Vyberte kategóriu

PRAVIDLÁ PROMOAKCIE NA KUFRE („pravidlá“)

1. Organizátorom promoakcie na kufre „Kúpte si dva a získate 15 % zľavu alebo si kúpte tri a získate 30 % zľavu“ („promoakcia“) je CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava, IČO. 45609500 („organizátor“).

2. Promoakcia platí iba v kamenných predajniach maloobchodnej siete CCC na území Slovenska, ďalej len predajne, a v internetovom obchode („e-shop“).

3. Promoakciu nemožno kombinovať s inými promoakciami organizátora.

4. Promoakcie sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby s plnou právnou spôsobilosťou.

5. Promoakcia platí v období od 01.02.2020 do odvolania, počas otváracieho času predajní a nepretržite v e-shope.

6. Promoakcia sa vzťahuje na kufre ponúkané v predajniach a v e-shope.

7. Promoakcia sa nevzťahuje na iné výrobky.

8. Účasťou v promoakcii prijíma jej účastník pravidlá.

9. Účastník sa môže promoakcie počas jej platnosti zúčastniť opakovane.

10. Účastník, ktorý počas trvania platnosti promoakcie uskutoční jednorazový nákup (na jednu účtenku) ľubovoľných dvoch kufrov, má právo ich zakúpiť so zľavou -15 % každý. Účastník, ktorý počas trvania platnosti promoakcie uskutoční jednorazový nákup (na jednu účtenku) ľubovoľných troch kufrov, má právo ich zakúpiť so zľavou -30 % každý.


Príklad nákupu 2 kufrov

Model

    bežná cena brutto

      cena platná v rámci akcie

      zľava v rámci akcie

Stredný kufor

44,95 €

38,21 €

    -15%

Malý kufor

39,95 €

33,96 €

    -15%


Príklad nákupu 3 kufrov

Model

    bežná cena brutto

      cena platná v rámci akcie

       zľava v rámci akcie

Veľký kufor

49,95 €

34,97 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

31,47 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

31,47 €

    -30%


11. V prípade nákupu väčšieho počtu kufrov v rámci jednej transakcie (napr. 4, 5, 6 kufrov atď.) bude mať účastník nárok na zľavu na základe nižšie uvedeného mechanizmu:


Príklad nákupu 4 kufrov

Model

    bežná cena brutto

      cena platná v rámci akcie

      zľava v rámci akcie

Veľký kufor

49,95 €

44,97 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

31,47 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

31,47 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

44,95 €

    žiadna zľava


Príklad nákupu 5 kufrov

Model

    bežná cena brutto

      cena platná v rámci akcie

      zľava v rámci akcie

Veľký kufor

49,95 €

34,97 €

    -30%

Veľký kufor

49,95 €

34,97 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

31,47 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

38,21 €

     -15%

Malý kufor

39,95 €

33,96 €

    -15%


Príklad nákupu 6 kufrov

Model

    bežná cena brutto

      cena platná v rámci akcie

      zľava v rámci akcie

Veľký kufor

49,95 €

34,97 €

    -30%

Veľký kufor

49,95 €

34,97 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

31,47 €

    -30%

Stredný kufor

44,95 €

31,47 €

    -30%

Malý kufor

39,95 €

27,97 €

    -30%

Malý kufor

39,95 €

27,97 €

    -30%12. Zľavy uvedené v bode 10 a 11 týchto pravidiel nie je možné kombinovať.

13. Ak sú na účtenke 3 alebo viac výrobkov, systém naúčtuje promoakciu výhodnejšiu pre zákazníka.

14. Nepoškodené výrobky, ktoré nevykazujú známky použitia, a ktoré boli zakúpené v rámci promoakcie, môžu členovia klubu CCC vrátiť do 30 dní a ostatní účastníci do 7 kalendárnych dní, počítané odo dňa nasledujúceho po dni nákupu, čo nevylučuje ani neobmedzuje záručné práva. Vrátenie výrobkov musí zahŕňať všetky výrobky zakúpené v rámci tej istej transakcie (jedna účtenka). Vrátenie len časti výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jedna účtenka, je neprípustné. Vrátené výrobky musia byť dodané v originálnych a nepoškodených obaloch na ľubovoľnú predajňu CCC na území štátu. Vrátenie výrobkov je možné iba po predložení originálu pokladničnej účtenky a podpísaní protokolu o vrátení. Výrobky zakúpené v rámci promoakcie možno vrátiť za predpokladu, že sú všetky výrobky zakúpené v rámci promoakcie, vzťahuje sa na ne jedna účtenka a boli predané súčasne.

15. Na záležitosti, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, sa použijú ustanovenia občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne platných právnych predpisov.

16. Pravidlá vstupujú do platnosti dňa 01.02.2020.