Selectați o categorie

PROGRAM DE FIDELITATE AL CLUBULUI CCC – TERMENE ȘI CONDIȚII

Regulamentul anterior a fost valabil până la 31.05.2021.

Noul regulament este disponibil la:
https://ccc.eu/ro/program-de-fidelitate-al-clubului-ccc-termene-si-conditii-01-06-2021.


Dragă Client,


vă mulțumim pentru interesul acordat clubului nostru. Vă puteți alătura nouă oricând prin intermediul paginii noastre de internet sau în magazinele noastre (nu uitați că trebuie să aveți vârsta de peste 16 ani). Calitatea dumneavoastră de membru va fi confirmată prin intermediul unui card care vă va permite să vă bucurați de faptul că sunteți membru al clubului. 


Obiectivul nostru principal constă în concentrarea noastră asupra dumneavoastră în calitate de Membru al Clubului – în cazul în care aveți vârsta de 18 ani sau peste 18 ani, vă vom cunoaște interesele, de exemplu, prin intermediul istoriei cumpărăturilor sau modelelor dumneavoastră preferate de încălțăminte, ceea ce ne va permite să vă înțelegem mai bine obiceiurile și așteptările pentru a ne putea adapta oferta în funcție de nevoile dumneavoastră.  


În calitate de membru adult al Clubului, veți avea acces la promoții dedicate, adaptate, despre care vă vom informa prin e-mail sau SMS. De asemenea, veți primi informații cu privire la promoțiile celor mai apropiați parteneri ai noștri. În cazul în care aveți vârsta de 16 ani, însă nu sunteți adult, puteți utiliza beneficiile Clubului CCC într-o măsură limitată și doar în cazul în care aflați despre promoțiile generale destinate tuturor clienților noștri (nu vom analiza interesele dumneavoastră pentru a adapta ofertele noastre la acestea.Veți putea beneficia de toate avantajele Clubului CCC, inclusiv de acele avantaje bazate pe stabilirea profilului, atunci când împliniți vârsta de 18 ani. Bineînțeles că puteți anula oricând calitatea dumneavoastră de membru al Clubului (caz în care vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal).


În continuare este prezentat modul în care lucrează Clubul nostru. Informațiile pe care le furnizăm vă pot părea ca fiind foarte detaliate, însă acest lucru este cerut de lege – am încercat să simplificăm limbajul cât mai mult posibil, însă în cazul în care aveți întrebări, vom fi fericiți să răspundem la ele. § 1  Obiectul Termenelor și Condițiilor și scopul Clubului CCC


1. Prezentul document definește:

a. regulile de funcționare ale Clubului CCC;

b. condițiile de participare în cadrul Clubului CCC, inclusiv drepturile și obligațiile Organizatorului și Membrilor Clubului;

c. beneficiile oferite Membrilor Clubului, cum ar fi Cadouri sau Promoții; și

d. regulile Comunicării.


2. Scopul Clubului CCC constă în promovarea și desfășurarea activităților publicitare pentru Organizator, inclusiv prin intermediul adoptării constante la nevoile individuale ale Membrilor Clubului, de exemplu, prin analizarea frecvențe vizitării Paginii de Internet  de către Membrii adulți ai Clubului și ce produse cumpără aceștia în magazinele tradiționale ale Organizatorului sau Grupului CCC. Cu cât mai mult Membrii adulți ai Clubului utilizează serviciile Organizatorului sau Grupului CCC și le cumpără produsele, cu atât mai bune Promoții și surprize vom fi pregătite pentru acești Membri ai Clubului. Lipsa calității de membru al Clubului CCC sau vârsta membrului mai mică de 18 ani va împiedica aceste acțiuni din partea Organizatorului.


3. Ca parte a Clubului CCC, Organizatorul creează profiluri ale Membrilor adulți ai Clubului – analizează și previzionează preferințele lor personale, ceea ce le permite să beneficieze de profiturile ce nu sunt disponibile pentru ceilalți clienți ai Organizatorului, cum ar fi, de exemplu, Promoții dedicate, Cadouri și mesaje în cadrul  Comunicării. În acest scop trebuie creat un profil al unui Membru adult al Clubului – fără un profil al membrului Clubului, Organizatorul nu-i va putea cunoaște nevoile și preferințele, iar membrul Clubului nu va putea beneficia de avantajele Clubului CCC.


