Extra 30% kedvezmény a már leárazott szandálokra, papucsokra, espadrilles cipőkre is az EXTRA kód használatával. Az ajánlat nem érvényes a házi papucsokra!

Tovább

Kategória kiválasztása

CCC SHOES&BAGS WEBOLDAL - HASZNÁLATI FELTÉTELEK

CCC SHOES&BAGS WEBOLDAL - HASZNÁLATI FELTÉTELEK 


I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
II A WEBOLDALON ÉS AZ ALKALMAZÁSBAN NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
III FOGLALÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
IV ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
V A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ FIZETÉSI MÓDOK ÉS HATÁRIDŐK
VI A TERMÉKRE VONATKOZÓ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK, MÓDOK ÉS HATÁRIDŐK
VII TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS PANASZOK
VIII BÍRÓSÁGON KÍVÜLI VITARENDEZÉS ÉS JOGORVOSLAT ÉS EZEN ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS (AVR)
IX A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
X AZ ENGEDÉLY
XI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
XII A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
XIII A FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
XIV ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A CCC shoes&bags Weboldal védi a Fogyasztók jogait. A Fogyasztó nem mondhat le a Fogyasztóvédelmi Törvényben a számára biztosított jogokról. Amennyiben a szerződések rendelkezései a Fogyasztóra nézve a Fogyasztóvédelmi Törvényben foglalt rendelkezéseknél kedvezőtlenebbek, azokat érvénytelennek kell tekinteni, és a Fogyasztóvédelmi törvényben megfogalmazott rendelkezésekkel kell helyettesíteni. Ezért ezen Használati Feltételek rendelkezései nem célozzák a kötelezően alkalmazandó jogszabályokban a Fogyasztó számára biztosított jogok kizárását vagy korlátozását, és kétség esetén a Fogyasztóra kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. Amennyiben jelen Használati Feltételek a fent említett rendelkezésektől eltérnek, CCC köteles a korábban említett rendelkezéseket mérvadónak tekinteni és alkalmazni.

I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. Az internet a www.ccc.eu/hu címen érhető el (valamint a megjelölt címen található aloldalai és lapjai).

2. A Weboldal használatához a Vásárló által használt végberendezésnek és IKT rendszernek meg kell felelnie a Műszaki követelményeknek.

3. Ezen Használati Feltételek egyaránt vonatkoznak a Fogyasztónak minősülő Vásárlókra és a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlókra, akik a Weboldalt, az Elektronikus Szolgáltatásokat használják, vagy Foglalási Szerződéseket kötnek (kivéve a Használati Feltételek 13. pontját, amely kizárólag a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlókra vonatkozik).

4. A Használati Feltételek elfogadása önkéntes alapon történik, de a Fiók létrehozásához, Foglalás vagy Megrendelés megtételéhez a Használati Feltételek elfogadása szükséges.

5. A Weboldalon megjelenített információ, vagy amennyiben a Foglalások / Megrendelések megtétele egyéb távközlési eszközökkel is lehetséges, a Foglalás / Megrendelés visszaigazolására küldött elektronikus üzenet kizárólag a megállapodás megkötésére való felkérést jelenti, az nem tekinthető a CCC által a Vevővel kötött megállapodásnak vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek.

6. A Használati Feltételekben található alábbi nagybetűs kifejezéseket az alábbiakban megadott jelentésüknek megfelelően kell értelmezni, hacsak a szövegösszefüggés másképp nem jelöli:

a) ALKALMAZÁS - a CCC által a Vásárló számára elérhetővé tett szoftver (mobilalkalmazás), amelyet a Vásárló tulajdonában levő mobileszközre kell telepíteni különösen azzal a céllal, hogy lehetővé tegye számára a Weboldal használatát webböngésző futtatása nélkül. A Használati Feltételek Alkalmazásra vonatkozó rendelkezéseit attól a pillanattól kell alkalmazni, hogy a CCC az Alkalmazást a mobilalkalmazásokat kínáló online áruházakban a Használati Feltételek 2. pont 13. bekezdés . pontja szerint elérhetővé tette, további elérhetőség függvényében;

b) Ügyfélszolgálat - a CCC Ügyfélszolgálat a Vásárlókat a Weboldal tevékenységei tekintetében látja el tájékoztatással, többek között a Termékek, a Weboldal, a fizikai üzletek, a Használati Feltételek és az aktuális Promóciók tekintetében, munkanapokon 9-17 óra között telefonon és e-mailben: e-mail: [email protected], telefonszám: +36 1 300 6222 Az Ügyfélszolgálat hívásának díja - az adott telefontársaság árlistája szerinti alapdíjas hívás;

c) CCC Hungary Shoes Kft. székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., cégjegyzékszám: 01-09-991763, adószám: 24128296-2-44 statisztikai jelzőszám: 24128296-4772-113-01, e-mail: [email protected], telefonszám: +36 1 300 6222 (az adott telefontársaság árlistája szerinti alapdíjas hívás). A szerződéstől való elállás jogának gyakorlása miatt visszaküldött Termékek szállítási címe:

ccc.hu-visszáru

GLS Európa u. 2.

1444 GLS Raktár

d) CCC Klub - CCC hűségprogram, amelynek sajátos jellemzőit és szabályait a CCC Klub a Weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételei határozzák meg. A CCC Klubot a CCC szervezi és vezeti, a CCC promóciója és hirdetése céljával. A CCC Klub célja a CCC promóciója és reklámozása, többek között a CCC termékek és szolgáltatások népszerűségének növelésére és vásárlásuk előmozdítására. A promóciók és egyéb különleges ajánlatok nem vonhatók össze, hacsak a Promóció vagy egyéb egyedi áras vagy termékajánlatok általános szerződési feltételei másképp nem rendelkeznek;

e) VÉTELÁR magyar forintban vagy egyéb pénznemben kifejezett bruttó összeg (adóval együtt), amely a CCC számára a Termék tulajdonjogának Vásárlóra való átruházása fejében az Adásvételi Szerződés alapján jár. A Vételár nem foglalja magában a szállítási költségeket, hacsak az Üzlet által alkalmazott Promóció általános szerződési feltételei másképp nem rendelkeznek.

f) MUNKANAP - hétfőtől péntekig minden nap, kivéve a munkaszüneti napokat;

g) KERESKEDELMI MUNKANAP - hétfőtől vasárnapig minden egyes nap, amikor a CCC lánc egy adott fizikai üzlete a vásárlók számára nyitva tart;

h) JELSZÓ - alfanumerikus karakterek sorozata, mely a Fiókhoz való hozzáférésnél az azonosításhoz szükséges, ezt a Vásárló határozza meg a Fiók létrehozásakor. A Jelszót a Fiók létrehozásakor két alkalommal kell megadni, hogy a hibák felismerhetők és javíthatók legyenek. A Vásárló köteles a Jelszót szigorúan bizalmasan kezelni (harmadik fél számára fel nem fedhető). CCC lehetőséget biztosít a Vásárló számára a Jelszó megváltoztatására. A regisztráció a Facebook közösségi oldalon lévő fiókkal is történhet. A fent említett fiókok összekapcsolása azt jelenti, hogy a Vásárló vállalja, hogy a Facebook-fiók adatainak egy részét elérhetővé teszi az Internet Szolgáltatás számára. Az adatok körébe tartozik: név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám;

i) VÁSÁRLÓ - (1) természetes személy; vagy egy felhatalmazott megbízotton keresztül cselekvő személy; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a törvény szerint számára biztosított jogképességgel rendelkezik; és jogi ügyletek megkötésére vonatkozó teljes jogképességgel rendelkezik. Amennyiben a Vásárló egy korlátozott cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, a Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződés / Foglalási Szerződés és/vagy Adásvételi Szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulását beszerzi és ezen hozzájárulást CCC kérésére minden esetben bemutatja; azonban, a fő szabály szerint a Weboldalon megkötött szerződéseket a mindennapi élet kisebb jelentőségű ügyeiben kötött szerződéseknek kell tekinteni;

j) POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - 2013. évi V. Törvény

k) FIÓK - az Elektronikus Szolgáltatás a CCC IKT rendszerében a Vásárló által megadott egyedi megnevezéssel (Login - bejelentkezési adatok) és Jelszóval ellátott erőforrások halmaza, amely lehetővé teszi, hogy a Vásárló további funkciókat/szolgáltatásokat vegyen igénybe. A Vásárló a Fiókhoz a bejelentkezési adatok és a jelszó segítségével fér hozzá. A Vásárló a Fiókjába a Weboldalon történő regisztrációt követően léphet be. A Fiók használható a Vásárló címének rögzítésére és tárolására használható Termékek kiszállításához, Megrendelések és Foglalások státuszának nyomon követésére, Megrendelések és Foglalások előzményeinek megtekintésére, és a CCC által nyújtott egyéb szolgáltatásokra;

