Kategória kiválasztása

Reklamációk kezelésének szabályzata a CCC webshopban vásárolt termékekre

1. Amennyiben az eladott Termék hibás, a Vásárló:

Jogos reklamáció esetén a vásárló első lépésben kijavítást vagy kicserélést igényelhet. A vásárló választhat a két lehetőség közül, kivéve, ha választása az eladónak aránytalan többletköltséget jelentene. A második lépcsőben a vásárló az árleszállítás és elállás között választhat, de jelentéktelen hiba esetén az elállást nem igényelheti. Szintén a második lépcsőhöz tartozik még az a lehetőség, hogy a vásárló a terméket kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, ha a javítást a kereskedő nem, vagy nem megfelelő határidőn belül vállalta. A szavatossági jogok második lépcsőjére például akkor lehet áttérni, ha a kijavítást vagy kicserélést az eladó nem vállalja, azok nem valósíthatók meg, vagy ha érdekmúlás áll be.


2. A CCC Webshopban vásárolt Termékkel kapcsolatos reklamáció bejelentés esetén, a termék visszaküldhető a www.ccc.eu oldalon, Használati feltételekben megtalálható módon, az ott megadott címre küldve, postai úton.


3. A Terméket el kell juttatni a CCC-hez ahhoz, hogy CCC a Vásárló reklamációjára válaszolni tudjon, vagy, hogy a Vásárló a szavatosság szerinti jogait gyakorolhassa. A Vásárló köteles a terméket a www.ccc.eu oldalon, a Használati feltételekben szereplő címre és módon.


4. A Termékkel kapcsolatos reklamáció bejelentéséhez be kell mutatni a vásárlás bizonylatát (pl. egy nyugtát, számlát, vagy a CCC Klub hűségkártyáját, amennyiben az a vásárláskor használva volt). Javasoljuk, hogy a Termékről szóló Reklamációs nyomtatvánnyal együtt küldje el a terméket, a könnyeb hiba beazonosítás, termék beazonosítás és a gyorsabb döntés segítése érdekében.


5. Javasoljuk, hogy a weboldalunkon is letölthető reklamációs nyomtatvánnyal küldje el a megadott címre, Panaszkezelési Osztályunkra.


6. Törekszünk arra, hogy jogos reklamáció esetén, akijavítást, kicserélést, vagy a vételár visszatérítését 14 napon belül elvégezzük. Az áru megérkezését követően, egy független szakértő véleményezi a hibát, és az Ő döntése alapján fogunk eljárni a reklamációt illetően. A döntésről 5 munkanapon belül tájékoztatjuk a vásárlót.


7. A szavatossági időtartam 2 év. Ez az időtartam két részre tagozódik.
Az eladást követő első 6 hónapban bekövetkező meghibásodás esetén a törvény szerint automatikusan feltételezni kell, hogy a hiba a termékben az eladáskor már benne volt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Ha ezzel az eladó nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló nem rendeltetésszerű használata miatt (vagy például természetes kopás következtében) keletkezett. Az első 6 hónap után a 2 éves időtartam végéig bejelentett reklamáció esetén, ha az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Azonban hálózatunkban a 6 hónapon túli vásárlói bizonyítást cégünk átvállalja, tehát bizonyítás nélkül bejelenthető a reklamáció a nálunk vásárolt termékek esetén, és szakértői döntés alapján járunk el a reklamáció kapcsán, 6 hónapon túl is, egészen a 2 éves szavatossági idő végéig


8. Amennyiben nem ért egyet döntésünkkel, az Ön lakehelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat további panasszal! Vállalkozásunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. Az eljárás teljesen ingyenes és a vállalkozásnak kötelező a megjelenés, így elősegítve az egyezség létrejöttét a két fél között! 

A Békéltető Testületek elérhetőségeit megtalálja az alábbi weboldalon: www.bekeltetes.hu 

Amennyiben úgy érzi, hogy társaságunk fogyasztóvédelmi jogi környezetbe tartozó jogszabálysértést követett el a panasza kapcsán, a lakhelye szerint illetékes Járási Hivatalhoz fordulhat beadvánnyal. 

A Járások elérhetőségeit megtalálja az alábbi weboldalon: http://jarasinfo.gov.hu