PRAVILNIK PROGRAMA ZVESTOBE CCC KLUBA

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naš Klub. Pridružite se nam lahko kadar koli preko naše spletne strani ali v naših prodajalnah (ne pozabite, da morate imeti dopolnjenih 16 let). Potrditev članstva bo Kartica, ki vam bo omogočila, da izkoristite prednosti sodelovanja v Klubu.

Glavni namen Kluba je, da se na vas, kot Člana Kluba, osredotočimo, v kolikor ste stari 18 let pa se seznanimo z vašimi interesi, na primer preko zgodovine nakupov ali najljubših modelov obutve, kar nam omogoča boljše razumevanje vaših navad in pričakovanj ter prilagoditev naše ponudbe vašim potrebam.

Kot odrasli Član Kluba boste imeli dostop do namenskih, prilagojenih akcij, o katerih vas bomo lahko obvestil,i na primer, po elektronski pošti ali sms sporočilu. Če ste dopolnili 16 let, a še niste polnoletni,

lahko sodelujete v CCC Klubu v omejenem obsegu in prejemate informacije samo o splošnih Akcijah, namenjenih vsem našim strankam (ne bomo analizirali vaših interesov, da bi prilagodili svoje ponudbe). Popolne koristi, vključno s profiliranjem, vam bo CCC Klub omogočil, ko boste dopolnili 18 let. Seveda lahko kadarkoli izstopite iz Kluba (v tem primeru bomo vaše osebne podatke izbrisali).

V nadaljevanju podrobneje opisujemo pravila delovanja Kluba. Podatki, ki vam jih posredujemo, se lahko zdijo zelo natančni, vendar jih zahteva zakon – jezik smo poskušali čimbolj poenostaviti, v primeru, da bi imeli kakršna koli vprašanja, bomo na njih z veseljem odgovorili.

1. člen Predmet Pravilnika in predpostavke CCC Kluba

1. Ta dokument določa:

a) pravila delovanja CCC Kluba;

b) pogoje udeležbe v CCC Klubu, vključno s pravicami in obveznostmi članov Organizatorja in članov Kluba;

c) ugodnosti, ki so na voljo članom Kluba, kot so Darila ali Akcije;

d) načela vodenja komunikacije.

2. CCC Klub si prizadeva promovirati in oglaševati Organizatorja, vključno s stalnim prilagajanjem k individualnim potrebam članov Kluba, npr. z analizo, kako pogosto polnoletni člani Kluba obiščejo spletno mesto ali katere izdelke kupujejo v stacionarnih prodajalnah Organizatorja. Pogosteje bodo člani Kluba uporabljali storitve Organizatorja in kupovali njegove izdelke, boljše bodo Akcije in presenečenja za te člane. Brez vaše udeležbe v CCC Klubu in dopolnjenih 18 let, bo to za Organizatorja neizvedljivo.

3. V okviru CCC Kluba bo Organizator oblikoval profile polnoletnih članov Kluba - analiziral in napovedoval njihova osebna pričakovanja, kar jim bo omogočalo koriščenje ugodnosti, ki drugim strankam Organizatorja niso na voljo, npr. namenske Akcije, Darila ali sporočila v okviru komunikacije. Za te namene je ustvarjanje profila polnoletnega Člana Kluba nujno - brez razvijanja njegovega profila Organizator ne bi mogel poznati njegovih potreb in želja, Član Kluba pa ne bi mogel koristiti ugodnosti CCC Kluba.

4. CCC Klub je namenjen vsem osebam, starejšim od 16 let, ki jih zanima sodelovanje (dostop do CCC Kluba ni omejen).

2. člen Definicije

Vsi izrazi v tem Pravilniku, uporabljeni z veliko začetnico, imajo naslednji pomen, razen če kontekst njihove uporabe ne določa drugače:

1. CCC Klub - program zvestobe Organizatorja, katerega posebnosti in pravila so določeni v Pravilniku. CCC Klub organizira in vodi Organizator, z namenom promovirati in oglaševati Organizatorja. Namen CCC Kluba je promocija in oglaševanje Organizatorja, vključno z večanjem njegove priljubljenosti, spodbujanjem nakupov njegovih izdelkov in uporabo njegovih storitev. Nobene Akcije ali druge posebne ponudbe se ne seštevajo, razen če ni v pravilih

posamezne Akcije, druge posebne cenovne ponudbe oz. ponudbe izdelkov, ni določeno drugače.

