Vyberte kategorii

Pravidla věrnostního programu CCC Klub


Pravidla platila do 31.05.2021

Nová pravidla dostupná na adrese:
https://ccc.eu/cz/podminky-vernostniho-programu-ccc-klub-01-06-2021.


Vážený zákazníku,


děkujeme za Váš zájem o náš klub. Můžete se k nám kdykoliv přidat a to prostřednictvím naší webové stránky nebo v naších obchodech – a to za předpokladu, že jste dovršil(a) 16 let. Potvrzením Vašeho členství v CCC Klubu bude Vaše klubová karta, který Vám umožní využívat výhody Klubu CCC.


Hlavní úlohou věrnostního programu je soustředit se na Vás jako na člena klubu V případě, že máte víc jak 18 let, budeme sledovat Vaše zájmy, prostřednictvím historie nákupu nebo oblíbených modelů obuv, co nám umožní lépe pochopit Vaše zvyky a očekávání, takže dokážeme přizpůsobit naší nabídku k Vaším potřebám.


Jako plnoletý(á) člen(ka) klubu budete mít k přístup k speciálním vybraným akcím, o kterých Vás budeme informovat mailem nebo SMS zprávou. Pokud máte více jak 16 let, ale nejste plnoletý(á), můžete využívat CCC Klub v omezeném rozsahu a dozvědět se o jen o všeobecných akciích určených pro všechny naše zákazníky (nebudeme analyzovat vaše zájmy, tak abychom pro Vás připravili nabídku). CCC Klub Vám začne přinášet plnohodnotné výhody, včetně těch, které se zakládají na analýze chování, po dovršení plnoletosti. Členství v Klubu CCC můžete kdykoliv zrušit (v takové případě odstraníme Vaše osobní údaje)


Níže podrobně popisujeme podmínky CCC Klubu. Informace se Vám můžou zdát příliš podrobné, ale takto to od nás vyžaduje platná legislativa. Snažili jsme se následující obsah, co nejvíce zjednodušit. V případě, že budete mít doplňující otázky, rádi je Vám odpovíme.§ 1. Předmět podmínek a pravidel CCC Klubu


1. Tento dokument definuje :

a. zásady fungování CCC Klubu;

b. podmínky členství v CCC Klubu, v tom práva a povinnosti Organizátora a Členů Klubu;

c. výhodné nabídky pro členy Klubu (včetně dárku nebo akcí)

d. pravidla komunikace


2. Cílem CCC Klubu je propagace a reklama Organizátora, a to i prostřednictvím neustálého přizpůsobování se individuálním potřebám členům Klubu, např. analýzou toho, jak často plnoletí členové Klubu navštěvují webové stránky nebo jaké produkty si kupují v prodejnách Organizátora. Čím častěji budou plnoletí Členové klubu využívat služby Organizátora a kupovat jeho výrobky, tím lepší akce a překvapení bude moct připravit pro tyto členy klubu. Tato činnost nebude Organizátorovi umožněna v případě neúčasti v CCC Klubu nebo v případě, že člen nenabyl ještě plnoletosti.


3. V rámci CCC Klubu Organizátor mapuje profily plnoletých členů Klubu: analýzuje a prognózuje jejich osobní preference, co jim umožní využít výhody, které nejsou dostupné pro jiné zákazníky, např. speciální slevové akce, dárky nebo zprávy v rámci komunikace. Vytvoření profilů plnoletého člena Klubu je pro splnění tohoto cílů nezbytné. Bez zpracování profilu takového Člena, Organizátor by nebyl schopný poznat jeho potřeby a záliby a tento Člen by nemohl využívat výhody CCC Klubu.


