Kategória kiválasztása

Új Termékek visszavétele

Ne feledje!


Amennyiben a terméket online vásárolta - kérjük, olvassa el az online termékek visszaküldésére vonatkozó szabályzatunkat (a weboldalunkon a [Visszaküldés] alatt található).
Az online vásárolt termékek, még akkor is, ha használat jeleit mutatják, a fenti általános szerződési feltételeknek megfelelően visszaküldhetők, a következő címre:


ccc.hu-visszáru
GLS Európa u. 2.
2351 Alsónémedi


Ne feledje, hogy Ön felel a termék értékcsökkenéséért azon esetekben, amikor az olyan használatból ered, amely nem volt szükséges a termék természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához.
Amennyiben egy online vásárolt visszaküldött termék használat jeleit mutatja vagy bármilyen módon sérült, ez esetben csak postai úton küldheti vissza a terméket, és a központ fog dönteni az értékcsökkenés mértékéről.


Ha az üzletben vásárolt terméket szeretné visszavetetni - a következő szabályzat alkalmazandó.


Fizikai CCC üzletben vásárolt termékek visszavételére vonatkozó szabályzat


I. CCC az alábbi feltételeknek megfelelően teszi lehetővé a Vásárlók számára, hogy a fizikai üzletben vásárolt, új és nem használt terméket indoklás nélkül visszaküldjék. Ez a teljes termékskálára vonatkozik, kivéve a kozmetikumokra, cipőápolási kiegészítőkre, zoknikra, harisnyákra és az ékszerekre (továbbiakban, mint a „Termék').

1. Az a Vásárló, aki nem a CCC Klub tagja, a Terméket annak vásárlása napjától számított hét naptári napon belül viheti vissza.

2. Az a Vásárló, aki a CCC Klub tagja, és aki a Termék megvásárlását a Klubkártyán regisztrálta, a Terméket annak vásárlása napjától számított harminc naptári napon belül viheti vissza.

3. Ezek a határidők akkor szűnnek meg, amikor az üzlet, ahol a Vásárló a Terméket visszavételre leadja, az utolsó napon bezár. Amennyiben a visszavételi határidő olyan napra esik, amikor a CCC üzlet a Vásárlók számára zárva tart, a határidő az adott üzlet következő nyitvatartási napjának zárásakor jár le.

4. A visszaadni kívánt Terméket az ország bármelyik fizikai CCC üzletébe vissza lehet juttatni az eredeti és sértetlen csomagolásában, a fenti 1. és 2. pontokban meghatározott határidőkig, az adott üzlet nyitvatartási ideje alatt.

5. A Vásárló köteles bemutatni a vásárlást igazoló eredeti nyugtát vagy ÁFA-s számlát legkésőbb a visszajuttatott Termékkel együtt. Abban az esetben, ha a Terméket olyan Vásárló juttatja vissza, aki a CCC Klub tagja, és amennyiben a vásárlás a Klubkártyán regisztrálva lett, nyugta bemutatása nélkül is megvalósítható a visszavétel.

6. A Termék visszajuttatására vonatkozó jog gyakorlása esetén az adásvételi szerződést úgy kell tekinteni, mintha az nem jött volna létre, azzal a fenntartással, hogy a visszaviteli jog gyakorlására vonatkozó szándéknyilatkozatok teljesülése a fenti 3. és 4. pontokban hivatkozott kötelezettségek teljesítésétől függ (elálláshoz való szerződéses jog).

7. Vásárló fedezi a Termék visszajuttatásának közvetlen költségeit, beleértve annak visszaszállítását a fizikai üzletbe. Promóciós kampány részeként CCC felkínálhatja a Vásárlónak azt a lehetőséget, hogy a visszaküldött Termékeket a CCC gyűjti be.

8. A Termék visszavételét a Vásárló és a visszavételt intéző alkalmazott aláírásával kell hitelesíteni, az adott nyugtához vagy számlához kapcsolódó visszavételi dokumentumon.

9. Kizárólag olyan Termékek vehetők vissza, amelyeket kártyával (a fizetési terminálok által elfogadott hasonló módokkal együtt, pl. mobiltelefon, Blik, stb.), készpénzzel vagy CCC ajándékkártyával fizettek. A visszavételre vonatkozó feltételek és szabályok (beleértve az ilyen jog hiányát), amelyeket az adásvételi szerződés vagy az egyéb általános szerződési feltételek külön szabályoznak (pl. promóciós kampányoké), elsőbbséggel bírnak a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel szemben.

10. Az új vásárlás, amely közvetlenül a Termék visszavétele után történik, egy külön adásvételi szerződés létrejöttét jelenti a hatályos általános szerződési feltételek alapján. Különösen, ha a visszaküldött Terméket árleszállítással értékesítették, azt nem lehet figyelembe venni az új adásvételi szerződés céljaira, amennyiben ilyen árkedvezmény nem érvényes a Termékre a vásárlás idején, kivéve, ha ez közvetlenül az adott promóciós kampány általános szerződési feltételeiből következik. Ez érvényes abban az esetben is, ha a visszavitt Terméket árkedvezménnyel értékesítették diszkontkártya vagy egyszeri kód használatával (az árkedvezmény újra nem alkalmazható).

11. A fenti 10 pont ellenére, amennyiben az új vásárlás a cipő kategóriába eső Termék visszavitelekor történik meg, és tárgya a visszavitt Termékkel (különös tekintettel a modellre és a színre) megegyező, attól csak méretben eltérő Termék, a vonalkód teljesen azonos, csak az utolsó két számjegye tér el, ami a méretet jelöli, akkor a visszavitt Termékre megadott árkedvezményt újra meg tudjuk adni, kivéve ha arról az adott promóciós kampány, az árkedvezmény-kártyák vagy az árkedvezmény kódok használatára vonatkozó általános szerződési feltételek másképp nem rendelkeznek.

12. A visszavitt Termékért cserébe a Vásárló megkapja a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat készpénzben. Amennyiben a Termékek megvásárlása CCC ajándékkártyával történt, a visszatérítés készpénzben történik. Amennyiben a Termékek megvásárlása másodlagos készpénzmentes eszközökkel (mobiltelefon, Blik, stb.) történt, a visszatérítés készpénzben történik.

II. A Termék visszavételéről hozott döntést megelőzően a CCC üzlet alkalmazottainak jogában áll ellenőrizni, hogy a Vásárló által visszahozott termék megfelel-e a jelen dokumentumban megszabott feltételeknek. A vételár visszatérítése kizárólag azt követően történhet, hogy a Vásárló a Terméket visszavitte, és megerősítést nyert, hogy a jelen dokumentumban foglalt egyéb feltételek teljesültek.