2. Osebni podatki - podatki o določeni ali določljivi fizični osebi.

3. Prijavni obrazec - obrazec, ki ga izpolni oseba, ki se pridruži CCC Klubu, ki vsebuje njene osebne podatke.

4. Kartica – z individualno številko označena Kartica, ki jo je članom kluba brezplačno izdal Organizator, ki potrjuje članstvo Člana Kluba v CCC Klubu in omogoča njegovo uporabo. Kartica ni kreditna, bančna ali plačilna kartica. V okviru razvoja funkcionalnosti lahko CCC Klub za udobje Članov Kluba izda kartico v elektronski obliki.

5. Član Kluba - fizična oseba, ki je stara 16 let, ki se je na način, opisan v tem Pravilniku, pridružila CCC Klubu na podlagi pravilno izpolnjenega Prijavnega obrazca, ki s podjetjem opravlja pravne aktivnosti, ki niso neposredno povezane z njeno poslovno ali poklicno dejavnostjo (potrošnik).

6. Komunikacija – storitev, vključno z elektronsko storitvijo, ki je nujni element CCC Kluba, komunikacija, ki jo Organizator s Članom Kluba izvaja po elektronski pošti, in sicer v obliki elektronskih sporočil, sms sporočil na telefonsko številko, ki jo posredoval Član Kluba in preko pošte v zvezi s CCC Klubom, zlasti z Akcijami in ponudbami v zvezi s proizvodi in storitvami Organizatorja, vključno z namenjenimi izključno za Člane Kluba. V okviru razvoja funkcionalnosti CCC Kluba lahko Organizator izvaja komunikacijo tudi prek drugih kanalov.

7. Račun – storitev, zagotovljena z elektronskimi sredstvi, niz virov v informacijskem sistemu Organizatorja, ki Članu Kluba omogoča uporabo dodatnih funkcij/ storitev. Član Kluba se po sklenitvi pogodbe prijavi na svoj Račun na način, naveden v Prijavnem obrazcu. Račun omogoča najprej urejanje in shranjevanje informacij o osebnih podatkih Člana Kluba in dostopa do Pravilnika. Prijava v Račun zahteva le omejeno število znakov - da bi lahko odkrili in popravili morebitne napake. Odvisno od odločitve Člana Kluba in sprejetja ločenih predpisov, je lahko Račun tudi del širših storitev, ki se zagotovijo v elektronski obliki, ki jih Član Kluba uporablja.

8. Organizator – družba CCC Obutev d.o.o., s sedežem v Maribor, Loška ulica 10, 2000 Maribor, vpisana v register podjetnikov pri Okrajnem sodišču v Mariboru, pod številko 2013/19256, mat. št.: 6374786000, z osnovnim kapitalom 500.000,00 EUR plačanim v celoti, e-poštni naslov: [email protected], telefonska številka +386 (0) 59 178 330 (plačilo po standardni tarifi - v skladu s cenikom ustreznega operaterja).

9. Darilo - materialna ugodnost, ki jo določi Organizator, ki se Članu Kluba podeli na podlagi ločenih pravil / predpisov, ki jih določi Organizator z namenom promovirati in oglaševati Organizatorja, vključno z njegovimi izdelki in storitvami ter storitve CCC Kluba.

10. Akcija - posebni pogoji za prodajo izdelkov Organizatorja v določenem času, vključno z namenjenimi za Člane Kluba (kot so znižanja, popusti, kuponi, razprodaje), ki se obravnavajo v skladu z ločenimi predpisi/ Pravilniki o Akcijah, ki se jih lahko koristi pod pogoji, ki so tam določeni.