4. CCC Klub je určeny pro každou osobu starší 16-ti let, která má zájem stát se jeho členem (vstup do Klubu CCC není nijak omezený)§ 2 Definice


Veškeré termíny použité v těchto Pravidlech, které jsou psané velkým písmenem, budou mít následující význam, ledaže z kontextu jejich použití vyplývá jiný význam:


1. CCC Klub – věrnostní program Organizátora, jehož specifika a zásady jsou uvedené v těchto pravidlech. CCC Klub organizuje a spravuje Organizátor, za účelem propagace a reklamy Organizátora. Cílem CCC Klubu je propagace a reklama Organizátora, včetně zvyšování jeho popularity, nabídky jeho výrobků a využívání jeho služeb. Žádné další akce  nebo zvláštní nabídky nelze slučovat, pokud to nevyplývá z podmínek konkrétní akce, jiné zvláštní nabídky ceny nebo výrobků.


2. Osobní údaje – informace o identifikovaní nebo identifikované fyzické osobě


3. Registrační formulář – formulář, který vyplňuje osoba vstupující do CCC Klubu. Obsahuje její osobní údaje.


4. Karta – karta s osobním číslem, která je vydávaná bezplatně členovi Klubu Organizátorem, potvrzující vstup do CCC Klubu a umožňující její používání. Karta není kartou kreditní, debetní ani platební kartou. V rámci rozvoje funkcionality, může CCC Klub vydávat kartu v elektronické formě.


5.Člen klubu – fyzická osoba, která ukončila 16 let a která vstoupila do CCC Klubu dle uvedených podmínek, na základě správného vyplnění Registračního formuláře a která s Organizátorem vykonala právní úkon přímo nespojený s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.


6. Komunikace – služba, včetně služby poskytované elektronickou cestou, nezbytný prvek CCC Klubu, komunikace uskutečňována Organizátorem směrem k Členovi klubu elektronickou cestou, zvláště formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na telefonní číslo, které uvedl Člen klubu nebo poštou, týkající se CCC klubu, především Akcí a nabídek výrobků a služeb Organizátora, včetně speciálních akcí, určených výhradně pro Členy Klubu. V rámci rozvoje funkcionality CCC Klubu může Organizátor provádět komunikaci i jinými komunikačními kanály.


7. Účet – služba poskytovaná elektronickou cestou, soubor zdrojů v teleinformačním systému Organizátora, umožňující Členovi klubu využívat další funkcionality a služby. Člen Klubu po uzavření Smlouvu se přihlásí na svůj Účet dle údajů uvedených v Registračním formuláři. Účet umožňuje především úpravu informací o osobních údajích Člena klubu a přístup k pravidlům. Pro přihlášení se k účtu je potřebné uvézt pouze omezený počet číslic, aby bylo možné odhalit a opravit případné chyby. V závislosti na rozhodnutí Člena klubu a akceptace zvláštních pravidel, může být Účet také součástí širších služeb poskytovaných elektronicky, které Člen využívá.


8. Organizátor – společnost společnosti CCC Czech, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 190 93, IČO: 268 48 601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 134753, adresa e-mail: [[email protected]],


9. Dárek – Organizátorem určená výhoda ve věcné formě, přiznávaná Členům klubu na základě zvláštních pravidel určených Organizátorem za účelem propagace a reklamy Organizátora, včetně  jeho výrobků a služeb a CCC Klubu.  


10. Akce – speciální podmínky prodeje výrobků Organizátora v určitém období, včetně speciálních akcí Členům klubu (jak např. sleva, poukazy, výprodeje), dle speciálních pravidel akce, které lze využít jen na základě uvedených podmínek.


11. Pravidla / Smlouva – dokument, který ustanovuje pravidla a specifikace CCC Klubu, v tom pravidla poskytování a využívání služeb zpřístupněných Organizátorem prostřednictvím webové stránky. Podmínky určují práva a povinnosti Člena klubu a Organizátora.


