care permite acestuia utilizarea de funcționalități/servicii suplimentare. Utilizatorul obține acces la Cont prin intermediul numelui de utilizator (adresă de e-mail) și al  Parolei. Utilizatorul se conectează la Contul său prin înregistrarea pe Pagina de Internet. Contul poate fi utilizat pentru a înregistra și stoca informații despre adresa Utilizatorului în scopul transportului Produsului, urmărirea traseului Comenzii, accesarea istoriei Comenzilor și Rezervărilor, precum și pentru alte servicii furnizate de către CCC. Pentru evitarea oricărei neclarități plasarea unei comenzi nu impune obligativitatea creării unui cont;

k. Coş – un serviciu pus la dispoziția fiecărui Utilizator ce utilizează Pagina de Internet, unde acesta poate face ușor o Rezervare sau plasa o Comanda pentru unul sau mai multe Produse, poate introduce codurile de reducere ce-i permit reducerea Prețului conform regulilor specificate în politicile ori în termeni și condiții separate, poate afișa un rezumat al Prețurilor pentru Produsele individuale și pentru toate Produsele împreună (inclusiv, costurile de transport, dacă este cazul), poate afișa timpul de transport al Produselor. Coșul înregistrează Rezervările și solicitările unui Utilizator, în scopul de a încheia un Contract de vânzare. În cadrul unei Rezervări/Comenzi, este posibilă transmiterea mai multor oferte pentru a încheia un Contract de vânzare, conform regulilor specificate în Termenii și Condițiile de Utilizare;

l. Login – adresa de e-mail a Utilizatorului furnizată pe Pagina de Internet în timpul creării Contului;

m. Newsletter – un Serviciu Electronic ce permite utilizatorilor săi comunicarea de informări periodice din partea CCC, în special cu privire la Produsele, Pagina de Internet, inclusiv Produse noi și promoții, către adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizate de către Utilizator și care fac obiectul acordului expres al Utilizatorului şi efectuat în conformitate cu Politica de Confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Dispozițiile prevăzute  de Termenii și Condițiile de Utilizare privitoare la Newsletter se vor aplica din momentul în care disponibilitatea serviciului de Newsletter este activat de CCC;

n. Partener CCC – o persoană fizică sau juridică cu legături economice, organizatorice sau de capital cu CCC;

o. Produs – bun mobil disponibil prin intermediul Paginii de Internet, ce face obiectul unui Contract de vânzare dintre Utilizator și CCC, în schimbul plății Prețului sau ca obiect al unei Rezervări. Toate Produsele afișate pe Pagina de Internet sunt nou-nouțe;

p. Promoţii – condiții speciale de vânzare sau furnizare a serviciilor pe care Utilizatorul le poate accesa conform regulilor stabilite în Termeni şi Condiţii, aplicate de către CCC în acord cu dispoziţiile legale privind comercializarea produselor pe piaţă şi reglementate conform regulilor prezentate pe Pagina de Internet şi care sunt oferite de CCC pentru o anumită perioadă limitată de timp, aici (cum ar fi, de exemplu, reducerea Prețului sau costurile de transport);

q. Termenii și Condițiile de Utilizare Contract privind serviciile, document ce stabilește regulile aplicabile accesării Paginii de internet, încheierii Contractelor de rezervare și Contractelor de vânzare, precum și regulile aplicabile furnizării și utilizării serviciilor puse la dispoziție de către CCC prin intermediul Paginii de Internet.

r. Rezervare – declarația Utilizatorului, transmisă prin intermediul Paginii de Internet, având drept scop încheierea unui Contract de rezervare, ce cuprinde modelul și numărul Produsului (Produselor). O Rezervare nu presupune obligaţia pentru CCC, Utilizator sau terțe părți (incluzând Partenerii CCC) cu privire la încheierea unui Contract de rezervare sau a unui Contract de vânzare;

s. Pagina de internet – o platformă ce permite realizarea de Rezervări de către Utilizator și furnizarea de servicii puse la dispoziție de CCC, administrată de CCC, ce se constituie dintr-un grup de pagini de internet interconectate și care este disponibilă la următoarea adresă de internet: www.ccc.eu/ro precum și prin intermediul Aplicației;

t. Magazin Tradițional – fiecare punct de desfacere al CCC aflat pe teritoriul României;

u. Conținut – elemente text, grafic sau multimedia (de exemplu informații cu privire la Produse, fotografii ale Produselor, filme promoționale, descrieri, recenzii), incluzând lucrări în sensul legii drepturilor de autor, precum și imagini ale persoanelor fizice ce sunt amplasate și distribuite pe Pagina de Internet de către CCC, contractanții CCC, Utilizator sau altă persoană ce utilizează Pagina de Internet;

v. Contract de rezervare – contractul încheiat între CCC și Utilizator, conform căruia CCC se obligă să confirme disponibilitatea Produsului (Produselor) selectat (selectate) de către Utilizator în cadrul Rezervării efectuate, iar Utilizatorul se obligă să ridice Produsul (Produsele) la data și din Magazinul tradiţional ales de Utilizator dintre cele prezentate de CCC în cadrul procesului de Rezervare şi în cadrul căruia Produsul (Produsele) este (sunt) disponibil (disponibile) la momentul Rezervării. Un Contract de Rezervare nu constituie un Contract de vânzare și nu obligă CCC, Utilizatorul sau terțe persoane (inclusiv Partenerii CCC) de a încheia un Contract de vânzare;

w. Contract de vânzare – contractul având ca obiect  vânzarea către Utilizator, în calitate de cumpărător de către CCC sau un Partener CCC ce deține un Magazin Tradițional, în calitate de vânzător,  a Produselor specificate în Comandă sau în Contractul de Rezervare, în schimbul plății Prețului plus orice alte sume suplimentare, inclusiv costuri de transport, după caz, încheiat într-un Magazin Tradițional sau prin intermediul Paginii de Internet;

x. Serviciu Electronic – furnizarea de servicii prin mijloace electronice în sensul Legii 365/2002 privind comerțul electronic, de către CCC către Utilizator prin intermediul Paginii de Internet, conform prezentelor Termeni și Condiții . În măsura în care astfel de servicii sunt furnizate de entități ce cooperează cu CCC, dispozițiile relevante privitoare la regulile de utilizare ale acestor servicii sunt conținute în politicile, respectiv în termenii și condițiile aplicabile pentru furnizarea serviciilor de către aceste entități;

y. Legea privind drepturile consumatorilor  – Ordonanța de urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor cu profesioniștii, Ordonanţa 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi orice alt act normativ în vigoare ce guvernează asupra raporturilor juridice dintre consumatori şi profesionişti.

z. Cerințe Tehnice – cerințele tehnice minim necesare pentru interacțiunea cu sistemul ICT utilizat de CCC, incluzând încheierea unui Contract de Service, Contract de vânzare sau Contract de Rezervare: (1) computer, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet (în cazul Aplicației, un dispozitiv mobil); (2) acces la e-mail; (3) browser web : Mozilla Firefox versiunea 17.0 și o versiune mai nouă, Internet Explorer versiunea 10.0 și o versiune mai nouă, Opera versiunea 12.0 și o versiune mai nouă, Google Chrome versiunea 23.0 și o versiune mai nouă sau Safari versiunea 5.0 și o versiune mai nouă; (4) rezoluție ecran minim recomandată: 1024x768; (5) ce permit fișiere de tip cookie și Javascript în setările de browser web; iar în cazul realizării Rezervărilor prin intermediul Aplicației: (8) sistem de operare al dispozitivului mobil: Android versiunea 5.0. sau o versiune mai nouă sau iOS versiunea 10.0 sau o versiune mai nouă, (9) un dispozitiv mobil cu o cameră și serviciu de geolocație (GPS). Pentru a plasa o Comandă sau pentru a face o Rezervare, Utilizatorul trebuie să aibă o adresă de e-mail validă/activă, iar în anumite cazuri, o tastatură sau un alt dispozitiv pentru a putea completa corect formularele electronice;

aa. Comandă – manifestarea de voinţă a Utilizatorului prin care acesta își exprimă intenția imediată de a încheia la distanță un Contract de vânzare prin intermediul Paginii de Internet, comandă ce este transmisă prin mijloacele de comunicare la distanță și în care sunt specificate Produsele pentru care Utilizatorul face o ofertă de încheiere a Contractului de Vânzare, precum și datele Utilizatorului, necesare încheierii și îndeplinirii Contractului de Vânzare. Comanda pentru fiecare Produs va fi considerată drept o ofertă independentă a Utilizatorului de încheiere a unui Contract de vânzare (facilitate tehnică). Comenzii i se poate atribui un singur număr, iar toate ofertele vor fi procesate în paralel. Acceptarea Comenzii de către CCC semnifică încheierea Contractului de Vânzare.II    SERVICII ELECTRONICE FURNIZATE PE PAGINA DE INTERNET ȘI PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI


