Rezervujte online, vyzdvihnite v predajni. Pozrite ako to funguje >

Vybraná predajňa

PODMIENKY VÝPREDAJA („Podmienky”)

PODMIENKY VÝPREDAJA („Podmienky”)

1) Organizátorom akcie "50% zľava na druhý, lacnejší produkt alebo tretí, najlacnejší produkt za 1 cent" ('Akcia') je CCC Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kopčianska 10, IČO: 46509500 (“Organizátor”)

2) Akcia platí len v kamenných predajniach CCC na Slovensku ('Predajne').

3) Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami Organizátora.

4) Akcie sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby.

5) Akcia platí od 19.08.2019 do 31.08.2019, počas otváracích hodín predajní.

6) Akcia sa vzťahuje na obuv, kabelky a doplnkový sortiment ponúkaný v predajniach.

7) Akcia sa nevzťahuje na náramky a papierové tašky UNICEF.

8) Účasť na akcii je synonymom k vyjadreniu súhlasu s Podmienkami akcie.

9) Akcie je možné zúčastniť sa opakovanie počas celej doby platnosti akcie.

10) Účastník akcie, ktorý počas trvania akcie urobí na jednu účtenku nákup dvoch produktov je oprávnený kúpiť druhý lacnejší z týchto dvoch produktov so zľavou 50%.

11) Ak účastník akcie kúpi na jednu účtenku viac násobkov dvoch produktov (napr. 4, 6, 8 a pod.) má právo na 50% zľavu na nasledujúci 4., 6., 8. produkt uvedený na predmetnej účtenke (v poradí produktov od najvyššej po najnižšiu cenu) .

12) Účastník akcie, ktorý počas akcie urobí na jednu účtenku nákup 3 produktov je oprávnený kúpiť 3. Najlacnejší produkt za 1 cent. Hodnota 1 cent bude odpočítaná od ceny druhého produktu na účtenke ( v poradí produktov od najvyššej po najnižšiu cenu).

Príklad:

Model bežná cena cena počas akcie

Lasocki topánky 44,95 € 44,95 €

Kabelka 24,95 € 24,94 €

Balerínky 15,95 € 0,01 €

13) Ak účastník akcie kúpi na jednu účtenku viac násobkov troch produktov (napr. 6, 9, 12 a pod.) má právo kúpiť každý nasledujúci 6., 9., 12. produkt uvedený na predmetnej účtenke ( v poradí produktov od najvyššej po najnižšiu cenu) .za cenu 1 cent, ktorá bude odpočítaná z ceny príslušného 5., 8. a 11. Produktu 1 cent, ( v poradí produktov od najvyššej po najnižšiu cenu).

14) Zľavy opísané v bodoch 10 a 12 nie je možné kombinovať.

15) V prípade, že je na účtenke 3 a viac produktov, bude účastníkovi automaticky pridelená zľava pre neho výhodnejšia.

16) Nepoškodené a nepoužívané produkty zakúpené v rámci tejto akcie je možné vrátiť do 7 kalendárnych dní, počítaných odo dňa nasledujúceho po dni nákupu, čo súčasne nevylučuje a neobmedzuje práva vyplývajúce zo záruky. Vrátenie Produktov musí zahŕňať všetky Produkty zakúpené v rámci tej istej transakcie (jedna účtenka). Vrátenie len niektorých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jedna účtenka, je neprijateľné. Produkty môžu byť vrátené v ktorejkoľvek predajni na Slovensku avšak výlučne v originálnom a nepoškodenom obale. Vrátenie Produktov je možné len po predložení originálu daňového dokladu a podpísaní Potvrdenia o vrátení. Na produkty zakúpené v rámci tejto akcie sa vzťahuje možnosť vrátenia len za predpokladu, že budú vrátené všetky produkty zakúpené v rámci akcie na jednu účtenku.

17) Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Podmienky, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a iné všeobecne platné právne predpisy.

18) Tieto podmienky platia od 19.08.2019.