Selectați o categorie

Regulamentul campaniei "Termen prelungit de returnare a produselor"

Din 24.02.2021 au fost introduse schimbări în Termeni și Condiții la II. pt. 4

Promoția se va termina pe 28.02.2021.

I Prevederi inițiale


1. Prezentele condiții ale Campaniei intitulate: „Termen prelungit de returnare a produselor” stabilesc principiile de funcționare, condițiile cât și gradul de acoperire și procedura referitoare la reclamații în cadrul Campaniei, condițiile de aplicare și drepturile de care se bucură persoanele care participă la Campanie și, totodată, obligațiile Organizatorului (denumite în continuare și: „Condițiile Campaniei”).

2. Organizatorul Campaniei „Termen prelungit de returnare a produselor” (denumite în continuare și: „Campania”) este SHOE EXPRESS S.A. cu sediul în București, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8764/2012, având cod unic de înregistrare 30490303 (denumită în continuare și: „CCC”).

3. Campania se derulează pe teritoriul Romaniei, în magazinul online având adresa URL: https;//ccc.eu/ro (denumit în continuare și: „Magazinul Online”), inclusiv prin intermediul Aplicației Mobile CCC, disponibile pentru echipamentele mobile la adresa URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile respectiv https://apps.apple.com/ro/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (denumită în continuare și: „Aplicația Mobilă”) cât și în toate magazinele fizice CCC (denumite în continuare și: „Magazinele CCC”)

4. La Campanie poate participa un Client care au făcut o achiziție din Magazinul Online, inclusiv prin intermediul Aplicației Mobile, sau într-un Magazin CCC (denumit în continuare și: „Participant la Campanie”).

5. Campania este promovată în cadrul Magazinului Online, inclusiv prin intermediul Aplicației Mobile, respectiv în cadrul magazinelor fizice CCC.II Obiectul Campaniei și condițiile de participare la Campanie


1. Obiectul Campaniei este reprezentat de posibilitatea ca un Participant la Campanie să beneficieze, în condițiile stipulate în Condițiile Campaniei, de posibilitatea de a returna Produsele achiziționate în termen de 100 de zile de la data cumpărării, ulterior datei de 2 noiembrie 2020, inclusiv (în continuare: „Obiectul Campaniei”).

2. Participant poate fi orice Client, inclusiv Clienții are sunt înrolați în programul de loialitate Club CCC, al cărui regulament este disponibil pe pagina: https://ccc.eu/ro/termene-si-conditii-ccc-club.

3. Campania se referă la achizițiile efectuate prin Magazinul Online, inclusiv prin intermediul Aplicației Mobile, cât și în magazinele fizice CCC.

4. Campania va fi în vigoare până la anularea sa și se referă la Produsele achiziționate ulterior datei de 2 noiembrie 2020 prin Magazinul Online, inclusiv prin intermediul Aplicației Mobile, cât și în magazinele fizice (în continuare și ca „Perioada de valabilitate a Campaniei”).

5. Participarea la Campanie este voluntară și gratuită (respectiv returnarea Produselor în cadrul Campaniei nu presupune suportarea de către Participantul la Campanie a unor costuri suplimentare, în plus față de costurile returnării produselor către Magazinul Online,  inclusiv în cadrul Aplicației Mobile, pe care Participantul la Campanie le va suporta în sumă întreagă în cazul în care beneficiază de rezilierea contractului pentru o comandă parțială).

6. În cadrul Campaniei, termenul de returnare a produselor achiziționate de către Participantul la Campanie ulterior datei de 2 noiembrie 2020 (inclusiv) prin Magazinul Online, inclusiv prin intermediul Aplicației Mobile, cât și în magazinele fizice, se va prelungi până la 100 de zile, calculate de la data încheierii Contractului de Vânzare prin Magazinul Online, inclusiv prin intermediul Aplicației Mobile sau în Magazinul CCC.

7. Participantul la Campanie care a făcut o achiziție de Produse în Magazinul Online sau în Magazinele CCC are dreptul, nu obligația, de a beneficia de Campanie. Acest lucru nu afectează dreptul CCC de a introduce un mecanism de participare automată la Campanie, în beneficiul Participantului la Campanie.