1. Prin intermediul Paginii de Internet, CCC furnizează, în mod gratuit, Clienților săi următoarele Servicii Electronice:

a. posibilitatea de a vizualiza Conținutul afișat pe Pagina de Internet;

b. posibilitatea de a crea un Cont;

c. posibilitatea de a plasa Comenzi, de a face Rezervări și de a încheia Contracte de  Rezervare, respectiv Contracte de Vânzare cu îndeplinirea regulilor specifice stabilite în Termenii și Condițiile de Utilizare;

d. prezentarea materialului publicitar adaptat intereselor lor, incluzând, pe baza acordului voluntar, corespunzător exprimat de Utilizator, notificări tip instant, direct din browser-ul lor web (notificări tip push);

e. posibilitatea de a utiliza serviciul Coș conform prevederilor cuprinse în Termenii și Condițiile de Utilizare;

f. opţiunea de Newsletter (face obiectul disponibilității);

g. în cazul Utilizatorilor ce utilizează Aplicația (următoarele dispoziții se pot aplica Serviciilor Electronice curente sau viitoare – posibilitatea utilizării rezultatelor Serviciilor Electronice din funcționalitatea curentă a Aplicației) și disponibilitatea sa în magazinele online ce oferă Aplicațiile mobile la care se face referire la punctul 2 paragraf 15 din Termenii și Condițiile de Utilizare;

- scanarea cu o cameră și salvarea codurilor de bare ale Produselor selectate pentru a permite Utilizatorului să compare prețurile lor și să accelereze rezultatele căutării;

- prezentarea Produselor pe Pagina de Internet pe baza fotografiilor Produselor selectate, încărcate de Utilizator;

- căutarea unui anumit Magazin tradiţional CCC sau a unui punct de ridicare a transportului;

- filtrarea Produselor sau a promoțiilor afișate, de exemplu, conform unei dimensiuni indicate de Utilizator (de exemplu, mărime încălțăminte) sau a unei categorii indicate de Utilizator (de exemplu Produse pentru bărbați/femei/copii);

- afișarea notificărilor instant direct pe ecranul unui dispozitiv mobil (notificări tip WebPush);

- crearea unor liste de Produse favorite sau nou descoperite.

2. Totodată, CCC furnizează prin intermediul Paginii de Internet Utilizatorilor care şi-au creat un Cont următoarele servicii, în mod gratuit:

- întreținerea sesiunii Utilizatorului după ce Utilizatorul intră în Cont (prin intermediul unui browser web sau al Aplicației);

- stocarea și punerea la dispoziția Utilizatorului a istoricului Comenzilor și Rezervărilor sale.

3. Pentru ca un utilizator să îşi înregistreze un Cont este necesară îndeplinirea  următorilor pași de către Utilizator:

a. completarea formularului de înregistrare

b. acceptarea  Termenilor și Condițiilor de Utilizare

c. manifestarea consimţământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

d. și accesarea cu o atingere prin click pe butonul "Înregistrare".

4. Formularul de înregistrare va cuprinde următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului: prenume și nume, adresă de e-mail, parolă, număr telefon.  Pentru informaţii cu privire la politica de confidenţialitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a CCC vă rugăm accesaţi link-ul : https://ccc.eu/ro/politica-referitoare-la-confidenialitate

5. Contractul privind serviciile se încheie la primirea de către Utilizator a confirmării încheierii acestuia, trimisă de către CCC la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în timpul înregistrării. Contul este alocat în mod gratuit, nefiind impusă o limită temporală privind durata de valabilitate sau activitate a acestuia.  Oricând și fără a indica vreun motiv, Utilizatorul poate șterge Contul trimițând solicitarea corespunzătoare către CCC, prin e-mail la:  [email protected] sau în scris la adresa: Shoe Express S.A., Clădirea Globalworth Plaza, București, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România. Pentru a plasa o Comandă sau pentru a efectua o Rezervare prin intermediul Paginii de Internet nu este necesară deschiderea unui Cont.

6. Utilizarea Coșului începe atunci când Utilizatorul adaugă primul Produs în Coș.

7. Coșul este alocat în mod gratuit, este unic și va fi închis la momentul plasării Comenzii sau transmiterii Rezervării prin intermediul Coșului sau la momentul încetării procesului de realizare a unei Comenzi ori Rezervări prin intermediul Coșului, de către Utilizator, conform dorinței acestuia. Insă, în cazul în care Coșul se utilizează prin intermediul browser-ului web, Coșul stochează informații cu privire la Produsele selectate de Utilizator și după închiderea sesiunii de navigare, inclusiv după deconectare, pentru o perioadă de maxim 30 zile. În cazul în care Coșul este utilizat de către Clienții conectați la Contul lor prin browser, conținutul Coșului va fi sincronizat cu Contul lor, activat ulterior prin intermediul Aplicației (și viceversa). Plasarea Produselor în Coș nu garantează disponibilitatea lor.  

8. Pentru a începe furnizarea serviciului de Newsletter, este necesar (i) acordul Utilizatorului de a primi informații comerciale, exprimat prin introducerea adresei sale de e-mail în câmpul corespunzător pe Pagina de Internet și prin selectarea căsuței aferente, urmată de confirmare, dând click pe link-ul de activare trimis de CCC către adresa de e-mail furnizată de Utilizator (ii) acordul Utilizatorului, în calitate de persoană vizată în sensul Regulamentului UE 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dat în acest scop (în acest moment, serviciul Newsletter începe să fie furnizat).

9. Utilizatorul poate alege să fie de acord cu primirea de informații comerciale din partea entităților ce cooperează cu  CCC și cu procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, de către entitățile ce cooperează cu CCC. De asemenea, Utilizatorul poate fi de acord cu primirea de Newsletter prin SMS, transmițând numărul său de telefon mobil și selectând căsuța aferentă pe Pagina de Internet.

10. Serviciul de Newsletter este furnizat în mod gratuit (însă, nu înainte de activarea Serviciului Newsletter de către CCC). În orice moment și fără a indica vreun motiv, Utilizatorul se poate dezabona de la Newsletter, dând click pe link-ul de dezactivare existent în fiecare Newsletter trimis Utilizatorului prin e-mail ori trimițând o solicitare în acest sens, către CCC prin e-mail la: [email protected] sau în scris la adresa: București,   Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România,

11. În special, Utilizatorul are obligația:

a. de a furniza doar date exacte, actuale și complete în formularele puse la dispoziție pe Pagina de Internet;

b. de a actualiza cu promptitudine datele, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate de Utilizator în legătură cu încheierea unui Contract privind serviciile,Contract de vânzare sau Contract de Rezervare, în special în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea lor corespunzătoare: Utilizatorul poate modifica oricând datele introduse în timpul creării Contului, utilizând opțiunile disponibile în Cont;  

c. de a utiliza serviciile și funcționalitățile asigurate de CCC într-un mod ce nu interferează cu operațiunile CCC, Paginii de Internet sau Aplicației;

d. de a utiliza serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC în acord cu dispozițiile legale în vigoare, cu Termenii și Condițiille de Utilizare precum și cu bunele practici și principiile vieții comunitare;

e. de a utiliza serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de CCC într-un mod care să nu cauzeze inconveniențe altor Clienți sau societăţii CCC;

f. de a nu utiliza Pagina de Internet pentru a furniza sau transfera orice Conținut interzis de dispozițiile legii în vigoare, în special Conținut ce încalcă drepturile de autor ale terților;

g. de a se abține de la acțiuni cum ar fi:

- trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate pe Pagina de Internet sau postarea oricărui Conținut ce încalcă legea (postarea de conținut ilegal este interzisă);

- acțiuni IT sau alte acțiuni având drept scop obținerea de acces la informațiile ce nu sunt destinate Utilizatorului, inclusiv datele altor Utilizatori sau care interferează cu regulile sau aspectele tehnice legate de administrarea Paginii de Internet, Aplicației și procesarea plății;

- modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de CCC, în special a Prețurilor sau descrierilor Produselor furnizate pe Pagina de Internet;

h. de a descărca Aplicația doar din sursele legale prezentate în întregime de CCC la punctul 15 de mai jos;

i. de a efectua plata la timp a Prețului și a altor costuri convenite de către Utilizator și CCC;

j. de a ridica Produsele Comandate la timp, utilizând metoda de transport selectată și modalitatea de plată aleasă.