12. Webová stránka – webová stránka Organizátora, dostupná na adrese www.ccc.eu.


13. Technické požadavky – minimální technické požadavky, jejichž splnění je nezbytné pro spolupráci s teleinformačním systémem, který používá Organizátor, i pro online vyplnění Registračního formuláře a využívání Účtu, tj.: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k Internetu, v případě mobilních aplikací – mobilní zařízení; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 10.0 a vyšší, Opera ve verzi 12.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0. a vyšší, Safari ve verzi 5.0 a vyšší; (4) doporučované minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) možnost souborů Cookies a Javascript. Pro uzavření Smlouvy prostřednictvím webové stránky, musí mít Člen Klubu platnou/aktivní e-mailovou adresu.§ 3 Všeobecné podmínky


1.V souvislosti s účastí v CCC Klubu bude Organizátor (níže uvedené je nezbytné k tomu, aby CCC Klub mohl fungovat):

a. analyzovat a prognózovat aspekty týkající se jednání a osobních preferencí plnoletých Členů klubu, a to i  automatickým způsobem, s cílem vytvoření profilů těchto Členů klubu, speciálních nabídek a Akcí;

b. organizovat Akce a v závislosti od svého rozhodnutí zasílat Členům Klubu dárky;

c. zasílat Členovi klubu zprávy v rámci Komunikace.


2. CCC Klub je organizovaný na území České republiky.


3. Účast Člena klubu v CCC Klubu je bezplatná a dobrovolná.


4. Člen klubu může vstoupit do CCC Klubu kdykoliv během jeho trvání.


5. Práva vyplývající z členství v CCC Klubu nemohou být přenesené Členem klubu na třetí osobu.


6. Člen klubu je povinný účastnit se CCC Klubu způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními Pravidel, a také přijatými v daném rozsahu všeobecnými zásadami společenského soužití. Člen klubu je povinen zvláště:

a. uvést v Registračním formuláři pouze všechny nezbytně nutné údaje Člena klubu, které jsou pravdivé a aktuální.

b. neodkladně informovat Organizátora o každé změně svých osobních údajů uvedených v Registračním formuláři;

c. zachovat číslo Karty jako přísně důvěrné (žádným způsobem jej neposkytovat třetím osobám)

d. využívat služeb a funkcionalitu CCC Klubu, které zpřístupňuje Organizátor, tak aby nerušil funkcionalitu CCC Klubu a nebyl přítěží pro jiné Členy Klubu

e. neposkytovat a nepředávat v rámci CCC Klubu žádný obsah, který zakazují platné zákonné předpisy, zvláště porušování autorských práv třetích osob nebo jejich osobní práva (zákaz uvádění nezákonného obsahu)

f. nevykonávat činnosti jako:

 - vyvíjení informatické činnosti nebo všech jiných činnosti, kterých cílem je získání informací, které nejsou určené pro Člena klubu, včetně údajů od jiných Členů klubu nebo zásah do pravidel nebo technických aspektů fungování CCC Klubu

- neoprávněná modifikace obsahu, který dodal Organizátor.


7. Informace týkající se CCC Klubu, které jsou prezentované na Webové stránce nebo v kamenných prodejnách Organizátora, jsou pouze pozvánkou na uzavření Smlouvy a ne nabídkou ve smyslu platných právních norem.§ 4 Uzavření Smlouvy


1. Podmínkou vstupu do Klubu CCC (uzavření Smlouvy) je:

a. ukončení 16 let a mít omezenou nebo plnou schopnost k právní činnosti (Smlouva uzavíraná s osobou, která ukončila 16 let a není ještě plnoletá, patří k smlouvám všeobecně uzavíraným v drobných běžných záležitostech každodenního života);

b. vyplnění Registračního formuláře správným, kompletním, čitelným a pravdivým způsobem a odevzdání ho Organizátorovi (v případě on-line přihlášky je navíc vyžadováno kliknutí na zaslaný aktivační odkaz a aktivace účtu na Webové stránce)

c. seznámení se  Pravidly a jejich akceptace;

d. odevzdání Karty od Organizátora Členovi Klubu.


2. V okamžiku, kdy jsou splněné všechny podmínky členství v CCC Klubu, uvedených v odst. 1 výše, osoba přistupující do CCC Klubu se stává Členem klubu. Po uzavření Smlouvy Člen klubu může používat Účet.


3. Organizátor může zpřístupnit různé formy Registračního formuláře, které si vybral, zvláště v papírové verzi nebo v elektronické verzi (např. k doplnění na Webové stránce).


