CCC

Zásady ochrany osobních údajů

Co jsou soubory "cookies"?

Za "cookies" jsou považovány informační data, zejména textové soubory, uložené na uživatelských koncových zařízeních (počítače, telefony, atd.) určené pro využívání webových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele a zobrazit webovou stránku na míru dle jeho individuálních preferencí. „Cookies“ obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich archivace na koncovém zařízení a unikátní číslo.


Nač používáme soubory „cookies"?

Soubory cookies jsou obsaženy v protokolu HTTP, který slouží pro komunikaci s webovým serverem. Je tvořen klíčem, který stanoví název hodnoty, hodnotou a dobou,

po které musí prohlížeč soubor cookies odstranit. Jejich funkce jsou většinou standardní pro nastavení očekávané prohlížečem. Soubory cookies se používají k usnadnění používání stránky a přizpůsobení jejího obsahu, včetně našich nabídek, uživatelským preferencím a ke zvýšení použitelnosti a k personalizaci obsahu webových stránek.


Jaké soubory cookies používáme?

Existují dva typy souborů cookies – „s platností po dobu relace“ a „trvalé“. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají v zařízení uživatele, dokud se neodhlásí z webové stránky nebo do vypnutí softwaru (webový prohlížeč) - poté se automaticky z uživatelského zařízení odstraní. „Trvalé“ soubory zůstávají v zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do chvíle, než je uživatel ručně odstraní.

Soubory cookies, které používají partneři provozovatele webových stránek, se řídí jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

Soubory cookies, které používáme, jsou primárně navrženy tak, aby uživateli usnadňovaly využívání našich webových stránek, například tak, že si pamatují zadané informace, aby je uživatel nemusel pokaždé zadávat znovu.

Používáme také cookies, které umožňují přizpůsobit obsah prezentovaný na webových stránkách (jako např. reklamy a fotky) preferencím uživatele.


Soukromí a soubory cookies

Některé informace, v závislosti na jejich obsahu a způsobu použití, však mohou být spojeny s konkrétní osobou (např. s plnoletým Členem našeho klubu nebo s Uživatelem, který si na našich webových stránkách vytvoří účet), a proto je možné je považovat za osobní údaje.

V souvislosti s pravidly CCC jsou údaje zašifrované a znemožňují přístup neoprávněným osobám.


Profilování

Pomocí technologie souborů cookies používané na našich webových stránkách se můžeme seznámit s preferencemi uživatelů - například analýzou toho, jak často navštěvují naše webové stránky nebo jaké výrobky si nejčastěji prohlížejí.

Analýza chování na internetu nám pomáhá lépe pochopit zvyky a očekávání uživatelů

a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii můžeme uživateli prezentovat reklamu, která je mu přizpůsobena na míru (např. reklama vyplývající ze skutečnosti, že si v poslední době prohlížel pouze obuv v kategorii „polobotky“) a z dostupných nabídek prezentovat především ty, které nejlépe vyhovují potřebám uživatele.

Pokud uživatel odmítne používání souborů cookies, které umožňují zobrazování reklamy přizpůsobené jeho zájmům, neznamená to, že nebude při používání našich nebo jiných webových stránek dostávat žádnou reklamu - v takovém případě bude uživatel nadále dostávat stejný počet reklam, ale nebudou mít souvislost s jeho dosavadními aktivitami.

Přístup k informacím o aktivitách uživatelů na internetu pomocí souborů cookies nám také umožní provádět analýzy trhu a statistické analýzy.

Informace shromážděné a obsažené v souborech cookies mohou být přechovávány i po ukončení relace prohlížeče, což například umožňuje jejich využití při dalších návštěvách uživatele.


Retargeting

Na základě cookies používáme technologii, která nám umožňuje nabídnout reklamní sdělení uživatelům, kteří již dříve navštívili naše webové stránky, během jejich návštěvy jiných webových stránek, včetně subjektů spolupracujících s našimi partnery.

Chybějící spojení mezi reklamou zobrazenou uživateli a jeho zájmy a potřebami může být rušivé. Proto jsme přesvědčeni, že pro uživatele je atraktivnější a praktičtější, aby sdělení, které dostane, odpovídal jeho zájmům a potřebám zjištěným z výsledku analýzy jeho předchozího chování na základě technologie cookies. Právě proto máme zájem na přizpůsobení reklamního obsahu uživateli používajícímu různé webové stránky za účelem dodání reklamního obsahu přizpůsobeného jeho předchozím aktivitám na webu.


Soubory cookies třetích stran (third party cookies)

Používané soubory cookies slouží především k optimalizaci uživatelského prostředí během používání našich webových stránek. Spolupracujeme však s jinými společnostmi v oblasti jimi provozované marketingové (reklamní) činnosti - pro účely této spolupráce prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na vašem počítači nebo jiném zařízení ukládá také soubory cookies od subjektů provozujících takovou marketingovou činnost. Seznam našich důvěryhodných partnerů si můžete prostudovat v bodě 8.14 níže. Soubory cookies odeslané třetími stranami mají zvýšit efektivitu prezentace reklam směrem k uživateli na základě jeho online aktivit.

