CCC

Polityka prywatności

Pliki cookies – informacja skrócona


Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.


Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Stosujemy również ciasteczka pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdjęcia).


Prywatność a pliki „cookies”

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą (np. naszym pełnoletnim Klubowiczem lub Klientem, który założy konto na naszej stronie www), a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z polityką CCC dane są zaszyfrowane, dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.


Profilowanie

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi rekomendacje i reklamy dopasowane do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz spośród dostępnych ofert, przedstawiać przede wszystkim takie – które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika.

Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego bieżącą aktywnością.

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.


Retargeting

W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.

Brak związku pomiędzy wyświetlaną użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Dlatego wierzymy, że atrakcyjniejsze i bardziej praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania w oparciu o technologię ciasteczek. Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.


Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) - na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Z listą naszych zaufanych partnerów możesz zapoznać się w pkt. 8.14 poniżej. Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online - podmioty trzecie dostarczają treści reklamowe do użytkowników.

Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów. W ten sposób zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach.


Usuwanie / blokowanie plików „cookies”

Pamiętaj, że zgodami na wykorzystywanie plików cookies możesz zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że zrezygnowanie z plików cookies będzie dotyczyło wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES GRUPY CCC


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego, Aplikacji (aplikacji mobilnej) oraz Klubu (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klienta Serwisu Internetowego lub Aplikacji, Klubowicza lub Licencjodawcy (w rozumieniu pkt. 1.7 poniżej). Polityka nie stanowi również źródła obowiązków użytkowników.

1.2. Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas ich pozyskiwania. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

1.3. Administratorem danych osobowych:

- zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii), lub innych kanałów komunikacji z Klientem lub Klubowiczem;

- zbieranych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do Klubu oraz innych danych zbieranych w związku z członkostwem w Klubie, w tym danych o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty;

- uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta lub Klubowicza w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub sklepach stacjonarnych Grupy CCC;

- przekazanych przez Licencjodawcę w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, w szczególności z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com i innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych znakami towarowymi Instagram i Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), lub poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych funkcjonalności umożliwiających dodawanie zdjęć lub opinii;

- danych dotyczących lokalizacji;

- udostępnionych z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook w tym za pomocą funkcji Facebook Connect oferowanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ((dalej również: „Serwis Facebook”),

jest spółka CCC S.A., z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, REGON 390716905, NIP 692-22-00-609, o kapitale zakładowym 5.486.800 zł wpłaconym w całości (kontakt pod ww. adresem lub adresem e-mail: [email protected]) - zwana dalej „Administratorem". W przypadku wyrażenia na to zgody, administratorami uzyskanych danych osobowych Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy (np. uzyskanych na podstawie aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak np. cookies) mogą być również partnerzy CCC wskazani poniżej w pkt. 8.15.

1.4. Pod danymi kontaktowymi z pkt. 1.3. można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych.

1.5. Dane osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Serwis Internetowy, Klub, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, Regulaminie Programu Lojalnościowego Klub lub Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC (wszystkie regulaminy dostępne na stronach Serwisu Internetowego [https://ccc.eu/pl]). Na wypadek, gdyby wspominane dokumenty posługiwały się tym samym słowem, wyrażeniem lub skrótem w odmiennym znaczeniu, postanowienia niniejszej Polityki w tym zakresie należy czytać zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, Regulaminie Programu Lojalnościowego Klub albo w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, albo odnosić je do wszystkich tych znaczeń łącznie, adekwatnie do kontekstu użycia w Polityce danego słowa, wyrażenia lub skrótu.

1.8. Szczegółowe zasady dotyczące wspólnego przetwarzania danych Klubowiczów przez Administratora oraz Podmioty z Grupy CCC reguluje pkt 61 Polityki.


2. CEL, PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta dana osoba. Przykładowo: (I) Administrator przetwarza inny katalog danych w zależności od tego, czy Klient jest jednocześnie Klubowiczem; (II) wyłącznie Dane Osobowe Klubowicza mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, dostosowanych do preferencji jego osoby (niedostępne dla osób, które nie są Klubowiczami).

2.2. Cel i zakres danych wynika również ze zgody Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym, Aplikacji lub w ramach Klubu. Przykładowo, jeżeli Klient Serwisu Internetowego nie wyrazi zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, Administrator nie będzie w tym zakresie przetwarzał jego danych osobowych.