4. Clubul CCC este destinat oricărei persoane cu vârsta de peste 16 ani ce este interesată să aibă calitatea de membru al Clubului (accesul la Clubul CCC nu este limitat).§ 2  Definiții 


Toți termenii cu majusculă utilizați în prezentele Termene și Condiții vor avea următorul înțeles, cu excepția cazului în care contextul utilizării lor indică altceva:

1. Club CCC – programul de fidelitate ale Organizatorului, ale cărui caracteristici unice și reguli sunt prezentate în Termene și Condiții. Clubul CCC este organizat și condus de către Organizator pentru a promova și derula activități publicitare pentru Organizator. Clubul CCC are drept scop promovarea și desfășurarea de activități publicitare, inclusiv prin creșterea popularității sale și încurajarea cumpărării produselor sale și utilizarea serviciilor sale. (De asemenea, Clubul CCC servește la promovarea altor entități din cadrul Grupului CCC, însă promovarea Grupului CCC afectează și recunoașterea crescută a Organizatorului.) Nu se combină Promoțiile sau alte oferte specifice, cu excepția cazului în care se stipulează altceva în cadrul termenelor și condițiilor unei anumite Promoții sau altei oferte specifice de preț sau produs.


2. Date cu caracter personal - informații cu privire la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată.


3. Formular cerere – un formular completat de către o persoană care se alătură Clubului CCC, ce conține Datele sale cu Caracter Personal.  


4. Grup CCC – un grup de firme, în afara Organizatorului, ce cuprinde următoarele entități: Shoe Express S.A., CCC S.A.


5. Card – un card numerotat, emis gratuit Membrului Clubului de către Organizator, ce confirmă aderarea membrului la Clubul CCC ș care îi permite utilizarea beneficiilor Clubului. Cardul nu este un card de credit, card ATM sau card de plată. Ca parte a dezvoltării funcționalității Clubului CCC, pentru confortul Membrilor Clubului, Organizatorul poate emite Cardul în format electronic.


6. Membru al Clubului – o persoană cu vârsta de minim 16 ani și care, conform procedurii descrise în prezentele Termene și Condiții, s-a alăturat Clubului CCC pe baza unui Formular de Cerere completat corect și care îndeplinește cu firma o acțiuni legală ce nu este legată în mod direct de afacerea sau activitatea sa profesională (un consumator).


7. Comunicare – un serviciu, inclusiv cel furnizat în mod electronic, o componentă esențială a Clubului CCC, comunicarea realizată în mod electronic de către Organizator către Membrul Clubului, în special sub forma e-mail-urilor, SMS-urilor trimise către numărul de telefon indicat de către Membrul Clubului și prin poștă, cu privire la Clubul CCC, în special la Promoțiile și ofertele referitoare la produsele și serviciile Organizatorului sau altor entități ale Grupului CCC, inclusiv acele destinate exclusiv Membrilor Clubului. Ca parte a dezvoltării funcționalității Clubului CCC, Organizatorul poate realiza Comunicarea și prin alte canale.


8. Cont – un serviciu furnizat electronic, o colecție de resurse în sistemul ICT al Organizatorului ce permite Membrului Clubului utilizarea de funcționalități/servicii suplimentare. Membrul Clubului se conectează la Contul său după încheierea Contractului în modul indicat în formularul de conectare. Înainte de toate, contul permite editarea și stocarea datelor cu caracter personal ale Membrului Clubului și accesarea Termenelor și Condițiilor. Conectarea la Cont necesită doar un număr limitat de cifre – pentru a putea detecta și corecta orice erori. În funcție de decizia Membrului Clubului și acceptarea de către acesta a regulilor separate, Contul poate fi și p componentă a serviciilor electronice mai extinse utilizate de către Membrul Clubului.


9. Organizator - SHOE EXPRESS S.A. cu sediul în Bucureşti, sectorul 2, Soseaua PIPERA nr. 42, etaj 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8764/2012, având codul unic de înregistrare  C.U.I. RO30490303,, adresă de e-mail: [email protected] și număr de telefon  +40 (31) 2296196 (taxă aplicată pentru o convorbire standard – conform listei de prețuri a operatorului relevant).