Proto se během vaší návštěvy na našich webových stránkách do vašeho počítače nebo jiného zařízení ukládají i soubory cookies našich partnerů. Tímto způsobem jsou například shromažďovány informace o zobrazených nebo zakoupených výrobcích.


Odstraňování/zablokování souborů cookies

Vezměte prosím na vědomí, nastavení příjmu souborů cookies můžete spravovat prostřednictvím webového prohlížeče.

Standardně webové prohlížeče nebo jiný software nainstalovaný v počítači nebo jiném zařízení uživatele připojeném k internetu dovolují umístění souborů cookies na tomto zařízení. Toto nastavení lze změnit tak, že zablokujete podporu souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo zapnete funkci, která vás vždy informuje o každém odeslání cookies do zařízení. Tímto způsobem můžete regulovat využívání této technologie (zablokování ukládání souborů cookies v budoucnosti).

Je také možné blokovat soubory cookies třetích stran při současném přijetí souborů cookies používaných CCC.

Podrobné informace o možnostech a způsobech nastavení souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce, které jsou k dispozici na webových stránkách.

Vezměte prosím na vědomí, že odmítnutí ukládání souborů cookies se bude týkat pouze konkrétního prohlížeče. To znamená, že se stejný postup musí opakovat pro každý další prohlížeč používaný na stejném nebo jiném zařízení.ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIES V RÁMCI SKUPINY CCC


1. OBECNÁ USTANOVENÍ


1.1. Tyto zásady ochrany soukromí Webových stránek, Aplikace (mobilní aplikace) a Klubu CCC (dále jen: „Zásady“) jsou informační povahy, což znamená, že z nich neplynou žádné povinnosti pro Uživatele Webových stránek nebo Aplikace, pro Člena klubu nebo poskytovatele licence (ve smyslu bodu 1.7. níže). Zásady také nestanoví povinnosti Uživatelů.

1.2. Informace obsažené v těchto zásadách jsou obecné povahy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou ve chvíli, kdy údaje získáváme, vždy k dispozici v zásadách zpracování osobních údajů, která přikládáme vždy při započetí zpracování osobních údajů pro konkrétní účel. To platí zejména pro informace o účelu a právním základu pro zpracování osobních údajů, době jejich skladování a příjemcích, kterým se předávají.

1.3. Správcem osobních údajů:

- shromažďovaných prostřednictvím internetové služby, aplikace (včetně za použití souborů cookies) nebo jiných komunikačních kanálů s Uživatelem nebo Členem klubu;

- shromažďovaných prostřednictvím Přihlašovacího formuláře do Klubu CCC a dalších údajů shromažďovaných v rámci členství v Klubu CCC, včetně údajů o všech transakcích provedených Kartou;

- získaných na základě aktivity Uživatele nebo Člena klubu na internetu, v mobilních aplikacích nebo v kamenném obchodě skupiny CCC;

- poskytnutých Poskytovatelem licence v rámci spolupráce za podmínek stanovených v Pravidlech pro šíření děl #yesCCC ,a zejména s využitím webových stránek https://www.instagram.com a https://www.facebook.com a další weby označené nebo spoluoznačené logem Instagram a Facebook (včetně subdomén, mezinárodních verzí, widgetů a mobilních verzí), nebo zavedením do informačního systému funkcí, dostupných na webových stránkách, které umožní přidávat fotografie nebo hodnocení;

- údajů o poloze; je společnost - CCC Czech, s.r.o., IČO: 26848601, se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 19093, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 134753, dále jen jako „Správce“.

1.4. Kontaktovat Správce můžete buď na emailové adrese: [email protected] nebo na adese sídla Správce.

1.5. Osobní údaje Uživatele, Člena klubu nebo Poskytovatel licence se zpracovávají v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (General Data Protection Regulation, dále také jako: "GDPR')a dalšími právními předpisy o ochraně údajů. Osobní údaje označují všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické (dále jako: "Osobní údaje').

1.6. Správce vynaloží mimořádné úsilí za účelem ochrany zájmů subjektu údajů a zejména zajistí, že údaje, které shromažďuje, jsou:

- zpracovávány v souladu se zákonem, poctivě a transparentně pro subjekty údajů;

- shromažďovány pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracovávají se dále způsobem neslučitelným s těmito účely;

- přiměřené, vhodné a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

- správné a je-li to nezbytné aktualizované;

- uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány;

- zpracovávané způsobem, který zajistí odpovídající bezpečnost, ochranu před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, pomocí příslušných technických a organizačních prostředků.