2.3. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora to w szczególności:

a) zawarcie i realizacja danej umowy, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy przed jej zawarciem, w tym:

- zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem – dane przetwarzamy w celu prowadzenia Konta, aby Klient mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania udzielonymi zgodami w Serwisie Internetowym oraz umożliwienia korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie www;

- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem - dane osobowe są nam potrzebne do odebrania Zamówienia / Rezerwacji, w szczególności do potwierdzenia jego złożenia, oraz wykonania zawartej umowy – np. zarezerwowania lub wysłania do wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie;

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

- przeprowadzanie konkursów, w szczególności wyłanianie zwycięzców oraz realizacja nagród;

b) prezentowanie Klientowi lub Klubowiczowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców.

c) ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych ofert, czy Promocji (rabatów, dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC), przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje, analiza rynkowa oraz statystyczna;

d) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich;

e) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;

f) prowadzenie korespondencji z Klientami, Klubowiczami i Licencjodawcami, w tym w ramach formularzy i ankiet.

2.4. W przypadku pełnoletnich Klubowiczów Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach:

a) prezentowanie ogólnych reklam, ofert, czy rabatów, dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC oraz Partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klubowicza (profilowanie);

b) prezentowanie, tworzenie, przyznanie, i realizacja dedykowanych Klubowiczowi reklam, ofert, czy rabatów (w tym Promocji i Prezentów) dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC oraz Partnerów (niedostępnych dla osób, które nie są Klubowiczami), dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w tym w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

2.5. W przypadku Licencjodawców Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu rozpowszechniania Utworów, przedstawiania wizerunku Licencjodawcy oraz wizerunku osób trzecich, w stosunku do których jest upoważniony do wyrażenia zgody na jego wykorzystanie.

2.6. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy jest przede wszystkim konieczność do wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Serwisie Internetowym lub Aplikacji, oraz Formularzu Zgłoszeniowym do Klubu, a w przypadku Licencjodawców, Danych Osobowych przekazanych w szczególności z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com lub poprzez ich wprowadzenie do systemu informatycznego za pośrednictwem dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności umożliwiających dodawanie zdjęć lub opinii.

2.7. Konieczność do wykonania umowy jest również podstawą przetwarzania Danych Osobowych w celu prezentowania reklam, ofert czy rabatów dostosowywanych do zainteresowań Klubowicza, jak również ich tworzenia, przyznania i realizacji w wersji dedykowanej dla Klubowicza. Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klubowiczów.

2.8. W przypadku pozostałych operacji przetwarzania w celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez podmioty z Grupy CCC (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2.9. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy mogą być przetwarzane na podstawie:

a) dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) obowiązujących przepisów prawa - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO).

2.10. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe:

a) Klientów korzystających z Serwisu Internetowego lub Aplikacji:

- Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień lub dokonywaniu Rezerwacji w Serwisie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, Sklep Stacjonarny wybrany do realizacji Rezerwacji, adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji;

- Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach, korzystania z formularza kontaktowego czy przekazywane podczas przyjmowania reklamacji;

- inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta lub Klubowicza w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub Sklepach Stacjonarnych Grupy CCC, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Aplikacji lub innych kanałów komunikacji z Klientem lub Klubowiczem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych;

b) Klubowiczów:

- Dane Osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym do Klubu (w szczególności: imię i nazwisko, polski numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail) oraz pozostałe dane zebrane w związku z członkostwem w Klubie, w tym o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty;

c) Licencjodawców:

- Dane Osobowe przekazane w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, w tym w ramach zdjęć lub opinii przekazanych z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com lub poprzez ich wprowadzenie za pośrednictwem dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności umożliwiających ich dodawanie;

2.11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), dokonania Rezerwacji, rejestracji Konta, a w przypadku Klubowicza oraz Licencjodawcy odpowiednio, do dołączenia do Klubu oraz do udzielenia Licencji na rzecz Administratora.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Serwisie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności) lub w ramach innych kanałów komunikacji.

Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

2.12. Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów, przeznaczonych dla wszystkich Klientów CCC, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego użytkownika lub pełnoletniego Klubowicza, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza on Serwis Internetowy, czy i jakie produkty kupuje w Sklepach Stacjonarnych Grupy CCC. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta lub Klubowicza oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient lub Klubowicz będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

2.13. W przypadku pełnoletnich Klubowiczów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu i realizacji dostosowanych do nich reklam, ofert, czy rabatów dedykowanych Klubowiczowi (niedostępnych dla osób, które nie są Klubowiczami). Im częściej dany Klubowicz korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane. Brak uczestnictwa w Klubie uniemożliwi takie działanie Administratorowi.

2.14. W celu umożliwienia Licencjodawcy przekazania za pośrednictwem Aplikacji odpowiednich treści w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, przede wszystkim w postaci wgranych przez Licencjodawcę zdjęć wybranych produktów, Administrator może uzyskiwać, w tym za zgodą Licencjodawcy, dostęp do następujących obszarów jego urządzenia mobilnego:

a) aparat fotograficzny;

b) galeria.


3. ODBIORCY DANYCH

3.1. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Klient lub Klubowicz.

3.2. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta lub Klubowicza, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym, Aplikacji lub w ramach Klubu.

3.3. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy CCC, w szczególności ci, którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Serwis Internetowy, Aplikację lub Klub, np. dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Serwisie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, czy prowadzą Sklepy Stacjonarne, w których można wykorzystywać otrzymane w Klubie korzyści oraz nabywać zarezerwowane Produkty, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

3.4. Każdorazowo Dane Osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjobiorcy mogą być przekazane spółkom z Grupy CCC.

3.5. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w pkt. 8.14. niniejszej Polityki.


4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

4.1. Każdemu Klientowi, Klubowiczowi lub Licencjodawcy przysługuje w każdym czasie prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).

4.2. Każdy Klient, Klubowicz lub Licencjodawca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta, Klubowicza lub Licencjobiorcy).

4.3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

5.1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

5.2. Ponadto, Dane Osobowe przekazane przez Licencjodawcę w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie w rozpowszechniania utworów #yesCCC, mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ przekazanie danych jest konieczne dla zapewniania obsługi współpracy pomiędzy Administratorem i Licencjodawcą przez dostawców usług informatycznych.

5.3. Klient, Klubowicz i Licencjodawca ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z Administratorem.


6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Serwisu Internetowego, Aplikacji lub uczestnictwa w Klubie, przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności danej osoby w ramach Serwisu Internetowego, Aplikacji lub Klubie, chyba że przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

6.2. W przypadku Danych Osobowych przekazanych zgodnie z Regulaminem rozpowszechniania utworów #yesCCC, mogą być one przechowywane przez okres trwania współpracy pomiędzy Administratorem i Licencjodawcą na zasadach w nim określonych (np. do wypowiedzenia licencji), chyba że przepisy prawa (np. podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

6.3. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

6.4. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Klient, Klubowicz lub Licencjodawca miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich.

6.5. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres czasu.

6.6. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


61. WSPÓLNE ADMINISTROWANIE DANYMI KLUBOWICZÓW

61.1. Administrator prowadzi Klub przy udziale Podmiotów z Grupy CCC. W celu zapewnienia Klubowiczom najszerszego dostępu do atrakcyjnych ofert dochodzi do uwspólniania procesów przetwarzania Danych Osobowych Klubowiczów na poziomie Grupy Kapitałowej CCC - pomiędzy Administratorem oraz Podmiotami z Grupy CCC. Dotyczy to obszarów takich jak w szczególności: działania marketingowe, analityczne i statystyczne, w tym oparte o profilowanie, działania organizacyjne oraz dot. podnoszenia jakości produktów i usług oferowanych przez członków Grupy Kapitałowej CCC, które wpływają na zakres dedykowanych ofert i Promocji.  

61.2. Administrator oraz Podmioty z Grupy CCC są współadministratorami Danych Osobowych Klubowiczów (zwani dalej: Współadministratorami). Dane Klubowiczów na bieżąco są udostępniane między Współadministratorami.

61.3. Podstawą prowadzenia Klubu przez Administratora przy udziale Podmiotów z Grupy CCC, w tym koordynacji działań na poziomie Grupy Kapitałowej CCC (w tym wymiany danych) jest umowa, którą Administrator zawarł z Podmiotami z Grupy CCC bazując na prawnie uzasadnionym interesie (którym jest rozwój i promocja Grupy Kapitałowej CCC poprzez wspólny rozwój i promocję Klubu - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który wynika z faktu, że Współadministratorzy tworzą jedną Grupą Kapitałową CCC i jeden „organizm gospodarczy” („single economic unit”).

