CCC
Dôvod návratu *
Produkty *

Vyberte alespoň jeden produkt pro odeslání formuláře

 

Aby ste mohli vrátiť tovar, zadajte údaje uvedené vo formulári. Uvedenie týchto údajov je dobrovoľné, ak ich však neposkytnete, nebudete môcť formulár odoslať. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov vrátane tých, ktoré boli zhromaždené pri vybavovaní vašej žiadosti, je CCC Slovakia,s.r.o. (Ivanská cesta 16, 82104, Bratislava; e-mail: [email protected], telefón: + 421 244 252 652).Aby ste mohli vrátiť tovar, zadajte údaje uvedené vo formulári. Uvedenie týchto údajov je dobrovoľné, ak ich však neposkytnete, nebudete môcť formulár odoslať. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov vrátane tých, ktoré boli zhromaždené pri vybavovaní vašej žiadosti, je CCC Slovakia,s.r.o. (Ivanská cesta 16, 82104, Bratislava; e-mail: [email protected], telefón: + 421 244 252 652). Prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov môžete taktiež kontaktovať našu zodpovednú osobu na ochranu údajov. Osobné údaje spracúvame na účel riadnej organizácie procesu vrátenia výrobkov kúpených v našom internetovom obchode. Okrem toho údaje spracúvame tiež v súvislosti s možnosťou vymáhania pohľadávok, keď slúžia ako ochrana pred možnými nárokmi, ako aj na daňové a účtovné účely. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je nutnosť uzavrieť kúpnu zmluvu a poskytovanie s ňou súvisiacich popredajných služieb (vrátane uskutočnenia konania vo veci vrátenia tovaru – v tomto prípade môžu byť základom pre spracúvanie údajov taktiež právne ustanovenia), ako aj realizácia našich právne odôvodnených záujmov, teda ochrana a vymáhanie eventuálnych nárokov. Osobné údaje budú uchovávané do času premlčania vrátane premlčania prípadných nárokov stanoveného právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom, ak nám právne ustanovenia (napríklad daňové a účtovné predpisy) nestanovujú povinnosť uchovávať tieto údaje po dlhší čas.
- podanie sťažnosti u Úradu na ochranu osobných údajov;
- poskytovanie svojich osobných údajov napríklad inému prevádzkovateľovi (ak nie je základom pre ich spracúvanie legitímny záujem prevádzkovateľa);
- prístup k svojim osobným údajom vrátane práva vyžiadať si ich kópie;
- požiadať o opravu, obmedzenie spracúvania alebo vymazanie svojich údajov.
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam skupiny CCC a subjektom , ktoré nám pomáhajú spravovať internetové stránky, pomáhajú nám v komunikácii s našimi klientmi a pomáhajú nám pri organizácii popredajných služieb, ďalej poradenským spoločnostiam (vrátane oblasti právnych, marketingových a účtovných služieb) alebo IT špecialistom, ktorí poskytujú podporu a prevádzku našich teleinformatických nástrojov a systémov. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Nezabudnite, že si môžete zvoliť bezplatnú formu vrátenia tovaru: prostredníctvom Českej pošty alebo vrátením na kontaktnom mieste. Vrátené výrobky dobre zabezpečte. Výrobky vložte do balíčka spoločne s vyplneným a podpísaným návratovým formulárom, nalepte štítok, ktorý ste od nás dostali, a odošlite zásielku. Peňažné prostriedky vám budú vrátené na váš účet v priebehu 3 – 5 pracovných dní od chvíle, čo overíme prijatú zásielku. V závislosti od vami zvoleného spôsobu platby vám budú peniaze vrátené rovnakým spôsobom. Ak ste zaplatili objednávku pri doručení alebo klasickým bankovým prevodom, budú vám prostriedky vrátené na bankový účet, ktorý ste uviedli v návratovom formulári. Viac informácií nájdete tu.
viac