1.7. Veškerá slova, fráze a zkratky, které se zobrazují na této stránce a začínají velkým písmenem (např. Webové stránky, Klub CCC) musí být chápána v souladu s jejich definicemi obsaženými v Pravidlech pro použití Webových stránek, Pravidlech věrnostního programu Klubu CCC nebo Pravidlech distribuce děl #yesCCC (všechna pravidla jsou k dispozici na Webových stránkách [https://ccc.eu/cz). V případě, že uvedené dokumenty používají stejné slovo, frázi nebo zkratku v jiném smyslu, pak se musí ustanovení těchto Zásad v tomto rozsahu číst podle definice obsažené v Pravidlech pro použití Webových stránek, Pravidlech věrnostního programu Klubu CCC nebo Pravidlech distribuce děl #yesCCC, nebo propojovat všechny tyto významy dle kontextu použití daného slova, fráze nebo zkratky v Zásadách.2. ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ


2.1. Účel a rozsah údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá především z rozsahu služeb, které daná osoba využívá. Například: (I) Správce zpracovává jiný adresář údajů podle toho, zda je Uživatel v téže době zároveň Členem klubu; (II) pouze Osobní údaje Člena klubu mohou být zpracovány pro účely přiznání, prezentace nebo udělení individuálních nabídek a akcí, přizpůsobených jeho preferencím (které nemají k dispozici osoby, které nejsou Členy klubu).

2.2. Účel a rozsah údajů může také vyplývat ze souhlasu Uživatele, Člena klubu nebo Poskytovatele licence, pokud byl takové dán, ze smlouvy, ze zákona. Podrobněji se účel a rozsah upravuje dle aktivit, které Uživatel, Člen klubu nebo Poskytovatel licence provádí na Webových stránkách, v Aplikaci nebo v rámci Klubu CCC. Například pokud Uživatel Webových stránek neudělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, Správce nebude v tomto rozsahu jeho osobní údaje zpracovávat.

2.3. Možné účely zpracování Osobních údajů Správcem jsou zejména:

a. uzavření a realizaci dané smlouvy nebo podniknutí kroků na žádost budoucího Uživatele, Člena klubu nebo Poskytovatele licence před jejím uzavřením;

b. prezentace reklamy, nabídek nebo akcí (slev) Uživateli nebo Členu klubu, vztahujících se na výrobky nebo služby Správce nebo subjektů ze skupiny CCC, určené pro všechny spotřebitele. Subjekty ze skupiny CCC se rozumí subjekty uvedené jednotlivě na připojeném seznamu subjektů;

c. vyhodnocení a analýza aktivit a informací o Uživateli, včetně automatizovaného zpracování osobních údajů (profilování), za účelem prezentace reklamy, nabídek, nebo slev na výrobky nebo služby Správce nebo subjektu ze skupiny CCC, určené pro všechny spotřebitele, způsobem, který je přizpůsoben zájmům daného Uživatele, analýza trhu a statistická analýza; toto zpracování vždy podléhá schválení Uživatele;

d. uplatnění nároků a obrana před nároky třetích stran a osob;

e. plnění právních závazků vyplývajících např. z daňových či účetních předpisů;

f. korespondence s Uživateli, Členy klubu a Poskytovateli licence.

2.4. V případě plnoletých Členů klubu se také osobní údaje mohou zpracovávat pro následující účely:

a. prezentace obecných reklam, nabídek nebo slev, týkající se výrobků nebo služeb Správce nebo subjektů ze skupiny CCC, přizpůsobená zájmům daného Člena klubu (profilování);

b. zobrazení, vytvořenía realizace reklam, nabídek nebo slev vyhrazených Členovi klubu (včetně Akcí a Dárků), které se týkají výrobků nebo služeb Správce nebo subjektů ze skupiny CCC (které nemají k dispozici osoby, které nejsou Členy klubu), přizpůsobené jeho preferencím (profilování), včetně automatizovaného rozhodování, pokud k tomu Uživatel či Člen klubu dá souhlas.

2.5. V případě Poskytovatelů licence se mohou osobní údaje zpracovávat také za účelem distribuce děl, prezentace Poskytovatele licence nebo třetích stran, ve vztahu k nimž je oprávněn poskytnout svůj souhlas s jejich využitím.

2.6. Základem pro zpracování Osobních údajů Uživatele, Člena klubu nebo Poskytovatele licence je především to, že jsou nutné pro plnění Smlouvy, které je Uživatel, Člen klubu nebo Poskytovatel smluvní stranou, včetně sdělení před uzavřením takové smlouvy. (čl. 6, odst. 1 písm. b) GDPR). To platí především pro Osobní údaje uváděné v Rezervačním formuláři nebo při registraci Účtu na Webových stránkách nebo v Aplikaci, a v Přihlašovacím formuláři do Klubu CCC, a v případě Poskytovatelů licence Osobní údaje poskytnuté zejména přes webové stránky https://www.instagram.com a https://www.facebook.com nebo prostřednictvím jejich zavedení do informačního systému pomocí funkcí dostupných na Webových stránkách, které umožňují přidávat fotografie nebo názory.