l) KOSÁR - a Weboldalt használó minden egyes Vásárló számára biztosított szolgáltatás, mellyel a Vásárló könnyen létesíthet Foglalást vagy tehet Megrendelést egy vagy több Termékre, megadhatja árkedvezményre jogosító kódját, amellyel az Ár a külön szerződésekben/szabályzatokban/használati feltételekben meghatározott szabályok szerint csökkenthető, az egyes Termékek, valamint az összes Termék ára megjeleníthető (beleértve a szállítási költségeket is), megjelenítheti a Termékek várható szállítási idejét. A Kosárban gyűjthetők a Vásárló által tett Foglalások és Adásvételi Szerződések megkötésére tett ajánlatok. Egy Foglaláson / Megrendelésen belül több Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat is benyújtható, a Használati Feltételekben meghatározott szabályok szerint. Egy Foglalás / Megrendelés keretében egynél több ajánlat tehető Foglalási Szerződés / Értékesítési Szerződés megkötésére. A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások lehető legmagasabb minőségének fenntartása érdekében a CCC bevezetheti a Termékek maximális limitjét vagy a Termékek árának korlátozását, amely egy megrendelés vagy egy Foglalás keretében hozzáadható a Kosárhoz. Ezen korlát túllépése esetén az Ügyfél automatikus üzenetet kap, amely arról szól, hogy - amennyiben nagyobb számú termékre kíván szerződést kötni -,  az Ügyfél vegye fel a kapcsolatot a CCC-vel.;

m) LOGIN (bejelentkezési adatok) - a Vásárló e-mail címe, amit a Weboldalon a Fiók létrehozásakor adott meg;

n) HÍRLEVÉL - Elektronikus Szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználói számára, hogy rendszeres időközönként tájékoztatást kapjanak a CCC-től, különösen a Termékekről, a Weboldalról, többek között az új termékekről és promóciókról, a Vásárló által megadott e-mail címre vagy telefonszámra, a Vásárló kifejezett hozzájárulása alapján. A Használati Feltételekben foglalt, a Hírlevelet érintő rendelkezések attól a pillanattól érvényesek, hogy a CCC a Hírlevél szolgáltatást aktiválta.

o) CCC PARTNER - a CCC-hez gazdaságilag, szervezetileg vagy tőke útján kapcsolódó természetes vagy jogi személy;

p) TERMÉK - a Weboldalon a Vásárló és a CCC közt létrejött Adásvételi Szerződés alapján, a Vételár megfizetése ellenében vagy Foglalás alapján elérhető ingóság. A Weboldalon megjelenített minden Termék teljesen új;

q) PROMÓCIÓK - szolgáltatások értékesítésének vagy nyújtásának különleges feltételei, amelyekre a Weboldalon meghatározott szabályok vonatkoznak, és amelyeket a CCC egy adott ideig biztosít, amit a Vásárló az ott meghatározott szabályok szerint vehet igénybe (például árleszállítás vagy szállítási költségek csökkentése); HASZNÁLATI FELTÉTELEK / SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS – ez a dokumentum határozza meg a Foglalási Szerződések és Adásvételi Szerződések, valamint a CCC által a Vásárlók számára a Weboldalon keresztül elérhetővé tett szolgáltatások nyújtásának és használatának szabályait. A Használati Feltételek határozzák meg a Vásárló és CCC jogait és kötelezettségeit. Az elektronikus eszközökkel biztosított szolgáltatásokat illetően jelen Használati Feltételek a Polgári Törvénykönyv és elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

r) FOGLALÁS - a Vásárlónak a Weboldalon keresztül kifejezetten a Foglalási Szerződés megkötése céljával benyújtott szándéknyilatkozata, mely megadja a Termék(ek) típusát és számát és tartalmazza a törvény és jelen Használati Feltételek által kikötött egyéb információkat. A Foglalás nem jelent kötelezettséget a CCC, a Vásárló vagy harmadik felek részére (beleértve ebbe a CCC partnereit is) Foglalási Szerződés vagy Adásvételi Szerződés megkötésére;

s) WEBOLDAL - a CCC által működtetett, kapcsolódó weboldalak csoportjából álló, a www.ccc.eu/pl címen és az Alkalmazásban elérhető platform, amely lehetővé teszi a Vásárló számára Foglalások megtételét és a CCC által nyújtott szolgáltatások biztosítását;

t) FIZIKAI ÜZLET - Magyarország területén található valamennyi fizikai CCC üzlet;

u) TARTALOM/TARTALMAK - a CCC, a CCC alvállalkozói, a Vásárló vagy a Weboldalt használó más személyek által a Weboldalon elhelyezett és terjesztett szöveges, grafikus vagy multimédiás elemek (pl. Termékekről szóló információk, Termékfotók, promóciós filmek, leírások, értékelések), beleértve ebbe a Szerzői és Szomszédos Jogokról szóló Törvény értelmében vett műveket, valamint természetes személyek képmásait;

v) FOGLALÁSI SZERZŐDÉS - a CCC és a Vásárló között létrejött megállapodás, amely alapján CCC vállalja, hogy a Vásárló által a Foglalása során kiválasztott Termék(ek) elérhetőségét visszaigazolja, a Vásárló pedig vállalja, hogy a Foglalási folyamat során a CCC által megadott időpontok és fizikai üzletek közül (ahol a Termék(ek) a Foglalás idején elérhetők) az általa kiválasztott időpontban és üzletben a Termék(ek)et átveszi. A Foglalási Szerződés nem tekinthető Adásvételi Szerződésnek, továbbá nem jelent kötelezettséget a CCC, a Vásárló vagy harmadik felek részére (beleértve ebbe a CCC partnereit is) Adásvételi Szerződés megkötésére;

w) ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - a fizikai üzletben vagy a Weboldalon a Polgári Törvénykönyvnek megfelelően létrejött adásvételi szerződés, a CCC, illetve a fizikai üzletet működtető CCC partner általi értékesítésre vonatkozóan, a Megrendelésben vagy a Foglalási szerződésben meghatározott Vásárló részére, a Vételár, valamint minden további díj, többek között a szállítási költségek, megfizetése ellenében;

x) ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS - CCC által a Vásárló számára a Weboldalon keresztül a Szolgáltatási szerződésnek megfelelően biztosított elektronikus szolgáltatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény). Amennyiben az ilyen szolgáltatásokat a CCC-vel együttműködő jogi személyek biztosítják, az ezen szolgáltatások használatára vonatkozó szabályok irányadó rendelkezéseit az ezen jogi személyek által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatok/feltételek/szabályok tartalmazzák;

y) FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY, TÖRVÉNY –A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény

z) FOGYASZTÓ: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is,

aa) MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK - a CCC által alkalmazott IKT rendszerrel történő kommunikációhoz szükséges minimális műszaki követelmények, beleértve a Szolgáltatási Szerződés, az Adásvételi Szerződés vagy a Foglalási Szerződés megkötését, azaz: (1) számítógép, laptop vagy egyéb multimédiás eszköz, amely képes az internethez való kapcsolódásra (az Alkalmazás esetében mobileszköz); (2) e-mailhez való hozzáférés; (3) webböngésző: Mozilla Firefox 17.0 vagy magasabb verziószám, Internet Explorer 10.0 vagy magasabb verziószám, Opera 12.0 vagy magasabb verziószám, Google Chrome 23.0 vagy magasabb verziószám, vagy Safari 5.0 vagy magasabb verziószám; (4) ajánlott minimális képernyőfelbontás: 1024x768; (5) sütik és Javascript engedélyezése a webböngésző beállításai között; és az Alkalmazáson keresztül tett Foglalások esetén: (8) a mobileszköz operációs rendszere: Android 5.0. vagy magasabb verziószám, vagy iOS 10.0 vagy magasabb verziószám, (9) kamerával és geolokációs szolgáltatással (GPS) rendelkező mobileszköz. Megrendelés vagy Foglalás megtételéhez a Vásárlónak érvényes/aktív e-mail címmel kell rendelkeznie, és bizonyos esetekben billentyűzettel vagy egyéb eszközzel is, hogy helyesen ki tudja tölteni az elektronikus űrlapokat;

bb) MEGRENDELÉS - a Vásárló szándéknyilatkozata, amellyel kifejezi arra vonatkozó szándékát, hogy a Weboldalon keresztül távoli felek között létrejövő Adásvételi Szerződést kössön, amelyet távközlési eszközökkel nyújt be, amelyben meghatározza azt a Terméket, amelyre vonatkozóan a Vásárló ajánlatot tesz az Adásvételi Szerződés megkötésére, valamint megadja a Vásárlónak az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatait. A külön Termékekre vonatkozó Megrendeléseket a Vásárló által tett, Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó különálló ajánlatként kell tekinteni (technikai ügymenet). A Megrendelés egyedi számot kaphat, és valamennyi megrendelés feldolgozása párhuzamosan történik. A Megrendelés CCC általi elfogadása jelenti az Adásvételi Szerződés megkötését.
II A WEBOLDALON ÉS AZ ALKALMAZÁSBAN NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

1. CCC a Weboldalon keresztül a következő Elektronikus Szolgáltatásokat nyújtja Vásárló részére költségmentesen:

a) Fiók létrehozása;

b) a Vásárlónak lehetősége van a jelen Használati Feltételek szabályainak megfelelően Megrendelések leadására, Foglalások leadására és Adásvételi Szerződések és Foglalási Szerződések megkötésére;

c) a Vásárló számára az érdeklődési körei alapján személyre szabott hirdetési tartalom jeleníthető meg, többek között a vásárlók megfelelő, önkéntes hozzájárulása alapján a közvetlenül a webböngészőjükből megjelenített azonnali üzenetek (push értesítések) megjelenítése;

d) a Vásárlóknak lehetőségük van a Kosár használatára;

e) a Weboldalon megjelenített Tartalom megtekintésének lehetősége;

f) Hírlevél (elérhetőség függvényében);

g) az Alkalmazást használó Vásárlók esetén (a következő rendelkezések vonatkozhatnak az aktuális vagy jövőbeli Elektronikus Szolgáltatásokra - a meghatározott Elektronikus Szolgáltatások használatának lehetősége az Alkalmazás jelenlegi funkcionalitásából ered) és annak elérhetősége a mobilalkalmazásokat kínáló, a Használati Feltételek 2. pont 13. bekezdésbenhivatkozott online áruházakban;

- a kiválasztott termékek vonalkódjának beolvasása és elmentése annak érdekében, hogy a Vásárló számára lehetővé tegye az árak összehasonlítását és a keresés felgyorsítását;

- a Termékek megjelenítése a Weboldalon a kiválasztott termékek Vásárló által feltöltött képei alapján;

- egy adott fizikai CCC üzlet vagy egy átvételi pont keresése;

- a megjelenített Termékek vagy Promóciók szűrése, például a Vásárló által megjelölt méret alapján (pl. cipőméret) vagy a Vásárló által megjelölt kategória alapján (pl. termékek férfiak/nők/gyermekek részére);

- azonnali értesítések megjelenítése közvetlenül a mobileszköz képernyőjén (push értesítések);

- annak lehetősége, hogy CCC Klubba belépjen és a CCC Klubtagsági kártya adatait a Fiókhoz hozzáadja, a CCC Klub Általános Szerződési Feltételeiben hivatkozottak alapján;

- listák létrehozása a kedvenc és az újonnan felfedezett Termékekről.