11. Pravilnik/ Pogodba – ta dokument, ki opredeljuje pravila in posebnosti CCC Kluba ter pravila zagotavljanja in uporabe storitev, ki jih Organizator zagotovi prek spletne strani. Pravilnik določa pravice in obveznosti ČlanaKluba in Organizatorja. V obsegu storitev, ki se zagotavljajo elektronsko, je ta Pravilnik v smislu 8. čl. Zakona z dne 18. julija 2002 o zagotavljanju elektronskih storitev (Uradni list št. 144, točka 1204, kakor je bila spremenjena).

12. Spletna stran – Spletna stran Organizatorja, na voljo na naslovu www.ccc.eu.

13. Tehnične zahteve - minimalne tehnične zahteve, ki so nujne za sodelovanje s sistemom IKT, ki ga uporablja Organizator, vključno z izpolnjevanjem spletnega Prijavnega obrazca in uporabo Računa, in sicer: (1) Računalnik, prenosni Računalnik ali druga multimedijska naprava z dostopom do interneta, v primeru mobilnih aplikacij - mobilna naprava; (2) dostop do elektronske pošte; (3) Internetni brskalnik: Mozilla Firefox različica 17.0 ali novejša, Internet Explorer različica 10.0 ali novejša, Opera različica 12.0 ali novejša, Google Chrome različica 23.0 ali novejša, Safari različica 5.0 ali novejša; (4) priporočena minimalna ločljivost zaslona: 1024x768; (5) možnost vklopa piškotkov in podpore Javascripta v spletnem brskalniku. Za sklenitev pogodbe prek spletne strani mora imeti Član veljaven/ aktiven e-poštni naslov, v nekaterih primerih pa tudi tipkovnico ali drugo kazalno napravo, ki omogoča pravilno izpolnjevanje elektronskih obrazcev.

3. člen Splošne določbe

1. V zvezi s sodelovanjem v CCC Klubu bo Organizator (spodaj navedeni elementi so nujno potrebni za delovanje CCC Kluba):

(a) analiziral in napovedoval vidike, povezane z vedenjem in osebnimi željami polnoletnih

Članov Kluba, tudi na avtomatiziran način, da bi ustvaril profile teh Članov Kluba, namenske

ponudbe in Akcije;

(b) organiziral Akcije in, glede na svojo odločitev, podeljeval Članom Kluba Darila;

a. (c) v okviru Komunikacije pošiljal Članom Kluba sporočila.

2. CCC Klub je organiziran na ozemlju Republike Poljske.

3. Udeležba članov v CCC Klubu je brezplačna in prostovoljna.

4. Član Kluba se lahko kadar koli včlani v CCC Klub.

5. Član Kluba ne more prenesti pravic, ki izhajajo iz sodelovanja v CCC Klubu, na tretje osebe.

6. Član Kluba je dolžan sodelovati v CCC Klubu na način, ki je v skladu z določbami veljavne zakonodaje, določbami Pravilnika kot tudi v skladu s sprejetimi načeli socialnega sožitja. Član Kluba je še posebej dolžan, da:

a) v obrazcu za prijavo navede le resnične, aktualne in vse potrebne podatke o Članu Kluba;

b) nemudoma obvesti Organizatorja o kakršni koli spremembi svojih osebnih podatkov, navedenih v prijavnem obrazcu;

c) številka Kartice ostane strogo zaupna (ne razkriva je tretjim osebam);

d) uporablja storitve in funkcionalnosti kluba CCC, ki jih Organizator zagotovi na način, ki ne ovira delovanja CCC Kluba in na način, ki ni obremenjujoč za druge člane kluba in Organizatorja;

e) ne posreduje in ne pošilja v okviru CCC Kluba vsebin, ki so prepovedane z določbami veljavne zakonodaje, zlasti vsebin, ki kršijo lastniške avtorske pravice tretjih oseb ali njihove osebne pravice (prepoved posredovanja nezakonitih vsebin);

f) ne izvaja aktivnosti, kot so na primer:

- opravljanje informacijskih dejavnosti ali katere koli druge dejavnosti, namenjene prevzemanju podatkov, ki niso namenjeni Članu Kluba, vključno s podatki drugih članov, ali poseganju v pravila ali tehnične vidike delovanja CCC Kluba;

- nepooblaščeno spreminjanje vsebin, ki jih zagotovi Organizator.