2.7. V případě existence smlouvy dochází k dalšímu zpracování osobních údajů na základě existence oprávněných zájmů Správce, kterým je zejména propagace Správce, jedná se o zpracování osobních údajů za účelem prezentace reklam, nabídek nebo slev, přizpůsobených zájmům Člena klubu, jakož i za účelem vytváření, přidělení a realizace ve verzi vyhrazené pro Člena klubu. To ovšem platí pouze pro plnoleté Členy klubu.

2.9. Pro zbylé (jiné) účely mohou být Osobní údaje Uživatele, Člena klubu nebo Poskytovatele licence zpracovávány na základě dobrovolně poskytnutých souhlasů, platných právních předpisů (pokud je zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, kterou je vázán Správce) nebo pokud je zpracování založeno na smlouvě či oprávněných zájmech Správce nebo třetí strany, zejména ke stanovení, uplatnění nároků, nebo obrany proti nim (tzn. dle čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a f) GDPR).

2.10. Správce může zpracovávat zejména následující osobní údaje:

a. Uživatelů internetové služby nebo aplikace:

- Osobní údaje uvedené v Rezervačním formuláři nebo při registraci Účtu (zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo)a další údaje shromážděné v průběhu používání Webových stránek nebo Aplikace;

- další údaje zejména získané na základě aktivity Uživatele nebo Člena klubu na Internetu, v mobilních aplikacích nebo Kamenných obchodech skupiny CCC, včetně získaných prostřednictvím Webových stránek, Aplikace nebo jiných komunikačních kanálů s Uživatelem nebo Členem klubu;

b. Členů klubu:

- Osobní údaje uvedené v Přihlašovacím formuláři do Klubu CCC (zejména: jméno a příjmení, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa) a jiné údaje shromážděné v rámci členství v Klubu CCC, včetně transakcí uskutečněných prostřednictvím Karty;

c. Poskytovatelů licencí:

- osobní údaje v rámci spolupráce za podmínek stanovených v Pravidlech pro šíření děl #yesCCC , včetně fotek nebo názorů poskytnutých prostřednictvím webových stránek https://www.instagram.com a https://www.facebook.com nebo vložením prostřednictvím funkcí internetové služby, které umožňují jejich přidání;

2.11. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, může však být nezbytné pro plné využití služeb CCC, například pro Rezervaci Uživatele nebo registraci Účtu a v případě Člena klubu a Poskytovatele licence pro vstup do Klubu CCC nebo k poskytování licence ve prospěch Správce. Pokud nebudou Osobní údaje uvedeny, nemusí být možné správně provádět výše uvedené činnosti.

2.12. Správce si může pro účely prezentace obecných reklam, nabídek nebo slev, určených pro všechny Zákazníky CCC, přiměřeně zájmům daného Uživatele nebo plnoletého Člena klubu zjistit jeho preference, např. tím, že bude analyzovat, jak často Uživatel nebo plnoletý Člen klub navštěvuje Webové stránky, nebo zda a jaké výrobky si koupí v Kamenné prodejně skupiny CCC. To umožňuje lepší pochopení očekávání Uživatele nebo plnoletého Člena klubu a pomáhá společnosti CCCpřizpůsobit se jeho potřebám. Díky tomu, že Správce využívá pokročilou technologii, výše uvedené činnosti systém často provádí automatizovaným způsobem, díky čemuž budou odesílané obsahy nejaktuálnější, a Uživatel nebo plnoletý Člen klubu se s nimi bude moci rychle seznámit.

2.13. V případě plnoletého Člena klubu bude uvedená analýza zájmů nebo preferencí také sloužit k vytvoření, přidělení a realizaci přizpůsobených reklam, nabídek nebo slev vyhrazených Členovi klubu (které nejsou k dispozici pro osoby, které nejsou Členy klubu). Čím častěji daný Člen klub využívá služeb Správce a kupuje si jeho výrobky, tím lepší akce a překvapení pro něj budou moci být připraveny. Pokud Uživatel není Členem klubu, nemůže Správce výše uvedené činnosti provádět.

2.14. Aby mohl Poskytovatel licence prostřednictvím Aplikace předávat relevantní obsah v rámci spolupráce dle podmínek popsaných v Podmínkách šíření děl #yesCCC, především v podobě fotografií vybraných výrobků, které Poskytovatel licence vložil, může Správce získávatpřístup k následujícím oblastem mobilního zařízení:

a. fotoaparát;

b. fotogalerie.

Tento přístup však vždy podléhá výhradně souhlasu Poskytovatele licence.3. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ


3.1. Adresář příjemců Osobních údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá především z rozsahu služeb, které Uživatel nebo Člen klubu využívá.

3.2. Adresář příjemců údajů vyplývá rovněž ze souhlasu Uživatele nebo Člena klubu, nebo z právních předpisů, a jsou upřesněni v důsledku činností, které provádí na Webových stránkách, v Aplikaci nebo v rámci Klubu CCC.

3.3. Na zpracování osobních údajů se v omezeném rozsahu mohou podílet partneři CCC, zejména ti, kteří technicky pomáhají řádně provozovat Webové stránky, Aplikaci, nebo Klub CCC, např. poskytovatelé hostingových nebo informačních služeb, kteří servisují software, podporují Správce při marketingových kampaních, nebo provozují Kamenné prodejny, ve kterých lze využít výhody získané v Klubu CCC a kupovat rezervované výrobky, jakož i dodavatelé právních a poradenských služeb.