2. Továbbá, azon Vásárlók részére, akik Fiókot hoztak létre, CCC a következő szolgáltatásokat nyújtja költségmentesen a Weboldalon keresztül:

a) a Vásárló munkamenetének fenntartása, miután a Vásárló belépett a Fiókjába (webböngészőn vagy az Alkalmazáson keresztül);

b) Megrendeléseik és Foglalásaik előzményeinek tárolása és a Vásárlók számára elérhetővé tétele.

3. A Fiók regisztrációja és használata azt követően lehetséges, hogy a Vásárló a következő lépések mindegyikét teljesítette:

a) regisztrációs űrlap kitöltése,

b) jelen Használati Feltételek elfogadása és a „Regisztrálok” gombra kattintás.

4. A Vásárló köteles a következő Vásárlói adatokat megadni a regisztrációs űrlapon: keresztnév és vezetéknév, e-mail cím, jelszó, telefonszám.

5. Regisztrálhat a Facebook-fiókján keresztül is. A fent említett fiókok összekapcsolása magában foglalja a Vásárló beleegyezését arra, hogy a Facebook-fiók adatainak egy részét elérhetővé tegye a Weboldal számára. Az adatok körébe tartozik: név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám.

6. A Szolgáltatási Szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltatási Szerződés megkötéséről a CCC által a Vásárlónak a regisztráció során megadott e-mail címére küldött visszaigazolást a Vásárló megkapta. A Fiók biztosítása költségmentes és határozatlan időre szól. A Vásárló indoklási kötelezettség nélkül bármikor törölheti a Fiókot (megszüntetheti a Fiókot) oly módon, hogy erre vonatkozó kérést küld a CCC részére, különösen e-mailben a [email protected] címre, vagy a következő levélcímre: CCC Hungary Shoes Kft, 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A Megrendelések vagy Foglalások Weboldalon történő leadásához Fiók létrehozása nem szükséges.

7. A Kosár használata akkor kezdődik, amikor a Vásárló az első Terméket a Kosárba helyezi.

8. A Kosár biztosítása költségmentes, egyszeri természetű, és abban a pillanatban megszűnik, amikor a Megrendelést vagy Foglalást a Kosáron keresztül megteszik, vagy amikor a Vásárló a Kosáron keresztül a Megrendelési vagy Foglalási folyamatot megszakítja, szándékának megfelelően, azonban a Kosár a Vásárló által kiválasztott Termékek adatait a webböngészőben a böngésző munkamenetének befejezését követően még a kilépést követően is 30 napot meg nem haladó ideig tárolja. Amennyiben a Vásárló a Kosarat úgy használja, hogy előtte a böngészőn keresztül belépett a Fiókba, a Kosár tartalma szinkronizálásra kerül az Alkalmazáson keresztül a későbbiek során elindított Fiókkal (és vice versa). A Termékek Kosárban való elhelyezése nem jelenti azok elérhetőségét.

9. A Hírlevél szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a Vásárlónak hozzájárulást kell adnia kereskedelmi információk fogadásához úgy, hogy megadja e-mail címét a Weboldal megfelelő mezőjében és bejelöli a megfelelő jelölőnégyzetet, majd megerősíti ezt azzal, hogy a CCC által a Vásárló által megadott e-mail címre küldött aktiválási linkre kattint (a Hírlevél szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor). A Vásárló dönthet úgy, hogy hozzájárul a CCC-vel együttműködő jogi személyektől származó kereskedelmi információk fogadásához és a személyes adatai a CCC-vel együttműködő jogi személyek által marketing célokra történő kezeléséhez. A Vásárló hozzájárulását adhatja a Hírlevél SMS-ben történő kézbesítéséhez mobiltelefonszáma megadásával és a Weboldalon a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével.

10. A Hírlevél biztosítása költségmentes és határozatlan időre szól (azonban csak azután, hogy CCC a Hírlevél szolgáltatást aktiválta). A Vásárló indoklási kötelezettség nélkül bármikor leiratkozhat a Hírlevélről (törölheti a Hírlevélre való feliratkozását) különösen oly módon, hogy a Vásárló számára e-mailben küldött minden egyes Hírlevélben megtalálható leiratkozási linkre kattint, vagy erre vonatkozó kérést küld a CCC részére e-mailben a [email protected] címre vagy a következő levélcímre: CCC Hungary Shoes Kft, 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

11. A Vásárló különösen a következőkre köteles:

a) kizárólag pontos, naprakész és hiánytalan Vásárlói adatokat megadni a Weboldalon elérhetővé tett űrlapokon;

b) a Vásárló által a Szolgáltatási Szerződéssel, az Adásvételi Szerződéssel vagy a Foglalási Szerződéssel kapcsolatban megadott adatokat, beleértve a személyes adatokat is, haladéktalanul frissíteni, különösen a megfelelő teljesítéshez szükséges mértékben; a Vásárló bármikor módosíthatja a Fiók létrehozásakor megadott adatokat, a Fiókban elérhető lehetőségek alkalmazásával;

c) a CCC által nyújtott szolgáltatásokat és funkciókat úgy használni, hogy azok nem akadályozzák a CCC, a Weboldal vagy az Alkalmazás működését;

d) a CCC által elérhetővé tett szolgáltatásokat és funkciókat a vonatkozó jogszabályoknak, a Használati Feltételeknek, valamint a releváns jó gyakorlatnak és a közösségi élet elfogadott alapelveinek megfelelően használni;

e) a CCC által elérhetővé tett szolgáltatásokat és funkciókat oly módon használni, hogy azok ne okozzanak kellemetlenséget a többi Vásárlónak vagy a CCC-nek;

f) tartózkodni attól, hogy a Weboldal használata során bármilyen, a vonatkozó jogszabályok által tiltott Tartalmat tegyen közzé vagy továbbítson, különös tekintettel a harmadik felek gazdasági szerzői jogait vagy személyes jogaikat sértő Tartalmakra;

g) tartózkodni például a következőktől:

- kéretlen kereskedelmi információk küldése vagy megosztása a Weboldalon vagy bármilyen törvénysértő Tartalom megosztása (tilos a törvénytelen tartalmak megosztása);

- Olyan IT vagy egyéb tevékenység, amelynek célja, hogy a nem a Vásárlónak címzett információhoz hozzáférjen, beleértve ebbe más Vásárlók adatait, illetve a Weboldal, az Alkalmazás és a fizetések feldolgozása működésének műszaki vonatkozásaiba vagy szabályaiba való beleavatkozás;

- a CCC által nyújtott Tartalom jogosulatlan módosítása, különösen a Weboldalon biztosított Árak vagy Termékleírások módosítása;

h) az Alkalmazást kizárólag a CCC által a 14. bekezdésben közzétett kimerítő felsorolásban foglalt legális forrásokból letölteni;

i) a Vásárló és a CCC közti megállapodásban rögzített Árat teljes egészében és időben megfizetni;

j) a megrendelt Termékeket időben átvenni, a kiválasztott szállítási mód és szállításkor történő fizetés alkalmazásával.

12. Az Elektronikus Szolgáltatás, az Alkalmazás illetve a Foglalási Szerződés nyújtására vonatkozó panaszok a következőképp nyújthatók be:

a) elektronikus módon a következő e-mail címre: [email protected]

b) írásban a következő címre: CCC Hungary Shoes Kft, 1123 Budapest, Alkotás utca 53.;

13. Javasoljuk, hogy a Vásárló a következőket adja meg a panaszbejelentésében: (1) a panasz tárgyára vonatkozó információk és körülmények, különösen a hiba típusa és előfordulásának időpontja; (2) a Vásárló elvárásai; és (3) a panaszt benyújtó személy kapcsolati információi, amely megkönnyíti és felgyorsítja a panaszkezelési eljárást. Az előző mondatban felsorolt követelmények kizárólag javaslatok, és nem befolyásolják az ajánlott panaszleírás nélkül benyújtott panaszok teljesítését.

14. A CCC a panaszokra haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtás dátumát követő 30 napon belül válaszol, a Fogyasztóvédelmi Törvény 17/A (6) bekezdése alapján, kivéve ha a Törvény vagy más jogszabály ettől eltérő határidőt szab meg.

