CCC

Podmínky pro vrácení zboží

Nezapomeňte!


Jestliže jste zakoupili zboží v internetovém obchodě – seznamte se se zásadami vracení zboží online (najdete je na našich internetových stránkách v záložce [Vrácení zboží]).

Zboží zakoupené v internetovém obchodě, dokonce i v případě, že nese stopy po používání, může být na základě výše uvedených pravidel zasláno do skladu internetového obchodu na adresu:

CCC Czech, s.r.o./eobuv.cz, P.O.BOX 1, DEPO Liberec 70, 46307 (pouze Česká pošta)

CCC Czech, s.r.o./eobuv.cz, PPL. Depo 11, Americká 363,Liberec, 46007 (zaslání kurýrní společnosti)

Mějte na paměti, že nesete zodpovědnost za snížení hodnoty zboží, k němuž došlo následkem používání zboží jiným způsobem, než bylo nezbytné pro ověření jeho charakteru, vlastností a fungování.

Jestliže vracené zboží nese stopy používání nebo je jakýmkoliv způsobem poškozené, zaměstnanci kamenného obchodu CCC nejsou oprávněni jej od vás převzít. 


Jestliže vracíte zboží zakoupené v kamenném obchodě – bude postupováno podle níže uvedených podmínek.Podmínky pro vrácení zboží zakoupeného v kamenných obchodech CCC


I. Společnost CCC poskytuje svým zákazníkům na základě níže uvedených podmínek možnost vrácení nového a nepoužívaného zboží zakoupeného v kamenných obchodech, a to bez uvedení důvodu. Tato možnost se vztahuje na celý sortiment zboží (dále jen „Zboží”) s výjimkou kosmetiky, doplňků k péči o obuv a bižuterie.

1Zákazník, který není členem CCC Klubu, může vrátit Zboží ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne následujícího po datu zakoupení tohoto Zboží. 

2. Zákazník, který je členem Klubu CCC a který svůj nákup Zboží zaregistroval na klubové kartě, může vrátit toto Zboží ve lhůtě třiceti kalendářních dnů následujících po datu zakoupení Zboží. 

3. Uvedené lhůty pro vrácení Zboží vyprší poslední den současně se zavírací dobou kamenného obchodu, do něhož zákazník vracené Zboží doručuje. Jestliže konec lhůty pro provedení vrácení Zboží připadá na den, kdy je kamenný obchod CCC pro zákazníky uzavřen, vyprší lhůta společně se zavírací dobou takové prodejny v nejbližším následujícím dnu, kdy bude prodejna otevřena.

4. Vracené Zboží musí být doručeno v původním a nepoškozeném obalu do kteréhokoliv kamenného obchodu sítě CCC na území daného státu, a sice ve lhůtách výše uvedených v bodech 1 a 2, během otvírací doby pro zákazníky dané prodejny, pod sankcí ztráty nároku na provedení vrácení Zboží. 

5. Nejpozději společně s vraceným Zbožím má zákazník povinnost předložit doklad o jeho zakoupení, a to ve formě originálu pokladního paragonu nebo daňové faktury, pod sankcí ztráty nároku na provedení vrácení Zboží. Jestliže Zboží vrací zákazník, který je členem CCC Klubu, a pokud jeho nákup byl zaregistrován na klubové kartě, paragon nebo faktura nejsou vyžadovány.  

6. Jestliže zákazník využije právo na vrácení Zboží, smlouva o prodeji, vztahující se k vracenému Zboží, bude považována za neplatnou, za předpokladu, že účinnost prohlášení o záměru využít právo na vrácení Zboží je podmíněna požadavkem na splnění povinností uvedených výše v odstavcích 3 a 4 (smluvní právo na odstoupení od smlouvy). 

7. Zákazník nese přímé náklady na vrácení Zboží, včetně jeho doručení do kamenného obchodu. Společnost CCC může v rámci propagační akce zákazníkovi nabídnout převzetí vraceného Zboží společností CCC.