3.4. Osobní údaje Uživatele, Člena klubu nebo Nabyvatele licence mohou být vždy poskytnuty společnostem ze skupiny CCC.

3.5. V rámci marketingových aktivit (reklama) využívá Správce služeb třetích stran, které používají na Webových stránkách / v Aplikaci soubory cookies. Adresář těchto subjektů je přesně uveden v bodě 8.14. těchto Zásad.4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


4.1. Každý Uživatel, Člen klubu nebo Poskytovatel licence má právo kdykoli:

- podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);

- převést Osobní údaje, které dodal Správci, a které se zpracovávají automatizovaným způsobem a jejichž zpracování se provádí na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, na jiného Správce.

- na přístup k Osobním údajům (včetně například obdržení informací, jaké Osobní údaje jsou zpracovávány);

- požadovat opravu a omezení zpracování (např. pokud Osobní údaje nejsou správné) nebo výmaz Osobních údajů (např. pokud byly zpracovány v rozporu se zákonem).

4.2. Každý Uživatel, Člen klubu nebo Poskytovatel licence má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se ho týkají, pokud je toto zpracování založeno na předpokladu nezbytnosti pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, zejména proti zpracování pro marketingové účely, včetně profilování (pokud neexistují žádné jiné legitimní důvody zpracování nadřazené zájmům Uživatele, Člena klubu nebo Nabyvatele licence).

4.3. Pokud se zpracování provádí na základě souhlasu vysloveného Uživatelem, Členem klubu nebo Poskytovatelem licence, má právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.5. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ


5.1. V souvislosti s tím, že Správce používá nástroje na podporu jeho provozované činnosti, které poskytuje např. Google, mohou být Osobní údaje Uživatele, Člena klubu nebo Poskytovatel licence předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do Spojených států amerických (USA) nebo jiné země, v níž spolupracující subjekt uchovává nástroje na zpracování Osobních údajů ve spolupráci se Správcem.

5.2. Navíc mohou být Osobní údaje poskytnuté Poskytovatelem licence v rámci spolupráce dle podmínek stanovených v Podmínkách šíření děl #yesCCC, předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, tzn. do Spojených států amerických, protože jejich předání je nezbytné pro spolupráci mezi Správcem a Poskytovatelem licence prostřednictvím dodavatelů informačních služeb.

5.3. Uživatel, Člen klubu a Poskytovatel licence má právo získat kopii popisu nástrojů zabezpečení, které používá Správce, které se týkají převodu Osobních údajů do třetí země prostřednictvím Správce.6. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


6.1. Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu používání Webové stránky, Aplikace, nebo účasti v Klubu CCC a budou odstraněny po třech letech od poslední činnosti dané osoby v rámci Webové stránky, Aplikace nebo Klubu CCC, pokud neexistuje povinnost Správce uchovávat údaje po delší dobu vyplývající z právních předpisů (např. účetních nebo daňových).

6.2. U osobních údajů předávaných v souladu s Podmínkami šíření děl #yesCCC, mohou být údaje uloženy po dobu spolupráce mezi Správcem a Poskytovatelem licence za podmínek v Podmínkách stanovených (např. pro ukončení licence), pokud neexistuje povinnost Správce uchovávat údaje po delší dobu vyplývající z právních předpisů (např. daňových) .

6.3. Pokud je zpracování Osobních údajů závislé na souhlasu Uživatele, Člena klubu nebo Poskytovatelé licence, mohou se Osobní údaje zpracovávat, dokud není tento souhlas odvolán.

6.4. V závislosti na rozsahu Osobních údajů a jejich zpracování mohou být různé údaje uloženy po různou dobu.7. OBCHODNÍ SDĚLENÍ


7.1. Správce disponuje prostředky, které umožňují komunikovat s Uživatelem, Členem klubu nebo Poskytovatelem licence (např. přes e-mail).

7.2. Obchodní informace o výrobcích a službách Správce, nebo subjektů ze skupiny CCC se mohouzasílat v souladu se souhlasem vyjádřeným Uživatelem, Členem klubu nebo Poskytovatelem licence. Někdy může být vyjádření takového souhlasu nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy - např. v případě vstupu do Klubu CCC. Obchodní sdělení také mohou být zasílány v souvislosti s oprávněným zájmem CCC (v souladu s recitálem č. 47 GDPR) ve spojení s poskytování výrobků nebo služeb společností CCC.8. SOUBORY COOKIES


8.1. V souvislosti s tím, že technologie souborů cookies, kterou používá správce, shromažďuje informace o každém návštěvníkovi Webových stránek nebo Aplikace, vztahují se následující ustanovení Zásad na všechny uživatele, kteří používají Webové stránky nebo Aplikaci bez ohledu na to, zda zůstanou Členy klubu nebo Poskytovatelem licence.

