Wybierz kategorię

Lista spółek z Grupy CCC


- eobuwie.pl S.A. (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra) KRS 0000541722 (Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS), NIP 929-13-53-356, kapitał zakładowy 2 000 000 zł; [email protected], (+48) 68 422 84 04, 0 801 002 024, 507 599 050 (opłata wg. cennika właściwego operatora);

Kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]


- CCC S.A. (ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice), KRS 0000211692 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS), NIP 692-22-00-609, kapitał zakładowy 4 116 400,00 zł, (+48) 42 21 44 222 (opłata wg cennika właściwego operatora);

Kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]


- DEEZEE sp. z o.o. (ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina) KRS 0000742308 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydz. Gosp. KRS), NIP 6772436580, kapitał zakładowy 1 000 000 zł, wpłacony w całości; (+48) 534 644 447, (opłata wg. cennika właściwego operatora)

Kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]


- GINO ROSSI S.A. (ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk) KRS 0000043459 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. KRS), NIP 8390202281, kapitał zakładowy 85 416 547,50 zł; [email protected], (+48) 59 727 98 48 (opłata wg. cennika właściwego operatora);

Kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]