10. Cadou – un beneficiu în natură indicat de către Organizator, acordat Membrului Clubului pe baza unor termene/reguli separate definite de către Organizator, pentru a promova și desfășura activități publicitare pentru Organizator, incluzând produsele și serviciile sale și Clubul CCC.


11. Promoție – anumite termene și condiții de vânzare a produselor Organizatorului sau altor entități ale Grupului CCC la un anumit moment, incluzând acele produse destinate Membrilor Clubului (cum ar fi reduceri, rabaturi, vouchere și reduceri de preț), reglementată în cadrul unor termene/reguli separate ale promoției, de care se poate beneficia conform termenelor specificate în cadrul acestora.


12. Termene și Condiții  / Contract – prezentul document ce definește regulile și caracteristicile unice ale Clubului CCC și regulile de punere la dispoziție și utilizare a serviciilor asigurate de Organizator prin intermediul Paginii de Internet. Termenele și Condițiile definesc drepturile și obligațiile Membrului Clubului și Organizatorului.


13. Pagină de internet  - pagina de internet a Organizatorului accesibilă la https://ccc.eu/ro/


14. Cerințe tehnice  - cerințele tehnice minime ce trebuie îndeplinite pentru a lucra cu sistemul ICT utilizat de către Organizator, incluzând completarea Formularului de Înscriere online și utilizarea Contului, adică: (1) un computer, un laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet; în cazul aplicațiilor mobile – un dispozitiv mobil; (2) acces la e-mail; (3) un Internet browser: Mozilla Firefox versiunea 17.0 sau superioară sau Internet Explorer versiunea 10.0 sau superioară, Opera versiunea 12.0 sau superioară, Google Chrome versiunea 23.0 sau superioară, Safari versiunea 5.0 sau superioară; (4) rezoluție minimă ecran recomandată: 1024x768; (5) ce permite elemente tip cookies și sprijin Javascript în web browser. Pentru a încheia Contractul prin intermediul Paginii de Internet, Membrul Clubului trebuie să dispună de o adresă de e-mail validă/activă iar în anumite cazuri o tastatură sau un alt dispozitiv de indicare ce permite completarea corectă a formularelor electronice.§ 3  Dispoziții generale


1. În legătură cu calitatea de membru al Clubului CCC, Organizatorul va (următoarele puncte sunt necesare pentru funcționarea Clubului CCC):

a. analiza și previziona aspecte legate de comportamentul și preferințele personale ale Membrilor adulți ai Clubului, inclusiv în mod automat, în vederea creării de profiluri ale acestor Membri ai Clubului, ofertelor și promoțiilor dedicate;

b. organiza Promoții, iar în funcție de decizia sa, va acorda Cadouri Membrului Clubului;

c. trimite mesaje către Membrul Clubului ca parte a Comunicării.


2. Clubul CCC este organizat pe teritoriul României.


3. Deținerea calității de membru al Clubului CCC este gratuită și voluntară.


4. Membrul Clubului se poate alătura oricând Clubului CCC.


5. Drepturile ce rezultă din calitatea de membru al Clubului CCC nu pot fi transferate de către Membrul Clubului către o terță persoană.


6. Membrul Clubului are obligația de a acționa ca membru al Clubului CCC într-un mod ce corespunde dispozițiilor legii în vigoare, dispozițiilor Termenelor și Condițiilor precum și obiceiurilor și regulilor coexistenței sociale adoptate în acest sens. Membrul Clubului are obligația, în special, de a:

a. furniza doar informații adevărate și actuale precum și datele solicitate din partea Membrului Clubului în Formularul de Înscriere;

b. notifica imediat Organizatorul cu privire la orice modificare a datelor sale cu caracter personal furnizate în Formularul de Înscriere;

c. păstra confidențialitatea cu privire la numărul Cardului (de a nu-l dezvălui către nicio terță parte);

d. utiliza serviciile și funcționalitățile Clubului CCC puse la dispoziție de către Organizator într-un mod în care să nu interfereze cu funcționarea Clubului CCC și într-un mod ce nu este costisitor pentru ceilalți Membri ai Clubului și Organizator;

e. nu furniza sau transmite în cadrul Clubului CCC niciun conținut interzis de dispozițiile legii în vigoare, în special conținut ce încalcă drepturile de proprietate ale terțelor părți sau ale drepturilor lor de proprietate (interdicție de postare a conținutului ilegal);

f. de a nu întreprinde acțiuni cum ar fi:

- derularea activităților IT sau oricăror alte activități ce au drept scop obținerea accesului la informații ce nu sunt destinate Membrului Clubului, inclusiv obținerea datelor celorlalți Membri ai Clubului sau care interferează cu regulile sau aspectele tehnice ale funcționării Clubului CCC;

- modificarea conținutului furnizat de Organizator într-un mod neautorizat.