12. Reclamațiile referitoare la furnizarea Serviciilor Electronice, Aplicație sau Contractul de Rezervare pot fi transmise:

a. în scris la adresa: București,  Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România

b. electronic, prin e-mail la: [email protected];

13. Se recomandă ca respectivul Utilizator să furnizeze următoarele informații în reclamație: (1) informații cu privire la obiectul reclamației precum și circumstanțele aferente, în special tipul defectului și data apariției; (2) așteptările Utilizatorului; și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamația,. Cerințele indicate anterior sunt doar recomandări și nu afectează eficiența soluţionării reclamațiilor transmise în lipsa descrierii recomandate a reclamației.  

14. CCC răspunde cu promptitudine la reclamații, în maxim 30 de zile de la data transmiterii, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede un alt termen, caz în care se va aplica acesta.

15. CCC va permite Utilizatorului să descarce Aplicația pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, gratuit, din următoarele magazine online ce oferă aplicații mobile:

a. Apple App Store, pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare iOS;

b. Google Play/ Play Store, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android.

16. Utilizând Aplicația descărcată dintr-o altă sursă față de cele menționate la punctul 15 de mai sus, există riscul încălcării integrității Aplicației și conectării la software-uri nocive, ce pot constitui o amenințare la siguranța dispozitivului mobil al Utilizatorului și la datele stocate în acesta.  

17. Pentru a utiliza Aplicația, Utilizatorul trebuie să:

a. citească și să accepte Termenii și Condițiile de Utilizare și informațiile cu privire la Aplicație disponibile în magazinele la care se face referire în paragraful 15 de mai sus, și

b. descarce Aplicația din magazinul indicat în paragraful 15 de mai sus și să

c. instaleze Aplicația pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, urmărind instrucțiunile afișate după pornirea procesului de instalare și prezentate de magazinele indicate în paragraful 15 de mai sus.  

18. Aplicația se conectează la Pagina de Internet prin Internet.

19. CCC asigură funcționalitățile Aplicației pentru a furniza Serviciile Electronice într-un mod accesibil, facilitând utilizarea Paginii de Internet de către Utilizator, inclusiv familiarizarea cu Conținutul și Produsele.

20. Aplicația utilizează tehnologie ce stochează și obține accesul la ID-ul de utilizator al Utilizatorului, permițând Aplicației să ruleze în mod offline și să salveze preferințele Utilizatorului atunci când acesta nu este conectat (ceea ce permite accesul la memoria unui dispozitiv mobil). Aplicația stochează ID-ul curent de utilizator al Utilizatorului până când Utilizatorul se conectează la Aplicație, schimbă Pagina de Internet a Aplicației în Pagina de Internet administrată în altă țară sau dezinstalează (elimină) Aplicația din dispozitivul mobil.

21. Pentru a utiliza funcționalitățile Aplicației la care se face referire la punctul 2 paragraf 1(g) de mai sus, Utilizatorului i se solicită exprimarea voluntară a acordului pentru ca Aplicația să acceseze camera și serviciul de geolocație pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, acordul în vederea primirii de notificări tip push și furnizării de informații către CCC cu privire la preferințele Utilizatorului.

22. Utilizatorul poate oricând revoca acordul la care se face referire la punctul 21 de mai sus sau dezinstala Aplicația din dispozitivul său mobil utilizând setările dispozitivului respectiv.  

23. În cazurile la care se face referire la punctul 2 paragraf 10(g) și punctul 5 paragraf 4, CCC are dreptul de a suspenda sau restricționa temporar furnizarea serviciilor menționate în paragrafele 1 și 2 de mai sus. Într-o astfel de situație, restul dispozițiilor din Termenii și Condițiile de Utilizare se aplică mutatis mutandis.

24. CCC va informa Utilizatorii cu privire la fiecare caz de suspendare sau restricționare a furnizării serviciilor trimițând un e-mail corespunzător și afișând mesajul respectiv pe Pagina de Internet.

25. Suspendarea sau restricționarea temporară a furnizării serviciilor nu afectează drepturile Utilizatorilor ce rezultă din legea în vigoare, în special dreptul de a rezilia Contractul privind serviciile.III    TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTELOR DE REZERVARE


1. CCC permite efectuarea Rezervărilor de Produs în următorul mod:

(i) prin intermediul Paginii de Internet;

(ii) prin alte mijloace de comunicare la distanță.

2. Ca parte a dezvoltării viitoare a serviciilor furnizate, CCC poate introduce metode suplimentare de realizare a Rezervărilor prin intermediul comunicării la distanță, conform regulilor ce vor fi stabilite în prezentul document.

3. Contractul de Rezervare dintre Utilizator și CCC se încheie după ce Utilizatorul îndeplinește toate etapele necesare plasării unei Rezervări.

4. CCC permite Utilizatorului să facă o Rezervare prin intermediul Paginii de Internet dacă acesta îndeplinește următoarele etape în ordinea menționată:

a. Utilizatorul adaugă în Coș maxim trei Produse selectate și trece la formularul de Rezervare.  

b. Utilizatorul care are un Cont confirmă în formularul de Rezervare faptul că datele necesare încheierii și executării Contractului de Rezervare sunt actualizate. Utilizatorul care nu are un Cont trebuie să completeze formularul de Rezervare cu datele necesare încheierii și executării Contractului de Rezervare. În orice caz, furnizarea de date Utilizator expirate sau inexacte de către Utilizator poate împiedica executarea Contractului de Rezervare. Utilizatorului i se solicită să furnizeze următoarele informații în formularul de Rezervare: prenumele și numele persoanei care ridică Produsul rezervat, adresa de e-mail și numărul de telefon al Utilizatorului și detaliile Contractului de Rezervare: Produsul (Produsele), cantitatea de Produs (Produse), tip, culoare și dimensiune Produs (Produse), în cazul în care sunt disponibile, Magazinul tradiţional din care Produsul (Produsele) se ridică (selectat din Magazinele tradiţional în care Produsul (Produsele) este (sunt) disponibil (disponibile) la momentul realizării Rezervării. În cazul Clienților care nu dețin statutul de Consumatori, se solicită și denumirea firmei.

c. Utilizatorul trimite o Rezervare către CCC (adică face o ofertă de încheiere a unui Contract de Rezervare) utilizând secțiunea Paginii de Internet aferente acestui scop (buton "Rezervare Produse'). În cazul Clienților care nu au un Cont și care nu au acceptat în prealabil Termenii și Condițiile de Utilizare, este necesară acceptarea Termenilor de Utilizare.

d. Până la momentul în care se apasă butonul  "Rezervare Produse", în decursul realizării unei Rezervări, Utilizatorul are posibilitatea de a corecta în mod independent datele introduse în panoul ”Coș”, adăugând sau scoțând anumite articole din Coș.

5. În cazul încheierii unui Contract de Rezervare utilizând alte mijloace de comunicare la distanță:

a. CCC trimite Utilizatorului un e-mail prin care se confirmă conținutul Contractului de Rezervare propus;

b. Utilizatorul trimite Rezervarea prin e-mail către CCC, la adresa de e-mail de unde s-a trimis confirmarea la care se face referire în paragraful 5 (a) de mai sus;

c. În cazul Clienților care nu au un Cont și nu au acceptat în prealabil Termenii și Condițiile de Utilizare, acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare de către Utilizator este necesară.

6. După verificarea Rezervării, CCC trimite Utilizatorului, fără nicio întârziere nejustificată, către adresa de e-mail furnizată, un mesaj ce conține confirmarea acceptării uneia sau mai multor oferte de încheiere a unui Contract de Rezervare pentru Produs, transmis ca parte a Rezervării, precum și confirmarea încheierii Contractului de Rezervare (acceptarea Rezervării Produselor indicate în mesaj).

7. Contractul de Rezervare se încheie la confirmarea ofertei (ofertelor) de mai sus, adică la primirea de către Utilizator a mesajului la care se face referire în paragraful 5 de mai sus cu privire la Produsele indicate în ofertă (oferte). CCC transmite o confirmare a termenilor și condițiilor Contractului de Rezervare către adresa de e-mail furnizată de Utilizator.