7. Informacije o CCC Klubu, ki so predstavljene na Spletni strani ali v prodajalnah Organizatorja, so le povabilo k sklenitvi pogodbe v smislu 71. čl. Civilnega zakonika, ki ga Organizator usmeri strankam, in ne ponudba v skladu z določbami civilnega zakonika.

4. člen Sklenitev pogodbe

1. Pogoji za pristop k CCC Klubu (sklenitev pogodbe):

a) starost 16 let in omejena ali polna pravna sposobnost (Pogodba, sklenjena z osebo, ki je dopolnila 16 let, ni pa še polnoletna, je splošna Pogodba, sklenjena za manjše tekoče zadeve vsakdanjega življenja);

b) pravilna, popolna in čitljiva izpolnitev Prijavnega obrazca, ki ga stranka pošlje Organizatorju (poleg tega je v primeru spletnega obrazca potrebno klikniti na prejeto aktivacijsko povezavo in aktivirati Račun na Spletni strani);

c) seznanitev in sprejetje Pravilnika;

d) prejetje od Organizatorja Kartice.

1. Ko so pogoji za udeležbo v CCC Klubu iz 1. odstavka zgoraj izpolnjeni, oseba, ki se pridruži CCC Klubu, postane Član Kluba. Po sklenitvi pogodbe lahko Član Kluba uporablja Račun.

2. Organizator lahko zagotovi različne po svoji želji izbrane Prijavne obrazce, zlasti v papirni obliki ali v elektronski obliki (npr. za dopolnitev preko Spletne strani).

3. V okviru funkcionalnega razvoja CCC Kluba lahko Organizator uvaja tudi druge oblike Prijavnega obrazca.

5. Kartica

1. Kartice ostanejo v lasti Organizatorja in se izdajajo brezplačno.

2. Član Kluba ima lahko samo eno kartico.

3. Kartico lahko uporablja le Član Kluba, ki mu je bila Kartica dodeljena.

4. Pogoj za uporabo ugodnosti, kot so Akcije ali prejemanje daril, je predložitev Organizatorju številke Kartice. Kartico lahko uporablja oseba, ki vsakič predloži kartico

5. V primeru, da se Kartica poškoduje, izgubi ali je ukradena, mora Član Kluba o tem obvestiti Organizatorja (npr. po elektronski pošti na naslov [email protected] , po telefonu na tel. številko + 385 (1) 555 2474 ali v prodajalni Organizatorja) – Članu Kluba se izda nov izvod Kartice.

6. V vsakem primeru prenehanja pogodbe je Član Kluba dolžan kartico uničiti ali jo vrniti Organizatorju.

6. Prenehanje Pogodbe

1. Čas trajanja CCC Kluba je nedoločen, pri čemer Organizator bo izbrisal osebne podatke Člana Kluba v treh letih po zadnji dejavnosti Člana Kluba v CCC Klubu, razen če posebne določbe ne določajo drugače. V tem času se ustrezno uporabljajo določbe Pravilnika.

2. Organizator lahko kadarkoli prekine pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom iz pomembnih razlogov, razumljenih kot (zaprti katalog):

a) sprememba zakonskih predpisov, ki urejajo opravljanje storitev s strani Organizatorja, ki vplivajo na medsebojne pravice in obveznosti, določene v pogodbi, sklenjeni med Članom Kluba in Organizatorjem, ali spremembe razlage zgoraj navedenih predpisov na podlagi sodb, sklepov ali priporočil ustreznih za določeno področje uradov ali organov;

b) sprememba v načinu zagotavljanja storitev izključno zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov;

c) sprememba obsega ali opravljanja storitev, za katere veljajo določbe Pravilnika, z uvedbo novih oziroma spremembo ali umikom obstoječih funkcij ali storitev s strani Organizatorja, ki jih urejajo predpisi;

d) priključitev, delitev ali preoblikovanje Organizatorja ali sprememba drugih identifikacijskih podatkov Organizatorja, navedenih v tem Pravilniku (v obsegu, ki je potreben za posodabljanje takih podatkov).

