Kategória kiválasztása

Szabályzatok archívuma

2020


1. A promóció feltételei "-30% kedvezmény a teljes árú táskákra és -20% kedvezmény a sportcipőkre és a félcipőkre"


I. Alap rendelkezések 


1. A promóció ezen feltételei: "-30% kedvezmény a teljes árú táskákra és -20% kedvezmény a sportcipőkre és a félcipőkre". Ezen rendelkezések meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője "-30% kedvezmény a teljes árú táskákra és -20% kedvezmény a sportcipőkre és a félcipőkre" (a továbbiakban: „Promóció”) a
CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44.

Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal').

4. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.II. A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei 


1. A Promóció a weboldalon kerül közzétételre.

a. A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a -20 ill. -30% -os engedmény felhasználását a rendeléshez a fent meghatározott termékekre vonatkozóan (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)

b. A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c. A promóció a 2020.04.16. 00:01-tól (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.04.20. 23:59-ig tart.

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet).

A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a. weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást;

b. az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése előtt a kedvezménykódot [Kódok] kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, kedvezményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz -20 ill. -30%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.III. Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV. Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-30-kedvezmeny-a-teljes-aru-taskakra-es-20-kedvezmeny-a-sportcipokre-es-a-felcipokre.

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu/szabalyzat / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a. a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b. a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c. a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d. megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon közzéteszik.

2. A promóció feltételei „20% kedvezmény a leértékelt és a teljesárú termékekre”


I. Alap rendelkezések 


1. A promóció ezen feltételei: -20% kedvezmény a leértékelt és a teljesárú termékekre. Ezen rendelkezések meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője -20% kedvezmény a leértékelt és a teljesárú termékekre (a továbbiakban: „Promóció”) a CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44.

3. Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

4. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal').

5. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.II. A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei


1. A Promóció a weboldalon kerül közzétételre.

a. A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a 20%-os engedmény felhasználását a rendeléshez a fent meghatározott termékekre vonatkozóan (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)

b. A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c. A promóció a 2020.04.21. 00:01-tól (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.04.26. 23:59-ig tart.

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet).

A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a. weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást;

b. az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése előtt a kedvezménykódot [Kódok] kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, kedvezményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz -20%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.III. Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV. Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő oldalon: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-20-kedvezmeny-a-leertekelt-es-a-teljesaru-termekekre-21-04.

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu/szabalyzat / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a. a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b. a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c. a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d. megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik, és a weboldalon közzéteszik.

3. A promóció feltételei "-30% kedvezmény a teljes áras GINO ROSSI termékekre"


I. Alap rendelkezések 


1. A promóció ezen feltételei: -30% kedvezmény a teljes árú GINO ROSSI termékekre. Ezen rendelkezések meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője -30% kedvezmény a teljes árú GINO ROSSI termékekre (a továbbiakban: „Promóció”) a CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44. Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán és applikációján keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal').

4. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.


II. A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei 


1. A Promóció a weboldalon és az applikáción kerül közzétételre.

a. A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve -30% -os engedmény felhasználását a rendeléshez a fent meghatározott termékekre vonatkozóan (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)

b. A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c. A promóció a 2020.06.20. 18:00-tól (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.06.21. 09:00 óráig tart.

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet).
A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a. weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást;

b. az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése előtt a kedvezménykódot "GINO" kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, kedvezményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon és applikáción keresztül vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz -30%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.III. Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV. Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-30-kedvezmeny-a-teljes-aras-gino-rossi-termekekre-20-06.

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a. a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b. a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c. a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d. megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon közzéteszik.


Budapest, 2020.06.19.

4. A promóció feltételei „50% kedvezmény a második olcsóbb CROCS termékre Klubtagok számára”


1. Az „50% kedvezmény a második olcsóbb CROCS termékre Klubtagok számára” („Promóció”) promóció szervezője a CCC S.A., székhely: Polkowice, ul. Strefowa 6, bejegyezve a wrocławi Wrocław-Fabryczna Körzeti Bíróság, az Országos Cégbíróság IX. Gazdasági Részlege által vezetett vállalkozói nyilvántartásba KRS 0000211692 számon („Szervező”).