8. În cazul în care nu este posibilă acceptarea tuturor ofertelor sau ale unor oferte transmise în Rezervare, CCC va contacta Utilizator pentru a:

a. notifica Utilizatorul cu privire la faptul că nu este posibilă acceptarea tuturor ofertelor transmise pentru a încheia Contractul de Rezervare; sau

b. obține informații din partea Utilizatorului cu privire la dorința sa de finalizare a Rezervării pentru partea pentru care CCC a convenit acceptarea ofertelor în vederea încheierii Contractului de Rezervare. Într-un astfel de caz, un Utilizator are dreptul de a rezilia Rezervarea în întregime (în ceea ce privește toate ofertele), fără a prejudicia dreptul Utilizatorului de a se retrage din contract. Anularea Rezervării de către Utilizator exonerează CCC de obligația de îndeplinire a Contractului de Rezervare.

9. În cazul în care nu este posibilă acceptarea ofertei (ofertelor) pentru încheierea unui Contract de Rezervare transmise în Rezervare, Contractul de Rezervare nu se va încheia în ceea ce privește Produsele indicate de CCC.

10. Cu toate acestea, CCC poate informa Utilizatorul cu privire la statusul Rezervării transmițând un mesaj către adresa de e-mail furnizată de Utilizator sau contactând telefonic Utilizatorul.

11. CCC depune toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea tuturor Produselor și îndeplinirii Contractului de Rezervare.

12. Contractul de Rezervare este valabil de la confirmarea Rezervării până la încheierea următoarei Zile Lucrătoare Comerciale a magazinului CCC selectat (în funcție de programul Magazinului Tradițional selectat), termen ce curge de la momentul confirmării Rezervării. Pe durata Contractului de Rezervare, Utilizatorul și CCC pot încheia un Contract de vânzare pentru un Produs acoperit de Contractul de Rezervare într-un Magazin tradiţional (așa după cum se indică în confirmarea Rezervării). Lista Magazinelor tradiţionale este disponibilă la https://global.ccc.eu/ro/stores. Utilizatorul nu poate avea mai mult de două Contracte de Rezervare în vigoare în același timp.

13. Contractul de Vânzare poate fi încheiat într-un Magazin tradiţional în ciuda expirării Contractului de Rezervare, posibilitate ce depinde de disponibilitatea Produsului (Produselor) într-un anumit Magazin tradiţional.

14. Produsul ce face obiect al Contractului de Rezervare poate fi ridicat din Magazinul tradiţional pe baza numărului de Rezervare furnizat în e-mail-ul de confirmare la care se referă paragraful 6 de mai sus.

15. Utilizatorul se poate retrage oricând din Contractul de Rezervare prin:

a. trimițând un e-mail la [email protected], în care Utilizatorul indică numărul Rezervării ce trebuie anulată sau

b. sunând la Serviciul Clienți la numărul de telefon + 40 (31) 2296196.

16. Un Contract de Rezervare nu constituie o obligație pentru CCC sau pentru orice Partener CCC de a încheia un Contract de vânzare într-un Magazin tradiţional. În cazul încheierii unui Contract de vânzare, Utilizatorul are obligația de a plăti prețul de achiziție. Plata prețului de achiziție se efectuează în Magazinul tradiţional utilizând metoda de plată disponibilă în respectivul magazin. Utilizatorul nu poate achita prețul de achiziționare prin intermediul Paginii de Internet. În cazul în care prețul oferit de Magazinul tradiţional la momentul încheierii Contractului de Vânzare este mai mare decât prețul oferit pe Pagina de Internet la momentul încheierii Contractului de Rezervare, entitatea care administrează Magazinul tradiţional va reduce prețul Produsului acoperit de Contractul de Rezervare până la prețul prezentat pe Pagina de Internet la momentul încheierii Contractului de Rezervare. Situaţia menţionată anterior nu se aplică în cazul în care rezultă o diferență de preţ ce rezultă din utilizarea, de către Utilizator, a unei Promoții, care a fost în vigoare la momentul încheierii Contractului de Rezervare, însă care nu mai este în vigoare la momentul încheierii Contractului de vânzare.

17. Un Contract de vânzare încheiat în Magazinul Tradițional nu constituie un contract la distanță sau în afara locației în sensul prevăzut de OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.  Utilizatorul nu va avea dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare specificat.

18. Orice returnări sau reclamații cu privire la Produse sunt verificate conform regulilor în vigoare pentru Magazinul tradițional în care s-a încheiat Contractul de Vânzare.

19. Promoțiile valabile pe Pagina de Internet nu pot fi combinate, cu excepția cazului în care dispozițiile Promoției prevăd în sens contrar.IV    TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTELOR DE VÂNZARE


1. Principalele caracteristici ale serviciului și mijloacele de comunicare cu Utilizatorul sunt indicate pe pagina de internet a fiecărui Produs.

2. CCC permite plasarea de Comenzi pentru Produse prin intermediul Paginii de Internet.

3. Ca parte a dezvoltării ulterioare a serviciilor furnizate, CCC poate introduce metode suplimentare de plasare a Comenzilor prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, conform regulilor prezentate în Termenii și Condițiile de Utilizare.

4. Încheierea Contractului de Vânzare prin intermediul Paginii de Internet între Utilizator și CCC are loc ulterior transmiterii Comenzii de către Utilizator, în acord cu dispoziţiile legale aplicabile privind încheierea contractelor la distanţă.

5. CCC permite Utilizatorului plasarea unei Comenzi prin intermediul Paginii de Internet în următorul mod și în următoare ordine:

a. Utilizatorul adaugă Produsul (Produsele) selectat (selectate) în Coș, după care trece la Formularul de Comandă.  

b. Utilizatorul care are un Cont confirmă în formularul de Comandă faptul că datele necesare încheierii și îndeplinirii Contractului de Vânzare sunt actualizate. Utilizatorul care nu are un Cont trebuie să completeze în formularul de Comandă datele necesare încheierii și îndeplinirii Contractului de vânzare. În orice caz, furnizarea de date expirate sau inexacte ale Utilizatorului poate conduce la imposibilitatea îndeplinirii Contractului de Vânzare. Utilizatorului i se solicită să furnizeze în formularul de Comandă următoarele date referitoare la Utilizator: prenume și nume, adresă (stradă, număr casă/apartament, cod poștal, oraș, țară), adresă de e-mail, număr telefon și detalii ale Contractului de Vânzare: Produs (Produse), cantitate Produs (Produse), tip, culoare și dimensiune Produs (Produse), dacă este cazul, metoda de transport și locația Produsului (Produselor), metoda de plată. În cazul Clienților ce nu sunt Consumatori, este necesară furnizarea denumirii, iar în cazul solicitării facturii, este necesară indicarea codului de identificare fiscală.

c. Utilizatorul selectează una dintre metodele de transport asigurate de CCC.

d. Utilizatorul selectează metoda de plată a Prețului, precum și a celorlalte costuri necesare îndeplinirii Contractului de Vânzare, astfel cum se indică în formularul de Comandă.

e. Utilizatorul trimite Comanda către CCC (adică face oferta) utilizând funcționalitatea Paginii de Internet asigurată în acest scop (butonul "Comandă și plătește'). În cazul Clienților care nu au un Cont și nu au acceptat în prealabil Termenii și Condițiile de Utilizare, este necesară acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare.

f. În timpul plasării unei Comenzi, Utilizatorul are posibilitatea de a corecta în mod independent datele introduse în Coș adăugând sau scoțând articole din Coș, până când se apasă butonul "Comandă și plătește".

g. În funcție de metoda de plată selectată, Utilizatorul poate fi redirecționat către Pagina de Internet a unui furnizor extern de servicii de plată pentru efectuarea plății.

6. În cazul încheierii unui Contract de vânzare utilizând alte mijloace de comunicare la distanță:

a. CCC trimite Utilizatorului un e-mail prin care se confirmă conținutul Contractului de Vânzare propus,

b. Utilizatorul trimite Comanda prin e-mail către CCC, la adresa de e-mail de la care s-a trimis confirmarea la care se face referire în paragraful 6(a) de mai sus,

c. în cazul Clienților care nu au un Cont și care nu au acceptat anterior Termenii și Condițiile de Utilizare, este necesară acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare de către Utilizator.

7. În răspuns, CCC trimite imediat Utilizatorului un mesaj automat, la adresa de e-mail furnizată în acest sens de către Utilizator, prin care confirmă primirea Comenzii și începerea procesului de revizuire.

8. După revizuirea Comenzii, fără întârziere nejustificată, CCC trimite Utilizatorului, la adresa de e-mail furnizată, un mesaj ce conține:

a. confirmarea acceptării unei sau mai multor oferte individuale pentru Produsele indicate în Comandă și confirmarea încheierii Contractului de Vânzare (acceptarea Comenzii în ceea ce privește Produsele indicate în mesaj); sau

b. informații despre incapacitatea de a accepta toate ofertele pentru Produsele indicate în Comandă pentru motivele indicate la capitolul V paragraf 4 de mai jos (eșecul de a face plata).