8.2. Na webových stránkách a v Aplikaci se využívá technologie, která ukládá a přistupuje k informacím v počítači nebo v jiném zařízení připojeném k síti (soubory cookies), s cílem poskytnout maximální pohodlí při používání Webových stránek nebo Aplikace, pro statistické účely a pro přizpůsobení prezentovaných reklamních obsahů zájmům Uživatele. Při návštěvě na Webových stránkách nebo v Aplikaci se mohou automaticky shromažďovat údaje o činnosti Uživatelů na internetu.

8.3. Soubory Cookies jsou malé textové informace odesílané serverem a ukládané na zařízení Uživatele (obvykle na pevném disku počítače nebo v mobilním zařízení). Ukládají se v něm informace, které mohou Webové stránky nebo Aplikace potřebovat, aby se přizpůsobily způsobům, jakými je Uživatel používá a aby shromažďovaly statistické údaje o Webových stránkách nebo Aplikaci, např. o tom, které stránky byly navštíveny, co se stahovalo a název domény poskytovatele internetových služeb a zemi původu Uživatele. Technologie, která ukládá a přistupuje k ID Uživatele, umožňuje chod Aplikace v režimu offline a ukládání preferencí nepřihlášeného Uživatele. Aplikace ukládá aktuální ID Uživatele do chvíle jeho přihlášení do Aplikace, změny stránky Aplikace na Webové stránky v jazykové verzi navržené CCC nebo do chvíle odinstalace (odebrání) Aplikace z mobilního zařízení.

8.4. Pokud uživatel využívá webové stránky nebo aplikaci, používáme soubory cookies k identifikaci jeho prohlížeče nebo zařízení - soubory cookies shromažďují různé typy informací, které v zásadě nepředstavují osobní údaje (neumožňují identifikaci uživatele).

Některé z informací v závislosti na jejich obsah a použití ovšem mohou být propojeny s určitou osobou - přiřazení určitého chování konkrétnímu Uživateli, např. jejich propojením s údaji získanými při registraci Účtu na Webových stránkách - a tím je lze považovat za Osobní údaje.

8.5. Používané cookies jsou primárně určeny k tomu, aby Uživateli usnadnili používání Webové stránky a Aplikace, např. tím, že si „zapamatují“ zadané informace tak, aby je Uživatel nemusel pokaždé zadávat znovu, a také slouží k přizpůsobení obsahu, včetně prezentovaných reklam, preferencím Uživatele. Soubory cookies slouží také ke zvýšení efektivity a personalizace obsahu webových stránek a aplikací, včetně prezentace, tvorby, přidělení a realizace reklam, nabídek nebo slev určených danému Uživateli v souladu s jeho zájmy (týká se to výhradně situací, kdy je tento zároveň Členem klubu).

Pomocí technologie souborů cookies používané nawebových stránkách a v aplikaci se můžeme seznámit s preferencemi uživatelů - například analýzou toho, jak často navštěvují webové stránky nebo jaké výrobky si kupují v kamenných prodejnách skupiny.

Analýza chování na internetu nám pomáhá lépe pochopit zvyky a očekávání uživatelů a pomáhá nám přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům.

S touto technologií je možné zobrazovat Uživatelům reklamy na míru jejich potřebám a zájmům (například reklama na základě toho, že si Uživatel v poslední době prohlížel jen obuv v kategorii „polobotky“) a připravit pro Uživatele, kteří jsou Členy klubu, lepší akce a překvapení.

Na základě souborů cookies Správce také využívá technologii, která mu umožní zasáhnout reklamním sdělením i Uživatele, kteří již dříve navštívili webové stránky nebo aplikaci, když používali webových stránek jiných poskytovatelů webových služeb.

8.6. Uživatel, který není Člen klubu může odmítnout kroky podnikané Správcem pro účely popsané v bodě 8.5.výše, pokud je jejich právním základem oprávněný zájem Správce nebo třetí strany. V případě uživatelů, kteří jsou Členy klubu, je zpracování údajů pro tyto účely nezbytné pro plnění smlouvy, kterou daná osoba uzavírá při vstupu do Klubu CCC.

8.7. Získávání a uložení informací prostřednictvím cookies je možné na základě vyjádřeného souhlasu Uživatele. Standardně webové prohlížeče nebo jiný software nainstalovaný v počítači nebo jiném zařízení připojeném k internetu ve výchozím nastavení dovolují umístění souborů cookies na tomto zařízení, a tedy i shromažďování informací o Uživatelích. V nastavení webového prohlížeče můžete souhlas k používání souborů cookies kdykoli změnit nebo zrušit. Odmítnutí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odmítnutím (podrobné informace o odmítnutí souhlasu jsou uvedeny v bodě 8.17 - 8.20 těchto Zásad).

