SPLETNA STRAN CCC SHOES & BAGS – POGOJI UPORABE

Prevzem

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. ELEKTRONSKE STORITVE NA SPLETNI STRANI IN V APLIKACIJI
III. POGOJI ZA POGODBE O PRODAJI
IV. NAČINI IN ROKI ZA PLAČILA IZDELKOV
V. STROŠKI POŠILJANJA IZDELKOV, NAČINI IN ČASOVNI ROKI
VI. REKLAMACIJE IZDELKOV
VII. ZUNAJSODNO REŠEVANJE SPOROV IN PRITOŽBENI POSTOPKI TER PRAVILA DOSTOPANJA DO TOVRSTNIH POSTOPKOV (ADR)
VIII. PRAVICA DO ODSTOPA OD SPORAZUMA
IX. LICENCA
X. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
XI. PREKLIC SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV IN DOPOLNITEV POGOJEV UPORABE
XII. DOLOČBE GLEDE STRANK, KI NISO POTROŠNIKI
XIII. KONČNE DOLOČBE

Spletna stran podjetja CCC Shoes & Bags skrbi za pravice potrošnika. Potrošnik se pravicam iz Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) ne more odpovedati. Določbe pogodb, ki so za potrošnika manj ugodne od določb Zakona o varstvu potrošnikov so neveljavne, namesto njih pa veljajo določila Zakon o varstvu potrošnikov. Določbe teh predpisov zato niso namenjene izključevanju ali omejevanju kakršnihkoli pravic potrošnikov, ki so do njih upravičeni na podlagi obveznih zakonskih določb, pri čemer se morajo vsi dvomi razlagati v korist potrošnika. V primeru kakršnekoli nenamerne neskladnosti določb teh predpisov z zgornjimi določbami se prednost zagotavlja tem določbam, ki jih podjetje CCC tudi uporablja.I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. Spletna stran na naslovu https://ccc.eu/si deluje v korist CCC s strani podjetja . CCC Obutev d.o.o. s sedežem na naslovu Loška ulica 10, 2000 Maribor, davčna številka SI: 14503867, matična številka: 6374786000; e-pošta: [email protected]; T.:(+386) 0591 78330 (strošek glede na standardno povezavo – skladno s cenikom ustreznega operaterja);

2. Za uporabo spletne strani morata terminalska oprema in IKT-sistem stranke izpolnjevati tehnične zahteve.

3. Ti pogoji uporabe veljajo za stranke, ki so potrošniki, in za stranke, ki niso potrošniki, ki uporabljajo spletno stran, elektronske storitve ali sklepajo rezervacijske sporazume (z izjemo točke 8 Pogojev uporabe, ki velja samo za stranke, ki niso potrošniki).

4. Sprejetje Pogojev uporabe je prostovoljno, a potrebno za ustvarjanje računov, za rezervacije in za oddajo naročil.

5. Podatki na spletni strani oz., če so na voljo druge oblike rezervacij/naročil z oddaljeno komunikacijo, elektronsko sporočilo s potrditvijo prejema rezervacije/naročila se štejejo zgolj kot vabilo k dajanju ponudb v smislu 3. odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), ki jih podjetje CCC posreduje strankam, in ne kot ponudba v smislu 1. odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika.

6. Pojmi, zapisani z veliko začetnico v Pogojih uporabe, imajo naslednji pomen, razen če je iz konteksta jasno razviden drug pomen:

a. APLIKACIJA – Programska oprema (mobilna aplikacija), ki jo podjetje CCC ponuja strankam in je namenjena za namestitev na mobilni napravi, ki si jo lasti stranka in ji še posebej omogoča uporabo spletne strani brez potrebe po uporabi spletnega brskalnika. Določbe v Pogojih uporabe, ki zadevajo aplikacijo, veljajo od trenutka, ko podjetje CCC aplikacijo ponudi v spletnih trgovinah, ki ponujajo mobilne aplikacije, kot je opredeljeno v točki 2 odstavka 14 Pogojev uporabe in je podvrženo njeni nadaljnji razpoložljivosti.

b. Služba za pomoč strankam – CCC služba za pomoč strankam, ki le-tem posreduje informacije o dejavnostih na spletni strani, med drugim o izdelkih, o spletni strani, o fizičnih trgovinah, pogojih uporabe in trenutno veljavnih promocijah ter deluje vsak delovni dan od 8:00 do 16:00, elektronskih naslovih [email protected] in [email protected], preko spletnega obrazca, ki se na spletni strani nahaja v zavihku "Kontakt" https://ccc.eu/si/kontakt-2.html (strošek glede na standardno povezavo – skladno s cenikom ustreznega operaterja) ter na brezplačni telefonski številki 080 75 55 44;

c. CCC – Podjetje CCC Obutev d.o.o. s sedežem na naslovu Loška ulica 10, 2000 Maribor, davčna številka SI: 14503867, matična številka: 6374786000; e-pošta: [email protected]; T.:(+386) 0591 78330 (strošek glede na standardno povezavo – skladno s cenikom ustreznega operaterja). Naslov za vračilo izdelkov v sklopu pritožbe ali uveljavljanja pravice do odstopa od sporazuma: CCC Obutev, CCC Velenje Celjska cesta 40, 3320 Velenje.

d. CCC KLUB – Program zvestobe podjetja CCC, katerega posebnosti in pravila so opredeljeni v Pogojih CCC Kluba, ki so na voljo na spletni strani. CCC Klub organizira in vodi podjetje CCC z namenom promoviranja in oglaševanja podjetja CCC. Namen CCC Kluba je promocija in oglaševanje podjetja CCC, med drugim tudi povečanje priljubljenosti ter promocija nakupov izdelkov in storitev, ki jih ponuja družba. Promocije oz. druge posebne ponudbe ni mogoče združiti, razen če je navedeno drugače v pogojih zadevne promocije ali druge posebne cene ali ponudbe izdelka.

e. CENA – Bruto znesek (z davkom) v EUR ali v drugi valuti, ki se dolguje podjetju CCC za prenos lastništva nad izdelkom stranki glede na pogodbo o prodaji. Cena ne vključuje stroškov pošiljanja, razen če pogoji promocije v trgovini veljajo drugače.

f. DELOVNI DAN – Vsak dan od ponedeljka do petka z izjemo državnih praznikov.

g. KOMERCIALNI DELOVNI DAN – dan od ponedeljka do nedelje v katerem je fizična prodajalna podjetja CCC odprta za stranke;

h. GESLO – Zaporedje črkovno-številčnih znakov, ki so potrebni za avtorizacijo pri dostopanju do računa, stranka si ga izbere pri registraciji računa. Geslo mora biti vneseno dvakrat v postopku registracije računa, s čimer se zagotovita odkrivanje in popravek napak. Stranka je dolžna varovati geslo kot strogo zaupno (gesla ne sme razkriti tretjim osebam). Podjetje CCC stranki omogoča možnost spremembe gesla.

i. STRANKA – (1) Fizična oseba ali oseba, ki deluje prek pooblaščenca, (2) pravna oseba ali (3) nekorporativni organizirani subjekt, katerega pravno sposobnost določa zakon, s polno pravno sposobnostjo sklepanja pravnih transakcij. Če je stranka fizična oseba z omejeno pravno sposobnostjo, se zavezuje, da bo pridobila pravno veljavno soglasje svojega zakonitega zastopnika za sklenitev sporazuma o storitvah/rezervacijah/prodaji, tovrstno soglasje pa bo na zahtevo predložila podjetju CCC. Vendar velja pravilo, da se sporazumi, sklenjeni preko spletne strani, običajno nanašajo na manj pomembne zadeve vsakdanjega življenja.

j. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

k. POTROŠNIK – Fizična oseba, ki z družbo izvede pravno transakcijo, ki ni neposredno povezana z njeno družbo ali poklicno dejavnostjo.

l. RAČUN – Elektronska storitev, komplet resursov v IKT-sistemu podjetja CCC, ki vsebuje ime posameznika (up. ime) in geslo, ki ga določi stranka, kar stranki omogoča uporabo dodatnih funkcij/storitev. Stranka dostopa do računa na podlagi uporabniškega imena in gesla. Stranka se prijavi v svoj račun po registraciji na spletni strani. Račun se lahko uporablja za beleženje in shranjevanje podatkov o naslovu stranke za pošiljanje izdelkov, za sledenje stanju naročil in rezervacij, za dostop do zgodovine naročil in rezervacij ter za druge storitve, ki jih ponuja podjetje CCC.