9. Contractul de Vânzare este încheiat la momentul confirmării ofertei (ofertelor), adică la momentul primirii de către Utilizator a mesajului la care se face referire în paragraful 8 (a) de mai sus, în ceea ce privește Produsele indicate în respectivul mesaj. CCC trimite o confirmare a termenilor și condițiilor Contractului către adresa de e-mail furnizată de către Utilizator.

10. În cazul în care nu este posibilă acceptarea tuturor ofertelor  din cele indicate în Comandă, Serviciul pentru Clienți va contacta Utilizatorul pentru a:

a. notifica Utilizatorul cu privire la faptul că nu este posibilă acceptarea tuturor ofertelor indicate în Comandă pentru a încheia Contractul de Vânzare ; şi

b. obține confirmarea din partea Utilizatorului cu privire la dorința sa de a finaliza Comanda . Într-un astfel de caz, Utilizatorul are dreptul de a anula Comanda în întregime (în ceea ce privește toate ofertele), fără a fi prejudiciat dreptul Utilizatorului de a se retrage din contract. Anularea Comenzii de către Utilizator exonerează CCC de obligația de a îndeplini Comanda. În cazul anulării Comenzii, dispozițiile paragrafului 11 de mai jos se aplică în mod corespunzător.

11. În cazul în care nu este posibilă acceptarea ofertei (ofertelor) plasate în cadrul Comenzii, Contractul de Vânzare nu se încheie în ceea ce privește Produsele indicate de Serviciul Clienți, iar CCC va rambursa cu promptitudine, în maxim 14 zile, plățile efectuate de către Utilizator, în măsura în care Contractul de Vânzare nu a fost încheiat. Dispozițiile punctului 9 paragraf 6 din Termenii și Condițiile de Utilizare se aplică mutatis mutandis.

12. Cu toate acestea, CCC poate informa Utilizatorul cu privire la statusul Comenzii, în special prin trimiterea unui mesaj către adresa de e-mail furnizată de către Utilizator sau contactând Utilizatorul prin telefon.

13. CCC încearcă să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și îndeplinirea Contractului de Vânzare. În cazul incapacității de furnizare a serviciilor precum și în orice alte situații prevăzute de lege, dispozițiile relevante ale Codului Civil pot fi aplicabile, în special cele referitoare la obligația de rambursare cu promptitudine a sumelor datorate Utilizatorului.

14. Valoarea totală a Comenzii include Prețul de achiziționare, costurile de transport precum și orice alte costuri ale serviciilor opționale achitate, astfel cum sunt selectate acestea de către Utilizator. CCC poate stabili valoarea minimă a Comenzii pentru care transportul Produselor este gratuit, pe o perioadă de timp indicată de către CCC. Utilizatorul va fi informat cu privire la prețul total, incluzând taxele aferente, costurile de transport (incluzând taxele pentru transport, livrare și servicii poștale) precum și orice alte costuri.

15. Promoțiile valabile pe Pagina de Internet sau în Magazinele tradiţionale nu pot fi combinate, cu excepția cazului în care dispozițiile Promoției prevăd altceva.V    METODE ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUS  


1. CCC pune la dispoziția Utilizatorului diferite metode plată în cadrul Contractului de Vânzare, și anume:

a. plată la livrare;

b. plăți electronice și plăți cu cardul prin intermediul serviciilor autorizate, conform informațiilor furnizate pe Pagina de Internet.

2. Metodele de plată disponibile la momentul curent sunt prezentate pe Pagina de Internet la "Metode de plată" cât și pe pagina  fiecărui Produs. Metodele de plată disponibile pot depinde de metoda de transport selectată de către Utilizator.

3. Plățile electronice și plățile cu cardul sunt procesate conform selecției Utilizatorului prin intermediul serviciilor autorizate.  

4. În cazul în care CCC nu primește plata din partea unui Utilizator care a ales plata în avans (plată electronică sau plată cu cardul), Serviciul Clienți poate contacta Utilizatorul pentru a-i reaminti de plată, inclusiv prin trimiterea unui e-mail. Neefectuarea plății în termen de 10 zile de plasarea Comenzii va avea drept rezultat anularea Comenzii. De asemenea, până la data primirii notificării cu privire la Comandă, Utilizatorul o poate anula fără consecințe, contactând CCC prin intermediul Serviciului Clienți, fără a prejudicia dreptul Utilizatorului de a se retrage din contract.

5. În cazul în care Utilizatorul selectează opțiunea de plată la livrare, Utilizatorul are obligația de a efectua plata la livrarea pachetului. Refuzul de acceptare a Produsului, în ciuda stabilirii unui termen suplimentar corespunzător, va avea drept rezultat rezilierea Contractului de Vânzare. De asemenea, Utilizatorul poate anula Comanda în perioada de timp specificată, fără alte consecințe și fără a prejudicia dreptul Utilizatorului de a se retrage din contract.VI    COST TRANSPORT PRODUS, METODE ȘI GRAFIC  


1. Transportul Produsului este disponibil în România, astfel cum se indică în "Metode de Transport" de pe Pagina de Internet și pe pagina fiecărui Produs.

2. Transportul Produsului către Utilizator se efectuează contra cost, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede astfel (ex. în cazul Promoţiilor). Costurile de transport sunt indicate Utilizatorului la "Metode de Transport" de pe Pagina de Internet și pe pagina fiecărui Produs, la momentul în care Utilizatorul își exprimă dorința de a plasa o comandă. Ca regulă, conform Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare, CCC asigură Utilizatorului următoarele metode de transport al Produsului, și anume transport prin curier, transport prin curier cu plata la livrare.

3. Metodele de transport disponibile pot depinde de metoda de plată selectată de către Utilizator.

4. Timpul total de așteptare pentru Produs (grafic transport) constă în timpul de pregătire a Comenzii pentru transport de către CCC și timpul de livrare a Produsului de către transportator.

5. Graficul pentru transportului Produsului către Utilizator este de până la 7 Zile Lucrătoare, cu excepția cazului în care în descrierea Produsului sau în cursul plasării Comenzii se specifică un grafic de timp mai scurt sau mai lung. În cazul unei Comenzi plasate în același timp pentru mai multe Produse cu grafice diferite de transport, graficul de transport aplicabil va fi reprezentat de graficul cel mai lung de transport, fără a depăși însă 7 Zile Lucrătoare. În toate cazurile, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, livrarea va avea loc în cel mult 30 zile de la încheierea contractului.

6. Timpul de pregătire a Comenzii pentru transport de către CCC este prezentat pe pagina de internet a fiecărui Produs și se calculează  de la data :

a. creditării contului bancar sau contului de facturare al CCC – în cazul în care Utilizatorul selectează plată electronică sau plată prin card;

b. încheierii Contractului de Vânzare – în cazul în care Utilizatorul selectează opțiunea de plată la livrare.

7. Timpul de livrare al Produsului de către transportator, ce depinde de forma de transport selectată de Utilizator și care este prezentat pe pagina de internet al fiecărui Produs, la "Metode de Transport" pe Pagina de Internet, trebuie calculat în raport cu art. 6 mai sus menţionat.VII    RECLAMAȚII CU PRIVIRE LA PRODUS


1. Baza și conținutul răspunderii CCC față de Utilizator, în cazul în care Produsul vândut prezintă un defect fizic sau legal (garanție) sunt specificate în Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, precum şi prin dispozițiile relevante prevăzute în Codul Civil.

2. Produsele prezentate pe Pagina de Internet pot fi acoperite de garanția producătorului sau a distribuitorului. Termenele și condițiile detaliate ale garanției și duratei sale sunt menționate pe cardul de garanție emis de furnizorul garanției și anexat la Produs.

