Wybierz kategorię

Warunki promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO”

I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „RABAT 30% - na WSZYSTKO” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak

3. Promocja prowadzona jest w wybranych sklepach stacjonarnych CCC:

CCC 2328 Trzcianka Park Handlowy

CCC 2327 Nisko Park Handlowy

CCC 2303 Warszawa Park Handlowy

CCC 2132 Chojnice

CCC 1408 Kraków M1

CCC 2392 Gdańsk Forum Gdańsk

CCC 2376 Oława Quick Park

CCC 2229 Mysłowice Quick Park

CCC 3107 Jarosław Stara Ujeżdżalnia

CCC 91 Elbląg Zielone Tarasy

CCC 1626 Podkowa Leśna Galeria Podkowa

CCC 1260 Poznań M1

CCC 132 Lublin Orkana

CCC 98 Szczecin Ster

CCC 1072 Piła Kasztanowa

CCC 1042 Wrocław Marino

CCC 1051 Bielsko-Biała Sarni Stok

CCC 1448 Ostrowiec Świętokrzyski Galeria Ostrowiec

CCC 111 Warszawa Janki

CCC 2249 Koszalin Emka

CCC 2301 Warszawa Galeria Północna

CCC 2352 Lublin Skende Shopping

CCC 1286 Skarżysko-Kamienna Hermes

CCC 2314 Bogatynia Milo Park

CCC 2358 Cieszyn Galeria Stela

CCC 2103 Jelenia Góra Nowy Rynek

CCC 1685 Wrocław Galeria Dominikańska

CCC 123 Katowice Trzy Stawy

CCC 1187 Kołobrzeg Albatros

CCC 442 Łódź M1

CCC 310 Warszawa Wola Park

CCC 1053 Krasnystaw Galeria Krasnystaw

CCC 2524 Aleksandrów Łódzki

CCC 1126 Gorzów Wielkopolski Nova Park

CCC 393 Poznań Stary Browar

CCC 150 Warszawa King Cross

CCC 96 Warszawa Reduta

CCC 2391 Skierniewice

CCC 1488 Poznań Galeria Pestka

CCC 2225 Lubań Inbag

CCC 3227 Chełmno Pasaż Chełmiński

CCC 1663 Czechowice-Dziedzice Stara Kablownia

CCC 1737 Wrocław Factoria Park

CCC 2176 Lubsko

CCC 125 Lublin Olimp 4

CCC 101 Gniezno Galeria Gniezno

CCC 1824 Racibórz Park Handlowy

CCC 1574 Zielona Góra Auchan

CCC 2387 Białystok PKS

CCC 1852 Biała Podlaska Rywal

CCC 1870 Siemianowice Śląskie

CCC 81 Gdańsk Alfa

CCC 2404 Radzymin Nowa Mleczarnia

CCC 90 Gdańsk Madison

CCC 158 Katowice Supersam

CCC 155 Warszawa Złote Tarasy

CCC 1344 Wrocław Galeria Renoma

CCC 1050 Dąbrowa Górnicza Pogoria

CCC 1310 Koszalin Forum

CCC 1198 Piotrków Trybunalski Focus Mall

CCC 178 Rybnik Plaza

CCC 1313 Bytom Agora

CCC 2372 Tychy Gemini Park

CCC 1354 Radom Galeria Słoneczna

CCC 1453 Rzeszów Millenium Hall

CCC 2222 Tomaszów Mazowiecki Galeria Tomaszów

CCC 1716 Wodzisław Śląski Galeria Karuzela

CCC 1800 Garwolin

CCC 444 Bydgoszcz Focus Mall

CCC 71 Bydgoszcz Rondo

CCC 167 Wrocław Korona

CCC 1498 Radom Galeria Gama

CCC 1688 Nowy Sącz Galeria Trzy Korony

CCC 1461 Bochnia Rondo

CCC 97 Warszawa Atrium Targówek

CCC 1449 Sandomierz Galeria

CCC 1459 Dębica Galeria Dębicka

CCC 1825 Bartoszyce INBAG

CCC 1227 Kraków Tesco

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 30% rabatu na całe zamówienie (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje wszystkie Produkty (przecenione i nieprzecenione) CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 11-05-2020 do 16-05-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w wybranym sklepie stacjonarnym CCC;

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w sklepach stacjonarnych CCC, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

6. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

7. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-rabat-30-na-wszystko-11-05-2020.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


Warszawa, 11.05.2020