2. A Promóció kizárólag a CCC magyarországi kiskereskedelmi üzletláncába tartozó üzletekre (a továbbiakban: üzletekre) vonatkozik („Üzletek”), valamint a ccc.eu/hu weboldalon is igénybevehető

3. A Promóció nem vonható össze a Szervező egyéb promócióival.

4. A Promóció 2020.06.29-től 2020.07.05-ig tart, vagy visszavonásig, az Üzletek nyitvatartási idejében.

5. A Promóció az Üzletekben elérhető CROCS papucsokra vonatkozik (továbbiakban: Termék)

6. A Promóció nem vonatkozik az Unicef táskákra és más márkákra illetve termékekre.

7. A Promócióban való részvétel a Szabályzat elfogadását jelenti.

8. A Promócióban kizárólag CCC Klubtagok vehetnek részt.

9. A vásárló, annak érvényességi ideje alatt többször is részt vehet a Promócióban.

10. Az a vásárló, amelyik a Promóció érvényességi ideje alatt egyidejűleg (egy bizonylaton belül) két tetszőleges CROCS Terméket vásárol, jogosult kedvezményesen megvásárolni a második, olcsóbb CROCS Terméket, a második, olcsóbb termék 50%-os árán.

11. Abban az esetben, ha egy ügyleten belül több, a kettő kétszeresének megfelelő mennyiségű Termék kerül megvásárlásra (pl. 4, 6, 8, stb. Termék), a vásárló 50%-os kedvezményre jogosult az egy bizonylathoz tartozó 4., 6., 8. Termék árából (a legmagasabbtól a legalacsonyabb árig terjedő sorrendben).

12. A Promóció keretein belül megvásárolt sérülésmentes és használat nyomait nem viselő Termékek a vásárlás napját követő naptól számított 7 naptári napon belül visszaszolgáltathatók, ami nem zárja ki és nem korlátozza a szavatossági jogokat. Klubtagok esetén az új termékek visszavételére 30 nap áll rendelkezésre. A Termékek visszaszolgáltatása az egy ügyleten belül (egy bizonylattal) megvásárolt valamennyi Terméket magában kell foglalnia. Az egy bizonylaton szereplő Termékek csak egy részének visszaszolgáltatása nem engedélyezett. A visszaszolgáltatásra kerülő Termékeket eredeti és sértetlen csomagolásukban kell eljuttatni az ország területén található bármely CCC üzletbe. A Termékek visszaváltására kizárólag az eredeti pénztárbizonylat bemutatását és a visszaszolgáltatási jegyzőkönyv aláírását követően kerülhet sor. A Promóció keretein belül megvásárolt Termékek visszaváltásának feltétele a promóció keretein belül egy bizonylattal megvásárolt valamennyi termék egyidejű átadása.

13. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és egyéb általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazandók.

14. A Szabályzat 2020.06.29-én lép hatályba.

5. A promóció feltételei „20% kedvezmény a leértékelt és a teljesárú termékekre”


I. Alap rendelkezések 


1. A promóció ezen feltételei: "-20% kedvezmény a leértékelt és a teljesárú termékekre". Ezen rendelkezések meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője "-20% kedvezmény a leértékelt és a teljesárú termékekre" (a továbbiakban: „Promóció”) a CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44.

Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal').

4. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.II. A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei


1. A Promóció a weboldalon kerül közzétételre.

a. A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a 20%-os engedmény felhasználását a rendeléshez a fent meghatározott termékekre vonatkozóan (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)

b. A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c. A promóció a 2020.07.03. 00:01-tól (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.07.03. 23:59-ig tart.

A promóció etapjai:

07.03-07.05  – minden vásárló számára

07.06-07.09 – csak CCC Klubtag számára

07.10-07.12 – minden vásárló számára

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet).

A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a. weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást;

b. az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése előtt a kedvezménykódot "ALL20" kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más kedvezményekkel, árengedményekkel, ebben az esetben össze lehet vonni.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz -20%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.III. Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV. Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő oldalon: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-20-kedvezmeny-a-leertekelt-es-a-teljesaru-termekekre.