61.4. Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych Klubowicza.

61.5. Każdemu ze Współadministratorów zostały wyznaczone zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO (niezależnie od tego Klubowicz może zawsze wykonywać swoje prawa wynikające z RODO wobec każdego Współadministratora).

61.6. Prawa Klubowicza związane z przetwarzaniem Danych Osobowych realizowane będą przez podmiot:

a) u którego Klubowicz zapisuje się do Klubu;

b) który przygotował dla Klubowicza ofertę lub promocję, w związku z którą Klubowicz zwraca się z zapytaniem dotyczącym Danych Osobowych.

Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia Klubowiczowi prawa dostępu do danych, w tym żądania wydania ich kopii, realizacji prawa do ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawa do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, w tym przesłania ich innemu administratorowi, jak również realizacji prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu.

61.7. Każdy ze Współadministratorów odpowiada za realizowanie uprawnień Klubowiczów w zakresie w jakim dotyczą one czynności, które w ramach Klubu wykonuje ten Współadministrator w stosunku do Klubowicza, lub które odbywają się w jego infrastrukturze.

61.8. Jeśli Klubowicza zainteresuje jak przetwarzane są Dane Osobowe w ramach Klubu przez konkretnego Współadministratora, to ten Współadministrator będzie odpowiedzialny za udzielenie informacji.

61.9. Każdy ze Współadministratorów spełnia również ogólne obowiązki administratora danych, w szczególności:

a) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie przepisami;

b) zapewnia, by każda osoba działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych, przetwarzała je wyłącznie na jego polecenie;

c) w stosownych przypadkach dokonuje zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu i dokonuje zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu.

61.10. Dane Kontaktowe Współadministratorów:

a) Administratora wskazane są w pkt 1.3. Polityki;

b) Podmiotu z Grupy CCC:

- GARDA sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Owocowa 24, 76-200 Słupsk,  KRS 0000150702, NIP 8392637238, REGON 771268607, kapitał zakładowy:  372.600,00  zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, [email protected].

61.11. Pozostałe postanowienia niniejszej Polityki odnoszące się do zasad przetwarzania danych Klubowiczów mają odpowiednie zastosowanie do obu Współadministratorów.


7. INFORMACJE HANDLOWE

7.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem, Klubowiczem lub Licencjodawcą na odległość (np. wiadomość e-mail).

7.2. Informacje handlowe dotyczące produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcę zgodą. Niekiedy wyrażenie takiej zgody może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy – np. w przypadku przystępowania do Klubu.


8. PLIKI COOKIES

8.1. W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis Internetowy lub Aplikację, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do wszystkich osób, które korzystają z Serwisu Internetowego lub Aplikacji niezależnie, czy pozostają jego Klientami (składają Zamówienia, rezerwują Produkty lub posiadają Konto), Klubowiczami lub Licencjodawcami (dalej również „Użytkownik”).

8.2. W Serwisie Internetowym i Aplikacji wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika w Internecie.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

8.3. Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis Internetowy lub Aplikacja może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu Internetowego lub Aplikacji, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Użytkownika. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Użytkownika, umożliwia działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Użytkownika. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Użytkownika do momentu zalogowania się przez nią w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Serwis Internetowy w wersji językowej zaproponowanej przez CCC lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.

8.4. Gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego lub Aplikacji stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jego przeglądarki lub urządzenia - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Serwisie Internetowym - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

8.5. Stosowane „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Internetowego i Aplikacji, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do preferencji Użytkownika. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn Serwisu Internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert, czy rabatów dedykowanych danemu Użytkownikowi zgodnie z jego zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest on jednocześnie Klubowiczem).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Serwisie Internetowym i Aplikacji możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika - np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza Serwis Internetowy, czy jakie produkty kupuje w Sklepach Stacjonarnych Grupy CCC. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Użytkownikom reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań (przykładowo reklama wynikająca z przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz przygotowania dla Użytkowników będących Klubowiczami lepszych promocji i niespodzianek.

W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Serwis Internetowy lub Aplikację, podczas korzystania przez nie ze stron internetowych należących do innych dostawców usług internetowych.