Základem pro zpracování získaných dat může být oprávněný zájem Správce, kterým je potřeba zajistit nejkvalitnější obsah prezentovaný Správcem pomocí jeho přizpůsobení uživatelským preferencím a marketing, oprávněný zájem bude využit v případě, kdy již bylo Uživatelem nebo Členem klubu v minulosti využíváno služeb CCC

- základem pro zpracování údajů je smlouva o prodeji výrobků a služeb Správce pro Členy klubu - což je nezbytné pro plnění smlouvy.

8.8. Na informace získané pomocí souborů cookies, které se mohou spojit s konkrétní osobou, se vztahují ustanovení Zásad týkající se osobních údajů, zejména o právech subjektu údajů. Podrobné informace o informacích shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies jsou mimo jiné také k dispozici v informační doložce umístěné na viditelném a snadno přístupném místě při první návštěvě webových stránek.

8.9. Soubory cookies, používané na Webových stránkách nebo v Aplikaci, nejsou škodlivé ani pro Uživatele ani pro počítač/koncová zařízení, která je používá, takže doporučujeme, abyste je v prohlížečích nevypínali. Na Webových stránkách a Aplikaci se používají dva typy souborů cookies: soubory cookies s platností po dobu relace, které jsou uloženy na počítači nebo mobilním zařízení Uživatele, dokud se Uživatel neodhlásí z webu nebo dokud nevypne software (webový prohlížeč), a trvalé, které zůstávají v zařízení Uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je ručně Uživatel neodstraní za svého webového prohlížeče.

8.10. V závislosti na tom, zda se Osobní údaje shromážděné přes soubory cookies týkají Uživatele, Člena klubu nebo Poskytovatele licence, je možné je uchovávat v souladu s bodem 6 těchto Zásad.

8.11. Osobní údaje, shromážděné přes soubory cookies, týkající se Uživatele, který nemá Účet a není Členem klubu nebo Poskytovatelem licence, budou uloženy do doby, než tento Uživatel vznesenámitku. Správce vždy odstraní Osobní údaje, pokud nebyly po dobu 3 let použity k marketingovým účelům, pokud ovšem nemá zákonnou povinnost k delšímu zpracování Osobních údajů.

8.12. Část Osobních údajů může být uchovávána déle pro případ, že by Uživatel vůči Správci uplatňoval jakékoliv nároky, za účelem uplatnění nároků ze strany Správce, nebo za účelem uplatnění a ochrany před nároky třetích stran.

8.13. V každém případě rozhoduje delší termín uchovávání Osobních údajů.

8.14. Soubory cookies používané na webových stránkách:

8.15. Soubory cookies používané Správcem slouží především k optimalizaci uživatelského prostředí během používání webových stránek nebo aplikace. Správce však spolupracuje s jinými společnostmi v oblasti jimi provozované marketingové (reklamní) činnosti - pro účely této spolupráce prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na vašem počítači nebo jiném zařízení ukládá také soubory cookies od subjektů provozujících takovou marketingovou činnost. Soubory cookies odesílané těmito subjekty mají zajistit účinné uplatnění předpokladu, že se Uživateli prezentují jen ty reklamy, které odpovídají jeho individuálním zájmům a potřebám - dle názoru Správce je zobrazení personalizované reklamy pro Uživatele atraktivnější než reklama, která nemá souvislost s jeho zájmy. Bez těchto souborů by to nebylo možné, protože společnosti spolupracující se Správcem dodávají reklamní obsah Uživatelům.

Jako součást marketingových aktivit využívá Správce služeb společností, které na Webových stránkách/ v Aplikaci používají soubory cookies, zejména:

1. Google Ireland Limited
2. Hotjar Ltd.
3. Facebook Ireland Ltd.
4. AdForm Sp. z o.o.
5. Awin AG
6. RTB House S.A.
7. Synerise S.A.
8. QuarticOn S.A.
9. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
10. Wirtualna Polska Media SA
11. INIS sp. z o.o.
12. Agora SA
13. Snap Inc.
14. TikTok Inc.
15. Digital Turbine Inc.
16. AdColony Inc.
17. Selectivv sp. z o.o.
18. GRUPA OLX Sp. z o.o.
19. Appnext Ltd.
20. ironSource Ltd.
21. Fyber N.V.
22. Minimob Limited
23. MOBIEM POLSKA Sp. z o.o. sp. k.
24. Apple Inc.
25. AppLovin
26. Criteo GmbH
27. Commission Junction LLC
28. Tradedoubler Ltd.
29. Traffic House Sp. z o. o.
30. Refericon Sp. z o.o.  
31. Yosh.AI Ltd
32. ZPR Media S.A
33. Pinterest Europe Ltd.
34. App Samurai Inc.

8.16. Další informace o souborech cookies používaných těmito společnostmi se nachází v zásadách ochrany osobních údajů, které používají.

8.17. Zákazník může změnit způsob používání souborů cookies v prohlížeči nebo v Aplikaci, včetně zablokování nebo odstranění těch, které pochází z webové stránky (a jiných webových stránek). Chce-li to provést, je nutné změnit nastavení prohlížeče nebo Aplikace. Způsob odstranění se liší dle používaného webového prohlížeče. Informace o odstranění souborů cookies by se měla nacházet na záložce „nápověda“ vybraného webového prohlížeče. Odstranění souborů cookies není totéž jako odstranění Osobních údajů Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím souborů cookies.