15. CCC a Vásárló számára lehetővé teszi, hogy az Alkalmazást a következő, mobilalkalmazásokat kínáló online áruházakból a Vásárló mobileszközére költségmentesen letöltse:

a) Apple App Store, iOS operációs rendszerű mobileszközökre;

b) Google Play/ Play Store, Android operációs rendszerű mobileszközökre.

16. A fenti 14. bekezdésben megjelölt forrásokon kívül más forrásokból letöltött Alkalmazás használata az Alkalmazás integritásának megsértését és ártalmas szoftverhez való kapcsolódást eredményezhet, amely fenyegetést jelent a Vásárló mobileszközére és az azon tárolt adatok biztonságára.

17. Az Alkalmazás használatához a Vásárlónak:

a) el kell olvasnia és el kell fogadnia a Használati Feltételeket és az Alkalmazásról a fenti 14. bekezdésben hivatkozott áruházakban elérhető tájékoztatást, és

b) le kell töltenie az Alkalmazást a fenti 14. bekezdésben hivatkozott áruházakból, és

c) telepítenie kell az Alkalmazást a Vásárló mobileszközén, a telepítési folyamat megkezdése után megjelenő, vagy a fenti 14. bekezdésben hivatkozott áruházakban megadott utasításokat követve.

18. Az Alkalmazás interneten keresztül kapcsolódik a Weboldalhoz.

19. CCC az Alkalmazás funkcióit annak érdekében nyújtja, hogy az Elektronikus Szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosíthassa, megkönnyítve a Vásárlónak a Weboldal használatát, beleértve ebbe a Tartalmak és a Termékek megismerését.

20. Az Alkalmazás olyan technológiát használ, amely begyűjti és elmenti a Vásárló felhasználói azonosítóját, lehetővé téve az Alkalmazás számára, hogy offline módban is működjön és elmentse a Vásárló preferenciáit akkor is, amikor kijelentkezett (ami a mobileszköz memóriájához való hozzáférést jelenti). Az Alkalmazás addig tárolja az aktuális Vásárló felhasználói azonosítóját, amíg a Vásárló be nem lép az Alkalmazásba, az Alkalmazás weboldalát egy másik országban működő Weboldalra nem cseréli, vagy el nem távolítja (törli) az Alkalmazást a mobileszközről.

21. Annak érdekében, hogy az Alkalmazás a fenti 2. pont szerinti funkcióit használhassa, a Vásárlónak önkéntes hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy az Alkalmazás a Vásárló mobileszközén levő kamerához és geolokációs szolgáltatáshoz hozzáférjen, önkéntes hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy push értesítéseket kapjon, és hogy információt adjon a CCC számára a Vásárló preferenciáiról.

22. A Vásárló a fenti hozzájárulását bármikor visszavonhatja vagy az Alkalmazást eltávolíthatja (törölheti) a mobileszközéről az eszköz beállításainak használatával.

23. A II pont 11(g) bekezdésben és nem fizetés esetén a CCC fenntartja a jogot, hogy a fenti 1. és 2. bekezdésekben említett szolgáltatások nyújtását felfüggessze vagy korlátozza. Ilyen esetekben a Használati Feltételek további rendelkezései változatlanul alkalmazandók. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetén CCC nem vállal felelősséget a Weboldal fenti okokból eredő ideiglenes elérhetetlenségéért.

24. CCC minden esetben értesíti a Vásárlókat a szolgáltatások nyújtásának felfüggesztéséről vagy korlátozásáról, megfelelő e-mail küldésével, vagy a Weboldalon megfelelő üzenet megjelenítésével.

25. A szolgáltatások nyújtásának ideiglenes felfüggesztése vagy korlátozása nem befolyásolja a Vásárlónak a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait, különösen a Szolgáltatási Szerződés felmondására való jogát.III FOGLALÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. CCC a Termékek Foglalását a weboldalon keresztül teszi lehetővé.

2. A nyújtott szolgáltatások további fejlesztése részeként a CCC távközlési eszközökkel történő egyéb foglalási módokat vezethet be, jelen Használati Feltételekben foglalt szabályoknak megfelelően.

3. A Vásárló és a CCC közötti Foglalási Szerződés akkor jön létre, miután a Vásárló a Foglalást elvégezte.

4. CCC a következő módon és szabályok szerint teszi lehetővé a Vásárló számára, hogy a Weboldalon Foglalást végezzen:

a) A Vásárló a kiválasztott Termékeket a Kosárba helyezi, majd kitölti a Foglalási űrlapot.

b) A Fiókkal rendelkező Vásárló a Foglalási űrlapban megerősíti, hogy a Foglalási Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok naprakészek. A Fiókkal nem rendelkező Vásárlónak ki kell töltenie a Foglalási űrlapot a Foglalási Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatokkal. Az érvénytelen vagy pontatlan Vásárlói adatok megadása minden esetben a Foglalási Szerződés teljesítésének elmaradásához vezethet. A Vásárló köteles a következő információkat megadni a Foglalási űrlapban: a Terméket átvevő személy kereszt- és családneve, a Vásárló e-mail címe és telefonszáma, és a Foglalási Szerződés adatai: a Termék(ek), a Termék(ek) mennyisége, a Termék(ek) típusa, színe és mérete, amennyiben elérhető, az a fizikai üzlet, ahol a Termék(ek) átvétele történik (a fizikai üzlet kiválasztásával abból a listából, ahol a Termék(ek) a Foglalás időpontjában elérhetők). A Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetén a vállalkozás nevét is meg kell adni.

c) A Vásárló elküldi a Foglalást a CCC részére (azaz ajánlatot tesz a Foglalási Szerződés megkötésére) a Weboldal erre a célra biztosított funkciójának használatával („Termékek foglalása” gomb). A Fiókkal nem rendelkező és a Használati Feltételeket még el nem fogadó Vásárlók esetén szükséges a Használati Feltételek elfogadása.

d) A Foglalás során a Vásárlónak lehetősége van a Kosár modulban megadott adatok önálló helyesbítésére úgy, hogy bizonyos tételeket hozzáad vagy eltávolít a Kosárból, mindaddig, amíg a „Termékek foglalása” gombot meg nem nyomja.

5. Abban az esetben, ha a Foglalási Szerződés megkötése egyéb távközlési eszközökkel történik:

a) A CCC e-mailt küld a Vásárló részére, amelyben visszaigazolja a javasolt Foglalási Szerződés tartalmát.

b) Vásárló a Foglalást e-mailben küldi el a CCC részére, arra az e-mail címre, ahonnan a fenti 5 (a) bekezdésben hivatkozott visszaigazolás érkezett,

c) A Fiókkal nem rendelkező és a Használati Feltételeket még el nem fogadó Vásárlók esetén a Vásárlóknak el kell fogadniuk a Használati Feltételeket.

6. A Foglalás igazolását követően CCC indokolatlan késedelem nélkül üzenetet küld a Vásárlónak a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a Foglalás részeként benyújtott, a Termékfoglalási Szerződés megkötését célzó egy vagy több ajánlat elfogadásának visszaigazolását, és a Foglalási Szerződés megkötésének visszaigazolását (az üzenetben megjelölt Termékek Foglalásának elfogadása).

7. A Foglalási Szerződés a fent említett ajánlat(ok) visszaigazolásával jön létre, azaz amikor a Vásárló megkapja a fenti 6. bekezdésben hivatkozott üzenetet az abban megjelölt Termékekre vonatkozóan. CCC a Szerződés általános szerződési feltételeinek visszaigazolását a Vásárló által megadott e-mail címre küldi.

8. Amennyiben a Foglalásban benyújtott egy vagy több ajánlat elfogadása nem lehetséges, CCC felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, hogy:

a) értesítse a Vásárlót, hogy nem lehetséges valamennyi benyújtott ajánlat elfogadása Foglalási Szerződés megkötésére; vagy

b) megerősítést kérjen a Vásárlótól, hogy teljesíteni kívánja-e a Foglalást annak azon részére vonatkozóan, amelyik tekintetében CCC a Foglalási Szerződés megkötését célzó ajánlatokat elfogadta. Ebben az esetben a Vásárlónak jogában áll a Foglalás egészét törölni (minden ajánlatra vonatkozóan), a Vásárló azon jogának sérelme nélkül, hogy a megállapodástól elálljon. A Foglalás Vásárló általi törlése mentesíti CCC-t a Foglalási Szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége alól.

9. Amennyiben a Foglalásban benyújtott, a Foglalási Szerződés megkötését célzó ajánlat(ok) elfogadása nem lehetséges, a Foglalási Szerződés nem lesz megkötve a CCC által megjelölt termékekre.

10. Ennek ellenére CCC tájékoztatást küldhet a Vásárló részére a Foglalás státuszáról, úgy, hogy üzenetet küld a Vásárló által megadott e-mail címre vagy telefonon veszi fel a kapcsolatot a Vásárlóval.

11. CCC törekszik arra, hogy minden Termék elérhetőségét és a Foglalási Szerződés teljesítését biztosítsa. Amennyiben nem tud teljesíteni vagy más, a jogszabályok által meghatározott helyzetekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. A Foglalási Szerződés a Foglalás visszaigazolásától a kiválasztott CCC üzlet következő kereskedelmi munkanapjának végéig érvényes (attól függően, hogy a kiválasztott fizikai üzlet mely napokon van nyitva), melyet a Foglalás visszaigazolásának időpontjától kell számítani. A Foglalási Szerződés időtartama alatt a Vásárló és CCC Adásvételi Szerződést köthetnek a Foglalási Szerződésben meghatározott Termék tekintetében egy fizikai üzletben (a Foglalás visszaigazolásában megjelöltek szerint). A fizikai üzletek felsorolása elérhető a https://ccc.eu/hu/sklepy címen. A Vásárló egy időben összesen két hatályos Foglalási Szerződéssel rendelkezhet.