m. KOŠARICA – Storitev, ki je na voljo vsaki stranki, ki uporablja spletno stran, preko katere lahko preprosto opravi rezervacijo ali odda naročilo za enega ali več izdelkov, vnese kode za popust z namenom pridobitve nižje cene glede na pravila v ločenih sporazumih/politikah/pogojih uporabe, si ogleda povzetek cen posameznih izdelkov ali vseh izdelkov skupaj (med drugim tudi stroške pošiljanja, če je to primerno) in tudi pričakovani časovni rok za pošiljanje izdelkov. Košarica zbere rezervacije in ponudbe za sklenitev pogodbe o prodaji, ki jo sklene stranka. V sklopu ene rezervacije/naročila je mogoče poslati več kot eno ponudbo za sklenitev pogodbe o prodaji glede na pravila iz Pogojev uporabe.

n. UPORABNIŠKO IME – E-poštni naslov stranke, ki ga določi v postopku registracije računa.

p. GLASILO – Elektronska storitev, ki svojim uporabnikom omogoča prejemanje periodičnih informacij podjetja CCC, še posebej o izdelkih, spletni strani, tudi novih izdelkih in promocijah, na e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki ju določi stranka, in sicer na podlagi izrecnega soglasja stranke. Določbe v Pogojih uporabe, ki zadevajo glasilo, veljajo od trenutka, ko podjetje CCC omogoči razpoložljivost glasila.

p. CCC PARTNER – Fizična ali pravna oseba z gospodarskimi, organizacijskimi ali kapitalskimi povezavami s podjetjem CCC.

q. IZDELEK – Materialni predmet, ki je na voljo preko spletne strani v zameno za plačilo kupnine ter je podvržen pogodbi o prodaji med stranko in podjetjem CCC, mogoče ga je tudi rezervirati. Vsi izdelki na spletni strani so popolnoma novi.

r. PROMOCIJE – Posebni pogoji prodaje ali opravljanja storitev, ki se uporabljajo v skladu s pravili na spletni strani in jih ponuja podjetje CCC za določeno časovno obdobje, v katerem jih stranka lahko izkoristi glede na ta pravila (kot npr. znižana cena ali stroški pošiljanja).

s. POGOJI UPORABE / SPORAZUM O OPRAVLJANJU STORITEV – Ta dokument opredeljuje pravila za sklenitev pogodb o prodaji, kot tudi pravila za opravljanje in uporabo storitev, ki jih podjetje CCC ponuja strankam preko spletne strani. Pogoji uporabe opredeljujejo pravice in dolžnosti stranke in podjetja CCC. Predpisi določajo pravice in obveznosti tako uporabnika kot tudi podjetja CCC in so določeni v Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15).

t. SPLETNA STRAN – Platforma, ki strankam omogoča rezervacije in opravljanje storitev, ki jih podjetje CCC da na voljo, gre za skupino med seboj povezanih spletnih strani, ki so na voljo na naslovu www.ccc.eu/si, pa tudi preko aplikacije.

u. FIZIČNA TRGOVINA – Vsaka fizična CCC trgovina, ki je locirana na ozemlju Republike Slovenija.

v. VSEBINA/VSEBINE – Besedila, grafični elementi in multimedijski elementi (npr. informacije o izdelkih, fotografije izdelkov, promocijski filmi, opisi, ocene), med drugim tudi dela v smislu Akta o avtorskih in sorodnih pravicah, kot tudi slike fizičnih oseb, ki so objavljene in se distribuirajo na spletni strani s strani podjetja CCC, CCC pogodbenikov, stranke ali druge osebe, ki uporablja spletno stran.

w. PRODAJNA POGODBA– Prodajna pogodba v smislu Obligacijskega zakonika, ki zadeva storitve prodaje izdelkov podjetja CCC ali partnerja družbe CCC, ki upravlja fizično trgovino, ki jih je stranka navedla v naročilu ali rezervaciji, v zameno za plačilo kupnine in morebitnih dodatnih stroškov, med drugim tudi stroškov pošiljanja, in ki je bila sklenjena v fizični trgovini ali na spletni strani.

x. ELEKTRONSKA STORITEV – Elektronske storitve v smislu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu v skladu s pogodbo o zagotavljanju storitev za uporabnika preko spletne strani zagotavlja podjetje CCC. Do mere, do katere storitve zagotavljajo subjekti, ki sodelujejo s podjetjem CCC, so določbe glede pravil uporabe teh storitev vključene v predpise glede zagotavljanja storitev s strani teh subjektov;

y. Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami).

z. TEHNIČNE ZAHTEVE – Minimalne tehnične zahteve, ki so potrebne za interakcijo z IKT-sistemom, ki ga uporablja podjetje CCC, med drugim za sklenitev sporazuma o opravljanju storitev, prodajne pogodbe ali rezervacije, tj.: (1) računalnik, prenosni računalnik ali druga multimedijska naprava z dostopom do spleta (v primeru aplikacije je to mobilna naprava), (2) dostop do e-pošte, (3) spletni brskalnik: Mozilla Firefox različice 17.0 in novejše, Internet Explorer različice 10.0 in novejše, Opera različice 12.0 in novejše, Google Chrome različice 23.0 in novejše ali Safari različice 5.0 in novejše, (4) priporočljiva ločljivost zaslona je 1024 x 768, (5) uporaba piškotkov in storitve JavaScript v nastavitvah spletnega brskalnika in v primeru rezervacije preko aplikacije: (8) operacijski sistem mobilne naprave: Android 5.0. ali novejše ali iOS 10.0 ali novejše, (9) mobilna naprava s kamero in storitvijo geolociranja (GPS). Za oddajo naročila ali rezervacijo mora imeti stranka veljaven/aktiven e-poštni naslov, v nekaterih primerih pa tudi tipkovnico ali drugo napravo, s katero lahko pravilno izpolni elektronski obrazec.

aa. NAROČILO – Strankina izjava o takojšnji nameri za sklenitev prodajne pogodbe, sklenjene na daljavo preko spletne strani, oddana na podlagi komunikacije na daljavo, v kateri so navedeni izdelki, za katere stranka odda ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe, in podatki, ki so potrebni za namen sklenitve in izvedbe prodajne pogodbe. Naročilo vsakega izdelka se obravnava kot neodvisna ponudba stranke za sklenitev prodajne pogodbe (tehnična izvedba). Naročilu se lahko dodeli enojna številka in vse ponudbe bodo obdelane vzporedno. Sprejem naročila s strani podjetja CCC pomeni sklenitev pogodbe o prodaji.II. ELEKTRONSKE STORITVE NA SPLETNI STRANI IN V APLIKACIJI


1. Podjetje CCC na spletni strani svojim strankam ponuja naslednje brezplačne elektronske storitve:

a. račun;
b. možnost oddaje naročil, rezervacij ter sklepanja prodajnih pogodb in rezervacij v skladu s pravili iz teh pogojev uporabe;
c. prikaz prilagojenih oglasov strankam glede na njihove interese, kar po ustreznem in prostovoljnem soglasju strank vključuje tudi takojšnja obvestila neposredno v njihovem spletnem brskalniku (potisna obvestila);
d. možnost, da stranke uporabljajo košarico;
e. možnost ogleda vsebine na spletni strani;
f. glasilo (če je na voljo);
g. kadar stranke uporabljajo aplikacijo (uporabljajo se lahko naslednje določbe pri trenutnih ali prihodnjih elektronskih storitvah – možnost uporabe določenih rezultatov elektronskih storitev iz trenutne funkcionalnosti aplikacije), njihova razpoložljivost v spletnih trgovinah, ki omogočajo uporabo mobilnih aplikacij iz točke 2 odstavka 14 Pogojev uporabe;
• skeniranje s fotoaparatom in shranjevanje črtnih kod izbranih izdelkov, s čimer lahko stranka primerja njihove cene in pospeši rezultate iskanja;
• predstavitev izdelkov na spletni strani na osnovi fotografij izbranih izdelkov, ki jih je naložila stranka;
• iskanje po določenih fizičnih CCC trgovinah ali točkah za prevzem pošiljke;
• filtriranje prikazanih izdelkov ali promocij, npr. glede na velikost, ki jo določi stranka (npr. velikost čevljev), ali kategorijo, ki jo določi stranka (npr. izdelki za moške/ženske/otroke);
• prikaz takojšnjih obvestil neposredno na zaslonu mobilne naprave (potisna obvestila);
• možnost včlanitve v CCC Klub in vnosa podatkov kartice CCC Kluba iz Pogojev CCC Kluba v račun;
• oblikovanje seznamov priljubljenih ali na novo odkritih izdelkov.