4. V rámci rozvoje funkčnosti CCC Klubu Organizátor může zavést také jiné formy Registračního formuláře.§ 5 Karta


1. Karty zůstávají majetkem Organizátora a jsou vydávané bezplatně.


2. Člen klubu může mít pouze jednu Kartu.


3. Karta může používat výhradně ten Člen Klubu, kterému Karta byla vydána.


4. Podmínkou využívání speciálních výhod pro Členy Klubu, takých jako jsou Akce nebo Dárek, je předložení nebo poskytnutí Organizátorovi čísla Kartu. Kartu může používat pouze ta osoba, která se s ní prokáže.  


5. V případě zjištění poškození, ztráty nebo krádeže Karty, Člen klubu musí takovou událost nahlásit Organizátorovi (např. na email [email protected] nebo v kamenné prodejně Organizátora) – Členovi klubu bude vydána v tomto případě nová Karta.


6. V každém případě ukončení Smlouvy, je Člen Klubu povinen zničit nebo vrátit Kartu Organizátorovi.§ 6 Zrušení Smlouvy


1. Doba trvání členství v CCC Klubu je neomezená, přičemž Osobní údaje Člena klubu Organizátor odstraní vždy po třech letech od poslední aktivity Člena klubu v CCC Klubu, ledaže zvláštní pravidla neustanovují jinak.


2. Organizátor může kdykoliv zrušit smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou z závažných příčin:

a. změna právních předpisů upravujících poskytování služeb Organizátorem, která vzájemná práva a povinnosti uvedené v Smlouvě uzavírané mezi Členem klubu a Organizátorem nebo změna interpretace výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, doporučení nebo příslušných pokynů v daném rozsahu úřadů nebo orgánů;

b. změna způsobu poskytování služeb způsobená výhradně technickými nebo technologickými příčinami;

c. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují Pravidla, prostřednictvím nových, úprava nebo odstranění dosavadních funkcionalit Organizátorem nebo služeb zahrnutých v Pravidlech;

d. spojení, rozdělení nebo přetvoření Organizátora nebo změna jiných identifikačních údajů Organizátora uvedených v těchto Pravidlech (v rozsahu nezbytném pro aktualizaci takových údajů).


3. Organizátor může Členovi klubu smlouvu zrušit se sedmidenní výpovědní lhůtou a/nebo mu odmítnout další právo k využívání z CCC Klubu, jak rovněž může omezit jeho přístup do části nebo celku obsahu, o kterých se hovoří v § 9 níže ze závážných důvodů, tzn. v případě hrubého porušení Členem klubu těchto Pravidel, tj. v situacích kdy Člen klubu porušuje ustanovení § 3 odst. 5 a 6 Pravidel.


4. Rozhodnutí v rozsahu určeném v odst. 2 nebo 3 výše odešle Organizátor na adresu e-mail nebo telefonní číslo, které Člen klubu uvedl v Registračním formuláři


5. V případě vypovězení Akce zachovávají platnost po období uvedené v podmínkách, zvlášť upravených Organizátorem, ale ne déle než po dobu trvání Smlouvy.§ 7 Reklamace a mimosoudní způsoby řešení sporů


1. Reklamace týkající se CCC Klubu mohou být podávané Organizátorovi v libovolné formě, například mailem na adresu e-mail: [[email protected]__] nebo ve kterékoliv kamenné prodejně.


2. Doporučuje se, aby člen Klubu v popisu reklamace uvedl informace o skutečnostech týkajících se reklamace, a kontaktní údaje; ulehčí to Organizátorovi vyřešení reklamace Požadavky uvedené výše mají pouze formu doporučení a nemají vliv na reklamační řízení.


3. Organizátor se vyjádří k reklamaci Člena Klubu CCC okamžitě, nejpozději do 30 dní od podání reklamace, ledaže ze zákonných předpisů nevyplývá jiná lhůta.


4. Účast v CCC Klubu nenarušuje práva, která byla přiznané Členovi klubu na základě právních předpisů, včetně těch, které vyplývají z toho, že Člen Klubu má statut spotřebitele dle zákona č.634/1992Sb., O ochraně spotřebitele.