8. Participarea la Campanie este sinonimă cu acceptarea Regulamentului.

9. Regulamentul intră în vigoare la date publicării sale pe pagina www.ccc.eu/ro.III Reclamații


1. Participanții la Campanie vor putea adresa reclamațiile referitoare la Campanie în special prin poșta electronică, la adresa: [email protected] sau în scris, prin poștă, la adresa: SHOE EXPRESS S.A. cu sediul în București, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București (în continuare: „Reclamații”).

2. Pentru a grăbi analizarea Reclamației, vă rugăm să ne comunicați prenumele și numele Participantului la Campanie, datele de contact (de exemplu adresa de e-mail sau numărul de telefon) cât și descrierea cauzelor ce motivează Reclamația.

3. Participantul la Campanie va fi înștiințat în termen de 14 zile, prin poșta electronică sau tradițională, asupra faptului că Reclamația a fost analizată și modului de rezolvare a acesteia.

4. Reclamațiile sunt analizate de către CCC, făcând apel îndeosebi la prevederile prezentelor Condiții ale Campaniei.

5. Reclamațiile referitoare la Produse sunt analizate în conformitate cue regulile general valabile, stipulate prin prevederi legale.IV Prevederi finale


1. Prezentele Condiții ale Campaniei sunt disponibile pe pagina URL: https://ccc.eu/pl/regulamentul-campaniei-termen-prelungit-de-returnare-a-produselor-11-2020

2. În măsura în care din context nu rezultă în mod explicit altceva, termenii scriși în Condițiile Campaniei cu literă mare vor avea sensul definit în regulamentul Magazinului Online, disponibil pe pagina: https://ccc.eu/ro/reglementari-20-10-2020 (în continuare: “Regulament”) respectiv în regulamentul de returnare a produselor achiziționate în magazinele fizice CCC disponibil pe pagina: https://ccc.eu/ro/reglementari-de-returnare.

3. În chestiunile nereglementate de prezentele Condiții ale Campaniei, se aplică corespunzător prevederile Regulamentului.

4. CCC are dreptul de a anula Campania în orice moment, fără a informa asupra motivului. Informația privind anularea Campaniei va fi publicată în cadrul Magazinului Online cu 3 zile înainte de anularea acesteia.

5. Administrator al datelor personale ale Participanților la Campanie este CCC. Detaliile privind regulile de prelucrare a datelor se regăsesc în Politica de Confidențialitate a CCC, disponibilă pe pagina https://ccc.eu/ro/politica-referitoare-la-confidentialitate.

6. CCC își rezervă dreptul de a modifica Condițiile Campaniei în cazul apariției unei cauze serioase, precum:

a) modificarea prevederilor legale ce reglementează principiile de derulare a Campaniei, modificare ce afectează drepturile și obligațiile reciproce ale CCC și Participanților la Campanie;

b) modificarea modului de derulare a Campaniei, determinată de cauze tehnice sau tehnologice (îndeosebi actualizarea cerințelor tehnice precizate în Regulament);

c) modificarea prevederilor legale ce reglementează vânzarea Produselor sau prestarea de servicii pe cale electronică de către CCC,  modificare ce afectează drepturile și obligațiile reciproce precizate în Contractul de Vânzare, sau modificarea interpretării respectivelor prevederi legale ca urmare a unor sentințe ale instanțelor, decizii, recomandări sau instrucțiuni ale instituțiilor sau organelor competente în domeniu;

d) modificarea domeniului sau prestării serviciilor față de care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea unora noi, modificarea sau scoaterea de către CCC a unor funcționalități sau servicii anterioare, ce fac obiectul Regulamentului.

7. În cazul operării de modificări în Condițiile Campaniei, CCC va da acces la textul actualizat al Condițiilor Campaniei prin publicarea acestora pe pagina Magazinului Online. Modificarea Condițiilor Campaniei intră în vigoare din momentul precizării lor evidente și publicării pe pagina Magazinului Online.