7. Informațiile cu privire la Clubul CCC prezentate pe Pagina de Internet sau în magazinele tradiționale ale Organizatorului constituie doar o invitație la încheierea Contractului, în sensul prevăzut de art. 2 pct. 7 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adresată de către Organizator Clienților, opusă unei oferte conform dispozițiilor Codului Civil.§ 4  Încheierea Contractului 


1. Condițiile de înscriere în Clubul CCC (încheierea Contractului) sunt:

a. atingerea vârstei de 16 ani și deținerea capacității legale limitate sau integrale (Contractul încheiat cu o persoană care a ajuns la vârsta de 16 de ani și care nu are încă vârsta legală a persoanei cu drept de încheiere a contractelor care în mod normal se încheie în situațiile de zi cu zi);

b. completarea corectă, integrală, lizibilă și reală a Formularului de Înscriere și transmiterea către Organizator (suplimentar, în cazul unui Formular de Înscriere online, este necesar să dați click pe link-ul de activare primit și de a activa contul pe Pagina de Internet);

c. citirea și acceptarea de către Membrul Clubului a Termenelor și Condițiilor;

d. primirea Cardului din partea Organizatorului.


2. Odată îndeplinite condițiile de participare în cadrul Clubului CCC menționate în paragraful 1 d mai sus, persoana care se alătură Clubului CCC devine un Membru al Clubului. După încheierea Contractului, Membrul Clubului poate utiliza Contul.


3. Organizatorul poate pune la dispoziție diferite forme ale Formularului de Înscriere, la alegerea sa, în special în versiuni pe hârtie sau electronică (de exemplu, formulare ce se pot completa prin intermediul Paginii de Internet).


4. Ca parte a dezvoltării funcționalităților Clubului CCC, Organizatorul poate introduce și alte forme ale Formularului de Înscriere.§ 5  Card


1. Cardurile rămân proprietatea Organizatorului și sunt emise gratuit.


2. Membrul Clubului poate avea un singur card.


3. Cardul poate fi utilizat doar de către Membrul Clubului căruia i-a fost emis.


4. Pentru a beneficia de avantajele destinate Membrului Clubului, cum ar fi Promoțiile sau primirea unui Cadou, trebuie arătat sau dat Organizatorului numărul Cardului. Cardul poate fi utilizat de către persoana care prezintă Cardul de fiecare dată.


5. În cazul în care Cardul este deteriorat, pierdut sau furat, Membrul Clubului trebuie să raporteze cazul respectiv Organizatorului (de exemplu, către adresa de e-mail [email protected] numărul de telefon   +40 (31) 2296196 sau la magazinul tradițional al Organizatorului) – Membrului Clubului i se va emite un Card nou.


6. În cazul rezilierii Contractului, Membrul Clubului are obligația de a distruge sau de a returna Cardul Organizatorului.§ 6  Rezilierea Contractului


1. Durata Clubului CCC este nedeterminată, iar Datele cu Caracter Personal ale Membrului Clubului vor fi șterse de către Organizator în fiecare caz, după trei ani de la ultima activitate a Membrului Clubului în cadrul Clubului CCC, cu excepția cazului în care reglementările speciale prevăd altceva. În timpul acestei perioade, dispozițiile Termenelor și Condițiilor se vor aplica în mod corespunzător.


