I. Predhodne določbe

 1. Te določbe in pogoji promocije pod imenom: Brezplačna dostava, določajo pogoje poslovanja, določbe in  pogoje ter pritožbeni postopek promocije, pravila uporabe in prijave oseb, ki sodelujejo v promociji, ter obveznosti Organizatorja (v nadaljevanju tudi: "Določbe in pogoji promocije").
 2. Organizator promocijske brezplačne dostave (v nadaljevanju tudi: "Promocija") je CCC OBUTEV d.o.o. s sedežem v Loški ulici 10 v Mariboru, davčna številka: SI 14503867, vpisan v sodni register v Okrožnem sodišču Maribor, dne 10.5.2013; elektronski naslov: [email protected], brezplačna telefonska št.: 080 (v nadaljevanju tudi: "CCC").
 3. Promocija se izvaja na ozemlju Republike Slovenije prek spletnega mesta CCC, ki je na voljo na naslednjem URL naslovu: https://ccc.eu/si (v nadaljevanju tudi: "Spletna stran").
 4. Stranke, ki so prejele kodo za popust in izpolnjujejo druge pogoje promocije (v nadaljevanju tudi: "Udeleženec v Promociji"), lahko sodelujejo v promociji.
 5. Promocija je objavljena na spletni strani.

II. Predmet ponudbe in pogoji uporabe ponudbe

 1. Predmet Promocije je možnost, da Stranka uveljavi Promocijo v skladu s temi Določbami in pogoji promocije, za brezplačno dostavo na naročilo (v nadaljevanju tudi "predmet Promocije").
 2. Promocija velja od 08.03.2021 do preklica promocije (v nadaljevanju tudi: "Trajanje promocije").
 3. Promocija od Stranke ne zahteva dodatnih stroškov, (razen plačila zneska artiklov, za katere velja Promocija).
 4. Če želite sodelovati v Promociji, morate preko spletne strani skleniti prodajno pogodbo za artikle.
 5. V okviru Promocije je dostava vseh artiklov, vključenih v enem naročilu, brezplačna.
 6. Promocijski artikel, ki ga dodeli Organizator, se ne more zamenjati za gotovino ali katero koli drugo plačilno sredstvo in ni prenosljiv.
 7. Pri nakupu artiklov na spletni strani ima Udeleženec v Promociji pravico, ne pa tudi obveznosti, da promocijo uveljavi.

III. Reklamacija

 1. Kakršne koli reklamacijo glede Promocije lahko Udeleženec v Promociji odda po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali po pošti na naslov: CCC Obutev, d.o.o., Celjska cesta 40, 3320 Velenje (v nadaljevanju tudi: "Reklamacije").
 2. Da bi pospešili obravnavo reklamacije, v Promociji navedite ime in priimek Stranke, kontaktne podatke (npr. E-poštni naslov ali telefonsko številko) ter opišite razlog, ki upravičuje reklamacijo.
 3. Udeleženec v Promociji bo v 8 dneh po elektronski pošti ali pisno obveščen o pregledu reklamacije in načinu njene rešitve.
 4. Pritožbe obravnava CCC, pri čemer upošteva te Določbe in pogoje Promocije.

IV. Končne določbe

 1. Te določbe in pogoji promocije so na voljo na URL naslovu: http://ccc.eu/si/dolocbe-in-pogoji-promocije-brezplacna-dostava.html
 2. Razen če iz konteksta ni jasno razvidno drugače, bodo velike besedne zveze, uporabljene v Določbah in pogojih Promocije, imele pomen, določen v Določbah in pogojih spletnega mesta, ki je na voljo na naslovu: http://ccc.eu/si/pogoji-uporabe.html (v nadaljnjem besedilu: "Določbe in pogoji").
 3. Za zadeve, ki niso zajete v teh Določbah in pogojih promocije, veljajo splošni pogoji poslovanja.
 4. CCC ima pravico kadar koli preklicati promocijo, ne da bi navedel razlog. Informacije o preklicu promocije bodo objavljene na spletni strani 3 dni pred datumom prekinitve.
 5. Skrbnik osebnih podatkov Udeležencev v Promociji je CCC. Podrobnosti o pravilih obdelave podatkov so v Pravilniku o zasebnosti CCC, ki je na voljo na http://ccc.eu/si/politika-zasebnosti.html.
 6. CCC si pridržuje pravico do spremembe pogojev promocije v primeru pomembnega razloga, kot je:

a) sprememba zakona, ki ureja pravila izvajanja promocije, kar vpliva na medsebojne pravice in obveznosti CCC in Udeležencev  v Promociji;

b) sprememba načina izvajanja promocije zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov (z delnim posodabljanjem tehničnih zahtev, določenih v Določbah in pogojih);

c) sprememba zakona, ki ureja prodajo izdelkov ali zagotavljanje storitev v elektronski obliki s strani CCC, ki vpliva na medsebojne pravice in obveznosti iz prodajne pogodbe ali sprememba razlage zgoraj omenjenega zakona zaradi sodnih določb, odločb , priporočila ali priporočila pristojnih uradov ali organov v določenem obsegu;

d) sprememba obsega ali opravljanja storitev, za katere se uporabljajo določbe pravil, z uvedbo novih, spremembe ali preklic obstoječih funkcij ali storitev, s strani CCC-ja, ki jih ureja Pravilnik.

 1. V primeru sprememb pogojev promocije bo CCC objavil enotno besedilo pogojev promocije z objavo na spletni strani. Spremembe pogojev promocije so zavezujoče od trenutka, ko so izrecno navedene in objavljene na spletni strani.

 

Maribor, 08.03.2021