2. Nadalje podjetje CCC na spletni strani svojim strankam, ki so si ustvarile račun, ponuja naslednje brezplačne storitve preko spletne strani:

a. vzdrževanje seje stranke po tem, ko se stranka prijavi v svoj račun (preko spletnega brskalnika ali aplikacije);
b. shranjevanje in razpoložljivost zgodovine naročil in rezervacij stranke.

3. Registracija in uporaba računa sta mogoči po tem, ko stranka izpolni vse naslednje korake:

a. izpolni obrazec za registracijo;
b. sprejme te pogoje uporabe in klikne na tipko »Registrirajte se«.

4. Stranka mora v obrazcu za registracijo navesti naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, geslo, telefonska številka.

5. Sporazum o opravljanju storitev se sklene po prejemu potrdila o sklenitvi sporazuma o opravljanju storitev, ki ga stranki posreduje podjetje CCC na njen e-poštni naslov, ki ga je navedla v postopku registracije. Račun je brezplačen in velja za nedoločen čas. Stranka lahko kadarkoli in brez navedbe razloga izbriše račun (prekliče račun) tako, da podjetju CCC pošlje ustrezno zahtevo na naslov e-pošte: [email protected] ali v pisni obliki na naslov: Loška ulica 10, 2000 Maribor. Za oddajo naročila ali rezervacijo na spletni strani ni treba odpreti računa.

6. Uporaba košarice se začne takrat, ko stranka doda prvi izdelek v košarico.

7. Košarica se ponuja brezplačno in je enkratnega značaja, prekine se v trenutku oddaje naročila ali rezervacije preko košarice oz. v trenutku predčasne prekinitve postopka naročila ali rezervacije preko košarice s strani stranke po njeni volji. Če se košarica uporablja v spletnem brskalniku, košarica shrani informacije o izdelkih, ki jih je izbrala stranka, tudi po koncu seje brskanja, torej tudi po odjavi, in sicer za obdobje, ki ni daljše od 30 dni. Če košarico uporabi stranka, ki je prijavljena v svoj račun preko spletnega brskalnika, se vsebina košarice pozneje sinhronizira z njenim računom preko aplikacije (in obratno). Če se izdelek doda v košarico, še ne pomeni, da je na voljo.

8. Za nudenje storitev glasila mora stranka najprej dati svoje soglasje za prejemanje komercialnih informacij z vnosom svojega e-poštnega naslova v ustrezno polje na spletni strani in označbo ustreznega okenca ter klikom na aktivacijsko povezavo, ki jo pošlje podjetje CCC na e-poštni naslov, ki ga je posredovala stranka (šele takrat se izvede storitev pošiljanja glasila). Stranka se lahko strinja s prejemanjem komercialnih podatkov s strani subjektov, ki sodelujejo s podjetjem CCC, in z obdelavo osebnih podatkov za tržne namene s strani subjektov, ki sodelujejo s podjetjem CCC. Stranka se lahko prav tako strinja s prejemanjem glasila preko SMS-sporočil tako, da vnese svojo telefonsko številko in odkljuka ustrezen kvadratek na spletni strani.

9. Glasilo se zagotavlja brezplačno in za nedoločen čas (vendar ne preden podjetje CCC storitev glasila aktivira). Uporabnik se lahko od prejemanja glasila kadarkoli in brez navedbe razloga odjavi (odpoved glasila), zlasti s klikom na povezavo za dezaktivacijo, ki se v obliki e-pošte nahaja v vsakem glasilu, ki je poslano uporabniku, oziroma z ustrezno zahtevo, ki jo pošlje podjetju CCC, zlasti na naslednji naslov e-pošte: [email protected] ali v pisni obliki na naslov: Loška ulica 10, 2000 Maribor.

10. Stranka je še posebej dolžna:

a. posredovati točne, ažurne in popolne podatke v vlogah, ki so na voljo na spletni strani;
b. pravočasno posodobiti podatke, tudi osebne podatke, ki jih posreduje v povezavi s sklepanjem sporazuma o izvajanju storitev, prodajne pogodbe ali rezervacije, še posebej do obsega, ki je potreben za njihovo pravilno izvedbo; stranka lahko kadarkoli spremeni podatke, ki jih je vnesla v času ustvarjanja računa, in sicer z uporabo možnosti, ki so na voljo v računu;
c. uporabljati storitve in funkcije, ki jih ponuja podjetje CCC, tako, da ne posega v delovanje podjetja CCC, spletne strani ali aplikacije;
d. uporabljati storitve in funkcije, ki jih ponuja podjetje CCC, na način, ki je dosleden z določbami veljavne zakonodaje, pogoji uporabe, kot tudi relevantno dobro prakso in načeli družbenega življenja;
e. uporabljati storitve in funkcije, ki jih ponuja podjetje CCC, tako, da ne povzroča nevšečnosti drugim strankam ali podjetju CCC;
f. ne uporabljati spletne strani za prenos vsebine, ki je prepovedana na podlagi določb veljavne zakonodaje, še posebej vsebine, ki krši avtorske pravice tretjih oseb ali njihove osebne pravice;
g. vzdržati se dejanj, kot so:
• pošiljanje ali objavljanje nezaželenih komercialnih informacij na spletni stran ali objavljanje vsebine, ki krši zakonodajo (objavljanje nezakonite vsebine je prepovedano);
• IT-dejanja ali druga dejanja z namenom pridobitve dostopa do informacij, ki niso namenjene stranki, med drugim podatkov drugih strank, ali poseganje v pravila ali tehnične vidike delovanja spletne strani, aplikacije in postopka plačil;
• nepooblaščena sprememba vsebine, ki jo ponuja podjetje CCC, še posebej cen in opisov izdelkov na spletni strani;
h. prenesti aplikacijo samo od zakonitih virov, ki so izčrpno navedeni s strani podjetja CCC v točki 14 spodaj;
i. pravočasno popolnoma poravnati kupnino in druge stroške, ki so stvar dogovora stranke in podjetja CCC;
j. pravočasno prevzeti naročene izdelke z izbranim načinom pošiljanja in plačilom po dostavi.

11. Pritožbe v zvezi s ponujanjem elektronskih storitev, aplikacije ali rezervacijskih sporazumov se lahko naslovijo:

a. pisno na naslov: Loška ulica 10, 2000 Maribor
b. elektronsko preko e-pošte na [email protected]

12. Priporočljivo je, da stranka v svoji pritožbi navede: (1) informacije in okoliščine glede zadeve pritožbe, še posebej vrste napake in datuma nastanka, (2) pričakovanja stranke in (3) kontaktne podatke osebe, ki pošilja pritožbo, kar bo olajšalo in pospešilo postopek reševanja pritožbe. Omenjene zahteve so samo priporočila in ne vplivajo na učinkovitost pritožb, poslanih brez priporočljivih navedb.

13. Podjetje CCC Obutev d.o.o. bo na pritožbe odgovorilo nemudoma in najkasneje v osmih dneh od dneva vložitve pritožbe.

14. Podjetje CCC bo aplikacijo za mobilno napravo uporabniku omogočilo brezplačno prenesti v naslednjih spletnih prodajalnah z mobilnimi aplikacijami:

a. Apple App Store za mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS;
b. Google Play / Play Store za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android.

15. Uporaba aplikacije, prenesene iz drugih virov, ki niso navedeni v točki 14 zgoraj, prinaša tveganje kršenja integritete aplikacije in tveganje za povezavo na škodljivo programsko opremo, kar ogroža varnost strankine mobilne naprave in podatkov, shranjenih v napravi.

16. Pred uporabo aplikacije naj stranka:

a. prebere in sprejme te pogoje uporabe in informacije v aplikaciji, ki so na voljo v trgovinah iz točke 14 zgoraj;
b. prenese aplikacijo iz trgovine, navedene v točki 14 zgoraj;
c. namesti aplikacijo na svojo mobilno napravo z upoštevanjem navodil, prikazanih po zagonu postopka namestitve, ali tistih, ki jih posredujejo trgovine iz točke 14 zgoraj.

17. Aplikacija se na spletno stran poveže preko spleta.

18. Podjetje CCC s funkcijami aplikacije ponuja elektronske storitve na dostopen način, s čimer poenostavlja uporabo spletne strani za stranke, med drugim tudi seznanitev z vsebino in izdelki.

19. Aplikacija uporablja tehnologijo, ki hrani in pridobiva dostop do uporabniškega ID stranke, kar aplikaciji omogoča delovanje v načinu brez povezave in shranjevanje preferenc, ko stranke niso prijavljene (kar vključuje dostop do spomina mobilne naprave). Aplikacija hrani uporabniški ID stranke, dokler se stranka ne prijavi v aplikacijo, spremeni spletno stran aplikacije na spletno stran, ki deluje v drugi državi, ali odstrani aplikacijo z mobilne naprave.