2. Organizatorul poate rezilia oricând Contractul, cu un preaviz de o lună, din motive importante, prin care se numără (o listă limitată):

a. o modificare a legii ce guvernează furnizarea serviciilor de către Organizator, ce influențează drepturile și obligațiile menționate în Contractul încheiat între Membrul Clubului și Organizator sau o modificare a interpretării acestor legi ca urmare a unor sentințe judecătorești, decizii, recomandări sau instrucțiuni primite din partea autorităților sau organelor competente;

b. o modificare a modului în care se furnizează serviciile, doar ca urmare a motivelor tehnice sau tehnologice;

c. o modificare în domeniul sau furnizarea serviciilor pentru care se aplică Termenele și Condițiile, drept rezultat a introducerii de către Organizator a unor funcționalități noi sau modificatoare sau ca urmare a retragerii funcționalităților sau serviciilor existente, acoperite de Termene și Condiții;

d. o fuziune, o divizare sau transformare a Organizatorului sau o modificare a altor detalii de identificare ale Organizatorului indicate în prezentele Termene și Condiții (în măsura în care este necesar pentru actualizarea datelor respective).


3. Organizatorul poate rezilia Contractul în baza unui preaviz de șapte zile transmis Membrului Clubului și/sau refuza dreptul de utilizare în continuare a avantajelor Clubului CCC Club precum și restricționa accesul său la unele părți sau la întregul conținut menționat în capitolul 9 de mai jos, din motive importante, cum ar fi, de exemplu, cazul de încălcare gravă a prezentelor Termene și Condiții de către Membrul Clubului, situațiile în care Membrul Clubului (o listă limitată) încalcă dispozițiile capitolelor 3.5 și 3.6 din prezentele Termene și Condiții.


4. Organizatorul trimite declarația sa ce are efectul indicat în paragrafele 2 și 3 de mai sus, către adresa de e-mail sau numărul de telefon indicate de către Membrul Clubului în Formularul de Înscriere.


5. În cazul rezilierii Contractului, Promoțiile vor rămâne valabile pe perioada indicată separat în termenele / reglementările furnizate de către Organizator, însă nu mai mult de durata Contractului.§ 7  Reclamații și soluționarea disputelor în afara instanței 


1. Reclamațiile cu privire la Clubul CCC pot fi transmise Organizatorului în orice formă, de exemplu, prin e-mail la: [email protected] sau prin telefon la:  +40 (31) 2296196


2. În descrierea reclamației, Membrului Clubului i se recomandă să furnizeze informațiile și circumstanțele reclamației și oricărei cereri precum și detaliile de contact ale persoanei ce face reclamația – acest lucru va conduce la tratarea reclamației de către Organizator mai ușor și mai rapid. Cerințele menționate în propoziția anterioare reprezintă doar o recomandare și nu afectează caracterul eficient al reclamațiilor făcute fără descrierea recomandată a reclamației.


3. Organizatorul va răspunde imediat la reclamația Membrului Clubului, nu mai târziu de 30 de zile de la primirea sa (cu excepția cazului în care legea sau regulile separate prevăd altceva.


4. Participarea în cadrul Clubului CCC are loc fără prejudicierea drepturilor acordate Membrului Clubului pe baza legii, incluzând în special acele drepturi ce rezultă în urma faptului că Membrul Clubului are statutul unui consumator în sensul prevăzut de legislaţia în vigoare.§ 8  Date cu Caracter Personal 


1. Operatorul Datelor cu Caracter Personal ale Membrului Clubului este Organizatorul.


2. Datele cu Caracter Personal ale Membrului Clubului furnizate în Formularul de Înscriere, datele obținute pe baza activității pe Internet a Membrului Clubului, datele obținute în cadrul aplicațiilor de mobil ale Organizatorului sau Grupului CCC și în magazinele tradiționale, datele cu privire la tranzacțiile efectuate cu Cardul (inclusiv numărul Cardului, data și locul tranzacției, obiectul tranzacției, prețul achitat și metoda de plată pentru tranzacție), datele referitoare la locație (cu acordul suplimentar, ce poate fi oricând anulat prin intermediul setărilor dispozitivului Membrului Clubului) vor fi procesate de către Organizator în scopul încheierii și ducerii la îndeplinire a Contractului, în special pentru:

a. înregistrarea Membrilor Clubului, emiterea Cardurilor, acceptarea și procesarea reclamațiilor;

b. prezentarea materialelor publicitare, ofertelor și promoțiilor pentru produsele și serviciile Organizatorului sau entităților din Grupul CCC;

c. evaluarea și analizarea activității și informațiilor despre un Membru adult al Clubului, inclusiv procesarea automată a Datelor cu Caracter Personal (editarea de profil) și analize de piață și statistice;

d. acordarea, prezentarea și implementarea ofertelor, Promoțiilor, Cadourilor sau conținutului publicitar pentru un Membru adult al Clubului pentru produsele și serviciile Organizatorului sau entităților din Grupul CCC, adoptate conform preferințelor (profilului) sale (său), inclusiv ca rezultat al procesului automat de luare a deciziilor.