13. Az Adásvételi Szerződés a fizikai üzletben a Foglalási Szerződés lejárata után is megköthető. A fenti annak függvénye, hogy a Termék(ek) az adott fizikai üzletben elérhetők-e.

14. A Foglalási Szerződésben meghatározott Termék átvehető a fizikai üzletben a fenti 6. bekezdésben meghatározott e-mail üzenetben küldött Foglalási szám alapján.

15. A Vásárló bármikor elállhat a Foglalási Szerződéstől (törölheti a Foglalást), különösen a következő módokon:

a) az [email protected] e-mail címre küldött e-mailben, melyben Vásárló megjelöli a lemondani kívánt Foglalás számát, vagy

b) az Ügyfélszolgálat felhívásával a következő számokon: +36 1 300 6222

16. A Foglalási Szerződés nem jelent kötelezettséget a CCC, vagy a CCC partnerei részére Adásvételi Szerződés fizikai üzletben történő megkötésére. Az Adásvételi Szerződés megkötése esetén Vásárló köteles a vételár megfizetésére. A vételár megfizetése a fizikai üzletben történik, az ott elérhető fizetési módok egyikének használatával. A Vásárló nem fizetheti meg a vételárat a Weboldalon keresztül. Abban az esetben, ha a fizikai üzletben kínált ár az Adásvételi Szerződés megkötése időpontjában magasabb, mint a Weboldalon kínált ár a Foglalási Szerződés megkötésének időpontjában, a fizikai üzletet működtető jogi személy különleges árleszállítást biztosít a Vásárló részére, lecsökkentve a Foglalási Szerződésben meghatározott Termék árát a Weboldalon a Foglalási Szerződés megkötésének időpontjában megjelenített árra. Az előzőek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a különbség abból adódik, ha a Vásárló a CCC Klubtagoknak szánt Promóciót használt, amely a Foglalási Szerződés megkötése időpontjában érvényben volt, de az Adásvételi Szerződés megkötésének időpontjában már nincs érvényben.

17. A fizikai üzletben megkötött Adásvételi Szerződés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény értelmében nem minősül távollevő felek közt vagy üzleten kívül kötött szerződésnek. Vásárlónak nem áll jogában elállni az Adásvételi Szerződéstől a fent említett Törvény alapján.

18. A Termékek visszavételét és a Termékeket érintő reklamációkat abban a fizikai üzletben érvényes szabályoknak megfelelően kell kivizsgálni, ahol az Adásvételi Szerződést kötötték.

19. A Weboldalon érvényes Promóciók nem vonhatók össze, kivéve, ha a Promóció szabályai azt kifejezetten meg nem engedik.IV ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A szolgáltatás tárgyára vonatkozóan a szolgáltatás fő jellemzői és a Vásárlóval való kommunikáció eszközei az egyes Termékek weboldalán kerülnek meghatározásra.

2.  CCC a Termékek Megrendelését a weboldalon keresztül teszi lehetővé.

3. A nyújtott szolgáltatások további fejlesztése részeként CCC további szabályokat vezethet be a megrendelések távközlési eszközökkel történő leadására, jelen Használati Feltételekben foglalt szabályoknak megfelelően.

4.  CCC a következő módon és szabályok szerint teszi lehetővé Vásárló számára, hogy a Weboldalon Megrendelést adjon le:

a) A Vásárló a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, majd kitölti a Megrendelési űrlapot.

b) A Fiókkal rendelkező Vásárló a megrendelési űrlapban megerősíti, hogy az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok naprakészek. A Fiókkal nem rendelkező Vásárlónak ki kell töltenie a Megrendelési űrlapot az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatokkal. Az érvénytelen vagy pontatlan Vásárlói adatok megadása minden esetben az Adásvételi Szerződés teljesítésének elmaradásához vezethet. A Vásárló köteles a következő Vásárlói adatokat megadni a Megrendelési űrlapon: keresztnév és vezetéknév, szállítási cím (utca, ház/lakás száma, postai irányítószám, város, ország), e-mail cím, kapcsolattartásra használt telefonszám, és az Adásvételi Szerződés részletei: Termék(ek), Termék(ek) mennyisége, Termék(ek) típus, színe és mérete amennyiben releváns, Termék(ek) szállításának módja és helye, fizetés módja. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetén a vállalkozás nevét is meg kell adni, és amennyiben ÁFA-s számlát igényelnek, az adószámot is.

c) A Vásárló kiválasztja a CCC által nyújtott egyik szállítási módot.

d) A Vásárló kiválasztja a vételár, valamint az Adásvételi Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a megrendelőlapon megjelölt egyéb költségek kifizetésének módját.

e) A Vásárló elküldi a Megrendelést a CCC részére (azaz ajánlatot tesz) a Weboldal erre a célra biztosított funkciójának használatával („Megrendelés és fizetés” gomb). A Fiókkal nem rendelkező és a Használati Feltételeket még el nem fogadó Vásárlók esetén szükséges a Használati Feltételek elfogadása.

f) A Megrendelés során a Vásárlónak lehetősége van a Kosár modulban megadott adatok önálló helyesbítésére úgy, hogy bizonyos tételeket hozzáad vagy eltávolít a Kosárból, mindaddig, amíg a „Megrendelés és fizetés” gombot meg nem nyomja.

g) A kiválasztott fizetési módtól függően a Vásárló külső fizetési szolgáltató weboldalára irányítható, a fizetés megtételéhez.

5. Abban az esetben, ha az Adásvételi Szerződés megkötése egyéb távközlési eszközökkel történik:

a) A CCC e-mailt küld a Vásárló részére, melyben visszaigazolja a javasolt Adásvételi Szerződés tartalmát,

b) Vásárló a Megrendelést e-mailben küldi el a CCC részére, arra az e-mail címre, ahonnan a fenti 6 (a) bekezdésben hivatkozott visszaigazolás érkezett,

c) a Fiókkal nem rendelkező és a Használati Feltételeket még el nem fogadó Vásárlók esetén a Vásárlóknak el kell fogadniuk a Használati Feltételeket.

6. A Megrendelésre válaszul CCC haladéktalanul automatikus válaszüzenetet küld a Vásárló részére a Vásárló által megadott e-mail címre, visszaigazolva a Megrendelés átvételét és a felülvizsgálati folyamat megkezdését.

7. A Megrendelés felülvizsgálata után, CCC indokolatlan késés nélkül üzenetet küld Vásárló részére az általa megadott e-mail címre, mely a következőket tartalmazza:

a) a Megrendelésben megadott Termékekre vonatkozó egyedi ajánlatok közül egy vagy több elfogadásának visszaigazolását és az Adásvételi Szerződés megkötésének visszaigazolását (Megrendelés elfogadása az üzenetben megjelölt Termékek tekintetében); vagy

b) tájékoztatást arról, hogy a Megrendelésben foglalt valamennyi ajánlat elfogadása nem lehetséges

8. Az Adásvételi Szerződés az ajánlat(ok) visszaigazolásával jön létre, azaz amikor a Vásárló megkapja a fenti 8(a) bekezdésben hivatkozott üzenetet az abban megjelölt Termékekre vonatkozóan. CCC a Szerződés általános szerződési feltételeinek visszaigazolását a Vásárló által megadott e-mail címre küldi.

9. Amennyiben a Megrendelésben megadott egy vagy több ajánlat elfogadása nem lehetséges, az Ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, hogy:

a) értesítse a Vásárlót, hogy a megrendelés alapján tett valamennyi ajánlat elfogadása az Adásvételi Szerződés megkötésére nem lehetséges; vagy

b) megerősítést kérjen a Vásárlótól, hogy teljesíteni kívánja-e a Megrendelést annak azon részére vonatkozóan, amelyik tekintetében CCC az Adásvételi Szerződés megkötését célzó ajánlatokat elfogadta. Ebben az esetben a Vásárló jogában áll a Megrendelés egészét törölni (minden ajánlatra vonatkozóan), a Vásárló elállásra vonatkozó jogának sérelme nélkül. A Megrendelés Vásárló általi törlése mentesíti CCC-t a Megrendelés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelés törlése esetén az alábbi 11. bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

10. Amennyiben nem lehetséges a Megrendelésben foglalt ajánlato(ka)t elfogadni, az Adásvételi Szerződés nem jön létre az Ügyfélszolgálat által megjelölt Termékekre vonatkozóan, és CCC haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszafizeti a Vásárló által eszközölt kifizetéseket, amennyiben az Adásvételi Szerződés nem jött létre. A Használati Feltételek 6. bekezdés 9. pontjának rendelkezései változatlanul alkalmazandók.

11. Ennek ellenére CCC tájékoztatást küldhet Vásárló részére a Megrendelés státuszáról, úgy, hogy üzenetet küld a Vásárló által megadott e-mail címre vagy telefonon veszi fel a kapcsolatot a Vásárlóval.