3. CCC are obligația de a livra Produsele către Utilizator fără niciun defect.

4. În cazul în care Produsul vândut prezintă un defect, Utilizatorul:

a. poate solicita, în conformitate cu Legea 449/2003 privind comercializarea produselor şi garanţiile asociate, înlocuirea Produsului cu un produs fără defecte sau ca defectul să fie eliminat. CCC are obligația de a înlocui Produsul defect cu un produs fără defecte sau de a elimina defectul într-o perioadă rezonabilă de timp ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoştinţa CCC lipsa de conformitate sau de la data la care produsul a fost predat

b. poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluţiunea contractului de vânzare, cu excepția cazului în care CCC înlocuiește Produsul defect cu un produs fără defecte sau elimină defectul, într-o perioadă de timp rezonabilă în conformitate cu mențiunile de mai sus. Reducerea prețului trebuie să fie proporțională cu scăderea valorii produsului prevăzut în contractul de vânzare și care este lipsit de defecte. Astfel, prețul produsului din contractul de vânzare va fi redus proporțional cu scăderea valorii produsului ca urmare a apariției defectului. În orice situație, Clientul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră

5. În cazul în care Produsul prezintă defecte, Clientul are dreptul în primul rând de a solicita repararea Produsului sau de a solicita înlocuirea acestuia, cu excepţia situaţiei în care măsura aleasă de către Client pentru ca Produsul să corespundă contractului („Măsura”), ar fi imposibilă sau disproporționată pentru CCC. În acest caz, se consideră că măsura este imposibilă dacă CCC nu poate asigura repararea Produsului cu produse identice de schimb sau nu poate asigura înlocuirea Produsul cu un produs identic. Măsura se consideră a fi disproporționată dacă aceasta impune pentru CCC costuri nerezonabile în comparație cu măsura alternativă care nu a făcut obiectul alegerii de către Client. Pentru a evalua disproporționalitatea măsurii se va ține cont de valoarea pe care ar fi avut-o Produsul dacă nu ar fi existat defectul, importanţa defectului, precum și  dacă cealaltă măsură ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Client.   

6. Se recomandă ca respectivul Utilizator să includă în descrierea reclamației: (1) informații cu privire la obiectul reclamației și circumstanțele aferente, în special tipul defectului și data constatării defectului; (2) modul dorit de aducere la conformitate (măsura dorită) a Produsului în vederea respectării Contractului de Vânzare sau o solicitare cu privire la reducerea de preț sau rezoluţiune a contractului; și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamația. Cerințele indicate anterior sunt doar recomandări și nu afectează eficiența reclamațiilor depuse fără descrierea recomandată a reclamației.

7. CCC va răspunde cu promptitudine la reclamația Utilizatorului. Conform Legii 449/2003 obligaţia de a aduce produsul la conformitate trebuie îndeplinită în 15 zile de la data la care i-a fost adusă la cunoştinţă vânzătorului neconformitatea sau la care produsul a fost predat.

8. Pentru ca firma CCC să răspundă la reclamația Utilizatorului sau pentru ca respectivul Utilizator să-și exercite drepturile în cadrul garanției, este necesară prezentarea Utilizatorului în orice magazin staționar CCC împreună cu produsul care prezintă defecte și bonul fiscal/factura fiscală. Prezentarea în magazin este necesară și în cazul achiziționării prin intermediul magazinului online, cât și în cazul achiziționării din magazin al produsului/produselor.

9. CCC este răspunzătoare, în cadrul termenului de garanție legală, în cazul în care se depistează un defect fizic în termen de doi ani de la data în care Produsul este livrat către Utilizator. Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație pentru eliminarea defectului sau înlocuirea Produsului cu un produs fără defecte, în termen de două luni de la data la care a fost constatată neconformitatea, Conform Legii 449/2003 privind comercializarea produselor şi garanţiile asociateVIII    SOLUȚIOAREA RECLAMAȚIILOR ÎN AFARA INSTANȚEI. REGULILE DE ACCES LA ASTFEL DE PROCEDURI (ADR)1. Soluționarea reclamației prin mijloace extrajudiciare, prin entităţi abilitate cu soluţionarea alternativă a unor astfel de reclamaţii, precum și procedurile de despăgubire sunt voluntare.

2. Cadrul legal aplicabil privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi este instituit prin Ordonanţa 38/2015, precum și în reglementările aplicabile entităților relevante cu competență în domeniul soluționării disputelor dintre consumatori şi profesionişti. Informații detaliate cu privire la modul în care un Utilizator Consumator poate apela la soluționarea reclamației sale în afara instanței, precum și cu privire la procedurile de despăgubire și regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile şi prin intermediul organizațiilor comunitare privind protecția consumatorului, precum şi pe website-ul Autorităţii Naţionale privind Protecția Consumatorului https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal

3. Un Utilizator Consumator are următoarele opțiuni posibile cu privire la soluționarea reclamațiilor în afara instanței și procedurile de despăgubire:

a. Utilizatorul are dreptul de a depune, ulterior încercării de soluţionare amiabilă a problemei direct cu operatorul, o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului

b. Utilizatorul are dreptul de a apela la procedurile alternative cu caracter extrajudiciar de soluționare a litigiilor întreprinse de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin Direcția SAL, în cazul în care procesul standard de soluționare a reclamațiilor pus la dispoziția Clenților de către CCC nu este suficient pentru soluționarea problemelor reclamate.

c. Utilizatorul poate depune o reclamație prin intermediul platformei web ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR este, de asemenea, o sursă de informații pentru soluționarea în afara instanței a disputelor ce pot apărea între firme și consumatori.

4. Prevederile cuprinse în prezentul articol nu limitează dreptul persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente.IX    DREPT DE RETRAGERE DIN CONTRACT


1. Utilizatorul Consumator care a încheiat un contract la distanță poate exercita dreptul special de retragere, astfel cum este acesta prevăzut în OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii în termen de 14 zile, fără a indica vreun motiv și fără achitarea altor costuri, cu excepția celor prevăzute prin lege.

2. Pentru a putea respecta termenul, Clienții trebuie să transmită către CCC o declarație în acest sens înainte de expirarea termenelor menționate anterior. Utilizatorul poate face orice declarație clară în care comunică retragerea sa din Contractul de Vânzare. O declarație de retragere din Contractul de Vânzare poate fi transmisă, de exemplu:

a. în scris, la adresa: Shoe Express S.A., Clădirea Globalworth Plaza, București, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România

b. utilizând formularul de retragere ce alcătuiește Anexa 1 la  Termenii şi Condiţiile  de Utilizare.

3. Perioada de retragere din Contractul de Vânzare începe în ziua în care Utilizatorul sau o terță parte indicată de Utilizator, alta decât transportatorul, intră în posesia Produsului și în cazul unui Contract de vânzare care:

a. acoperă un număr de Produse ce sunt livrate separat, în loturi sau părți – din momentul în care Utilizatorul sau o terță parte indicată de către Utilizator intră în posesia fizică a ultimului Produs, lot sau parte sau

b. constă în livrarea periodică a Produselor pe o perioadă de timp determinată – din momentul intrării în posesia fizică primului Produs.

4. Exercitare dreptului de retragere pune capăt obligațiilor care intră în sarcina CCC, cât și a Consumatorului, după caz:

a. de a executa contractul la distanță sau contractul încheiat în afara spațiului comercial;

b. de a încheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial , în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

5. CCC are obligația de a returna Utilizatorului, cu promptitudine, în termen de 14 zile de la primirea declarației Utilizatorului cu privire la retragerea din contract, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile standard de transport ale Produsului (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea de către Utilizator a unei alte metode de transport față de metodă de transport standard, disponibilă  pe Pagina de Internet).

6. CCC va rambursa plata utilizând aceeași metodă de plată utilizată de către Utilizator, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina Consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. Cu excepţia cazului în care CCC s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, CCC poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor sau până la primirea dovezii din partea utilizatorului cu privire la expedierea produselor, luându-se în considerare cea mai aproppiată dată.

7. Utilizatorul Consumator are obligația de a returna cu promptitudine Produsul către CCC, în termen de maxim 14 zile de la data în care Utilizatorul a comunicat CCC decizia de retragere, către o persoană autorizată să primească Produsul în Magazinul tradiţional.Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de Utilizatorul Consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile. În cazul în care CCC își asumă obligația de ridicare a Produsului, obligația Consumatorului se va stinge. Persoanele din Magazinele tradiţionale nu sunt autorizate să accepte Produsele care prezintă semne de uzură. Pentru a respecta termenul de returnare a Produsului  (inclusiv a acelor produse ce prezintă semne de uzură) este suficientă returnarea sa înainte de expirarea termenului, către următoarea adresă: CCC, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra. Vă rugăm să includeți dovada achiziționării Produsului dacă acest lucru este posibil.

8. Utilizatorul este răspunzător pentru orice reducere a valorii unui Produs ce rezultă din utilizarea sa într-un mod contrar naturii, caracteristicilor și scopului de utilizare a Produsului.

9. Utilizatorul suportă doar costurile imediate de returnare a Produsului. Ca parte a campaniei promoționale, CCC poate oferi Utilizatorului posibilitatea ridicării de către CCC a Produsului returnat.

