Selectați o categorie

Termeni și Condiții ale Promoției "5% Discount pentru un Produs Selectat"

I. Dispoziții Preliminare


1. Acești Termeni și Condiții ale Promoției intitulate „5% Discount pentru un Produs Selectat” specifică principiile funcționării, termenii, sfera de aplicare și procedura de soluționare a reclamației, condițiile de utilizare și drepturile persoanelor care participă la promoție, precum și obligațiile Organizatorului (denumite în continuare „Termeni și condiții de promovare”).

2. Organizatorul promoției „5% Discount pentru un Produs Selectat” (denumite în continuare „Promoția”) este SHOE EXPRESS S.A. cu sediul în București, Clădirea Globalworth Plaza, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, București, România; adresa de e-mail: [email protected], numărul de telefon de contact: +40 (31) 2296196 (plata pentru o conexiune standard - conform tarifului operatorului relevant) (în continuare "CCC').

3. Promoția se desfășoară pe teritoriul României pe site la adresa: https://ccc.eu/ro, și prin intermediul aplicației mobile CCC disponibilă spre descărcare pentru dispozitivele mobile la următoarele adrese URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile și https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993, precum și în magazinele staționare CCC.

4. Beneficiarii Promoției pot fi Clienții care sunt membri ai Clubului CCC și au primit pe e-mail sau în aplicația mobilă un cod de discount unic și informații despre Promoție (denumiți în continuare "Participanți la Promoție').

5. Promoția este anunțată pe site, inclusiv în aplicația mobilă, precum și în magazinele staționare CCC.II. Subiectul Promoției și Termenii de Utilizare


1. Promoția permite Participantului să folosească Promoția constând dintr-o reducere de 5% la un produs selectat redus sau la preț întreg (denumit în continuare „Subiectul Promoției”) în condițiile specificate în Termenii și Condițiile Promoției.

2. Promoția acoperă o achiziție prin intermediul site-ului Web, inclusiv aplicația mobilă, și în magazinele staționare ale CCC.

3. Promoția acoperă toate produsele CCC reduse și la preț întreg, cu excepția produselor „UNICEF” și a cardurilor cadou.

4. Promoția nu poate fi combinată cu alte promoții sau campanii de promovare oferite pe website și în magazinele staționare ale CCC, sub rezerva punctului 3 de mai sus, în ceea ce privește produsele cu discount.

5. Promoțiile sunt valabile de la 13.07.2020 până la o notificare ulterioară (denumită în continuare „Durata promoției”).

6. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită (adică achiziționarea Produselor ca parte a Promoției nu necesită ca Participantul Promoției să suporte costuri suplimentare pe lângă plata Prețului Produselor care fac obiectul Promoției și costurile de livrare).

7. Pentru a participa la promoție:

a) încheiați un acord de vânzare a produselor prin intermediul site-ului web, inclusiv aplicația mobilă, sau în orice magazin staționar al CCC

b) înainte de a încheia Acordul de vânzare specificat la punctul II. 7.1. introduceți un cod de reducere pentru o singură utilizare (primit într-un mesaj de e-mail) în locul corespunzător indicat pe site-ul Web, inclusiv prin aplicația mobilă; dacă Acordul de vânzare a produselor este încheiat într-un magazin stationar, arătați mesajul de e-mail cu codul de reducere pentru o singură utilizare, astfel cum este specificat la punctul I.4.

8. Ca parte a promoției, prețul pentru produsul sau produsele cumpărate de către participantul la promoție pe site-ul web sau un magazin stationar al CCC va fi redus cu valoarea obiectului promoției, adică cu 5% din prețul curent al produsului. Promoția nu acoperă (reduce) costurile de livrare a Produselor achiziționate în cadrul Promoției de pe site-ul web, costuri pe care Participantul la Promoție le va suporta pe deplin.

9. Dacă mai multe produse sunt achiziționate simultan, subiectul Promoției va fi unul dintre cele mai scumpe produse. Pe durata Promoției, fiecare Participant la Promoție poate beneficia de Promoție o singură dată.

