I. Uvodne določbe

 

1. Pogoji akcije, imenovane: "Podaljšani rok za vračilo izdelkov", določajo pravila delovanja, pogoje ter obseg in reklamacijski postopek akcije, pravila uporabe in pravice oseb, ki sodelujejo v akciji, kot tudi obveznosti Organizatorja (v nadaljevanju tudi: "Pogoji akcije").

2. Organizator Akcije "Podaljšani rok za vračilo izdelkov”  (v nadaljevanju: “Akcija”) je CCC OBUTEV d.o.o. s sedežem v Loški ulici 10 v Mariboru, davčna številka: SI 14503867, vpisan v sodni register v Okrožnem sodišču Maribor, dne 10.5.2013 (v nadaljevanju "Organizator").

3. Akcija poteka na ozemlju Republike Slovenije, na spletnem mestu, ki je na voljo na naslovu URL: https;//ccc.eu/si (v nadaljevanju tudi: "Spletna trgovina")..

4. Akcije se lahko udeležijo kupci, ki so opravili nakup v spletni trgovini, vključno z mobilno aplikacijo ali v CCC prodajalni (v nadaljevanju tudi: "Udeleženec akcije").

5. Akcija je napovedana kot del spletnega mesta, tudi kot del mobilne aplikacije in kot del stacionarnih CCC prodajaln.

 

 

II. Predmet akcije in pogoji za sodelovanje v akciji

 

1. Predmet akcije je upravičenost udeležencaa do akcije, pod pogoji, ki so določeni v Pogojih akcije, vključno z možnostjo vračila izdelkov, kupljenih po 2. novembru 2020, v 100-tih dneh od datuma nakupa preko spletnega mesta ( v nadaljnjem besedilu: "Predmet akcije").

2. Vsak kupec lahko postane udeleženec, vključno s kupci, ki so člani programa zvestobe CCC Klub, katerih pravila sodelovanja so na voljo na: https://ccc.eu/si/ccc-klub-pravilnik.html.

3. Ukrepi se nanašajo na nakup, opravljen preko spletnega mesta.

4. Akcija velja od 6.04.2021 do nadaljnjega (v nadaljevanju tudi: "Trajanje akcije").

5. Sodelovanje v akciji je prostovoljno in brezplačno (to pomeni, da vračilo izdelkov v okviru akcije od udeleženca ne zahteva dodatnih stroškov, razen stroškov, povezanih z vračilom izdelkov v spletno trgovino, vključno z Mobilno aplikacijo, ki jih udeleženec akcije krije v celotnem znesku, v primeru odstopa od pogodbe o nepopolnem naročilu).

6. V okviru akcije se rok za vračilo izdelkov, ki jih je udeleženec akcije kupil po 2. 11. 2020 (vključno) preko spletnega mesta, podaljša do 100 dni, od datuma sklenitve prodajne pogodbe v spletni trgovini . V primeru, da udeleženec akcije kupi izdelek v stacionarnih CCC prodajalnah in izteče obdobje za vračiko (100 dni), pred datumom odprave omejitve opravljanja komercialnih dejavnosti zaradi epidemije, bo vrnačilo možno v naslednjih 10-ih  dneh, po datumu odprave zgoraj navedenih omejitev.

7. Udeleženec akcije, ki je kupil izdelke na spletnem mestu, ima pravico in ne dolžnost izkoristiti akcije. To ne izključuje pravice CCC, da uvede mehanizem samodejnega sodelovanja v akcijah v korist udeleženca.

8. S sodelovanjem v akciji se udeleženec strinja s Pravilnikom.

9. Pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani https://ccc.eu/si.

 

 

III. Reklamacije

 

1. Morebitne reklamacije glede akcij lahko udeležence akcije vložijo zlasti po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali po pošti na naslov: CCC Obutev d.o.o., Celjska cesta 40, 3320 Velenje (v nadaljevanju tudi: "Reklamacije").

2. Da bi pospešili obravnavo reklamacije, prosimo, da navedete ime in priimek udeleženca akcije, kontaktne podatke (npr. E-poštni naslov ali telefonsko številko) ter opis napake, zaradi katere je podana reklamacija upravičena.

3. Udeleženec akcije bo najkasneje v 8-ih dneh po elektronski pošti ali pisno obveščen o obravnavi reklamacije in načinu njene rešitve.

4. CCC obravnava reklamacije v skladu s temi Pogoji akcije.

5. Reklamacije se obravnavajo v skladu z načeli, ki izhajajo iz splošno veljavne zakonodaje.

 

 

IV. Končne določbe

 

1. Ti Pogoji akcije so na voljo na spletnem mestu URL-ju: https://ccc.eu/si/podaljsani-rok-za-vracilo-izdelkov-04-21.html

2. Če iz konteksta ni razvidno drugače, imajo velike besedne zveze, uporabljene v Pogojih akcije, pomen, ki jim ga dajejo predpisi spletnega mesta in so na voljo na: https://ccc.eu/si/pogoji-uporabe.html (v nadaljnjem besedilu: "predpisi") in predpisi za vračilo izdelkov, kupljenih v CCC prodajalnah, so na voljo na: https://ccc.eu/si/pogoji-vracila.html.

3. Zadeve, ki niso urejene s temi Pogoji akcije, se ustrezno uporabljajo določbe Pravilnikov

4. CCC ima pravico kadar koli preklicati akcije, ne da bi navedel razlog. Informacije o preklicu akcije bodo objavljene na spletnem mestu 3 dni pred njenim zaključkom.

5. Skrbnik osebnih podatkov udeležencev kampanje je CCC. Podrobnosti o načelih obdelave podatkov najdete v Pravilniku o zasebnosti CCC, ki je na voljo na https://ccc.eu/si/politika-zasebnosti.html.

6. CCC si pridržuje pravico, da spremeni Pogoje akcije v primeru pomembnega razloga, ki se razume kot:

a) sprememba zakonskih določb, ki urejajo pravila vodenja akcij, kar vpliva na medsebojne pravice in obveznosti CCC in udeležencev v akciji;

b) sprememba načina izvedbe akcije iz tehničnih ali tehnoloških razlogov (zlasti posodobitev tehničnih zahtev, določenih v Predpisih);

c) sprememba zakona, ki ureja prodajo izdelkov ali zagotavljanje elektronskih storitev s strani CCC, ki vpliva na medsebojne pravice in obveznosti iz prodajne pogodbe ali sprememba razlage zgornjih zakonskih določb zaradi sodb sodišč, odločb , priporočila ali priporočila organov oz. teles, pristojnih za določeno področje;

d) sprememba obsega ali opravljanja storitev, za katere se uporabljajo določbe pravil, z uvedbo novih, s spreminjanjem ali umikom obstoječih funkcionalnosti ali storitev, ki jih ureja uredba, s strani CCC.

7. V primeru spremembe Pogojev akcij bo CCC objavil enotno besedilo pogojev delnic z objavo na spletnem mestu. Spremembe Pogojev akcij začnejo veljati od trenutka, ko so jasno označene in objavljene na spletnem mestu.