3. Organizator lahko s Članom Kluba prekine pogodbo s sedemdnevnim odpovednim rokom in/ ali mu onemogoči nadaljnje pravice uporabe CCC Kluba in omeji dostop do nekaterih ali vseh vsebin, omenjenih v 9. čl. spodaj, iz pomembnih razlogov, npr. v primeru očitne kršitve teh pravil s strani Člana Kluba tj. v primerih, ko Član (zaprti katalog) krši določbe 5. in 6. odstavka 3. čl. Pravilnika.

4. Organizator svoje izjave v obsegu, določenem v 2. in 3. odstavku zgoraj pošlje na e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki jo je Član Kluba navedel v Prijavnem obrazcu.

5. Če Pogodba preneha veljati, bodo Akcije ostale veljavne za obdobje, določeno v pravilih/ predpisih, ki jih Organizator posebej ureja, v času, ki ni daljši od trajanja pogodbe.

7. člen Reklamacije in izvensodno reševanje sporov

1. Pritožbe glede CCC Kluba se lahko prijavijo Organizatorju v kakršni koli obliki, na primer po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: [email protected] ali po telefonu: + 385 (1) 555 2474.

2. Priporočljivo je, da Član Kluba pri opisu pritožbe navede podatke in okoliščine glede pritožbe in morebitne zahtevke ter kontaktne podatke pritožnika, da olajša in pospeši preučitev pritožbe s strani Organizatorja. Zahteve, navedene v prejšnjem stavku, so le priporočila in ne vplivajo na učinkovitost pritožb, vloženih brez priporočenega opisa pritožbe.

3. Organizator bo na pritožbo Člana Kluba odgovoril nemudoma, najpozneje v 30 dneh od datuma prejema (v skladu s 1. odst. 7a). čl. Zakona z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov (U. L. iz leta 2017 točka 683), razen če drugačen datum izhaja iz zakonskih določb ali posebnih predpisov.

4. Sodelovanje v CCC Klubu ne posega v pravice Člana Kluba, določene z zakonom, še zlasti iz naslova statusa potrošnika v smislu 221. člena Civilnega zakonika.

5. Uporaba izvensodnih načinov za reševanje pritožb in uveljavljanje zahtevkov je prostovoljna. Naslednje določbe so informativne narave in ne pomenijo dolžnosti Organizatorja, da uporabi izvensodno reševanje sporov.

6. Pravila o postopkih za izvensodno reševanje potrošniških sporov in obveznosti za trgovce na tem področju so določena posebej v zakonskih predpisih ( zlasti v zakonu z dne 23. septembra 2016 o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, U. L. 2016 točka 1823) ali v predpisih, ki jih uporabljajo zadevni subjekti na področju reševanja potrošniških sporov. Podrobne informacije o možnosti za Člana, ki je potrošnik, izvensodnega reševanja potrošniških sporov in pravna sredstva ter pravila za dostop do teh postopkov so lahko na voljo na lokalnem sedežu in na Spletnih straneh varuha potrošniških pravic, družbenih organizacij, katerih zakonske naloge vključujejo varstvo potrošnikov, okrožnih inšpektoratov za inšpekcijo za trgovino, še zlasti naSpletni strani Urada za varstvo konkurence in varstvo potrošnikov https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Predsednik Urada za varstvo konkurence in varstvo potrošnikov vodi javni register subjektov, pooblaščenih za vodenje postopkov v zvezi z izvensodnim reševanjem potrošniških sporov.

