Kup dzisiaj i odbierz zamówienie w Paczkomacie nawet w niedzielę.

Wybierz kategorię

Załóż konto

Prefiks

Aby założyć konto – prosimy podaj dane wskazane w formularzu. Podanie ich jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, założenie konta będzie niemożliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie korzystania z naszego serwisu internetowego i aplikacji, jest CCC S.A. (ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice; e-mail: [email protected], telefon: +48 76 845 86 68). W ten sposób możesz się również skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zamówień, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych w naszym serwisie.


Przetwarzanie Twoich danych w ww. celu jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawierasz akceptując Regulamin Serwisu (jest ona podstawą prawną takiego przetwarzania).

W zależności m.in. od Twojej aktywności na naszej stronie internetowej lub aplikacji (np. tego jakie produkty oglądasz lub zamawiasz), czy też zgody na wykorzystywanie plików cookies. 


Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać również w celach marketingowych, tj. prezentowania Ci, także w sposób dostosowany do Twoich zainteresowań, ogólnych reklam, ofert, czy rabatów dotyczących naszych produktów lub usług, a także podmiotów z Grupy CCC, przeznaczonych dla wszystkich naszych Klientów (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne bannery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet , przy czym w takim wypadku nie ograniczamy różnym grupom klientów dostępu do ciekawych ofert oraz nie wpływamy istotnie na ich decyzje).


W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych i strony trzeciej (marketing własny CCC S.A. i podmiotów z Grupy CCC). Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową lub telefonicznie, informacje marketingowe będziemy przedstawiać Ci również w ten sposób. Oczywiście możesz wnieść sprzeciw wobec takich działań.


Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z możliwością dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami (Twoimi lub osób trzecich). Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest w takim przypadku uzasadniony interes administratora.


W celu umożliwienia Ci korzystania z konta, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, którą zawierasz akceptując Regulamin Serwisu (przy czym zostaną usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności) . W przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez 3 lata, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przetwarzać w ramach Klubu CCC lub innych naszych usług. 


Twoje dane przetwarzane w celu związanym z potencjalną koniecznością dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami będziemy przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.


W każdym czasie masz prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);

- dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;

- żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.


Twoje dane możemy przekazać podmiotom z Grupy CCC oraz innym podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową i aplikację, w tym realizować zamówienia, a w przypadku działań reklamowych - także kampanie marketingowe (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów informatycznych (np. serwisują nasze oprogramowanie, przechowują dane), dostarczają usługi teleinformatyczne oraz prowadzą sklepy, w których możesz odbierać zamówione towary, oraz naszym dostawcom usług prawnych i doradczych.


Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.