8. Vrácení Zboží musí být zdokumentováno podpisy. Zákazník a zaměstnanec, který vypořádává vrácení Zboží, podepíšou dokument ve formě vrácení na základě paragonu nebo vrácení na základě faktury.  

9. V průběhu trvání jednorázových propagačních akcí (takových, jaké trvají méně než 24 hodin) není možné provést vrácení Zboží, a to proto, že během propagační akce jsou zaměstnanci prodejny, která vrácené Zboží přijímá, jen omezeně dostupní – což však nepopírá právo na vrácení Zboží přiznané těmito pravidly. V souladu s platnými předpisy není možné vrátit Zboží, které zákazník získal výměnou za nové v důsledku zjištění, že Zboží není shodné se smlouvou.  

10. Vráceno může být pouze Zboží, za které byla provedena platba pomocí platební karty, včetně odvozených metod, které jsou akceptované platebními terminály (mobilní telefon, Blik a jiné), v hotovosti nebo pomocí dárkové karty CCC. Vracet nelze zejména Zboží zakoupené pomocí poukázek Sodexo nebo stravovacích poukázek a jiných podobných dokumentů, včetně takových, které nebyly vydány společností CCC.

11. Podmínky nebo pravidla pro vracení Zboží (včetně absence takového nároku), které jsou samostatně definovány v kupní smlouvě nebo jiných předpisech (například propagační akce), mají při použití přednost vzhledem k těmto podmínkám pro vrácení Zboží.

12. Jestliže bude proveden další nákup, a to i bezprostředně po vrácení Zboží, bude to znamenat uzavření samostatné kupní smlouvy na základě aktuálně platných podmínek. Zejména v případě, že se na vracené Zboží vztahovala sleva, nebude do nové kupní smlouvy tato sleva započítána, pokud se v okamžiku nákupu na nově kupované Zboží sleva nevztahuje, ledaže by to vyplývalo přímo z podmínek dané propagační akce. Totéž se týká i situací, kdy se na vracené Zboží vztahovala sleva z důvodu použití slevové karty nebo jednorázového kódu (sleva nebude znovu započítána).

13. Bez ohledu na výše uvedený bod 12, jestliže bezprostředně při vracení Zboží z kategorie obuvi bude proveden další nákup, který se bude týkat stejného Zboží, jako bylo to vrácené (zejména totožného co se týká modelu a barvy), a lišit se bude pouze rozměrem, sleva, která se vztahovala na vrácené Zboží, bude znovu započítána, ledaže by z podmínek dané reklamní akce, používání slevových karet nebo slevového kódu vyplývalo něco jiného. 

14. Za vrácené Zboží zákazník obdrží částku, která odpovídá ceně uvedené v dokladu dokumentujícím jeho prodej, a to v hotovosti nebo bezhotovostně na platební kartu. Platba vracená za Zboží zakoupené prostřednictvím dárkové karty CCC bude vyplacena v hotovosti. V případě plateb pomocí odvozených bezhotovostních metod (mobilní telefon, Blik a podobně), budou peníze vráceny v hotovosti.  

15. Bezhotovostní vrácení platby je možné provést výhradně pouze na platební kartu, s jejíž pomocí byla platba provedena. Jestliže zákazník nemůže předložit kartu a potvrdit provedení transakce z terminálu, na kterém je viditelné číslo platební karty během transakce, bude vrácení platby provedeno v hotovosti.  


II. Zaměstnanci kamenného obchodu CCC jsou oprávněni před přijetím rozhodnutí v otázce vrácení Zboží ověřit, zda zákazník splnil podmínky popsané v tomto dokumentu. Vrácení plné částky zaplacené ceny může proběhnout teprve poté, kdy zákazník doručí Zboží do prodejny a bude potvrzeno splnění ostatních podmínek popsaných v tomto dokumentu.