8.6. Użytkownik niebędący Klubowiczem może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celach opisanym w pkt. 8.5. powyżej, gdy ich podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią. W przypadku Użytkowników będących Klubowiczami, przetwarzanie danych w tych celach jest niezbędne do wykonania umowy, którą dana osoba zawiera przystępując do Klubu.

8.7. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkownikach. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Serwisu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacji co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w pkt 8.17 – 8.20. niniejszej Polityki).

Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora - jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Użytkowników oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora lub jego partnerów. W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda), a dla Klubowiczów – konieczność do wykonania umowy. W przypadku wycofania ww. zgody przez Klubowicza nie będziemy mogli zapewnić świadczenia usług w ramach Klubu w pełnym zakresie.

8.8. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Szczegółowa informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Serwisie Internetowym.

8.9. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Serwisie Internetowym i Aplikacji używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

8.10. W zależności od tego, czy zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczą Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy, mogą one być przechowywane zgodnie z pkt. 6 niniejszej Polityki.

8.11. Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, który nie jest Klientem Serwisu Internetowego (nie składał Zamówienia, nie rezerwował Produktu, nie posiada Konta) i nie pozostaje Klubowiczem lub Licencjodawcą, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator każdorazowo usunie Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

8.12. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

8.13. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

8.14. Przykładowe pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Internetowym:act, c_user, datr, fr, locale, pl, presence, sb, spin, wd, xs umożliwia logowanie przez Facebooka oraz korzystanie z różnego rodzaju funkcji udostępnianych przez Facebooka, m.in zapraszania znajomych z Facebooka.W zależności od pliku od sesji przeglądarki do 2 lat.

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone Ameryki - dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności znajdziesz tutaj: www.facebook.com/about/privacy/. Możesz również w pewnym stopniu zdecydować o tym, jakie reklamy mają być Tobie wyświetlane, więcej informacji znajdziesz tutaj: https://web.facebook.com/help/562973647153813?helpref=related&ref=related.

8.15. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) - na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić efektywną realizację założenia prezentowania Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom – w ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika atrakcyjniejsze niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Użytkowników.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookie:

1. Google Ireland Limited
2. Hotjar Ltd.
3. Facebook Ireland Ltd.
4. AdForm Sp. z o.o.
5. Awin AG
6. RTB House S.A.
7. Synerise S.A.
8. QuarticOn S.A.
9. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
10. Wirtualna Polska Media SA
11. INIS sp. z o.o.
12. Agora SA
13. Snap Inc.
14. TikTok Inc.
15. Digital Turbine Inc.
16. AdColony Inc.
17. Selectivv sp. z o.o.
18. GRUPA OLX Sp. z o.o.
19. Appnext Ltd.
20. ironSource Ltd.
21. Fyber N.V.
22. Minimob Limited
23. MOBIEM POLSKA Sp. z o.o. sp. k.
24. Apple Inc.
25. AppLovin
26. Criteo GmbH
27. Commission Junction LLC
28. Tradedoubler Ltd.
29. Traffic House Sp. z o. o.
30. Refericon Sp. z o.o.  
31. Yosh.AI Ltd
32. ZPR Media S.A
33. Pinterest Europe Ltd.
34. App Samurai Inc.

8.16. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez wspomniane podmioty znajduje się w stosowanych przez nie politykach prywatności.

8.17. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę lub Aplikację, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w ramach Serwisu Internetowego lub w ramach przeglądarki lub Aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

8.18. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

8.19. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

8.20. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego lub Aplikacji, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

8.21. Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień przeglądarki).


9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

9.1. W każdej chwili istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy pod numerem telefonu lub pod adresem mailowym, wskazanym na wstępie Polityki.

9.2. Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

9.3. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.


10. ZABEZPIECZENIA

10.1. Administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

10.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) Zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

b) Certyfikat SSL na stronach Serwisu Internetowego, na których podawane są Dane Osobowe.

c) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Serwisu Internetowego.

d) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b) rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

11.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu Internetowego i w Aplikacji informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

11.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami lub informacjami przekazanymi przez Administratora w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania Danych Osobowych (np. pod formularzem rejestracyjnym w Serwisie Internetowym), niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, a informacją, którą podmiot danych powinien się kierować, jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

11.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 20.07.2021.


Poprzednia Polityka dostępna jest pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-polityki-prywatnosci-18-05-2021