20. Za uporabo funkcij aplikacije iz točke 2 odstavka 1(g) zgoraj mora stranka podati prostovoljno soglasje za dostop aplikacije do kamere in geolokacijskih storitev na mobilni napravi stranke, kot tudi prostovoljno soglasje za potisna obvestila in za pošiljanje svojih preferenc podjetju CCC.

21. Stranka lahko kadarkoli prekliče soglasje iz točke 20 zgoraj ali odstrani aplikacijo s svoje mobilne naprave z uporabo nastavitev te naprave.

22. V primerih, ki se nanašajo na točko 2 odstavka 10(g) in točko 5 odstavka 4, ima podjetje CCC pravico do začasne prekinitve ali omejitve nudenja storitev, omenjenih v odstavkih 1 in 2 zgoraj. V takšnem primeru se smiselno uporabljajo preostale določbe Pogojev uporabe. Kar zadeva stranke, ki niso potrošniki, podjetje CCC ni odgovorna za začasno nedostopanje do spletne strani zaradi zgoraj omenjenih razlogov.

23. Podjetje CCC bo stranke obvestila o vsaki takšni prekinitvi ali omejitvi nudenja storitve z ustreznim e-poštnim sporočilom in objavo sporočila na spletni strani.

24. Začasna prekinitev ali omejitev nudenja storitev ne vpliva na pravice stranke iz veljavne zakonodaje, še posebej pravice do preklica sporazuma o nudenju storitev.III. POGOJI ZA POGODBE O PRODAJI


1. Glavne lastnosti storitve v zvezi z zadevo storitve in način komunikacije s stranko so navedeni na spletni strani vsakega izdelka.

2. Podjetje CCC omogoča oddajo naročil na naslednje načine:

a. na spletni strani.

3. Kot del nadaljnjega razvoja storitev, ki jih ponuja podjetje CCC, lahko le-ta uvede dodatne metode oddaje naročil na podlagi oddaljene komunikacije glede na pravila v teh pogojih uporabe.

4. Sklenitev prodajne pogodbe na spletni strani med stranko in podjetjem CCC nastane po predhodni oddaji naročila s strani stranke.

5. Podjetje CCC stranki omogoča oddajo naročila na spletni strani na naslednji način in vrstni red:

a. Stranka v košarico doda izbrane izdelke in se nato pomakne naprej na obrazec za naročilo.
b. Stranka, ki ima račun, v obrazcu za naročilo potrdi, da so podatki, ki so potrebni za sklenitev in izvedbo prodajne pogodbe, ažurni. Stranka, ki nima računa, mora v obrazec za naročilo vnesti podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvedbo prodajne pogodbe. V vsakem primeru lahko posredovanje neažurnih ali netočnih podatkov o stranki prepreči izvajanje prodajne pogodbe. Stranka mora vnesti naslednje podatke o stranki v obrazec za naročilo: ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, država), e-poštni naslov, telefonska številka in podrobnosti o pogodbi o prodaji: izdelki, količina izdelkov, vrsta, barva in velikost izdelkov, če je na voljo, način pošiljanja in lokacija izdelkov, način plačila. V primeru strank, ki niso potrošniki, morajo le-te prav tako posredovati poslovno ime. Če uveljavljajo račun z obračunanim DDV-jem, je potrebna tudi številka DDV.
c. Stranka izbere enega od načinov pošiljanja, ki jih ponuja podjetje CCC.
d. Stranka izbere način plačila kupnine in morebitnih drugih stroškov izvedbe prodajne pogodbe, navedenih v obrazcu za naročilo.
e. Stranka naročilo pošlje podjetju CCC (tj. odda ponudbo) preko funkcionalnosti spletne strani, ki je temu namenjena (tipka »Naroči in plačaj«). Če stranka nima računa in prej ni sprejela Pogojev uporabe, bo morala sprejeti Pogoje uporabe.
f. Pri oddaji naročila ima stranka možnost neodvisno popraviti podatke, vnesene v košarico, z dodajanjem ali odstranjevanjem nekaterih predmetov iz košarice, preden klikne na tipko »Naroči in plačaj«.
g. Stranka je lahko pri nekaterih načinih plačila preusmerjena na spletno stran zunanjega ponudnika plačilnih storitev, kjer se izvede plačilo.

6. V primeru sklenitve pogodbe o prodaji preko drugih načinov komunikacije na daljavo:

a. podjetje CCC stranki pošlje e-poštno sporočilo s potrditvijo vsebine predlagane prodajne pogodbe.
b. Stranka podjetju CCC naročilo pošlje po e-pošti, in sicer na naslov, s katerega je bila poslana potrditev iz odstavka 6(a) zgoraj,
c. če stranka nima računa in prej ni sprejela Pogojev uporabe, bo morala sprejeti Pogoje uporabe.

7. V odgovoru na naročilo podjetje CCC takoj pošlje samodejno sporočilo stranki na e-naslov, ki ga je stranka navedla za ta namen, s čimer potrdi prejem naročila in začetek postopka pregleda.

8. Po pregledu naročila podjetja CCC brez nepotrebnega odlašanja stranki na njen e-naslov pošlje sporočilo, ki vsebuje:

a. potrdilo o prejetju ene ali več ponudb za izdelke iz naročila in potrdilo o sklenjeni prodajni pogodbi (sprejetje naročila v zvezi z izdelki v sporočilu) ali
b. informacije o nezmožnosti sprejetja vseh ponudb za izdelke, posredovane v naročilu, iz razlogov, ki so navedeni v točki 5 odstavka 4 spodaj (nezmožnost plačila).

9. Prodajna pogodba se sklene po potrditvi ponudb, tj. po strankinem prejemu sporočila iz odstavka 8(a) zgoraj v zvezi z navedenimi izdelki. Podjetje CCC na strankin e-poštni naslov pošlje potrditev pogojev sporazuma.

10. Kadar ni mogoče sprejeti vseh ali nekaterih oddanih ponudb v naročilu, služba za pomoč strankam kontaktira s stranko, da:

a. jo obvesti, da ni mogoče sprejeti vseh oddanih ponudb za sklenitev prodajne pogodbe v zvezi s posredovanim naročilom; ali
b. pridobi potrditev stranke glede njene želje po oddaji naročila za tisti del, pri katerem je podjetje CCC sprejela ponudbe za sklenitev prodajne pogodbe. V takšnem primeru je stranka upravičena do preklica celotnega naročila (v zvezi z vsemi ponudbami), brez poseganja v pravico stranke do odstopa od sporazuma. Strankin preklic naročila oprosti podjetje CCC njenih obveznosti za izvedbo naročila. V primeru preklica naročila ustrezno veljajo določbe iz odstavka 11 spodaj.

11. Če ponudb iz naročila ni mogoče sprejeti, služba za pomoč uporabnikom ne sklene prodajne pogodbe za navedene izdelke, podjetje CCC pa bo pravočasno, v roku največ 14 dni, stranki vrnila kupnino, če prodajna pogodba ni bila sklenjena. Smiselno se uporabljajo določbe točke 9 odstavka 6 Pogojev uporabe.

12. Ne glede na to pa lahko podjetje CCC stranko obvesti o stanju naročila, še posebej preko e-poštnega sporočila ali po telefonu.

13. Podjetje CCC si prizadeva zagotoviti razpoložljivost vseh izdelkov in izvedbo pogodbe o prodaji. V primeru nezmožnosti zagotovitve storitve in v drugih primerih se uporabljajo določila Zakona o Obligacijskih razmerjih in druga veljavna zakonodaja, ki se nanaša na dolžnost pravočasnega povračila kupnine stranki.

14. Skupna vrednost naročila sestoji iz kupnine, stroškov pošiljanja in drugih morebitnih stroškov poljubnih storitev, ki jih je izbrala stranka. Podjetje CCC lahko določi minimalno vrednost naročila, pri kateri se stroški pošiljanja izdelka ne zaračunavajo, v časovnem roku, ki ga določi podjetje CCC. Stranka bo obveščena o skupnem znesku izdelka (z davki) iz naročila, kot tudi o stroških pošiljanja (vključno s stroški transporta, dostave in poštnih storitev) in o drugih stroških. Če zneska teh stroškov ni mogoče določiti v času oddaje naročila oziroma v času, ko stranka izrazi svojo pripravljenost, da bo zavezana k spoštovanju pogodbe o prodaji. Stranka bo stranka obveščena zgolj o dolžnosti plačila teh stroškov, s tem bo seznanjena.
Aktivne promocije na spletni strani se ne seštevajo, razen v kolikor določbe promocije tega izrecno ne določajo drugače.IV. NAČINI IN ROKI ZA PLAČILO IZDELKOV

1. Na podlagi določb točke 2 odstavka 22 podjetje CCC stranki ponuja več možnosti plačila v okviru prodajne pogodbe, še posebej:

a. plačilo ob dostavi;
b. elektronska plačila in kartična plačila preko pooblaščenih storitev v skladu z informacijami, navedenimi na spletni strani.