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek").

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a. a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b. a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c. a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d. megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik, és a weboldalon közzéteszik.

6. A promóció feltételei "-30% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA"


I Alap rendelkezések


1. A promóció ezen feltételei: [-30% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA (KIVÉVE HÁTIZSÁK ÉS BŐRÖND), A KEDVEZMÉNYES TERMÉKEKRE IS] meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője [-30% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA (KIVÉVE HÁTIZSÁK ÉS BŐRÖND)] (a továbbiakban: „Promóció”) a CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44. Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal').

4. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.II A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei 


1. A Promóció a weboldalon kerül közzétételre, a CCC fizikai üzleteiben a promóció NEM érvényes, kizárólag a CCC webshopon és a CCC APP-on keresztüli vásárlásokra vonatkozik!

a) A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a 30% -os engedmény felhasználását a rendeléshez, bármely 1. pontban felsorolt kategóriákon belüli termékekre vonatkozóan, beleérte az előzőleg már valamilyen kedvezménnyel ellátott termékeket is, azonbaN más Promócióval a kedvezmény nem vonható össze (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)!

b) A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c) A promóció a 2020.07.29 00:01 órától (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.08.02 23:59-ig tart.

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet). A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a) weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást;

b) az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése előtt a kedvezménykódot [FINAL30] kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz 30%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.III Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-30-minden-papucsra,-szandalra,-espadrilles-cipore-es-taskara-29-07-2020

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a) a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b) a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c) a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d) megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon közzéteszik.

7. A promóció feltételei "-25% minden papucsra, szandálra, espadrilles cipőre és táskára min. 2 termék vásárlása esetén"


I. Alap rendelkezések 


1. A promóció ezen feltételei: -25% minden papucsra, szandálra, espadrilles cipőre és táskára min. 2 termék vásárlása esetén meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője: -25% minden papucsra, szandálra, espadrilles cipőre és táskára min. 2 termék vásárlása esetén (a továbbiakban: „Promóció”) a

CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44.

Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán és applikációján keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal').

4. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.II. A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei 


1. A Promóció a weboldalon kerül közzétételre.

a. A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a 25% -os engedmény felhasználását a rendeléshez (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)

b. A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c. A promóció a 2020.07.22 20:00-tól (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.08.03 09:00-ig tart.

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet).

A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a. weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást;

b. az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése előtt a kedvezménykódot "CCC25" kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, kedvezményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz 25%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF termékek.III. Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV. Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-25-minden-papucsra-szandalra-espadrilles-cipore-es-taskara-min-2-termek-vasarlasa-eseten..

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a. a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b. a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c. a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d. megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon közzéteszik.

8. A promóció feltételei "-40% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA"


I Alap rendelkezések


1. A promóció ezen feltételei: "-40% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA (KIVÉVE HÁTIZSÁK ÉS BŐRÖND), A KEDVEZMÉNYES TERMÉKEKRE IS" meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője "-40% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA (KIVÉVE HÁTIZSÁK ÉS BŐRÖND)" (a továbbiakban: „Promóció”) a CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44. Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal').

4. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.II A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei 


1. A Promóció a weboldalon kerül közzétételre, a CCC fizikai üzleteiben a promóció NEM érvényes, kizárólag a CCC webshopon és a CCC APP-on keresztüli vásárlásokra vonatkozik!

a) A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a 40% -os engedmény felhasználását a rendeléshez, bármely 1. pontban felsorolt kategóriákon belüli termékekre vonatkozóan, beleérte az előzőleg már valamilyen kedvezménnyel ellátott termékeket is, azonbaN más Promócióval a kedvezmény nem vonható össze (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)!

b) A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c) A promóció a 2020.08.11 00:01 órától (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.08.16 23:59-ig tart.

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet). A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a) weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást;

b) az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése előtt a kedvezménykódot "FINAL40" kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz 40%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.III Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-40-minden-papucsra,-szandalra,-espadrilles-cipore-es-taskara-11-08-2020.

