CCC

Reklamácia výrobkov


Ak chcete podať reklamáciu výrobku kúpeného v kamennom obchode– prejdite na stránku Reklamačný poriadok.

Ak sa reklamácia týka výrobku kúpeného v internetovom obchode – zoznámte sa s nižšie uvedenými informáciami.


Pravidlá prijímania reklamácií výrobkov kúpených v internetových obchodoch

Ak sa ukáže, že je kvalita kúpeného výrobku v rozpore so zmluvou, máte právo na podanie reklamácie. Nesieme zodpovednosť za dodanie tovaru, ktorý nevykazuje fyzické a právne chyby.  

Ako podať reklamáciu prostredníctvom priamej zásielky?

1. Zabaľte výrobky a vyplňte formulár

V záujme urýchlenia vyrovnania vašej reklamácie odporúčame, aby ste vyplnili a vytlačili formulár a potom ho priložili do krabice s reklamovanými výrobkami. Vo formulári označte, že reklamujete tovar, a uveďte dôvod reklamácie. Dôkladne skontrolujte, či ste správne zadali všetky údaje.
Prosíme, aby ste zásielku dôkladne zabezpečili a zabalili (odporúčame zabaliť krabicu do papiera alebo fólie a omotať ju lepiacou páskou).

2. Odošlite výrobky

Chybný výrobok s priloženým písomným oznámením reklamácie môžete zaslať na adresu: 

CCC Slovakia, s.r.o.
P.Jilemnického 83
955 01 Topoľčany


POZOR! Ak odosielate dve zásielky, umiestnite ich do jedného spoločného balenia, alebo vykonajte dve samostatné vrátenia tovaru (dva kódy alebo dva nákladné listy).

3. Posúdenie reklamácie

Vašu reklamáciu posúdime a budeme na ňu reagovať okamžite, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamovaného výrobku na našu adresu. O spôsobe posúdenia reklamácie vás budeme informovať v súlade s údajmi, ktoré ste uviedli v oznámení reklamácie.

V prípade kladného posúdenia vašej reklamácie a rozhodnutia o vrátení peňažných prostriedkov prebehne vrátenie peňazí okamžite, najneskôr do 14 dní odo dňa posúdenia reklamácie.

Vrátenie transakčných nákladov prebieha bankovým prevodom. V prípade platobných metód: PayU, klasický bankový prevod a PayPal – na číslo účtu, z ktorého bola vykonaná platba za objednávku. V prípade platby pri prebierke zásielky na číslo účtu uvedené na formulári. V prípade, že bol reklamovaný tovar kúpený z prostriedkov na darčekovej karte, prebehne vrátenie peňazí na darčekovú kartu, a to vo výške zodpovedajúcej vynaloženým prostriedkom. Hneď ako budú prostriedky odoslané na váš účet, dostanete od nás e-mailové oznámenie.

Stiahnite si
reklamačný formulár  

Odošlite zásielku
s poznámkou
Reklamácia

Posudzovanie
reklamácií

Ako podať reklamáciu v predajni?

Reklamácie môžete podávať priamo v predajniach CCC počas ich otváracích hodín

Zoznam predajní CCC

Platforma ODR

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 poskytujeme elektronický odkaz na platformu ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR predstavuje okrem iného zdroj informácií o formách mimosúdneho urovnávania sporov, ktoré môžu vzniknúť medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi. Nezávisle od toho pripomíname, že e-mailová adresa, na ktorej nás môžete kontaktovať, je: [email protected]. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Od 1.2.2016 má spotrebiteľ možnosť riešiť spory mimosúdnou cestou. Viac podrobností na stránke www.economy.gov.sk.