3. Editarea de profiluri constă în compararea Datelor cu Caracter Personal selectate cu activitatea unui Membru adult al Clubului, de exemplu pe Internet, pe o aplicație de mobil, în magazinele tradiționale ale Organizatorului sau Grupului CCC sau cu datele aferente locației (în cazul în care Membrul Clubului și-a exprimat acordul cu privire la geo-locație). Acest activități sunt necesare pentru ducerea la îndeplinire a Contractului și:

a. vor permite Organizatorului să înțeleagă mai bine obiceiurile și așteptările unui Membru adult al Clubului, să întocmească oferta Organizatorului și Grupului CCC precum și a însuși Clubului CCC, într-un mod mai eficient și adaptat nevoilor Membrului respectiv al Clubului și va permite Membrului Clubului care a împlinit 18 ani să beneficieze de ofertele dedicate, de Promoții și de Cadouri;

b. sunt de importanță cheie pentru implementarea Clubului CCC ce se concentrează pe nevoile individuale ale Membrilor Clubului.


4. Membrul Clubului are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal, are dreptul de a accesa Datele sale cu Caracter Personal și dreptul de a solicita corectarea, ștergerea, restricționarea procesării sau transferul lor.§ 9  Proprietate intelectuală  


Drepturile exclusive aferente tuturor componentelor, inclusiv lucrărilor în sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe ce sunt puse la dispoziție de către Organizator, în special drepturile de autor, revin Organizatorului sau entităților cu care Organizatorul a încheiat contracte relevante. Membru Clubului are dreptul de a utiliza în mod gratuit conținutul menționat mai sus doar în propriul scop personal și doar pentru a beneficia de avantajele oferite de Clubul CCC, în întreaga lume, pe durata Contractului. Orice altă utilizare a conținutului menționat mai sus este permisă doar pe baza unui acord prealabil expres dat de o entitate autorizată, în scris, sub pedeapsa anulării sale.§ 10  Amendarea Termenelor și Condițiilor 


1. Organizatorul poate modifica Termenele și Condițiile în cazul existenței a cel puțin unuia dintre următoarele motive importante (o listă limitată):

a. o modificare a legii ce guvernează furnizarea serviciilor de către Organizator, ce influențează drepturile și obligațiile menționate în Contract sau o modificare a interpretării acestor legi ca urmare a unor sentințe judecătorești, decizii, recomandări sau instrucțiuni primite din partea autorităților sau organelor competente;;

b. o modificare a modului în care se furnizează serviciile, doar ca urmare a motivelor tehnice sau tehnologice;

c. o modificare în domeniul sau furnizarea serviciilor pentru care se aplică Termenele și Condițiile, drept rezultat a introducerii de către Organizator a unor funcționalități noi sau modificatoare sau ca urmare a retragerii funcționalităților sau serviciilor existente, acoperite de Termene și Condiții;

d. o fuziune, o divizare sau transformare a Organizatorului sau o modificare a altor detalii de identificare ale Organizatorului indicate în prezentele Termene și Condiții (în măsura în care este necesar pentru actualizarea datelor respective).


2. În cazul în care Termenele și Condițiile trebuie modificate, Organizatorul va pune la dispoziție textul actualizat al Termenelor și Condițiilor prin publicarea sa pe Pagina de Internet și în magazinele tradiționale ale Organizatorului și va informa Membrii Clubului cu privire la modificarea Termenelor și Condițiilor prin intermediul unui mesaj trimis către adresele de e-mail și numerele de telefon furnizate de către Membrii Clubului, pe care Părțile îl vor considera ca fiind o introducere a informațiilor referitoare la amendare, prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, în așa fel încât acest lucru să permită Clientului să se familiarizeze cu conținutul său.


