Extra 30% kedvezmény a már leárazott szandálokra, papucsokra, espadrilles cipőkre is az EXTRA kód használatával. Az ajánlat nem érvényes a házi papucsokra!

Tovább

Kategória kiválasztása

Új Termékek visszavétele

Amennyiben a terméket online vásárolta - kérjük, olvassa el az online termékek visszaküldésére vonatkozó szabályzatunkat (a weboldalunkon a [Visszaküldés] alatt található).
Az online vásárolt termékek, még akkor is, ha használat jeleit mutatják, a fenti általános szerződési feltételeknek megfelelően visszaküldhetők, a következő címre:


ccc.hu-visszáru
GLS Európa u. 2.
1444 GLS Raktár


Ne feledje, hogy Ön felel a termék értékcsökkenéséért azon esetekben, amikor az olyan használatból ered, amely nem volt szükséges a termék természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához.
Amennyiben egy online vásárolt visszaküldött termék használat jeleit mutatja vagy bármilyen módon sérült, ez esetben csak postai úton, vagy furtárral küldheti vissza a terméket, és a központ fog dönteni az értékcsökkenés mértékéről.


Üzletben vásárolt termék visszárú szabályzat.


I. A CCC az alábbi feltételeknek megfelelően teszi lehetővé a Vásárlók számára, hogy a fizikai üzletben vásárolt, új és nem használt terméket indoklás nélkül visszavigyék. Ez a teljes termékskálára vonatkozik, kivéve a lezárt csomagolásban árusított termékeket, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem vehetők vissza felbontás +B6:B18után, ha a csomagolást az átadást követően felnyitották , mint például használt kozmetikumok, maszkok, valamint az áruk visszavétele nem vonatkozik a bizsutériára, a cipőtisztítókra, a cipőápolókra, a zoknikra és a harisnyákra (a továbbiakban: "Termék').

1. Az a Vásárló, aki nem a CCC Klub tagja, a Terméket annak vásárlása napjától számított hét naptári napon belül viheti vissza.

2. Az a Vásárló, aki a CCC Klub tagja, és aki a Termék megvásárlását a Klubkártyán regisztrálta, a Terméket annak vásárlása napjától:

a) a Standard státusszal rendelkezők a Termék átvételét követő naptól számított 30 naptári napon belül élhetnek visszavételi igénnyel

b) az Ezüst tagsággal rendelkezők a Termék átvételét követő naptól számított 60 naptári napon  belül élhetnek visszavételi igénnyel

c) az Arany tagsággal rendelkezők a Termék átvételét követő 120 naptári napon  belül élhetnek visszavételi igénnyel

3. Ezek a határidők akkor szűnnek meg, amikor az üzlet, ahol a Vásárló a Terméket visszavételre leadja, az utolsó napon bezár. Amennyiben a visszavételi határidő olyan napra esik, amikor a CCC üzlet a Vásárlók számára zárva tart, a határidő az adott üzlet következő nyitvatartási napjának zárásakor jár le.

4. A visszaadni kívánt Terméket az ország bármelyik fizikai CCC üzletébe vissza lehet juttatni az eredeti és sértetlen csomagolásában, a fenti 1. és 2. pontokban meghatározott határidőkig, az adott üzlet nyitvatartási ideje alatt, az I. pont feltételeit figyelembe véve.

5. A Vásárló köteles bemutatni a vásárlást igazoló eredeti nyugtát vagy ÁFA-s számlát legkésőbb a visszajuttatott Termékkel együtt. Abban az esetben, ha a Terméket olyan Vásárló juttatja vissza, aki a CCC Klub tagja, és amennyiben a vásárlás a Klubkártyán regisztrálva lett, nyugta bemutatása nélkül is megvalósítható a visszavétel.

6. A Termék visszajuttatására vonatkozó jog gyakorlása esetén az adásvételi szerződést úgy kell tekinteni, mintha az nem jött volna létre, azzal a fenntartással, hogy a visszaviteli jog gyakorlására vonatkozó szándéknyilatkozatok teljesülése a fenti 3. és 4. pontokban hivatkozott kötelezettségek teljesítésétől függ.

7. Vásárló vállalja a Termék visszajuttatásának közvetlen költségeit, annak visszaszállítását a fizikai üzletbe.

8. A Termék visszavételét a Vásárló és a visszavételt intéző alkalmazott aláírásával kell hitelesíteni, az adott nyugtához vagy számlához kapcsolódó visszavételi dokumentumon.