5. Využití mimosoudních řešení reklamací a uplatnění nároku má dobrovolný charakter. Níže uvedené zápisy mají informativní charakter a ne jsou závazkem pro Organizátora pro využití mimosoudních řešení sporů.


6. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen "NOZ') a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel má taktéž možnost řešit spory konciliaci mimosoudní cestou. Podrobnosti na www.coi.cz.§ 8 Osobní údaje


1. Správcem Osobních údajů Člena klubu je Organizátor.


2. Osobní údaje Člena klubu uvedené v Registračním formuláři, údaje získané na základě aktivity plnoletého Člena klubu na Internetu, v mobilních aplikacích a kamenných prodejnách Organizátora nebo skupiny CCC, údaje o transakcích prováděných pomocí Karty (včetně čísla Karty, data a místa transakce, její předmětu, uhrazené ceny a způsobu úhrady za transakci), údaje o poloze (při dodatečném souhlasu, který může být v každém okamžiku odvolaný pomocí nastavení Člena klubu) budou Organizátorem zpracovávané za účelem uzavření Smlouvy a její realizace, zvlášť:

a. registrace Členů klubu, vydávání Karet, přijímání a řešení reklamací;

b. prezentování reklam, nabídek a Akcí týkajících se výrobků nebo služeb Organizátora;

c. vyhodnocení a analýzy aktivity a informací o plnoletých Členech klubu, i v rámci zautomatizovaného zpracovávání Osobních údajů (profilování), analýz trhu a statistických údajů.

3. Přiznávání, prezentování, poskytování a realizace speciálních nabídek určených pro plnoleté Členy klubu, Akce, Dárky nebo reklamního obsahu týkajícího se výrobků nebo služeb Organizátora, přizpůsobených jeho preferencím (profilování) a to i v důsledku automatizovaného rozhodování.

4. Toto profilování spočívá v sestavení vybraných Osobních údajů s aktivitou plnoletého Člena klubu, např. na Internetu, v mobilní aplikaci, v kamenných prodejnách  Organizátora a údajů týkajících se informace o poloze (jestliže Člen klubu souhlasí s uvedením své zeměpisné polohy). Tyto činnosti jsou nutné pro vykonávání Smlouvy a:

a. umožní Organizátorovi lépe pochopit zvyky a očekávání plnoletého Člena klubu, učinit nabídku Organizátora, a celkově i CCC Klub efektivnějším a lépe přizpůsobeným k potřebám toho Člena klubu, a Členovi Klubu, který ukončil 18 let umožní využívání speciálních nabídek, Akcí a Dárků;

b. mají klíčový význam v realizaci CCC Klubu, který je nastavený na individuální potřeby Členů klubu.


5. Člen Klubu má právo stěžovat se příslušnému orgánu na ochranu osobních údajů, právo na přístup ke svým Osobním údajům, žádat jejich opravu, odstranění, omezení zpracování a přenášení údajů.§ 9 Duševní vlastnictví


Výhradní právo na všechny prvky, včetně děl dle Autorského zákona (121/2000 Sb), zpřístupněné Organizátorem, zvláště práva autorské, má Organizátor nebo subjekty se kterými Organizátor uzavřel příslušné smlouvy. Člen Klubu je oprávněný používat uvedený obsah bezplatně, výhradně pro vlastní potřebu a výhradně za účelem využití výhod jaké poskytuje CCC Klub na území České republiky, po celý čas trvání Smlouvy. Využívání uvedeného obsahu v jiném rozsahu je přípustné výhradně na základě jasného, dopředu uděleného souhlasu opravněných subjektů pro tento účel a to v písemné formě, jinak neplatí.§ 10 Změna Pravidel


1. Organizátor může změnit Pravidla v případě, že se vyskytne přinejmenším jeden z níže uvedených vážných důvodu:

a. změna právních předpisů upravujících poskytování služeb Organizátorem, která vzájemná práva a povinnost uvedené ve Smlouvě uzavírané mezi Členem klubu a Organizátorem nebo změna interpretace výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, doporučení nebo příslušných pokynů v daném rozsahu úřadu nebo orgánu.

b. změna způsobu poskytování služeb způsobená výhradně technickými nebo technologickými příčinami;

c. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují Pravidla prostřednictvím nových, úprava nebo odstranění dosavadních funkcionalit Organizátorem nebo služeb zahrnutých v Pravidlech;

d. spojení, rozdělení nebo přetvoření Organizátora nebo změna jiných identifikačních údajů Organizátora uvedených v těchto Pravidlech (v rozsahu nezbytném pro aktualizaci takových údajů).