2. Načini plačila, ki so trenutno veljavni, so navedeni na spletni strani v poglavju »Možnosti plačila« in na spletni strani vsakega izdelka. Razpoložljivost načinov plačila je lahko odvisna od izbranega načina pošiljanja izdelkov.

3. Elektronska plačila in kartična plačila se obdelujejo glede na strankin izbor preko pooblaščenih storitev.

4. Če podjetje CCC ne prejme plačila od stranke, ki je izbrala vnaprejšnje plačilo, tj. elektronsko plačilo ali kartično plačilo, jo lahko služba za pomoč strankam opozori glede plačila, med drugim tudi preko e-pošte. Neplačilo v štirih dneh od datuma naročila se bo obravnavalo kot nezmožnost sprejetja ponudbe, ki jo je posredovala stranka v naročilu, in bo posledično privedlo do preklica naročila. Do prejema obvestila o posredovanju naročila lahko stranka prekliče naročilo brez posledic, in sicer tako, da vzpostavi stik s službo za pomoč strankam, kar pa ne posega v pravico stranke do odstopa od sporazuma.

5. Če stranka izbere plačilo ob dostavi, mora plačilo opraviti ob dostavi paketa. Neplačilo izdelka kljub določitvi dodatnega ustreznega roka za plačilo bo pomenilo preklic pogodbe o prodaji. Stranka lahko tudi prekliče naročilo v določenem časovnem obdobju brez posledic, kar pa ne posega v pravico stranke do odstopa od sporazuma.
V. STROŠKI POŠILJANJA IZDELKOV, NAČINI IN ČASOVNI ROKI

1. Pošiljanje izdelkov je na voljo v Republiki Sloveniji, kot je navedeno v poglavju »Načini pošiljanja« na spletni strani in na spletni strani vsakega izdelka.

2. Pošiljanje izdelka stranki je plačljivo, razen če je v pogodbi o prodaji navedeno drugače. Stroški pošiljanja so navedeni v poglavju »Načini pošiljanja« na spletni strani in na spletni strani vsakega izdelka za čas, ko stranka izkaže pripravljenost za sklenitev pogodbe o prodaji. Kot pravilo podjetja CCC na podlagi določb točke 2 odstavka 22 stranki ponuja naslednje možnosti pošiljanja:

a. pošiljanje po kurirju, pošiljanje po kurirju s plačilom ob dostavi.

3. Razpoložljivost načinov pošiljanja je lahko odvisna od izbranega načina plačila izdelkov.

4. Skupni čas čakanja na izdelke (čas pošiljanja) vključuje čas priprave naročila za pošiljanje s strani podjetja CCC in čas, ki je potreben za dostavo izdelka s strani prevoznika.

5. Čas za pošiljanje izdelka stranki je do deset delovnih dni, razen če je v opisu izdelka ali v postopku oddaje naročila naveden krajši čas dostave. Če naročilo vključuje več izdelkov z različnimi časi dostave, bo veljavni čas dostave tisti, ki je najdaljši, vendar ne sme presegati 10 delovnih dni.

6. Čas priprave naročila za pošiljanje s strani podjetja CCC je naveden na spletni strani vsakega izdelka in se šteje od datuma (začetka časa pošiljanja):

a. plačila na račun podjetja CCC – če stranka izbere elektronsko plačilo ali kartično plačilo;
b. sklenitve pogodbe o prodaji – če stranka izbere plačilo ob dostavi.

7. Čas dostave izdelka s strani prevoznika, ki je odvisen od vrste pošiljanja, ki jo je izbrala stranka in je navedena na spletni strani vsakega izdelka in v poglavju »Načini pošiljanja« na spletni strani, je treba prišteti zgoraj navedenemu času.VI. REKLAMACIJE IZDELKOV

1. Osnova in obseg odgovornosti podjetja CCC do stranke, če ima izdelek fizično ali pravno okvaro, podjetnikov so določena z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o Obligacijskih razmerjih.

2. Za izdelke, predstavljene na spletni strani, lahko velja jamstvo proizvajalca ali distributerja. Podrobni pogoji jamstva in trajanje so navedeni na jamstvenem listu, ki ga je izdal ponudnik jamstva, in na priloženem izdelku.

3. Podjetje CCC mora izdelek dostaviti stranki brez kakršnihkoli napak.

4. Stranka lahko vloži pisno pritožbo na naslov: CCC Obutev d.o.o., Loška ulica 10, 2000 Maribor, z opombo: »Reklamacija« ali na e-poštni naslov: [email protected] . Če se pritožba nanaša na izdelek, je običajno priporočljivo izdelek, skupaj s pritožbo, poslati podjetju CCC na naslov: CCC Obutev, CCC Velenjka Celjska cesta 40, 3320 Velenje, tako da lahko le-ta preveri izdelek in se odzove na pritožbo. Podrobnosti o načinih brezplačne dostave, ki jih strankam ponuja podjetje CCC za vračilo izdelkov, so navedene na spletni strani v poglavju »Reklamacije«.

5. Če ima prodani izdelek napako, stranka ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
- odpravi napako na blagu ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
- vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

a. Če zahteva nižjo ceno ali odstop od pogodbe o prodaji, razen če CCC pravočasno in brez nepotrebnih nevšečnosti za stranko zamenja okvarjeni izdelek z izdelkom brez napak ali odpravi napako. Sorazmerje znižane cene glede na ceno iz sporazuma mora biti enako sorazmerni vrednosti okvarjenega izdelka glede na vrednost izdelka brez okvare. Stranka ne more odstopiti od sporazuma, če je okvara na izdelku nepomembna;
b. zahteva zamenjavo izdelka z izdelkom brez napake ali odpravo napake. Družba CCC je dolžna zamenjati okvarjeni izdelek z izdelkom brez napak ali odpraviti napako v razumnem roku in brez nepotrebnih nevšečnosti za stranko;
odvisno od rezervacij in glede na pravila iz ustreznih določb Civilnega zakonika.

6. Namesto odprave napake, kot to predlaga družba CCC, lahko stranka zahteva zamenjavo izdelka z izdelkom brez napak, namesto zamenjave izdelka pa lahko zahteva tudi odpravo napake, razen če je skladnost izdelka s sporazumom glede na izbrani način stranke nemogoča oz. bi pri tem nastali previsoki stroški v primerjavi z načinom, kot ga predlaga družba CCC. Pri oceni čezmernih stroškov se upoštevajo vrednost izdelka brez napak, vrsta in resnost napake, kot tudi nevšečnosti za stranko v primeru izbora drugačnega načina reševanja situacije.

7. Priporočljivo je, da stranka v svojem opisu v pritožbi navede: (1) informacije in okoliščine glede zadeve pritožbe, še posebej vrste napake in datuma nastanka, (2) zahtevani način, kako izdelek narediti skladen s pogodbo o prodaji, ali zahtevo po nižji ceni ali o odstopu od sporazuma in (3) kontaktne podatke osebe, ki pošilja pritožbo. Zahteve iz prejšnjega stavka so samo priporočila in ne vplivajo na učinkovitost pritožb, poslanih brez priporočljivih navedb.

8. Podjetje CCC se bo pravočasno odzvalo na pritožbo glede izdelkov, in sicer najpozneje v 8 dni od prejema pritožbe. Če je stranka zahtevala zamenjavo izdelka ali vračilo denarja z navedbo odbitega zneska, podjetje CCC pa se ni odzvalo v 14 dneh od prejema zahtevka, se šteje, kot da je podjetje CCC zadevo obravnavalo kot upravičeno.