9. Az egyszeri rövid határidős (24 óránál rövidebb ideig tartó) promóció során vásárolt termékek esetén kizárólag a visszárút tudjuk biztosítni. A rövid határidős promóciók esetében a termék cseréjére nincs lehetőség, hisz a kedvezményes ár kizárólag a promóciós időszak alatt elérhető.

10. Kizárólag olyan Termékek vehetők vissza, amelyeket kártyával (a fizetési terminálok által elfogadott hasonló módokkal együtt, pl. mobiltelefon, stb.), vagy készpénzzel fizettek. A visszavételre vonatkozó feltételek és szabályok (beleértve az ilyen jog hiányát), amelyeket az adásvételi szerződés vagy az egyéb általános szerződési feltételek külön szabályoznak (pl. promóciós kampányoké), elsőbbséggel bírnak a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel szemben.

11. A visszárú szabályzatban megfogalmazott feltételeket kizárólag egy más egyedi elbírálás alá tartozó Promóciós szabályzat írhat felül. A CCC-nek jogosultsága van arra, hogy bizonyos időszakokban a visszárú politikáját a vásárlók számára promóciós jelleggel felülírják.

12. A fenti 11 pont ellenére, amennyiben az új vásárlás a cipő kategóriába eső Termék visszavitelekor történik meg, és tárgya a visszavitt Termékkel (különös tekintettel a modellre és a színre) megegyező, attól csak méretben eltérő Termék, a vonalkód teljesen azonos, csak az utolsó két számjegye tér el, ami a méretet jelöli, akkor a visszavitt Termékre megadott árkedvezményt újra meg tudjuk adni, kivéve ha arról az adott promóciós kampány, az árkedvezmény-kártyák vagy az árkedvezmény kódok használatára vonatkozó általános szerződési feltételek másképp nem rendelkeznek.

13. Az új vásárlás, amely közvetlenül a Termék visszavétele után történik, egy külön adásvételi szerződés létrejöttét jelenti a hatályos általános szerződési feltételek alapján. Különösen, ha a visszaküldött Terméket árleszállítással értékesítették, azt nem lehet figyelembe venni az új adásvételi szerződés céljaira, amennyiben ilyen árkedvezmény nem érvényes a Termékre a vásárlás idején, kivéve, ha ez közvetlenül az adott promóciós kampány általános szerződési feltételeiből következik. Ez érvényes abban az esetben is, ha a visszavitt Terméket árkedvezménnyel értékesítették diszkontkártya vagy egyszeri kód használatával (az árkedvezmény újra nem alkalmazható).

14. A visszavitt Termékért cserébe a Vásárló megkapja a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat készpénzben. Amennyiben a Termékek megvásárlása CCC ajándékkártyával történt, a visszatérítés készpénzben történik.

15. Amennyiben a Termékek megvásárlása másodlagos készpénzmentes eszközökkel (mobiltelefon, stb.) történt, a visszatérítés készpénzben történik.

16. Ez a szabályzat a következő linken elérhető: https://ccc.eu/hu/aru-visszavetel-szabalyzata

17. A jelen szabályzatban rögzített szabályok  2021.06.14-től léptek érvénybe.

18. Az online és mobilalkalmazáson keresztül leadott vásárlásokra vonatkozó visszaküldési szabályzatát külön, kifejezetten azon csatornákra érvényes szabályzatban rögzítjük, mely a következő helyen elérhető: https://ccc.eu/hu/visszakuldes

19. A CCC fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szerződési feltételek időtartamát bármikor meghosszabbítsa vagy lerövidítse, ami nem érinti a változás előtt és az általánosan alkalmazandó jogszabályok értelmében szerzett ügyfelek jogait.

20. A CCC a törvény által megengedett mértékben fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a Szabályzat feltételeit.

21. A szerződési feltételek módosításakor a CCC a Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Honlapon történő közzététel útján teszi elérhetővé. A szerződési feltételek módosításai attól a pillanattól hatályosak, amikor azokat egyértelműen nyilvánosságra hozzák.


II. A Termék visszavételéről hozott döntést megelőzően a CCC üzlet alkalmazottainak jogában áll ellenőrizni, hogy a Vásárló által visszahozott termék megfelel-e a jelen szabályzatban megszabott feltételeknek. A vételár visszatérítése kizárólag azt követően történhet meg, hogy a Vásárló a Terméket visszavitte, és megerősítést nyert, hogy a jelen dokumentumban foglalt egyéb feltételek teljesültek.