2. V případě provedení změn v Pravidlech, Organizátor zpřístupní ucelený text Pravidel na své webové stránce a v kamenných prodejnách Organizátora a oznámí Členům klubu změnu Podmínek prostřednictvím zpráv zaslaných na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které uvedl Člen Klubu v Registračním formuláři.


3. Změna Pravidel vchází v platnost po uplynutí 14 dnů ode dne zaslání informace o změně. Člen klubu má právo k vypovězení Smlouvy v termínu 14 dní ode dne poinformování ho o změně Pravidel. Právo Člena Klubu na zrušení účastí v CCC klubu kdykoliv a bez uvedení příčin se nemění. Změna Pravidel nemá vliv na Dárky přiznané Členovi Klubu nebo na navrhované Akce před změnou Pravidel.§ 11 Ukončení členství / odstoupení od Smlouvy


1. Člen klubu může zrušit své členství v CCC klubu kdykoliv a to tak, že podá příslušnou žádost v libovolné formě, např. na email [email protected] nebo písemně na adresu Organizátora.


2. Nezávisle od práva na ukončení členství v CCC Klubu kdykoliv, dle Zákona o Ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb., Člen Klubu, který uzavřel smlouvu na dálku (tj. vyplnil online Registrační formulář), může od ní odstoupit v lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy bez uvedení příčiny a bez poplatků, kromě těch, které ukládá zákon. Aby byla lhůta zachována, stačí zaslat před informaci před jejím uplynutím. Tuto informaci o odstoupení od Smlouvy může být zasláno:

a. mailem na adresu e-mail: [[email protected]];

b. s využitím formuláře o odstoupení, který tvoří přílohu č.1 k těmto Pravidlům.§ 12 Závěrečná ustanovení


1. Pravidla platí od:17.5.2018


2. Plné znění pravidel je dostupné na webové stránce www.ccc.eu kde si je můžou Členové Klubu kdykoliv vytisknout, stejně také jsou dostupná ve všech kamenných prodejnách Organizátora.


3. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce. Zpřístupnění podstatných ustanovení této Smlouvy na Webové stránce se uskuteční zasláním emailové zprávy na adresu, kterou uvedl Člen Klubu.


4. Organizátor zajistí technické a organizační prostředky vhodné pro stupeň ohrožení bezpečnosti  funkcionalit nebo služeb prostřednictvím Webové stránky. Využívání webové stránky je spojené s typickými ohrožením týkajících se přenosu dat přes Internet, takými jak jejich šíření, ztráta nebo získání přístupu neoprávněných osob.


5. Pro záležitostí, které tyto podmínky neupravují, jsou závazné všeobecné platné zákonné předpisy České republiky.


6. Volba práva na základě Pravidel nezbavuje Člena Klubu ochrany na základě předpisů, které nelze ze zákona vyloučit formou smlouvy mezi Organizátorem a Členem Klubu; zákon by se uplatnil s příslušnými úpravami v případě chybějící volby.Příloha č. 1 - Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě přání odstoupení od smlouvy)


VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář vyplňte a odešlete  pouze v případě přání odstoupení od smlouvy)

- Adresát:

CCC Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15

190 93 Praha 9


- Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od smlouvy z prodeje následujících věcí (*) smlouvy o dodávkách následujících věcí(*) smlouvy o dílo spočívající na vykonání následujících věcí(*)/o poskytování následující služby(*)

- Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí

- Jméno a příjmení spotřebitele(-ů)

- Adresa spotřebitele (-ů)

- Podpis spotřebitele(-ů) (pouze jestliže je formulář posílaný v papírové verzi)

 -Datum

(*) Nehodící se škrtněte