I. Predhodne določbe

 

1. Pogoji in določbe Akcije pod imenom: "OB NAKUPU OTROŠKE OBUTVE, 25% POPUST NA OBUTEV ZA ODRASLE" podrobno določajo pravila delovanja, pogoje ter obseg in reklamacijski postopek promocije, pravila uporabe in pravice oseb, ki sodelujejo v akciji, ter dolžnosti organizatorja (v nadaljevanju tudi: "Pogoji in določbe akcije").

2. Organizator akcije "OB NAKUPU OTROŠKE OBUTVE, 25% POPUST NA OBUTEV ZA ODRASLE" (v nadaljevanju: “Akcija”) je CCC OBUTEV d.o.o. s sedežem v Loški ulici 10 v Mariboru, davčna številka: SI 14503867, vpisan v sodni register v Okrožnem sodišču Maribor, dne 10.5.2013 (v nadaljevanju Organizator); elektronski naslov: [email protected], brezplačna tel. št.: 080 75 55 44 (v nadaljevanju tudi: "CCC").

3. Akcija se izvaja na ozemlju Republike Slovenije preko spletne strani CCC, ki je na voljo na naslovu: https://ccc.eu/si/ (v nadaljevanju tudi: "Spletna stran").

4. V Akciji sodelujejo vsi, ki v nakupovalno košarico dodajo vsaj en par otroškie obutve in vsaj 1 par obutve za odrasle. Popust se v košarici samodejno obračuna.

1 par otroške obutve  + x parov obutve za odrasle = 25% popust na x parov obutve za odrasle (v nadaljevanju tudi "Udeleženci v akciji.

5. Akcija je objavljena na spletni strani.

 

II. Predmet akcije in pogoji za sodelovanje v akciji

 

1. Predmet Akcije omogoča Udeležencu, da izkoristi Akcijo pod pogoji in določbami, določenimi v teh Pogojih Akcije, ki vključuje 25% popust na obutev za odrasle po rednih cenah, ob nakupu vsaj enega para otroške obutve, za eno Naročilo (v nadaljevanju tudi: " Predmet promocije").

2. Akcija se nanaša na obutev po rednih cenah.

3. Akcija velja do 16.5.2021 (v nadaljevanju tudi "Trajanje akcije").

4. Sodelovanje v Akciji je prostovoljno in brezplačno (tj. razen zneska izdelka, ki je predmet Akcije, Udeleženec ob nakupu, nima dodatnih stroškov,).

5. Da bi lahko sodelovali v akciji, je potrebno:

a. skleniti pogodbo o prodaji izdelkov preko spletne strani;

b. pred sklenitvijo prodajne pogodbe iz točke 5.a je potrebno, v košarico vstaviti vsaj en par otroške obtve in vsaj en par obutve za odrasle.

6. Akcija velja na redne cene in se ne kombinira z drugimi akcijami, popusti, posebnimi cenami ali ponudbami, ki veljajo na spletnem mestu, razen če pogoji takšne akcije, popusta, posebne cene ali ponudbe, določajo drugače.

7. V okviru Akcije se redna cena izdelka ali izdelkov, ki jih udeleženec promocije kupi v spletni trgovini, zmanjša za znesek, ki ga zajema predmet akcije, tj. 25% popust na obutev za odrasle, izračunano od redne cene izdelka. Akcija ne vključuje morebitnih stroškov dostave izdelkov, kupljenih v okviru akcije v spletni trgovini, ki jih mora v celoti kriti Udeleženec v akciji.

8. V primeru hkratnega nakupa več izdelkov v enem naročilu se ob naročilu vsaj enega para otroške obutve, predmet akcije obračuna na vso obutev za odrasle po rednih cenah.

9. Vsak Udeleženec akcije lahko promocijo uporabi samo enkrat v enem naročilu.

10. Predmet Akcije, ki ga odobri organizator, se ne more izplačati v gotovini ali zamenjati za katero koli drugo plačilno sredstvo in je neprenosljiv.

11. Udeleženec Akcije ima pri nakupu izdelkov v spletni trgovini pravico, ne pa tudi obveznost, da uveljavi Akcijo. To ne izključuje pravice CCC, da uvede mehanizem samodejnega sodelovanja v Akciji v korist Udeleženca akcije.

12. Akcija ne vključuje darilnih kartic in zapestnic UNICEF.

 

III. Reklamacije

 

1. Vse reklamacije glede akcije lahko Udeleženci Akcije pošljejo po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali pokličejo brezplačno tel. Št.: 080 75 55 44 (v nadaljevanju tudi: "Reklamacije").

2. Da bi pospešili obdelavo reklamacije prosimo, da navedete ime in priimek Udeležence Akcije, kontaktne podatke (npr. E-poštni naslov ali telefonsko številko) ter opis napake, ki upravičuje reklamacijo.

3. Udeleženec Akcije bo v roku 8 dneh, preko elektronske pošte, ali telefonsko obveščen o obravnavi reklamacije in načinu reševanja reklamacije.

4. Reklamacije obravnava CCC, pri čemer upošteva določbe teh Pogojev akcije.

 

IV. Končne določbe

 

1. Pogoji akcije so na voljo na naslovu URL: https://ccc.eu/si/pogoji-akcije-ob-nakupu-otroske-obutve-25-popust-na-obutev-za-odrasle.html.

2. Razen če iz konteksta ni jasno razvidno drugače, bodo velike besedne zveze, ki so uporabljene v Pogojih Akcije, imele pomen, določen v Pogojih spletnega mesta, ki je na voljo na naslovu: https://ccc.eu/si/pogoji-uporabe.html (v nadaljnjem besedilu: "Pogoji in določbe").

3. Zdeve, ki niso urejene s temi Pogoji akcije, se urejajo z določbami v Pravilniku.

4. CCC ima pravico kadar koli preklicati Akcijo, ne da bi navedel razlog. Informacije o preklicu akcije bodo objavljene na spletni strani 3 dni pred datumom zaključka.

5. Skrbnik osebnih podatkov Udeležencev akcije je CCC. Podrobnosti o pravilih za obdelavo podatkov najdete v Pravilniku o osebnih podatkih CCC, ki je na voljo na https://ccc.eu/si/politika-zasebnosti.html.

6. CCC si pridržuje pravico do spremembe Pogojev Akcije v primeru pomembnih razlogov, kot so:

a. sprememba zakonskih predpisov, ki urejajo izvedbo Akcije, kar vpliva na medsebojne pravice ter obveznosti CCC in Udeležencev Akcije;

b. sprememba načina izvedbe Akcije zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov (zlasti posodobitev tehničnih zahtev, navedenih v predpisih);

c. sprememba zakonskih predpisov, ki urejajo prodajo izdelkov ali opravljanje storitev na daljavo s strani CCC, ki vplivajo na medsebojne pravice in obveznosti iz prodajne pogodbe ali sprememba razlage zgornjih pravnih predpisov zaradi sodnih odločb, določb, priporočil ali priporočil pristojnih organov;

d. sprememba obsega ali opravljanja storitev, na katere se nanašajo določbe pravil, z uvedbo nove spremenjene ali ukinjene obstoječe CCC funkcionalnosti ali storitve, urejene v Pravlniku.

7. V primeru spremembe Pogojev Akcije bo CCC objavil prečiščeno besedilo Pogojev Akcije z objavo na spletni strani. Spremembe Pogojev Akcije začnejo veljati od trenutka, ko so jasno označene in objavljene na spletni strani.

 

Warsaw, 12.05.2021