7. Član Kluba, ki je potrošnik, ima med drugim naslednje možnosti za uporabo izvensodnih sredstev za reševanje pritožb in uveljavljanje zahtevkov:

a. Član Kluba ima pravico, da stalno arbitražno potrošniško sodišče, navedeno v 37. čl. Zakona z dne 15. decembra 2000 o tržni inšpekciji (UL 2001 št. 4 točka 25, kakor je bila spremenjena), zaprosi za rešitev spora, ki izhaja iz sklenjene pogodbe.

b. Član Kluba ima pravico, da v skladu s čl. 36 Zakona z dne 15. decembra 2000 o tržni inšpekciji (UL 2000 št. 4 točka 25, kakor je bila spremenjena) zaprosi Okrožnega tržnega inšpektorja za uvedbo postopka mediacije za izvensodno rešitev spora med Članom Kluba in Organizatorjem.

c. Član Kluba lahko dobi brezplačno pomoč pri reševanju spora med Članom Kluba in Organizatorjem in uporabi tudi brezplačno pomoč Varuha pravic potrošnikov ali družbene organizacije, katere zakonske naloge vključujejo varstvo potrošnikov (med drugim Zveza potrošnikov, Združenje poljskih potrošnikov) .

d. Član Kluba se lahko pritoži prek spletne platforme ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR je tudi vir informacij o oblikah izvensodnega reševanja sporov, ki lahko nastanejo med podjetniki in potrošniki.

8. Osebni podatki

1. Upravitelj osebnih podatkov Člana Kluba je Organizator.

2. Osebne podatke Člana Kluba, navedeni v Prijavnem obrazcu, podatke, pridobljene na podlagi dejavnosti polnoletnega Člana Kluba na internetu, v mobilnih aplikacijah in v stacionarnih prodajalnah Organizatorja ali skupine CCC, podatke o transakcijah s kartico (vključno s številko Kartice, datumom in krajem transakcije, predmetom transakcije, plačano ceno in načinom poravnave transakcije), podatke o lokaciji (z dodatnim soglasjem, ki se lahko kadar koli prekliče v nastavitvah naprave Člana Kluba) bo Organizator obdeloval za namene sklenitve pogodbe in izvajanje le te, še zlasti za:

a. registracijo Člana Kluba, izdajanje kartic, sprejemanje in pregled pritožb;

b. predstavitev oglasov, ponudb in akcij, ki se nanašajo na izdelke ali storitve Organizatorja;

c. ocenjevanje in analizo dejavnosti in informacij o polnoletnem Članu Kluba, med drugim v okviru avtomatizirane obdelave osebnih podatkov (profiliranje), tržne in statistične analize;

d. dodeljevanje, predstavljanje, ponujanje in izvajanje namenskih ponudb za polnoletne Člane Kluba, kot so Akcije, Darila ali oglaševalske vsebine za izdelke ali storitve Organizatorja, prilagojene njegovim željam (profiliranje), tudi kot posledica avtomatskega odločanja.

3. Profiliranje je zbiranje izbranih Osebnih Podatkov o aktivnostih polnoletnega Člana Kluba, npr. na internetu, v mobilni aplikaciji, v stacionarnih prodajalnah Organizatorja in podatkov o lokaciji (če se Član strinja z geolokacijo). Te dejavnosti so nujne za izvajanje pogodbe in:

a. bodo Organizatorju omogočili, da bolje razume navade in pričakovanja polnoletnega Člana Kluba, ponudba Organizatorja in samega CCC Kluba pa postane učinkovitejša in prilagojena potrebam tega Člana Kluba, polnoletnemu Članu pa omogoči uporabo namenskih ponudb, akcij in daril;

b. so bistvenega pomena pri delovanju CCC Kluba, ki se osredotoča na individualne potrebe Članov Kluba.

4. Član Kluba ima pravico vložiti pritožbo pri organu, pristojnem za varstvo Osebnih Podatkov, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravljanja oz. spreminjanja, izbrisa, omejitve obdelave in prenosa podatkov.

9. Intelektualna lastnina

Organizator ali subjekti, s katerimi je Organizator sklenil ustrezne sporazume, imajo izključne pravice do vseh elementov, vključno z deli v smislu Zakona z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah (Uradni list 2017, točka 880, kakor je bila spremenjena), ki jih Organizator zagotovi, še zlasti avtorske pravice. Član Kluba je upravičen do brezplačne uporabe zgoraj navedenih vsebin samo za osebno uporabo in samo zaradi koriščenja ugodnosti CCC Kluba po vsem svetu v času veljavnosti Pogodbe. Uporaba zgornjih vsebin v drugačnem obsegu je dovoljena samo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja, ki ga dodeli subjekt, ki je pooblaščen za to, v pisni obliki pod grožnjo ničnosti.