10. Utilizatorul nu va avea dreptul de a se retrage dintr-un contract încheiat la distanță cu privire la: (1) furnizarea de servicii, în cazul în care CCC și-a îndeplinit în totalitate serviciul cu acordul expres al Utilizatorului, care a fost informat înainte de începerea furnizării cu privire la faptul că după furnizarea de către CCC, Utilizatorul își va pierde dreptul de a se retrage din contract; (2) faptul că prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară, asupra căreia CCC nu are control și care pot apărea înainte de expirarea perioadei de retragere din contract; (3) faptul că obiectul serviciului este un Produs realizat conform specificațiilor Utilizatorului sau pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sale individuale; (4) faptul că obiectul serviciului este un Produs care se deteriorează rapid sau are o durată de raft scurtă; (5) faptul că obiectul serviciului este un Produs livrat într-un ambalaj sigilat ce nu poate fi returnat după deschiderea pachetului, din motive ce țin de siguranță sau igienă, în cazul în care ambalajul este deschis după livrare; (6) faptul că obiectul serviciului constă într-un Produs care, după livrare, prin natura sa, se combină în mod inseparabil cu alte articole; (7) faptul că obiectul serviciului constă în băuturi alcoolice, al căror preț a fost stabilit la încheierea Contractului de Vânzare și a căror livrare poate avea loc doar după 30 de zile, iar a căror valoare depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora CCC nu are control; (8) faptul că respectivul consumator a solicitat în mod expres deplasarea CCC la consumator pentru reparație sau întreținere urgentă; în cazul în care CCC furnizează servicii în plus față de cele solicitate de consumator sau livrează Produse, altele decât piesele de schimb necesare efectuării lucrărilor de reparație sau întreținere, dreptul de retragere se va aplica consumatorului în ceea ce privește orice servicii sau Produse suplimentare; (9) faptul că obiectul serviciului constă în înregistrări audio sau video sau programe de computer livrate în ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul se deschide după livrare; (10) livrarea jurnalelor, periodicelor sau revistelor, cu excepția contractelor de abonament; (11) încheierea ca rezultat al unei licitații publice; (12) asigurarea cazării, în alt scop decât cel rezidențial, transportul de bunuri, închirierea de autoturisme, catering, activități de petrecere a timpului liber, entertainment, evenimente sportive sau culturale, în cazul în care contractul a specificat data sau perioada furnizării serviciului; (13) livrarea de conținut digital, ce nu este înregistrat pe un mediu tangibil, în cazul în care îndeplinirea contractului a început cu acordul scris al consumatorului înainte de încheierea perioadei de retragere și după ce CCC a informat Utilizatorul cu privire la pierderea dreptului de retragere.X    LICENȚĂ


1. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție / postat pe Pagina de Internet de către CCC sau partenerii săi contractuali, în special dreptul de autor, denumirea Paginii de Internet (marcă înregistrată), elementele grafice, software (inclusiv Aplicația) și drepturile aferente bazei de date fac obiectul protecției juridice și aparțin CCC sau entităților cu care CCC a încheiat contratele corespunzătoare. Utilizatorul are dreptul de a utiliza Conținutul menționat anterior, inclusiv Aplicația, în mod gratuit, precum și de a utiliza Conținutul publicat conform legii și distribuit anterior de către alți Clienți pe Pagina de Internet, doar în scopul utilizări personale de către Utilizator și doar în scopul utilizării corespunzătoare a Paginii de Internet, în întreaga lume. Orice altă utilizare a Conținutului, inclusiv a Aplicației, este permisă doar pe baza acordului scris exprimat în prealabil de către o entitate autorizată, în caz contrar aceasta fiind nulă.

2. Prin postarea pe Pagina de Internet (inclusiv prin intermediul Aplicației) a oricărui Conținut, în special elementelor grafice, comentariilor, recenziilor sau declarațiilor în Cont sau în orice alt loc de pe Pagina de Internet, Utilizatorul acordă prin prezenta firmei CCC o licență non-exclusivă, gratuită de utilizare, înregistrare în memoria computerului, modificare, ștergere, adăugare, îndeplinire publică, afișare publică, reproducere și distribuire (în special pe Internet) a prezentului Conținut în întreaga lume. Dreptul menționat anterior include dreptul de a acorda sub-licențe în cadrul scopului justificat de ducerea la îndeplinire a Contractului de Rezervare sau Contractului privind serviciile (inclusiv administrarea și dezvoltarea Paginii de Internet) precum și dreptul de a exercita, în mod independent sau prin intermediul terților, drepturi derivate în scopul dezvoltării, adaptării, procesării și traducerii unei lucrări în sensul prevăzut de legea drepturilor de autor . În măsura în care Utilizatorul nu are dreptul de a acorda licențele la care se face referire în paragraful 2 din prezentul document, Utilizatorul se obligă să obțină astfel de licențe relevante în beneficiul CCC.

3. Indiferent de dispozițiile de mai sus, CCC este titularul drepturilor de autor aferente  Aplicației. La instalarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, CCC acordă o licență non-exclusivă de utilizare a Aplicației, inclusiv reproducerea Aplicației doar în legătură cu descărcarea sa pe dispozitivul mobil și instalarea și lansarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Utilizatorului. Utilizatorul poate instala Aplicația pe orice număr de dispozitive mobile și doar o singură copie a Aplicației poate fi instalată pe un singur dispozitiv mobil.  

4. În special, Utilizatorul nu are dreptul de a traduce, adapta, rearanja sau efectua orice alte modificări ale Aplicației, inclusiv codului sursei sale, cu excepția cazurilor permise de lege, iar Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza Aplicația în scopuri comerciale, ce exced opţiunile prevăzute prin Termeni şi Condiţii.XI    PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt procesate de către CCC în calitate de operator al datelor cu caracter personal.

2. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizator este voluntară, însă necesară în vederea deschiderii unui Cont, utilizării anumitor Servicii Electronice și încheierii unui  Contract de vânzare, respectiv  Contract de Rezervare.

3. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului puse la dispoziție pe Pagina de Internet sau obținute pe baza activității online a Utilizatorului și în Magazinele Tradiționale sau obținute prin intermediul Aplicației vor fi procesate de către CCC în scopurile specifice definite în formularele relevante de pe Pagina de Internet și descrise în detaliu în Politica de Confidențialitate disponibilă pe Pagina de Internet la: https://ccc.eu/ro/politica-referitoare-la-confidenialitate

4. Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal, dreptul de a ridica obiecții, dreptul de a-și accesa datele sale cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea și restricționarea procesării și transferării datelor.  XII    REZILIEREA CONTRACTULUI PRIVIND SERVICIILE ȘI AMENDAMENTE ADUSE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE


1. CCC poate rezilia Contractul de Service sau orice contract de licență încheiat cu Utilizatorul, oricând, conform punctului 10 din Termenele de Utilizare, pe baza unui preaviz de o lună, din motive importante, prin care se înțeleg următoarele (listă exhaustivă):

a. o schimbare a legii ce guvernează furnizarea de servicii electronice de către CCC ce afectează drepturile și obligațiile reciproce stipulate în contractul încheiat între Utilizator și CCC sau o modificare în interpretarea legii respective ca urmare a unor reglementări, decizii sau recomandări ale instanței sau recomandărilor autorităților sau organismelor competente într-un anumit domeniu;

b. o schimbare a modului de furnizare a serviciilor cauzată exclusiv de motive tehnice sau tehnologice (în special de actualizarea cerințelor tehnice indicate în Termenii și Condiții de Utilizare);

c. o schimbare a conținutului sau furnizării de servicii pentru care se aplică dispozițiile Termenilor și Condițiilor de Utilizare, prin intermediul introducerii, modificării sau retragerii de către CCC a funcționalităților sau serviciilor acoperite de Termenii și Condițiile de Utilizare.

2. CCC trimite declarația sa aferentă conținutului la care se face referire în paragraful 1 de mai sus către adresa de e-mail furnizată de către Utilizator la momentul creării Contului sau realizării unei Rezervări, iar în cazul în care CCC nu are atribuită o adresă de e-mail a Utilizatorului – sub formă de notificare prin intermediul Aplicației.