10. Obiectul Promoției acordat de Organizator nu poate fi plătit în bani sau cu schimb de bani pentru nicio altă ofertă și nu este transferabil.

11. Achiziționând produse de pe site-ul web sau din magazinele staționare ale CCC, Participantul la Promoție poate, dar nu trebuie/nu este obligat, să profite de promoție. Aceasta nu exclude dreptul CCC de a introduce un mecanism de participare automată la promoție în beneficiul participantului la promoție.III. Reclamații

 

1. Participanții la Promoție pot depune orice reclamație cu privire la Promoție prin mijloace electronice la adresa [email protected] sau prin poștă tradițională la următoarea adresă a Shoe Express: București, Clădirea Globalworth Plaza, Șos. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2 (denumite în continuare „Reclamațiile”).

2. Pentru a accelera procesul de examinare a Reclamațiilor, vă rugăm să furnizați numele complet al Participantului la Promoție, datele de contact (de exemplu, o adresă de e-mail sau un număr de telefon), precum și o descriere a motivelor pentru care se depune reclamația.

3. Participantul la promoție va fi informat despre examinarea reclamației și rezultatul acesteia în termen de 14 zile, prin mijloace electronice sau scrise.

4. Reclamațiile sunt examinate de CCC, în special în acești Termeni și Condiții.IV. Dispoziții Finale


1. Termenii și Condițiile Promoției sunt disponibile la adresa URL: https://ccc.eu/ro/termeni-i-condiii-ale-promoiei-5-discount-pentru-un-produs-selectat13-07-2020

2. Cu excepția cazului în care contextul indică expres altfel, termenii majori folosiți în Termenii și Condițiile Promoției au semnificația definită în Termenii și Condițiile site-ului web disponibile la https://ccc.eu/ro/reglementari (în continuare "Termenii și condițiile').

3. Aspectele care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții ale Promoției sunt reglementate de Termeni și Condiții în consecință.

4. CCC poate încheia Promoția în orice moment, fără justificare. Informațiile privind încetarea Promoției vor fi anunțate pe site-ul web cu 3 zile înainte de data încetării acesteia.

5. Controlorul datelor personale ale participanților la promoție este Shoe Express. Detalii despre condițiile de prelucrare a datelor pot fi găsite în Politica de confidențialitate a CCC, disponibilă la https://ccc.eu/ro/politica-referitoare-la-confidenialitate.

6. CCC își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Promoției dacă apare o cauză importantă, și anume:

a) modificarea dispozițiilor legii care reglementează condițiile de derulare a Promoției și impactul asupra drepturilor și îndatoririlor reciproce ale CCC și ale participanților la promoție;

b) schimbarea modului de desfășurare a Promoției din motive tehnice sau tehnologice (incluzând, dar fără a se limita la o actualizare a cerințelor tehnice, așa cum se specifică în Termeni și Condiții);

c) modificarea dispozițiilor legii care reglementează vânzarea Produselor sau furnizarea de servicii prin mijloace electronice prin CCC care afectează drepturile și obligațiile reciproce specificate în Acordul de vânzare sau modificarea interpretării prevederilor legii menționate anterior ca urmare a instanței, hotărârile, deciziile, recomandările sau liniile directoare emise de birourile sau autoritățile competente;

d) modificarea domeniului de aplicare sau furnizarea serviciilor reglementate de dispozițiile din Termeni și Condiții prin introducerea de noi sau modificarea sau eliminarea funcțiilor sau serviciilor deja existente reglementate de Termenii și Condițiile Promoției.

e) În cazul în care Termenii și Condițiile Promoției sunt modificate, CCC va pune la dispoziție textul consolidat al Termenilor și Condițiilor Promoției prin publicarea acestuia pe site-ul web. Modificările la Termenii și Condițiile Promoției sunt efective după indicarea expresă și plasarea pe site-ul Web.