3. Un amendament al Termenelor și Condițiilor va intra în vigoare în 14 zile de la data transmiterii informațiilor cu privire la amendament. Membrul Clubului are dreptul de a rezilia Contractul în termen de 14 zile de la data notificării amendamentului Termenelor și Condițiilor. Acest lucru nu afectează dreptul Membrului Clubului de a anula oricând calitatea sa de membru al Clubului CCC, fără indicarea motivelor. Niciun amendament al prezentului Termene și Condiții nu va afecta Cadourile date sau Promoțiile oferite Membrului Clubului înainte de amendament.§ 11  Anularea calității de membru / retragerea din Contract 


1. Membrul Clubului poate anula calitatea sa de membru al Clubului CCC, oricând, prin trimiterea unei declarații relevante, în orice formă, de exemplu prin e-mail la: [email protected] sau prin telefon la:  +40 (31) 2296196


2. Indiferent de dreptul de anulare oricând a calității de membru al Clubului CCC, în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Membrul Clubului care a încheiat Contractul la distanță (de exemplu, prin completarea formularului de înscriere online) se poate retrage din Contract în termen de 14 zile de la încheierea sa, fără indicarea motivului și fără suportarea altor costuri cu excepția celor prevăzute de lege. Pentru a respecta termenul limită, este suficient ca Membrul Clubului să depună o declarație relevantă către Organizator, înainte de termenul limită. Membrul Clubului poate face orice declarație clară prin care informează cu privire la retragerea sa din Contract. Pentru respectarea termenului limită, este suficientă trimiterea declarației înainte de termenul limită. O declarație de retragere poate fi trimisă, de exemplu:

a. prin e-mail la adresa: [email protected]

b. utilizând formularul de retragere ce constituie Anexa 1 la prezentele Termene și Condiții.§ 12  Dispoziții finale 


1. Termele și Condițiile sunt valabile din data de 01.07.2020.


2. Textul complet al Termenelor și Condițiilor este disponibil la https://ccc.eu/ro/termene-si-conditii-ccc-club unde Membrii Clubului îl pot răsfoi și îl pot lista oricând precum și în magazinele tradiționale ale Organizatorului.


3. Contractul este încheiat de către Organizator în limba română. Dispozițiile esențiale ale Contractului încheiat sunt păstrate, asigurate și puse la dispoziție prin intermediul paginii de internet prin trimiterea unui e-mail către adresa de e-mail furnizată de către Membrul Clubului.


4. Organizatorul asigură măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare gradului de amenințare cu privire la securitatea funcționalităților sau serviciilor furnizate prin intermediul paginii de internet. Utilizarea paginii de internet implică riscurile tipice transmiterii prin Internet, cum ar fi dezvăluirea, pierderea sau accesul din partea persoanelor neautorizate.


5. În ceea ce privește aspectele ce nu sunt reglementate de prezentele Termene și Condiții, se aplică dispozițiile universal aplicabile ale legislației române.


6. Alegerea legislației române pe baza prezentelor Termene și Condiții nu privează Membrul Clubului, care este un consumator, de protecția ce-i este acordată pe vaza reglementărilor ce nu pot fi excluse prin intermediul unei convenții dintre Organizator și Membrul Clubului, în baza legii care, în conformitate cu reglementările relevante, s-ar aplica în absența posibilității de alegere.Anexa 1 – Exemplu de formular de retragere 

(acest formular trebuie completat și returnat doar în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)


MODUL FORMULAR RETRAGERE DIN CONTRACT 

(acest formular trebuie completat și returnat doar în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)

- Destinatar:

SHOE EXPRESS S.A. cu sediul în Bucureşti, sectorul 2, Soseaua PIPERA nr. 42, etaj 19,


- Subsemnatul / Subsemnații (*) doresc / dorim să vă informez / informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea / noastră din contractul de vânzare pentru următoarele articole (*) contractul pentru livrarea următoarelor articole (*) contractul pentru lucrarea specifică ce constă în îndeplinirea următoarelor articole (*)/ pentru furnizarea următorului serviciu (*)

- Data încheierii (*)/ primirii (*) contractului

- Prenumele și numele consumatorului (consumatorilor)

- Adresa consumatorului (consumatorilor)

- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care formularul este trimis pe hârtie)

- Dată

(*) A se tăia în mod corespunzător.