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a) a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b) a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c) a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d) megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon közzéteszik.

9. A promóció feltételei "-40% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA"


I Alap rendelkezések


1. A promóció ezen feltételei: "-40% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA (KIVÉVE HÁTIZSÁK ÉS BŐRÖND), A KEDVEZMÉNYES TERMÉKEKRE IS" meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője "-40% MINDEN PAPUCSRA, SZANDÁLRA, ESPADRILLES CIPŐRE ÉS TÁSKÁRA (KIVÉVE HÁTIZSÁK ÉS BŐRÖND)" (a továbbiakban: „Promóció”) a CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44. Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal').

4. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.II A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei 


1. A Promóció a weboldalon kerül közzétételre, a CCC fizikai üzleteiben a promóció NEM érvényes, kizárólag a CCC webshopon és a CCC APP-on keresztüli vásárlásokra vonatkozik!

a) A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a 40% -os engedmény felhasználását a rendeléshez, bármely 1. pontban felsorolt kategóriákon belüli termékekre vonatkozóan, beleérte az előzőleg már valamilyen kedvezménnyel ellátott termékeket is, azonbaN más Promócióval a kedvezmény nem vonható össze (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)!

b) A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c) A promóció a 2020.08.17 12:00 órától (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.08.23 23:59-ig tart.

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet). A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a) weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást;

b) az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése előtt a kedvezménykódot "FINAL40" kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz 40%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.III Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-40-minden-papucsra-szandalra-espadrilles-cipore-es-taskara-17-08.

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a) a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b) a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c) a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d) megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon közzéteszik.

10. A promóció feltételei "-20% kedvezmény Sportcipőkre, tornacipőkre és félcipőkre"I. Alap rendelkezések

 

1. A promóció ezen feltételei: [20% kedvezmény Sportcipőkre, tornacipőkre és félcipőkre] meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek').

2. A promóció szervezője 20% kedvezmény Sportcipőkre, tornacipőkre és félcipőkre] (a továbbiakban: „Promóció”)

CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44.

Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "weboldal/üzlet'), valamint a CCC fizikai üzleteiben.

4. Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.

 


II. A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei

 

1. A Promóció a CCC fizikai üzleteiben, a CCC webshopon és a CCC APP-on keresztüli vásárlásokra vonatkozik!

a. A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a 20%-os engedmény felhasználását a rendeléshez/vásárláshoz, bármely 1. pontban felsorolt kategóriákon belüli termékekre vonatkozóan, beleérte az előzőleg már valamilyen kedvezménnyel ellátott termékeket is, azonban más Promócióval a kedvezmény nem vonható össze (a továbbiakban: "Promóció tárgya').

b. A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben. 

c. A promóció a 2020.08.17 00:01 órától (a továbbiakban: „Promóció ideje”) kezdődik és 2020.08.27 23:59-ig tart.

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet).

A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

a. weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást, vagy a CCC fizikai üzletben vásárol terméket az 1. pontban meghatározott kategóriákon belül

b. a webhelyen automatikusan a csökkentett áron érhetők el az akcióval érintett modellek, a CCC fizikai üzleteiben pedig a kasszánál kerül levonásra a kedvezmény.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül, vagy a CCC fizikai üzletben vásárolt termék vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz 20%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen/Vásárláson belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, vagy a CCC fizikai üzletében, joga van, a Promóció használatára.

8.  Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.

 


III. Panaszok

 

1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.

 


IV. Záró rendelkezések

 

1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-20-kedvezmeny-sportcipokre,-tornacipokre-es-felcipokre

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon/üzletben teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a. a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b. a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c. a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d. megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon/üzletben. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon/üzletben közzéteszik.11. A promóció feltételei "NYÁRI LEÉRTÉKELÉS: -20%/-25%/-30%/-35% KEDVEZMÉNY A MEGJELÖLT TERMÉKEKRE"


I. Alap rendelkezések 


1. A promóció ezen feltételei: "NYÁRI LEÉRTÉKELÉS: -20%/-25%/-30%/-35% KEDVEZMÉNY A MEGJELÖLT TERMÉKEKRE" meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek)”.