12. CCC törekszik arra, hogy biztosítsa minden Termék elérhetőségét és az Adásvételi Szerződés teljesítését. A teljesítés képtelensége esetén és a jogszabályokban meghatározott egyéb helyzetekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alkalmazandók, különös tekintettel a Fogyasztó számára az ellenszolgáltatás azonnali visszaszolgáltatására

13.  A Megrendelés teljes összege tartalmazza a vételárat, a szállítási költségeket és a Vásárló által kiválasztott opcionális fizetős szolgáltatások minden egyéb költségét. CCC meghatározhatja azt a minimális megrendelési értéket, amelyre vonatkozóan a CCC által megjelölt időkereten belül a Termékek szállítása díjmentes. A Vásárló tájékoztatást kap a Megrendelésben foglalt Termék adókkal terhelt teljes vételáráról, valamint a szállítás költségeiről (beleértve a szállítási, kézbesítési és postai díjakat) illetve az egyéb költségekről. Amennyiben ezen díjak összegét nem lehet meghatározni, arról a kötelezettségéről kap tájékoztatást, hogy ezeket a költségeket, amelyek a Megrendelés megtételének időpontjában érvényesek, így például abban az időpontban is, amikor a Vásárló kifejezte, hogy az Adásvételi Szerződés kötelmeit vállalja, fedezni köteles.

14. A Weboldalon vagy a fizikai üzletekben érvényes Promóciók nem vonhatók össze, kivéve, ha a Promóció szabályai azt kifejezetten meg nem engedik.

15. A Weboldalon történő vásárlások során megkötésre kerülő szerződések nyelve a magyar. A Weboldalon keresztül megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A rendelés adatait, a létrejött szerződést a CCC iktatja és 8 évig tárolja, azok utólag visszakereshetőek. Amennyiben az iktatott szerződésre a Vásárlónak nyomtatott formában szüksége van, úgy azt az alábbi számon teheti meg: +36 1 300 6222  (H-P: 9-17), vagy e-mailben az [email protected] címre írva kérheti.

16. Jogszerű az adatbeviteli hibák („félrekattintások”) ha a Vásárló tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg az Adásvételi Szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát az alábbi a teendő: az [email protected] címre írt e-mailben mielőbb jelezze a hibát.V A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ FIZETÉSI MÓDOK ÉS HATÁRIDŐK

1. A CCC a Vásárlónak az Adásvételi Szerződés alapján, a 3. pont 16 bekezdése szerint bekezdése szerint többféle fizetési módot biztosít.

2. Az aktuálisan elérhető fizetési módok a Weboldalon a „Fizetési módok” alatt vannak felsorolva, valamint minden egyes Termék weboldalán. Az elérhető fizetési módok a Vásárló által kiválasztott szállítási módtól is függhetnek.

3. Az elektronikus fizetések és a kártyás fizetések feldolgozása a Vásárló választása alapján felhatalmazott szolgáltatásokon keresztül történik.

4. Amennyiben CCC nem kapja meg a kifizetett összeget azoktól a Vásárlóktól, akik előre fizetést, pl. banki átutalást, elektronikus fizetést vagy a kártyás fizetést, választottak, az Ügyfélszolgálat kapcsolatba léphet a Vásárlóval fizetési emlékeztető céljából, többek között e-mailt küldhet. Amennyiben a fizetés a Megrendelés dátumától számított 4 napon belül nem teljesül, az a Vásárló által a Megrendelésben benyújtott ajánlat elfogadásának elmaradását és a Megrendelés törlését eredményezi. A Vásárló a Megrendelést mindaddig törölheti bármilyen következmény nélkül, amíg a Megrendelés elküldéséről értesítést nem kapott, ezt a CCC Ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel útján teheti meg, a Vásárlónak a szerződéstől való elálláshoz való jogának sérelme nélkül.

5. Amennyiben a Vásárló a kézbesítéskor történő fizetést választotta, a Vásárló köteles a fizetést a csomag kiszállításakor teljesíteni. Amennyiben a Termék átvétele további, megfelelő határidő megadása ellenére nem történik meg, az az Adásvételi Szerződés megszűnését eredményezi, a Termék(ek) nem kerül(nek) átadásra Vásárló számára. A Vásárló egy megadott határidőn belül is törölheti a Megrendelést következmény nélkül, a Vásárlónak a szerződéstől való elálláshoz való jogának sérelme nélkül.VI A TERMÉKRE VONATKOZÓ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK, MÓDOK ÉS HATÁRIDŐK

1. A Termék kiszállítása Magyarországon belül érhető el, amint az a Weboldalon és az egyes Termékek weboldalán a „Szállítási módok” alatt található.

2. A Termék szállítása a Vásárló részére díjköteles, hacsak arról az Adásvételi Szerződés másképp nem rendelkezik. CCC speciális szállítási feltételeket vezethet be, különös tekintettel arra az esetre, ha a Megrendelés összege ingyenes szállításra jogosít. A szállítási költségeket a Vásárló a Weboldalon és az egyes Termékek weboldalán a „Szállítási módok” alatt találja, abban az időpontban, amikor a Vásárló kifejezte a szándékát az Adásvételi Szerződés megkötésére, a Termék aloldalán.

3. Az elérhető szállítási módok a Vásárló által kiválasztott fizetési módtól is függhetnek.

4. A Termék kézbesítéshez szükséges teljes idő (szállítási határidő) a Megrendelés CCC általi szállításra való előkészítéséhez szükséges időből és a Termék szállítócég általi kézbesítési idejéből áll.

5. A Megrendelés Vásárlóhoz történő eljuttatásának ideje a 30 munkanapot is elérheti, kivéve ha a Termék leírásában vagy a Megrendelés leadásakor ennél rövidebb határidőt határoztak meg. Több, eltérő szállítási határidővel rendelkező Termékre leadott Megrendelés esetén a szállítás határideje a leghosszabb meghatározott határidő.

6. A Megrendelés szállításra való előkészítéshez a CCC által szükséges idő az egyes Termékek weboldalán található és a következők dátumától számítandó (a szállítási határidő kezdete):

a) a CCC bankszámláján vagy elszámolási számláján történő jóváírás - amennyiben a Vásárló banki átutalást, elektronikus fizetést vagy kártyás fizetést választott

b) Adásvételi Szerződés megkötése - amennyiben a Vásárló a kézbesítéskor történő fizetést választotta.

7. A Termék kézbesítéséhez a szállítócég számára szükséges idő (amely a Vásárló által kiválasztott szállítási módtól függ) az egyes Termékek weboldalán és a Weboldalon a „Szállítási módok” alatt található, és hozzá kell adni a fenti időhöz.


VII TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS PANASZOK


1. A CCC-nek a Vásárlók felé fennálló felelősségének alapját és mértékét, amennyiben az eladott Termék fizikai vagy jogi (szavatosság) hibát tartalmaz, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, különösen a Polgári Törvénykönyv 6:159 és a és azt követő Cikkei és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet határozzák meg.

2. A Weboldalon bemutatott Termékekre kellék- és/vagy termékszavatosság vonatkozhat. A szavatosság részletes feltételeit és időtartamát a szavatosságot nyújtó szolgáltató által a www.ccc.eu oldalon található „Reklamáció szabályzata” menüpont tartalmazza.

3. CCC köteles a Terméket a Vásárló részére hibátlan állapotban leszállítani.

4. A Vásárló szavatossági igény bejelentéssel élhet, amelyet például írásban nyújthat be, a következő e-mail címre: [email protected], vagy postacímre: CCC Hungary Shoes Kft, 1123 Budapest, Alkotás utca 53. a következő megjegyzéssel: „Reklamáció”. Amennyiben egy Termékre vonatkozik a reklamáció, általában tanácsos a Terméket a szavatossági igény bejelentéssel együtt eljuttatni a CCC-hez, hogy CCC a Terméket megvizsgálhassa és a szavatossági igény bejelentésre választ adhasson. A reklamált terméket postai úton juttathatja el a Vásárló..

5. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a CCC költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a CCC a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a lenti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni

6. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a CCC-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a CCC adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a CCC-vel közölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül, úgy az elévülés 2 év. Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Termékszavatosság

A CCC által Fogyasztónak eladott Termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Fogyasztó. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Fogyasztó.

Jótállás

Ruházati termékek, cipő, és egyéb (nem műszaki termék) fogyasztási cikkek esetén a jelenlegi hazai szabályok alapján nincs kötelező jótállás.

7. Javasoljuk, hogy a Vásárló a következőket adja meg a szavatossági igény bejelentés leírásában: (1) a szavatossági igény tárgyára vonatkozó információk és körülmények, különösen a hiba típusa és előfordulásának időpontja; (2) a Termék Adásvételi Szerződésnek megfelelő állapotba hozásának kért módja vagy az árleszállítási nyilatkozat vagy a szerződéstől való elállás; és (3) a szavatossági igényt benyújtó személy kapcsolati információi. Az előző mondatban felsorolt követelmények kizárólag javaslatok, és nem befolyásolják az ajánlott panaszleírás nélkül benyújtott panaszok teljesítését. Nagyban segíti a reklamáció gyors elbírálását, ha a hibás termék mellé megküldi a kitöltött „Reklamációs nyomtatványt”, mely a vásárláskor a csomagban is benne van és a www.ccc.eu oldalról is letölthető.

Lehetősége van a vásárlóknak a CCC magyarországi fizikai üzleteiben is bejelenteni a reklamációt. Ebben az esetben nincs szükség a weboldalon található Reklamációs nyomtatvány kitöltésére, az üzletben a kollégák fognak felvenni egy jegyzőkönyvet a reklamációról.   

8. Ha a CCC a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A CCC-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. Ha a Terméket el kell juttatni a CCC-hez annak érdekében, hogy CCC válaszolni tudjon a Vásárló szavatossági igényére, vagy a Vásárló a szavatossági jogait gyakorolhassa, a Vásárló köteles a Terméket a következő címre eljuttatni:

CCC WEBSHOP REKLAMÁCIÓ

1032 Budapest

Kiscelli u. 8.