9. Če je izdelek treba dostaviti podjetju CCC za odziv podjetja CCC na pritožbo stranke ali za uveljavljanje pravice stranke iz naslova jamstva, v skladu s določili Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom, mora stranka na račun podjetja CCC Obutev, CCC Velenjka Celjska cesta 40, 3320 Velenje dostaviti izdelek na naslov podjetja, z dopisom »Reklamacija« in izpolnjenim online obrazcem, ki se nahaja na povezavi Reklamacijski-obrazec, oz. izdelek dostaviti osebi, ki je pooblaščena s strani podjetja CCC v fizični trgovini. Podrobnosti o načinih brezplačne dostave, ki jih strankam ponuja podjetje CCC za vračilo izdelkov, so navedene na spletni strani v poglavju »Reklamacije«. Če pa zaradi vrste napake, vrste izdelka ali načina namestitve dostava izdelka s strani stranke ni mogoča ali je izredno težka, je mogoče stranko prositi, da izdelek da na voljo podjetju CCC na kraju, kjer je izdelek, in sicer na podlagi predhodne določitve datuma.

10. Podjetje CCC je odgovorno, če se v dveh letih od datuma dostave izdelka stranki ugotovi stvarna napaka. Stranka ima pravico zahtevati vračilo denarja ali zamenjavo izdelka z izdelkom brez napake v enem letu od dneva, ko je napaka bila ugotovljena, če pa je naročilo oddal potrošnik, se obdobje omejitve ne more končati pred potekom obdobja iz prvega stavka.
VII. ZUNAJSODNO REŠEVANJE SPOROV IN PRITOŽBENI POSTOPKI TER PRAVILA DOSTOPANJA DO TOVRSTNIH POSTOPKOV (ADR)

1. Zunajsodno reševanje sporov in pritožbeni postopki so prostovoljni.
Pravila za izvajanje postopkov glede izvensodnega reševanja potrošniških sporov in povezanih obveznosti podjetnikov so določena s posebnim zakonom zlasti Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) oziroma predpisi, ki jih ustrezni subjekti uporabljajo na področju reševanja potrošniških sporov. Podrobne informacije o uporabnikovi sposobnosti uporabe potrošniških oblik izvensodnih reklamacij ter uveljavljanja reklamacij in dostopa do pravil glede teh postopkov so lahko na voljo v uradih ter na spletnih straneh družbenih organizacij, katerih predpisane naloge vključujejo varstvo potrošnikov, Zveze potrošnikov Slovenije, tržnih inšpektoratov in zlasti na spletnem naslovu Sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence
http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnikov_in_konkurence/
Predsednik Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov vodi javni register subjektov, ki so upravičeni do zunajsodnega reševanja sporov potrošnikov.

2. Stranka, ki je potrošnik, ima na podlagi določil Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov možnost:
– podati pobudo za začetek postopka pri izvajalcu IRPS po tem zakonu, ki mora vsebovati: osebno ime, naslov prebivališča, elektronski naslov, podatke o ponudniku, dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika, predloge dokazov, na katere opira pobudo, izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IRPS. Izvajalec IRPS na svoji spletni strani, po navadni in elektronski pošti omogoči potrošniku vložitev pobude za začetek postopka. Izvajalec IRPS v postopku IRPS uporablja svetovalni, posredovalni, predlagalni, razsojevalni ali kombiniran postopek in v skladu z naravo postopka ugotavlja dejanske in pravne vidike spora ter ocenjuje možnosti za uspeh, si prizadeva zbližati potrošnika in ponudnika, jima predlaga način rešitve ali odloči o sporu. V postopku IRPS, kjer izvajalec IRPS predlaga način rešitve ali odloči o sporu, to stori po posamezniku ali v senatu. Če izvajalec IRPS predlaga način rešitve ali odloči o sporu v senatu, senat sestavlja poleg neodvisne in nepristranske predsedujoče osebe enako število zastopnikov organizacije potrošnikov in poklicne organizacije ali gospodarskega združenja.
– da jo v katerikoli postopka zastopa pooblaščenec oziroma ji da pomoč tretja oseba, ki se izkaže s pooblastilom;
- da je postopek brezplačen, razen pristojbine, ki jo lahko določi izvajalec IRPS in ne presega 20 eurov; že plačana pristojbina se potrošniku vrne, če ponudnik ne soglaša s pobudo potrošnika za začetek postopka ali soglasje umakne v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.VIII. PRAVICA DO ODSTOPA OD SPORAZUMA


1. Stranka, ki je sklenila sporazum na daljavo, lahko v 14 dneh odstopi od sporazuma brez navedbe razloga in brez dodatnih stroškov, razen tistih, ki so zakonsko določeni (kar tvori dodelitev pogodbene pravice do odstopa za stranke, ki niso potrošniki). Za izpolnitev roka je dovolj, da stranka pošlje relevantno izjavo podjetju CCC pred potekom roka. Stranka lahko pošlje nedvoumno izjavo, v kateri se opredeli do odstopa od pogodbe o prodaji. Izjava za odstop od pogodbe o prodaji se lahko pošlje npr.:

a. pisno na naslov: CCC Obutev d.o.o., CCC Velenjka Celjska cesta 40, 3320 Velenje
b. prek odstopnega obrazca, ki je Priloga 1 teh pogojev uporabe.

2. Stranka ima pravico, ne dolžnost, do uporabe predloge za odstop.

3. Obdobje za odstop od pogodbe o prodaji začne teči na dan, ko stranka ali tretja oseba, ki jo določi stranka in ni prevoznik, sprejme izdelek, in v primeru pogodbe o prodaji, ki:

a. pokriva številne izdelke, ki se dostavljajo ločeno, v sklopih ali v delih – od dneva, ko stranka prevzame zadnji izdelek, sklop ali del, ali
b. jo sestavlja redna pošiljka izdelkov za določeno časovno obdobje – od dneva sprejetja prvega izdelka.

4. V primeru odstopa od sporazuma, sklenjenega na daljavo, se šteje, da sporazum ni bil sklenjen.

5. Podjetje CCC je dolžno pravočasno in najpozneje v 14 dneh od prejema izjave stranke o odstopu od sporazuma stranki povrniti vsa plačila, ki jih je stranka izvedla, med drugim tudi stroške pošiljanja izdelka (razen dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi strankinega izbora načina pošiljanja, ki ni najcenejši običajni način pošiljanja, ki je na voljo na spletni strani).

6. Podjetje CCC bo stranki povrnila plačilo z načinom plačila, ki ga je uporabila stranka, razen če se potrošnik izrecno strinja z drugačnim načinom plačila, ki ne vključuje dodatnih stroškov za potrošnika. Če podjetje CCC ni ponudilo možnosti prevzema izdelka od stranke, lahko zadrži vračilo prejetega plačila, dokler ne prejme izdelka oz. dokler stranka ne predloži dokaza o vračilu izdelka, karkoli nastopi prej.

7. Stranka je dolžna nemudoma vrniti izdelek podjetju CCC, najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe o prodaji, in sicer osebi, ki je pooblaščena za sprejemanje izdelka v fizični trgovini, razen če je podjetje CCC ponudila prevzem izdelka. Osebe v fizični trgovini niso pooblaščene za sprejemanje izdelkov, ki kažejo znake uporabe. Da bi lahko izpolnili rok za vračilo izdelka (tudi tistih, ki kažejo znake uporabe), je dovolj, če se pošljejo pred potekom roka na naslednji naslov: CCC Obutev d.o.o., CCC Velenjka Celjska cesta 40, 3320 Velenje. Prosimo, priložite dokazilo o nakupu izdelkov, če je to mogoče.

8. Stranka je odgovorna za vsa morebitna znižanja vrednosti izdelka zaradi njegove uporabe na način, ki ni bil potreben za določitev narave, funkcije in uporabe izdelka.

9. Stranka nosi samo neposredne stroške vračila izdelka. Kot del promocijske kampanje lahko podjetje CCC stranki ponudi možnost, da podjetje CCC prevzame vrnjene izdelke.