8.18. Například v prohlížeči Internet Explorer lze soubory cookies upravit takto: Nástroje -> Možnosti internetu -> Osobní údaje; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nástroje-> Možnosti-> Soukromí a zabezpečení; a v prohlížeči Google Chrome: Nastaven-> Další nastavení-> Vymazat údaje o prohlížení. Cesta se může lišit dle používané verze aplikace.

8.19. Podrobné informace o správě souborů cookies na vašem mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení najdete v uživatelské příručce/manuálu daného telefonu nebo mobilního zařízení.

8.20. Omezení použití souborů cookies v zařízení zabraňuje nebo významně omezuje správné používání Webové stránky nebo Aplikace, například souvisí s nemožností uložit přihlašovací údaje.

8.21. Je také možné blokovat soubory cookies třetích stran při současném přijetí souborů „cookies“ používaných přímo Správcem (v závislosti na nastavení prohlížeče, které zvolíte).9. KONTAKT SE SPRÁVCEM


9.1. Kdykoliv je možný přímý kontakt se Správcem zasláním příslušné zprávy písemně nebo elektronickou poštou na adresu Správce uvedenou v úvodu Zásad.

9.2. Správce uchovává korespondenci pro statistické účely a pro co nejlepší a nejrychlejší reakce na dotazy, i v oblasti řešení reklamací a rozhodnutí přijímaných na základě oznámení případných rozhodnutí o administrativních zásazích v uvedených Účtech. Adresy a takto získané údaje nebudou použity pro komunikaci k jiným účelům než k vyřízení oznámení.

9.3. V případě kontaktu se Správcem za účelem podniknutí konkrétních kroků se může Správce znovu obrátit na danou osobu a požádat o poskytnutí údajů, včetně osobních údajů, např. křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, atd., s cílem ověřit její totožnost a umožnit zpětný kontakt v konkrétním případě a provést požadovanou akci. Poskytnutí těchto údajů není povinné, nicméně může být nutné pro provedení činnosti nebo získání informací, o které má daná osoba zájem.10. BEZPEČNOST


10.1. Správce zohlední stav techniky, náklady na realizaci a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností výskytu a mírou ohrožení a použije vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných Osobních údajů dle rizika a kategorie chráněných údajů, a zejména chrání údaje před zpřístupněním neoprávněným osobám, získání neoprávněnou osobou, před zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy a dále je chrání před změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Sdílení informací o technických a organizačních opatření na ochranu zpracování může snížit jejich účinnost, což ohrožuje správnou ochranu Osobních údajů.

10.2. Správce přiměřeně zpřístupní následující technické prostředky, které zabrání získat a upravovat Osobní údaje, zaslané elektronicky, neoprávněnými osobami:

a. Ochrana osobních údajů před neoprávněným přístupem.

b. Certifikát SSL na internetové službě, na které jsou k dispozici osobní údajec. Šifrování dat k ověření osoby požívající funkceinternetové služby

d. Přístup ke svému účtu pouze po uvedení osobního přihlašovacího jména a hesla.11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1. Web může obsahovat odkazy na jiné weby. Správce doporučuje seznámit se s pravidly a zásadami ochrany soukromí používanými pro jiné webové stránky. Tyto Zásady platí pouze pro konkrétní činnosti Správce.

11.2. Správce si vyhrazuje právo na budoucí změnu Zásad - mimo jiné z následujících důvodů:

a. změny platných právních předpisů, zejména z oblasti ochrany Osobních údajů, telekomunikačního zákona, elektronických služeb a upravujících práva spotřebitelů, které mají vliv na práva a povinnosti Správce nebo práva a povinnosti subjektu údajů;

b. rozvoj funkcí nebo Elektronických služeb, daný vývojem internetových technologií, včetně využití/implementace nových technologických nebo technických řešení, které mají vliv na rozsah Zásad.

11.3. Správce vždy na Webové stránky a do Aplikace umístí informaci o změnách Zásad. S každou změnou se vydá nová verze Zásad s novým datem.

11.4. V případě pochybností nebo rozporu mezi Zásadami a souhlasy poskytnutými danou osobou nebo informacemi předanými Správcem v informačních doložkách poskytnutých při shromažďování Osobních údajů (např. v podobě registračního formuláře na Webových stránkách), bez ohledu na ustanovení Zásad je vždy základem pro provádění a stanovení rozsahu činností Správcem dobrovolně udělený souhlas nebo právní předpisy, a informace, kterou se subjekt údajů musí řídit, je informace, která mu byla předána v rámci uvedených informačních doložek.

Tento dokument je obecné, informativní povahy (nejedná se o smlouvu nebo pravidla).

11.5. Tato verze Zásad ochrany osobních údajů platí ode dne 27.07.2021


Předchozí pravidla dostupná na adrese: https://ccc.eu/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-10-2019