3. CCC poate rezilia Contractul de Service sau orice contract de licență încheiat cu Utilizatorului, conform punctului 10 din Termenele de Utilizare, pe baza unui preaviz de șapte zile și/sau poate refuza Utilizatorului orice alt drept de utilizare a Paginii de Internet (inclusiv prin intermediul Aplicației) și de a face Rezervări și poate restricționa accesul Utilizatorului la o parte sau la întreg Conținutul, pentru motive întemeiate, și anume în cazul încălcării grave a prezentelor Termeni și Condiții de Utilizare de către Utilizator, adică în situațiile în care Utilizatorul (listă exhaustivă) încalcă dispozițiile punctului II .10(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) din Termenele de Utilizare.

4. CCC își rezervă dreptul de a rezilia Contractul de Service (și în consecință de a șterge Contul), în cazul în care Contul Utilizatorului rămâne inactiv timp de minim 3 ani.

5. Utilizatorul căruia i s-a aplicat dispoziția paragrafului 3 de mai sus poate utiliza Pagina de Internet după contactarea în prealabil a CCC (via Serviciu Clienți) și obținerea acordului din partea CCC pentru utilizarea în continuare a Paginii de Internet.

6. CCC poate amenda prezentele Termeni și Condiții de Utilizare (cu excepția punctului 13 din Termenele de Utilizare, ce se aplică Clienților ce nu sunt Consumator și poate fi amendat oricând conform legilor general aplicabile) în cazul apariției minim unuia dintre următoarele motive importante (o listă exhaustivă):

a. o schimbare a legii ce guvernează furnizarea de servicii electronice de către CCC ce afectează drepturile și obligațiile reciproce stipulate în contractul încheiat între Utilizator și CCC sau o modificare în interpretarea legii de mai sus ca urmare a unor reglementări, decizii sau recomandări ale instanței sau recomandărilor autorităților sau organismelor competente într-un anumit domeniu;

b. o schimbare a modului de furnizare a serviciilor cauzată exclusiv de motive tehnice sau tehnologice (în special de actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentele Termeni și Condiții de Utilizare);

c. o schimbare a conținutului sau furnizării de servicii pentru care se aplică dispozițiile Termenilor și Condițiilor de Utilizare, prin intermediul introducerii, modificării sau retragerii de către CCC a funcționalităților sau serviciilor acoperite de prezentele Termeni și Condiții de Utilizare.

7. În cazul amendamentelor Termenilor și Condițiilor de Utilizare, CCC va prezenta textul actualizat al Termenilor și Condițiilor de Utilizare, pe Pagina de Internet și prin intermediul unui mesaj trimis către adresa de e-mail furnizată de Utilizator la momentul încheierii Contractului de Service. Părțile convin faptul că această metodă de publicare prin intermediul mijloacelor de comunicare electronic este suficientă pentru ca respectivul Utilizator să se familiarizeze cu conținutul său. În cazul în care  CCC nu are adresa de e-mail a Utilizatorului, o notificare cu privire la amendamentele Termenilor și Condiților de Utilizare va fi trimisă către Utilizator, prin intermediul unei notificări transmise prin intermediul Aplicației.

8. Amendamentele Termenilor și Condițiilor de Utilizare intră în vigoare în 14 zile de la data trimiterii notificării. Clienții care au încheiat un Contract de Service, adică cei care au un Cont, au dreptul de a rezilia Contractul de Service în termen de 14 zile de la data notificării amendamentelor Termenilor și Condițiilor de Utilizare. Amendamentele Termenilor și Condițiilor de Utilizare nu prezintă semnificație în ceea ce privește Contractele de Service, Contractele de Rezervare și Contractele de Vânzare încheiate între Utilizator și CCC înainte de amendarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare.XIII    DISPOZIȚII REFERITOARE LA CLIENȚII CE NU SUNT CONSUMATORI


1. Prezentul capitol al Termenilor și Condițiilor de Utilizare privesc doar Clienții ce nu sunt Consumatori.

2. În cazul Clienților ce nu sunt Consumatori, CCC poate rezilia Contractul privind serviciile sau orice contract de licență încheiat în baza capitolului X din Termenele de Utilizare, cu efect imediat și fără a indica motivele, trimițând Utilizatorului declarația corespunzătoare sub orice formă.

3. CCC are dreptul de a se retrage dintr-un Contract de vânzare încheiat cu un Utilizator care nu este un consumator, în termen de 30 de zile de la încheierea sa. În acest caz, retragerea din Contract poate avea loc fără indicarea niciunui motiv și nu conferă dreptul de a ridica obiecții față de CCC din partea Utilizatorului care nu este un Consumator.

4. Nici CCC și nici angajații săi, reprezentanții autorizați sau agenții nu sunt răspunzători față de Utilizator, subcontractanții, angajații, reprezentanții autorizați sau agenții săi pentru orice daune, inclusiv pierderea profiturilor, cu excepția cazului în care daunele respective au fost cauzate în mod intenționat.

5. În fiecare caz de stabilire a răspunderii CCC, angajaților, reprezentaților autorizați sau agenților săi, această răspundere față de un Utilizator ce nu este un Consumator, indiferent de baza sa legală, este limitată la suma de 1,000 RON (una mie) aferentă unei singure reclamații.

6. Orice dispute apărute între CCC și un Utilizator ce nu este un Consumator vor fi soluționate de instanţa competentă material din circumscripţia sediului CCC.

7. În ceea ce privește Clienții ce nu sunt Consumatori, CCC poate amenda Termenele de Utilizare oricând, conform legilor general aplicabile şi cu informarea asupra acestor modificări, în mod corespunzător.XIV    DISPOZIȚII FINALE


1. Termenele de Utilizare intră în vigoare în data de 27 mai 2019.

2. Contractele încheiate de către CCC sunt încheiate în limba română şi sunt supuse dispoziţiilor legii române.

3. Dispozițiile esențiale ale Contractului privind serviciile încheiate sunt înregistrate, garantate și puse la dispoziție prin intermediul unei e-mail transmis către adresa de e-mail furnizată de Utilizator.

4. Dispozițiile esențiale ale Contractului privind serviciile încheiate sunt înregistrate, garantate, puse la dispoziție și confirmate Utilizatorului prin intermediul unui e-mail trimis Utilizatorului, cu confirmarea Comenzii plasate, precum și prin intermediul detaliilor Comenzii și dovezii fiscale a achiziționării incluse în ambalajul ce conține Produsul. Conținutul Contractului de Vânzare este înregistrat și asigurat suplimentar în sistemul IT al Paginii de Internet.

5. CCC va asigura măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare riscului de securitate al funcționalităților sau serviciilor furnizate în cadrul Contractului de Service.

6. Conținutul Termenilor și Condițiilor de Utilizare este disponibil în mod gratuit Clienților la următorul website: https://ccc.eu/ro/reglementari, unde Clienții îl pot vizualiza și printa oricând, precum și prin intermediul Aplicației.

7. CCC dorește să informeze Clienții cu privire la faptul că utilizarea Paginii de Internet printr-un browser web sau Aplicație, inclusiv realizarea unei Rezervări precum și apelarea telefonică a Serviciului Clienți ar putea necesita din partea Utilizatorului acoperirea costurilor de conectare la Internet (taxa pentru transmiterea de date) sau costurilor aferente unui apel telefonic, conform listei de prețuri a furnizorului de servicii utilizat de către Utilizator.

8. Pentru aspectele ce nu sunt reglementate de prezentele Termeni și Condiții de Utilizare, se vor aplica dispozițiile general aplicabile ale legislației româneşti în vigoare (e.g. Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Legea 365/2002 privind comerţul electronic, Codul Civil).

9. Selectarea legislației române pe baza prezentelor Termeni și Condiții de Utilizare nu privează Consumatorul de protecția ce-i este oferită pe baza dispozițiilor ce nu pot fi excluse prin intermediul contractului dintre CCC și Utilizator, conform legii care, în conformitate cu reglementările relevante, ar fi relevantă în absența acestei selectări.


Anexa 1 – Exemplu model formular retragere

(acest formular trebuie completat și returnat doar în cazul retragerii din contract)

MODEL FORMULAR RETRAGERE

(acest formular trebuie completat și returnat doar în cazul retragerii din contract)

Destinatar:

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnații (*) vă informez (informăm) (*) că mă retrag din Contractul de Vânzare pentru următoarele articole(*) comandate la data de (*) şi primite la data de (*).

Prenumele și numele consumatorului (consumatorilor)

Adresa consumatorului (consumatorilor)

Semnătura consumatorului (consumatorilor)  (doar în cazul trimiterii formularului pe format de hârtie)

Data (*)

Termenele de utilizare de mai sus sunt disponibile la: https://ccc.eu/ro/reglementari-07-05-2020


Reglementări anterioare: https://ccc.eu/ro/reglementari-rac