10. Stranka ni upravičena do odstopa od sporazuma, sklenjenega na daljavo, kar zadeva sporazume: (1) za opravljanje storitev, če je podjetje CCC v celoti opravila storitev z izrecnim soglasjem stranke, ki je pred začetkom opravljanja storitve bila obveščena, da bo po opravljeni storitvi stranka izgubila pravico do odstopa od sporazuma; (2) kjer je cena oz. povračilo odvisno od nihanja na finančnem trgu, na kar podjetje CCC nima vpliva in do katerega lahko pride pred iztekom obdobja, v katerem obstaja pravica do odstopa od sporazuma; (3) kjer je predmet storitve izdelek, ki je bil narejen po specifikacijah stranke oz. za izpolnitev njenih potreb; (4) kjer je predmet storitve izdelek, katerega kakovost se hitro poslabša oz. ima kratek rok uporabnosti; (5) kjer je predmet storitve izdelek, ki je bil dostavljen v zaprti embalaži, ki je ni mogoče vrniti po odprtju embalaže zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov, če se embalaža po dostavi odpre; (6) kjer predmet storitve zadevajo izdelki, ki so po dostavi glede na njihovo naravo neločljivo povezani z drugimi predmeti; (7) kjer je predmet storitve alkoholna pijača, cena katere je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe o prodaji, in kjer se dostava lahko izvede šele po 30 dneh in katere vrednost je odvisna od nihanja na trgu, na kar CCC nima vpliva; (8) kjer je stranka izrecno zahtevala, da podjetje CCC pride k stranki zaradi nujnih popravil ali vzdrževalnih del; če podjetje CCC ponuja storitve poleg tistih, ki jih je zahtevala stranka, ali dostavi izdelke, ki niso le nadomestni deli, ki so potrebni za izvedbo popravila ali vzdrževalnih del, pravica do odstopa za stranko velja v zvezi z morebitnimi dodatnimi storitvami ali izdelki; (9) kjer je predmet storitve zvočni ali videoposnetek ali računalniški program, ki se dostavi v zaprti embalaži, če je embalaža po dostavi bila odprta; (10) za dostavo dnevnikov, periodičnih publikacij ali revij, z izjemo pogodb o sklenitvi naročniškega razmerja; (11) sklenjenih kot posledica javne avkcije; (12) za dostavo namestitve, tudi tiste, ki ni za bivalne namene, transport blaga, izposoja avtomobila, gostinske storitve, storitve za prosti čas, zabava, športni ali kulturni dogodki, če je v sporazumu naveden datum ali obdobje opravljanja storitve; (13) za dostavo digitalnih vsebin, ki niso posnete na fizičnem mediju, če se je izvedba začela na podlagi izrecnega soglasja stranke pred koncem obdobja za odstop od sporazuma in kjer je podjetje CCC stranko obvestila o izgubi pravice do odstopa od sporazuma.IX. LICENCA


1. Izključna pravica do vsebine, ki jo na spletno stran vnese podjetje CCC ali njeni pogodbeniki, še posebej avtorsko zaščitena vsebina, ime spletne strani (blagovna znamka), grafični elementi, programska oprema (tudi aplikacija) in pravice do podatkovne zbirke, je podvržena pravnemu varstvu in pripada podjetju CCC oz. njenim subjektom, s katerimi je podjetje CCC sklenila ustrezne sporazume. Stranka ima pravico do uporabe zgoraj navedene vsebine, tudi aplikacije, in sicer brezplačno, kot tudi vsebine, ki je objavljena v skladu z zakonom in s strani drugih obiskovalcev spletne strani, vendar pa samo v obsegu strankine lastne osebne uporabe in izrecno za namen pravilne uporabe spletne strani, vsepovsod po svetu. Vsakršna drugačna uporaba vsebine, tudi aplikacije, je dovoljena samo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja pooblaščenega subjekta v pisni obliki, v nasprotnem primeru je nična in neveljavna.

2. Z objavljanjem vsebine na spletni strani (in tudi preko aplikacije), še posebej z objavljanjem grafičnih sporočil, komentarjev, ocen ali izjav na računu ali na kateri koli drugi strani spletne strani, stranka podjetju CCC daje neizključno in brezplačno licenco, da uporabi, shrani v računalniški spomin, spremeni, izbriše, dopolni, objavi, reproducira in distribuira (še posebej po spletu) vsebino po vsem svetu. Zgornja pravica vključuje pravico do dodelitve podlicenc v obsegu, ki je upravičen zaradi izpolnitve sporazuma o rezervaciji ali sporazuma o opravljanju storitev (tudi kar zadeva delovanje in razvoj spletne strani), kot tudi pravico do uveljavljanja, neodvisno ali prek tretjih oseb, pravice v obsegu razvoja, prilagoditve, obdelave in prevoda dela v smislu Akta o avtorskih in sorodnih pravicah z dne 4. februarja 1994. Do obsega, v katerem stranka ni upravičena do dodelitve licence iz odstavka 2 tega dokumenta, se stranka zavezuje, da bo pridobila takšne ustrezne licence v korist podjetju CCC.

3. Ne glede na zgornje določbe ima podjetje CCC gospodarsko avtorsko pravico do aplikacije. Po namestitvi aplikacije na mobilno napravo stranke podjetje CCC stranki daje neizključno licenco za uporabo aplikacije, med drugim reproduciranje aplikacije samo v povezavi z njenim prenosom na mobilno napravo ter namestitev in zagon aplikacije na mobilni napravi stranke. Stranka lahko aplikacijo namesti na več mobilnih naprav, na eni mobilni napravi je lahko nameščena samo ena kopija aplikacije.

4. Stranka še posebej ni upravičena do prevoda, prilagoditve, preureditve ali do drugih sprememb aplikacije, med drugim njene izvorne kode, razen če je določeno drugače s strani zakonodaje. Stranka prav tako ni upravičena do uporabe aplikacije za komercialne namene.X. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV


1. Osebne podatke uporabnika obdeluje podjetje CCC kot skrbnik osebnih podatkov.

2. Zagotavljanje osebnih podatkov uporabnika je prostovoljno, vendar potrebno za odpiranje uporabniškega računa, uporabo elektronskih storitev ali sklenitev pogodbe o rezervaciji.

3. Podjetje CCC Obutev d.o.o. bo za zagotavljanje varovanja obdelovanih osebnih podatkov sprejelo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.

4. Osebne podatke, ki se zagotavljajo na spletni strani ali pridobivajo na podlagi uporabnikove dejavnosti na spletu in fizičnih trgovinah, oziroma osebne podatke, ki se pridobivajo preko aplikacije, obdeluje podjetje CCC Obutev d.o.o. za točno določene namene v okviru posameznih obrazcev na spletni strani, ki so podrobno opisani v Pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na spletni strani.

5. Odvisno od uporabe določenih funkcionalnosti ima uporabnik praviloma pravico do vložitve reklamacije pri pristojnem organu za zaščito osebnih podatkov, pravico do ugovora, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico da zahteva popravke, izbris, omejitev obdelave ter prenos podatkov.

6. Dodatna pojasnila glede zaščite osebnih podatkov se nahajajo na spletni strani pod zavihkom "Privacy Policy" (Politika zasebnosti).
XI. PREKLIC SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV IN DOPOLNITEV POGOJEV UPORABE


1. Podjetje CCC lahko kadarkoli prekliče sporazum o izvajanju storitev oz. katerikoli sporazum o licencah, ki je bil sklenjen s stranko, in sicer na podlagi točke 10 Pogojev uporabe z enomesečnim odpovednim rokom iz pomembnih razlogov, ki se razumejo kot (izčrpni seznam):

a. sprememba pravnih določb, ki urejajo zagotavljanje elektronskih storitev s strani podjetja CCC Obutev d.o.o. in, ki vplivajo na skupne pravice in obveznosti iz pogodbe med uporabnikom in podjetjem CCC Obutev d.o.o., oziroma sprememba razlage zgornjih določb zaradi sodnih odločb, običajnih odločb, priporočil oziroma priporočil, ki so primerna za zadevno področje uradov ali organov;
b. sprememba načina zagotavljanja storitev zgolj zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov (zlasti zaradi posodabljanja tehničnih zahtev iz teh predpisov);
c. sprememba obsega zagotavljanja storitev za katere veljajo določbe predpisov na način, pri katerem podjetje CCC vpelje nove funkcionalnosti ali storitve oziroma pri katerem obstoječe funkcionalnosti ali storitve iz predpisov spremeni oziroma jih umakne.

2. Izjava podjetja CCC Obutev d.o.o. se v obsegu iz zgornjega prvega odstavka pošlje na naslov e-pošte, ki ga je uporabnik zagotovil pri odpiranju uporabniškega računa oziroma oddajanju rezervacije. Če podjetje CCC Obutev d.o.o. naslova e-pošte uporabnika nima, se izjava izda kot del obvestil v aplikaciji.

3. Podjetje CCC Obutev d.o.o. lahko s sedemdnevnim odpovednim rokom prekine pogodbo o zagotavljanju storitev oziroma katerokoli licenčno pogodbo, ki je bila podeljena v skladu s petim poglavjem predpisov, oziroma ukine pravice do nadaljnje uporabe spletne strani (vključno preko aplikacije) in oddajanja rezervacij ter omeji dostop do nekaterih ali vse vsebine zaradi pomembnih razlogov, tj. v primeru resnih kršitev teh predpisov s strani uporabnika, tj. kadar uporabnik (zaprt seznam) krši določbe točk a), c), d), e), f), g), h) desetega odstavka drugega poglavja predpisov.
4. Podjetje CCC Obutev d.o.o. si pridržuje pravico do prekinitve sporazuma o opravljanju storitev (in posledično do izbrisa računa), če račun stranke ni aktiven vsaj tri leta.

