CCC
Menu

Menu

Informacja o ryzyku związanym z hazardem

1. Uprawianie hazardu może prowadzić do uzależnienia się od tej czynności. Uzależnienie od hazardu można porównać do uzależnienia od innych czynności takich jak: spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych, robienie zakupów, granie w gry wideo czy też korzystanie z portali społecznościowych.


2. Możliwość uzależnienia się od uprawiania hazardu warunkowana jest szeregiem czynników, pośród których można wymienić przykładowo:


a. uwarunkowania związane z osobowością Uczestnika takie jak:


i. niedojrzałość społeczna oraz emocjonalna,

ii. niedostateczne poczucie własnej wartości,

iii. wysoka potrzeba odniesienia sukcesu życiowego,

iv. wykluczenie społeczne, towarzyskie, osamotnienie,

v. podwyższona skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych.


b. uwarunkowania o charakterze społeczno-kulturowym takie jakie:


i. ponadprzeciętnie wysoki poziom akceptacji otoczenia dla gier hazardowych jako sposobu spędzania czasu wolnego,

ii. akceptacja przez rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli faktu uprawiania hazardu na pieniądze przez dzieci oraz młodzież,

iii. potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej oraz skłonność do bezkrytycznego powielania wzorców spędzania wolnego czasu obowiązujących w jej ramach.


3. W większości przypadków uprawianie hazardu nie prowadzi do powstania uzależnienia od tej czynności, należy jednak zawsze kontrolować, czy poziom zaangażowania oraz intensywność wykonywania tych czynności nie posiada znamion uzależnienia.


4. W celu weryfikacji, czy udział Uczestnika w Grze Hazardowej nie zaczyna nosić znamion uzależnienia od niej, należy pamiętać o następujących regułach odpowiedzialnego postępowania:


a. Gra Hazardowa jest wyłącznie zabawą i nigdy nie powinny być traktowana jako forma zarabiania pieniędzy.

b. Uczestnik nie powinien angażować się dalej w Grę Hazardową jeżeli celem jego działania jest odegranie się za niepowodzenie w poprzednim losowaniu.

c. Uczestnik powinien ustalać okresowe budżety środków pieniężnych, jakie gotowy jest przeznaczyć na Grę Hazardową, biorąc pod uwagę możliwość ich straty (limit: dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny itp.).

d. Uczestnik nie powinien angażować się w Grę Hazardową jeżeli jest zmęczony, wyczerpany, znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków albo innych środków odurzających lub ograniczających zdolność postrzegania rzeczywistości.

e. Uczestnik powinien zwracać uwagę na to, ile czasu w trakcie dnia poświęca na udział w Grze Hazardowej oraz sprawdzać, czy udział w Grze Hazardowej nie ogranicza innych jego aktywności oraz obowiązków.

f. Uczestnik powinien na bieżąco analizować, czy jego udział w Grze Hazardowej nie prowadzi do pojawienia się stanów lękowych, depresyjnych, oznak wykluczenie społecznego lub towarzyskiego, osamotnienia - w przypadku zaobserwowania oznak któregokolwiek z tych zjawisk Uczestnik powinien niezwłocznie zakończyć Grę Hazardową i zasięgnąć profesjonalnej pomocy terapeutycznej lub medycznej.