2. A promóció szervezője "NYÁRI LEÉRTÉKELÉS: -20%/-25%/-30%/-35% KEDVEZMÉNY A MEGJELÖLT TERMÉKEKRE" (a továbbiakban: „Promóció”) a
CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44.

3. Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

4. A PROMÓCIÓ Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ és a CCC Applikáción keresztül is (a továbbiakban: "Weboldal').

Ügyfél, aki kedvezménykódot kapott, és megfelel a promóciós feltételeknek (a továbbiakban: "Ügyfél'), vehet részt a Promócióban.II. A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei 


1. A Promóció a weboldalon kerül közzétételre.

a. A Promóció tárgya, hogy a benne részt vevő kihasználhassa a Promóció előnyeit, a Promóció jelen Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel, beleértve a 20%/-25%/-30%/-35%-os engedmény felhasználását a megjelölt termékekre (a továbbiakban: "Promóció tárgya".)

b. A reklámozott termékek Promóciója (teljes árú vagy kedvezményes). A teljes árú termék kifejezés azt jelenti, hogy nincs aktuálisan semmilyen kedvezmény a termék vételárán. Alap esetben a teljes ár fizetendő érte. A kedvezményes árú termék azt jelenti, hogy a Promóciótól függetlenül valamilyen kedvezménnyel vásárolható meg alap esetben a Weboldalon. 

c. A promóció 2020.08.25-től kezdődik és 2020.08.30-ig tart (a továbbiakban: „Promóció ideje”).

2. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának és a szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Ügyfelet).

a. A promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

weboldalon megköti a termékértékesítési megállapodást egy vagy több megjelölt termékre, amire vonatkozik az akció (termékek listája az akció ideje alatt a Kezdőlapon keresztül elérhető „Summer Last Minute” oldalon található meg);

b. az 5. pontban említett adásvételi szerződés megkötése, véglegesítése előtt a "SUMMER" kedvezménykódot kell beírni a webhelyen feltüntetett megfelelő helyre.

3. A Promóciót más promóciókkal, kedvezményekkel, árengedményekkel, kedvezményekkel, speciális ár- vagy termékajánlatokkal alapesetben nem lehet összevonni, kivéve, amennyiben a Promóció, kedvezmény, engedmény feltételei másként nem rendelkeznek.

4. A Promóción belül az Ügyfél által a webshopon keresztül vásárolt termék, vagy termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által fedezett összeggel kell csökkenteni, azaz 20%/-25%/-30%/-35%-%-kal, azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit, amelyeket a Promócióban részt vevő Ügyfél teljes egészében köteles megfizetni, kivéve ha erre vonatkozóan is valamilyen kedvezményt biztosít a CCC a Promóció keretén belül, vagy azon kívül. Több termék egyidejű vásárlása esetén a Promóció hatálya alá tartozó termékek kedvezményes árát kell felszámítani.

5. A Promóció minden Ügyfele csak egyszer használhatja a Promóciót egy Rendelésen belül.

6. A Szervező által nyújtott promóció tárgyát nem lehet készpénzre válltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

7. A Promóció Ügyfelének, amikor termékeket vásárol a Webshopon, joga van, a Promóció használatára.

8. Nem tartoznak a Promóció hatálya alá az ajándékkártyák és az UNICEF karkötők.III. Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV. Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/a-promocio-feltetelei-nyari-leertekeles-20/-25/-30/-35-kedvezmeny-a-megjelolt-termekekre-25-08

2. Ha a kontextus egyértelműen nem jelzi másképp, a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek a következőképpen lehet megtekinteni: a https://ccc.eu/hu / Szabályzatok / Szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek').

3. A promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu  oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, amelyek értelme szerint:

a. a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b. a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt;

c. a termékek értékesítését vagy a CCC által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó jogszabályok változása, amelyek befolyásolják az adásvételi szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogszabályok értelmezésének megváltoztatása bírósági határozatok, határozatok, ajánlások vagy az illetékes hatóságok vagy szervek;

d. megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon közzéteszik.