5. Stranka, pri kateri se uporabljajo določbe odstavka 3 zgoraj, lahko spletno stran uporablja po predhodnem stiku z Podjetje CCC Obutev d.o.o. (prek službe za pomoč strankam) in po pridobitvi soglasja Podjetje CCC Obutev d.o.o. za nadaljnjo uporabo spletne strani.

6. Predpisi in priloge predpisov predstavljajo pogodbeno shemo v smislu določil veljavne zakonodaje.

7. Podjetje CCC Obutev d.o.o. lahko te predpise (razen osmega poglavja predpisov, ki se nanaša na uporabnike, ki niso potrošniki in ki ga lahko kadarkoli spremeni na podlagi splošno veljavne zakonodaje) spremeni v primeru vsaj enega izmed naslednjih pomembnih razlogov (zaprt seznam):

a) sprememba pravnih določb, ki urejajo prodajo izdelkov ali zagotavljanje elektronskih storitev s strani podjetja CCC in ki vplivajo na skupne pravice in obveznosti iz pogodbe med uporabnikom in podjetjem CCC, oziroma sprememba razlage zgornjih določb zaradi sodnih odločb, odločb, priporočil oziroma priporočil, ki so primerna za zadevno področje uradov ali organov;

b) sprememba načina zagotavljanja storitev zgolj zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov (zlasti zaradi posodabljanja tehničnih zahtev iz teh predpisov);

c) sprememba obsega zagotavljanja storitev za katere veljajo določbe predpisov na način, pri katerem podjetje CCC vpelje nove funkcionalnosti ali storitve oziroma pri katerem obstoječe funkcionalnosti ali storitve iz predpisov spremeni oziroma jih umakne.


8. V primeru spreminjanja predpisov bo podjetje CCC zagotovilo prečiščeno besedilo predpisov tako, da ga bo objavilo na spletni strani in v obliki sporočil, poslanih na naslov e-pošte, ki ga je uporabnik zagotovil pri sklepanju pogodbe o zagotavljanje storitev, ki jih bosta stranki upoštevali kot informacije o spremembi osrednje elektronske komunikacije na način, ki uporabniku omogoča, da se seznani z vsebino. Če podjetje CCC naslova uporabnikove e-pošte nima, bo uporabniku sporočilo o spremembi predpisov zagotovilo v okviru obvestil v aplikaciji.

9. Spremembe predpisov pričnejo veljati štirinajst dni po dnevu pošiljanja informacij o spremembi. V primeru uporabnikov, ki so sklenili pogodbo o zagotavljanju storitev, tj. imajo odprt račun, lahko takšni uporabniki pogodbo o zagotavljanju storitev prekinejo v štirinajstih dneh od prejema obvestila o spremembi predpisov. Spremembe predpisov ne vplivajo na pogodbe o zagotavljanju storitev, pogodbe o rezervaciji in prodajne pogodbe, ki sta jih uporabnik in podjetje CCC sklenila pred spremembo predpisov.
XII. DOLOČBE GLEDE STRANK, KI NISO POTROŠNIKI


1. Ta točka Pogojev uporabe in njene določbe zadevajo stranke, ki niso potrošniki.

2. V primeru strank, ki niso potrošniki, lahko podjetje CCC prekliče sporazum o opravljanju storitev oz. druge morebitne sporazume o licencah, ki so bili sklenjeni na podlagi točke 10 Pogojev uporabe s takojšnjim učinkom in brez navedbe razloga, tako, da stranki pošlje ustrezno izjavo v kateri koli obliki.

3. Podjetje CCC ima pravico do odstopa od pogodbe o prodaji, sklenjene med stranko, ki ni potrošnik, v 30 dneh od dneva sklenitve. V tem primeru je mogoč odstop od sporazuma brez navedbe razloga in ne daje pravice do vložitve pritožbe zoper podjetja CCC s strani stranke, ki ni potrošnik.

4. Podjetje CCC, njeni zaposleni, pooblaščeni zastopniki ali predstavniki niso odgovorni stranki, njenim podizvajalcem, zaposlenim, pooblaščenim zastopnikom ali predstavnikom za nastanek morebitne škode, med drugim za izgubo dobička, razen če je bila takšna škoda povzročena namerno.

5. V vsakem primeru določitve odgovornosti podjetja CCC, njenih zaposlenih, pooblaščenih zastopnikov ali predstavnikov je ta odgovornost do stranke, ki ni potrošnik, ne glede na pravno podlago, omejena na znesek 1000 EUR (tisoč) v zvezi z enim samim zahtevkom.

6. Vsak morebiten spor med podjetjem CCC in stranko, ki ni potrošnik, se bo reševal na pristojnem sodišču, ki ima pristojnost nad sedežem podjetja CCC.

7. V zvezi s strankami, ki niso potrošniki, lahko podjetje CCC kadarkoli spremeni Pogoje uporabe na podlagi splošno veljavnih zakonov.XIII. KONČNE DOLOČBE


1. Pogoji uporabe veljajo od 6. aprila 2021.

2. Sporazumi, ki jih je sklenilo podjetje CCC, so v slovenskem jeziku.

3. Bistvene določbe sklenjenega sporazuma o opravljanju storitev so evidentirane, varovane in ponujene v e-poštnem sporočilu, poslanem na naslov, ki ga je navedla stranka.

4. Bistvene določbe sklenjenega sporazuma o opravljanju storitev so evidentirane, varovane, ponujene in potrjene stranki prek e-poštnega sporočila stranki s potrdilom o oddanem naročilu, kot tudi v naročilnici in fiskalnem dokazilu o nakupu v paketu, ki vsebuje izdelek. Vsebina pogodbe o prodaji je dodatno evidentirana in varovana v IT-sistemu na spletni strani.

5. Podjetje CCC izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za stopnjo tveganja varnosti funkcionalnosti ali storitev, ki se ponujajo v sklopu sporazuma o nudenju storitev. Uporaba elektronskih storitev vključuje tipična tveganja, povezana s prenosom podatkov prek spleta, kot je npr. njihova distribucija, izguba ali nepooblaščeno dostopanje.

6. Vsebina Pogojev uporabe je na voljo strankam brezplačno na naslovu ccc.eu/pl/regulamin, kjer si jih stranke lahko kadarkoli preberejo in natisnejo, pa tudi v aplikaciji.

7. Podjetje CCC želi stranke obvestiti, da uporaba spletne strani s spletnim brskalnikom ali aplikacijo, tudi oddaja rezervacije in klicanje službe za pomoč strankam, lahko pomeni, da bo stranka morala pokriti stroške spletne povezave (strošek za prenos podatkov) oz. stroške telefonskega klica v skladu s cenikom strankinega operaterja.

8. Za zadeve, ki jih ti pogoji uporabe ne urejajo, se uporabljajo splošno sprejete določbe slovenske zakonodaje, določila Obligacijskega zakonika in drugih področnih zakonov navedenih v teh pogojih uporabe.

9. Izbor slovenske zakonodaje na podlagi teh pogojev uporabe potrošniku ne jemlje zaščite, ki jo ima na podlagi določb, ki jih ni mogoče izvzeti na podlagi sporazuma med podjetjem CCC in potrošnikom, kjer bi bil zakon, v skladu z ustreznimi predpisi, ustrezen v primeru odsotnosti tega izbora.

Priloga 1: Primer predloge za odstop
(To vlogo je treba izpolniti in vrniti samo v primeru odstopa od sporazuma.)


PREDLOGA ZA ODSTOP
(To vlogo je treba izpolniti in vrniti samo v primeru odstopa od sporazuma.) Naslovnik:
CCC Obutev d.o.o., CCC Velenjka Celjska cesta 40, 3320 Velenje, vas(*) obveščamo(*), da odstopamo od pogodbe o prodaji za naslednje predmete(*), od sporazuma o dostavi naslednjih predmetov(*), od pogodbe za določeno delo, ki zadeva izpolnitev naslednjih predmetov(*) / opravljanje naslednjih storitev(*). Datum sklenitve sporazuma(*)/prejema(*) Ime in priimek potrošnika oz. potrošnikov, naslov potrošnikov, podpis potrošnikov (samo če je bil obrazec poslan v fizični obliki) Datum(*) Izbriši, kjer ne velja.

Zgodovina pravilnikov: /si/img/uploads/LP/Regulaminy/Pravilniki_SI_RAC.pdf