Kérjük, hogy a visszaküldés díját előlegezze meg, jogos reklamáció esetén a postaköltséget visszafizetjük Önnek!

Amennyiben azonban a hiba jellege, a Termék típusa vagy annak felszerelése miatt a Terméket a Vásárló nem tudja eljuttatni, vagy az túlzott nehézséggel járna, Vásárló felkérhető arra, hogy a Terméket előzetesen egyeztetett időpontban a CCC rendelkezésére bocsássa.

 Lehetősége van a vásárlóknak a CCC magyarországi fizikai üzleteiben is bejelenteni a reklamációt. Ebben az esetben nincs szükség a weboldalon található Reklamációs nyomtatvány kitöltésére, az üzletben a kollégák fognak felvenni egy jegyzőkönyvet a reklamációról.VIII BÍRÓSÁGON KÍVÜLI VITARENDEZÉS ÉS JOGORVOSLAT ÉS EZEN ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS (AVR)

1. Amennyiben a CCC és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a CCC-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

2. Jogvita esetén, a Vásárlónak joga van a megyei (vagy fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményeznie. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békélteti testület illetékes. A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye állapítja meg. A Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu weboldalon. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatóak a http://jarasinfo.gov.hu weboldalon.

3. A leírtakon felül a CCC tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odrIX SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

1. Az a Fogyasztó, aki távoli felek közt létrejött szerződést kötött, 14 napon belül jogosult az attól való elállásra indoklási kötelezettség mentesen. A határidő betartása érdekében elegendő, ha a Fogyasztó egy erre vonatkozó nyilatkozatot tesz a CCC felé a határidő lejárata előtt. A Vásárló egyértelmű nyilatkozatban közölheti az Adásvételi Szerződéstől való elállását. Az Adásvételi Szerződéstől való elállási nyilatkozat benyújtható például különösen e-mailben a [email protected]címre, vagy a következő címre: CCC Hungary Shoes Kft, 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

vagy

ezen Használati Feltételek 1. Mellékletében foglalt Visszaküldési nyomtatvány használatával. (Részleteket lásd: https://ccc.eu/hu/visszakuldes)

A Fogyasztó az elállási jogát az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

2. Fogyasztónak joga van az elállási űrlap sablon használatára, de erre nem kötelezett.

3. Az Adásvételi Szerződéstől való elállási időszak azon a napon indul, amikor a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt harmadik fél, aki nem lehet a szállító, a Terméket birtokába veszi, és olyan Adásvételi Szerződések esetén, amelyek:

a) több Termékre vonatkoznak, amelyek szállítása külön, tételekben vagy részenként történik - attól az időponttól, amikor a Fogyasztó az utolsó Terméket, tételt vagy részt birtokba veszi, vagy

b) Termékek rendszeres szállítására vonatkoznak egy meghatározott időtartamon belül - attól az időponttól, amikor az első Termékeket birtokba veszik.

4. A távol levő felek közt megkötött szerződéstől való elállás esetén a szerződés úgy tekintendő, mintha nem jött volna létre.

5. CCC köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó szerződéstől való elállási nyilatkozatának átvételétől számított 14 napon belül a Fogyasztó számára visszatéríteni minden általa fizetett összeget, beleértve a Termék szállítási költségeit is (kivéve azokat a költségeket, amelyek a Fogyasztó által kiválasztott szállítási mód tekintetében a Weboldalon elérhető, legolcsóbb szállítási mód költsége felett merülnek fel).

6. CCC a kifizetett összeget azzal a fizetési móddal fizeti vissza, amelyet a Vásárló használt, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten elfogadja olyan eltérő fizetési mód alkalmazását, amely a Fogyasztó számára nem jár költséggel.

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ez azt jelenti, hogy a Fogyasztó kipróbálhatja a terméket, de ez a használat csak olyan mértékű lehet, ami alapján megismeri a termék tulajdonságát, jellegét. E feletti mértékű használatnál az értékcsökkenésért a vásárló felel. A lábbelik esetén a termék tulajdonságának megismeréséhez elegendő a zárt térben történő felpróbálás, járkálás. Az utcai viselés már a szükséges kipróbálást meghaladó használatlan minősül véleményünk szerint. Elállás esetén a visszaküldés költségét a Fogyasztó fizeti,

7.A Fogyasztó a Terméket az Adásvételi Szerződés megkötését követő 14 napon, vagy CCC Klubtag esetén, a szerződés megkötését követő 30 napon belül a CCC fizikai üzleteibe is visszaviheti. A fizikai üzletben dolgozók nem rendelkeznek felhatalmazással olyan Termékek átvételére, amelyek a használat jeleit mutatják. A PARI sorszámú számlával rendelkező termékek esetén, a pénzügyi rendezés helyben nem lehetséges, a CCC üzlet csak át tudja venni az új terméket és visszaküldi a visszáru osztálynak. Az FVAT sorszámú számlák esetén a visszáruzás és a pénzügyi rendezés is megtörténik helyben, abban az üzletben, ahova a terméket beviszi a Fogyasztó.

8.Ha a Fogyasztó megfelelően eláll az Adásvételi Szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, vagy a CCC bármely magyarországi üzletében átadni. A határidő teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi, vagy átadja

9. Fogyasztó felel a termék értékcsökkenéséért a Termék olyan használatából eredő esetekben, amikor az nem volt szükséges a termék természetének, jellemzőinek és hasznosságának megállapításához.


X AZ ENGEDÉLY

1. A Weboldalon a CCC vagy alvállalkozói által elérhetővé tett / elhelyezett Tartalom kizárólagos jogai, különösen a szerzői jog, a Weboldal neve (védjegy), grafikai elemek, szoftver (beleértve az Alkalmazást is) és az adatbázishoz kapcsolódó jogok jogi védelem alá esnek és a CCC illetve azon jogi személyek tulajdona, akikkel CCC megfelelő szerződésre lépett. Vásárlónak jogában áll a fent nevezett Tartalmat, beleértve az Alkalmazást is, díjmentesen használni, valamint a más Vásárlók által jogszerűen közzé tett és korábban a Weboldalon megosztott Tartalmat használni, azonban kizárólag a Vásárló személyes használatára és kizárólag a Weboldal megfelelő használatára, a világ minden részén. A Tartalom, valamint az Alkalmazás, bármely más használata kizárólag az arra felhatalmazott személy előzetes, kifejezett és írásos engedélyével megengedett, melynek hiányában semmis.

2. A Vásárló a Weboldalon (valamint az Alkalmazáson keresztül) hozzáadott bármely Tartalom, különösen grafika, hozzászólások, értékelések vagy a Fiókban vagy a Weboldalon máshol tett nyilatkozatok tekintetében CCC számára nem kizárólagos, díjmentes engedélyt biztosít a Tartalom használatára, számítógépes memóriában történő rögzítésére, módosítására, törlésére, kiegészítésére, nyilvános lejátszására, nyilvános bemutatására, sokszorosítására és terjesztésére (különösen az interneten) a világ minden részére vonatkozóan. A fent megnevezett jogok tartalmazzák a tovább engedélyezés jogát is a Foglalási Szerződés vagy a Szolgáltatási Szerződés teljesítése által indokolt körben (beleértve a Weboldal működtetését és fejlesztését is), valamint a származékos jogok független vagy harmadik feleken keresztül történő gyakorlásának jogát is, a művek fejlesztése, adaptálása, feldolgozása és fordítása tekintetében a Szerzői és szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i Törvény értelmében. Amilyen tekintetben a Vásárló nem jogosult a jelen dokumentum 2. bekezdésben hivatkozott engedélyek nyújtására, Vásárló vállalja, hogy a releváns jogokat CCC hasznára beszerzi.

3. A fenti rendelkezésektől függetlenül CCC rendelkezik az Alkalmazás szerzőijogaival. Az Alkalmazásnak a Vásárló mobileszközére történő telepítésével CCC a Vásárlónak nem kizárólagos jogot biztosít az Alkalmazás használatára, többek között az Alkalmazás sokszorosítására, kizárólag a mobileszközre való letöltése és az Alkalmazás a Vásárló mobileszközén történő elindítása céljával. A Vásárló az Alkalmazást a Vásárló bármennyi mobileszközére telepítheti és egyetlen mobileszközön az Alkalmazás egyetlen példánya telepíthető.

4. A Vásárló különösen nem jogosult arra, hogy az Alkalmazást lefordítsa, adaptálja, átrendezze vagy abban bármilyen változtatást okozzon, beleértve ebbe a forráskódot, kivéve ahol ezt a törvény megengedi, és Vásárló nem jogosult az Alkalmazást kereskedelmi célokra használni.
XI SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. Az ügyfél személyes adatait CCC a személyes adatok kezelőjeként dolgozza fel.

2. A személyes adatok Ügyfél általi megadása önkéntes, azonban szükséges a Fiók létrehozásához, bizonyos Elektronikus Szolgáltatások használatához, illetve Értékesítési vagy Foglalási Szerződés megkötéséhez.

3. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további magyarázatokat a Weboldalon elérhető "Adatvédelmi irányelvek" fül tartalmazza.XII SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

1. CCC a Vásárlóval kötött Szolgáltatási Szerződést vagy bármely más engedélyezésii megállapodást jogosult bármikor felmondani, a Használati Feltételek 9. pontjának megfelelően, egy hónapos felmondási idő biztosításával, jelentős okból, melyek a következők lehetnek (kizárólagos felsorolás):

a) a CCC által nyújtott elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó irányadó törvény változása, mely befolyásolja a Vásárló és a CCC között létrejött szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti törvény bírósági ítélet, döntés és ajánlás, vagy az adott területen illetékes hatóságok vagy testületek ajánlásai miatti megváltozott értelmezése;

b) a szolgáltatások nyújtásának módjában beálló változás, melynek kizárólag technikai vagy technológiai okai vannak (különösen a jelen Használati Feltételekben megjelölt műszaki követelmények frissítésével);

c) azon szolgáltatások körében vagy nyújtásában beálló változás, amelyekre a Használati Feltételek rendelkezései vonatkoznak, úgy, hogy CCC a Használati Feltételek által szabályozott funkciókat vagy szolgáltatásokat bevezeti, módosítja vagy megszünteti.

2. CCC a fenti 1. bekezdésben hivatkozott körben tett nyilatkozatát a Vásárló által a Fiók létrehozásakor vagy Foglalás megtételekor megadott e-mail címre küldi, és amennyiben CCC nem rendelkezik a Vásárló e-mail címével, akkor az Alkalmazáson keresztül küldött értesítés útján.

3. CCC a Vásárlóval megkötött Szolgáltatási Szerződést vagy bármely engedélyre vonatkozó szerződést jelen Használati Feltételek 9. pontjára tekintettel hét napos felmondási idő mellett bármikor felmondhatja és/vagy megvonhatja a Vásárlótól azt a jogot, hogy a Weboldalt tovább használja (akár az Alkalmazáson keresztül), Foglalásokat tegyen és korlátozhatja Vásárló hozzáférését a Tartalom egészéhez vagy részeihez jelentős okok miatt, nevezetesen jelen Használati Feltételek súlyos megszegése miatt, azaz olyan helyzetekben, amikor a Vásárló (teljes lista) megszegi a Használati Feltételek II.9 (a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) pontjainak rendelkezéseit.

4. CCC fenntartja a jogot a Szolgáltatási Szerződés felmondására (és következésképp a Fiók törlésére), amennyiben a Vásárló Fiókja legalább 3 éven keresztül inaktív.

5. A Vásárló, akire a fenti 3. bekezdés rendelkezését alkalmazták, azt követően használhatja tovább a Weboldalt, miután (az Ügyfélszolgálaton keresztül) felvette a kapcsolatot a CCC-vel és engedélyt kapott tőle a Weboldal további használatára.

6. Jelen Használati Feltételeket CCC bármikor módosíthatja (kivéve a Használati Feltételek 13. pontját, amely a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlókra érvényes, és amely az irányadó törvényeknek megfelelően bármikor módosítható) abban az esetben, ha a következő jelentős okok közül legalább egy teljesül:

a) a CCC által értékesített Termékekre és nyújtott elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó irányadó törvény változása, amely befolyásolja a Vásárló és a CCC között létrejött szerződésben rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti törvény bírósági ítélet, döntés és ajánlás, vagy az adott területen illetékes hatóságok vagy testületek ajánlásai miatti megváltozott értelmezése;

b) a szolgáltatások nyújtásának módjában beálló változás, melynek kizárólag technikai vagy technológiai okai vannak (különösen a jelen Használati Feltételekben megjelölt műszaki követelmények frissítésével);

c) azon szolgáltatások körében vagy nyújtásában beálló változás, amelyekre a Használati Feltételek rendelkezései vonatkoznak, úgy, hogy CCC a Használati Feltételek által szabályozott funkciókat vagy szolgáltatásokat bevezeti, módosítja vagy megszünteti.

7. A Használati Feltételek módosítása esetén CCC a Használati Feltételek egységes keretbe foglalt szövegét a Weboldalon teszi közzé, valamint a Vásárlónak a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor megadott e-mail címére küldött üzenetben. Felek megállapodnak abban, hogy az elektronikus eszközök útján történő közzétételi mód a Vásárló számára elegendő ahhoz, hogy annak tartalmát megismerje. Amennyiben CCC nem rendelkezik a Vásárló e-mail címével, a Használati Feltételek módosításáról a Vásárló az Alkalmazáson keresztüli értesítéssel kap értesítést.

8. Jelen Használati Feltételek módosítása az értesítés elküldésének napja után 14 nappal lép életbe. Azoknak a Vásárlóknak, akik Szolgáltatási Szerződést kötöttek, azaz Fiókkal rendelkeznek, jogában áll a Szolgáltatási Szerződést a Használati Feltételek módosításáról kapott értesítés dátumát követően 14 napon belül felmondani. A Használati Feltételek módosítása a Vásárló és CCC között a Használati Feltételek módosítását megelőzően létrejött Szolgáltatási Szerződések, Foglalási Szerződések és Adásvételi Szerződések vonatkozásában nem bír jelentőséggel.XIII A FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Használati Feltételek ezen pontja és az ebben foglalt rendelkezések kizárólag a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlókra vonatkoznak.

2. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetén CCC a Használati Feltételek 10. pontja alapján megkötött Szolgáltatási Szerződést vagy bármely engedélyezési szerződést azonnali határidővel felmondhatja indoklási kötelezettség nélkül, a Vásárlónak bármilyen formában küldött megfelelő nyilatkozatával.

A CCC-nek jogában áll a megkötésétől számított 30 napon belül elállni a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlóval megkötött adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben, az adásvételi szerződéstől való elálláshoz az ok ismertetése nem szükséges, és nem keletkeztet semmilyen igényt a Fogyasztónak nem minősülő Vásárló részéről bármilyen, a CCC-vel szemben támasztandó követelésre.

3. Sem CCC, sem az alkalmazottai, meghatalmazott képviselői vagy megbízottjai nem tartoznak felelősséggel a Vásárló, annak alvállalkozói, alkalmazottai, meghatalmazott képviselői vagy megbízottjai felé semmilyen kár tekintetében, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve ha az ilyen kárt szándékosan okozták.

A CCC, annak alkalmazottai, meghatalmazott képviselői vagy ügyvédjei felelősségének megállapításakor fennálló felelősség a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlókkal szemben - jogalaptól függetlenül - követelésenként 80 0000 FT összegre korlátozódik.

4. A CCC és a Fogyasztónak nem minősülő Vásárló közti bármely jogvitát a CCC székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörében kell rendezni.

5. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárlókra vonatkozóan CCC a Használati Feltételeket az irányadó törvényeknek megfelelően bármikor módosíthatja.XIV ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Használati Feltételek, hatályba lépés napja: 2020.10.26

2. A CCC által megkötött szerződések nyelve a magyar.

3. A megkötött Szolgáltatási Szerződés alapvető rendelkezései rögzítésre és megőrzésre kerülnek, és a Vásárló által megadott e-mail címre e-mail-ben elküldésre kerülnek.

4. A megkötött Szolgáltatási Szerződés alapvető rendelkezései rögzítésre és megőrzésre kerülnek, ezekről a Vásárló a Vásárlónak küldött, a leadott Megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail-ben kap értesítést, valamint a Termék csomagolásában található Megrendelési adatokban és a vásárlás pénzügyi bizonylatával. Az Adásvételi Szerződés tartalmát emellett a Weboldal IT rendszere rögzíti és biztosítja.

5. CCC a Szolgáltatási Szerződés alapján biztosított funkciók és szolgáltatások biztonságára jelentett veszély mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket foganatosít. Az Elektronikus Szolgáltatások használata az interneten történő adattovábbítással összefüggésbe hozható tipikus kockázatokkal jár, ilyen például annak terjesztése, elvesztése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés.

6. A Használati Feltételek tartalma a Vásárlók számára díjmentesen elérhető a https://ccc.eu/hu/szabalyzat címen, ahol a Vásárlók azt bármikor áttekinthetik, kinyomtathatják, valamint elérhető még az Alkalmazáson keresztül.

7. CCC tájékoztatni szeretné Vásárlóit, hogy a Weboldal webböngészőn vagy az Alkalmazáson keresztül történő használata, beleértve a Foglalásokat és az Ügyfélszolgálat felé kezdeményezett hívásokat is, a Vásárló számára internetkapcsolati költségek (adattovábbítási díjak) vagy telefonhívások költségének felszámítását eredményezheti, a Vásárló által alkalmazott szolgáltató árlistájának megfelelően. Jelen Használati Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó lengyel jogszabályok az irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyv; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és egyéb releváns irányadó törvényi rendelkezések.

8. A CCC tájékoztatja a Fogyasztót, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

9. A Weboldal szolgáltatására vonatkozóan nincsen hatályos magatartási kódex, a Weboldal üzemeltetése nem engedélyköteles, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát a CCC.A magyar jog jelen Használati Feltételek alapján történő kikötése nem fosztja meg a Fogyasztót attól a védelemtől, amely őt olyan rendelkezések alapján illeti meg, amely a CCC és a Fogyasztó közötti megállapodással nem zárhatók ki, olyan törvény alapján, amelyet ezen kikötés hiányában a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően alkalmazni kellene.

1. Melléklet - Elállási űrlap sablon minta

(ezt az űrlapot kizárólag a szerződéstől való elállás esetén kell kitölteni és visszaküldeni)

ELÁLLÁSI ŰRLAP SABLON

(ezt az űrlapot kizárólag a szerződéstől való elállás esetén kell kitölteni és visszaküldeni) Címzett:

Címzett: CCC

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő

A Szabályzat hatályba lépésének napja: 2020.10.26