10. Sprememba Pravilnika

1. Organizator lahko spremeni Pravilnik v primeru vsaj enega od naslednjih pomembnih razlogov (zaprt katalog):

a. sprememba zakonskih določb, ki urejajo opravljanje storitev s strani Organizatorja, ki vplivajo na medsebojne pravice in obveznosti, določene v Pogodbi ali spremembo pri razlagi zgornjih določb zaradi sodnih odredb, odločb ali priporočil pristojnih na določenem področju uradov ali organov;

b. sprememba v načinu zagotavljanja storitev izključno zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov;

c. sprememba obsega ali opravljanja storitev, za katere veljajo določbe Pravilnika, z uvedbo novih, spremembo ali umikom s strani Organizatorja obstoječih funkcij ali storitev, ki jih urejajo predpisi;

d. povezava, delitev ali preoblikovanje Organizatorja ali sprememba drugih identifikacijskih podatkov Organizatorja, navedenih v tem Pravilniku (v obsegu, ki je potreben za posodabljanje takih podatkov).

1. V primeru sprememb v Pravilniku Organizator zagotovi enotno besedilo Pravilnika z objavo na Spletni strani in v stacionarnih prodajalnah Organizatorja ter obvesti Člane Kluba o spremembi Pravilnika preko sporočil, ki se pošljejo na elektronski naslov ali telefonsko številko, ki jo je posredoval Član Kluba, kar pogodbenici priznavata za uvajanje informacij o spremembi elektronskih komunikacijskih sredstev tako, da se lahko Član Kluba seznani z njeno vsebino.

2. Sprememba Pravilnika začne veljati po 14 dneh od datuma pošiljanja podatkov o spremembi. Član ima pravico odpovedati pogodbo v 14 dneh od dneva, ko je obveščen o spremembi Pravilnika. To ne vpliva na pravico Člana Kluba, da kadar koli brez obrazložitve odstopi od sodelovanja v CCC Klubu. Sprememba Pravilnika ne vpliva na Darila, ki jih je Član Kluba prejel ali predlagane Akcije pred spremembo Pravilnika.

11. Preklic/ odstop od pogodbe

1. Član Kluba lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v CCC Klubu tako, da pošlje ustrezno izjavo v kateri koli obliki, na primer po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: [email protected] ali po telefonu: + 385 (1) 555 2474.

2. Ne glede na pravico do odstopa od udeležbe v CCC Klubu kadarkoli, glede na predpise Zakona o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014 (UL iz leta 2014, točka 827, kakor je bila spremenjena),Član Kluba, ki je sklenil pogodbo na daljavo (tj. z izpolnitvijo obrazca za spletno prijavo), lahko odstopi od njega v 14 dneh po njegovi sklenitvi brez kakršnega koli razloga in brez kakršnih koli stroškov, razen tistih, ki jih določa zakon. Za izpolnitev roka mora Član Kluba Organizatorju pred iztekom roka predati izjavo. Član lahko poda kakršno koli nedvoumno izjavo, v kateri obvesti o svojem odstopu od Pogodbe. Če želite upoštevati rok, je dovolj, da pošljete izjavo pred iztekom le tega. Izjavo o odstopu od Pogodbe lahko pošljete na primer:

a. po e-mailu na naslov [email protected] :

b. preko obrazca za odstop, ki je priloga št. 1 k temu Pravilniku.

12. Končne določbe

1. Pravilnik stopi v veljavo od: 25.05.2018.

2. Celotno besedilo Pravilnika je na voljo na Spletni strani www.ccc.eu , kjer lahko Člani Kluba imajo kadar koli vpogled in ga lahko natisnejo ter v stacionarnih prodajalnah Organizatorja.

3. Organizator sklene pogodbo v poljskem jeziku. Zapis, zavarovanje in dostop do bistvenih določb Pogodbe sklenjene prek spletne strani poteka s pošiljanjem e-pošte na elektronski naslov, ki ga posreduje Član Kluba.

4. Organizator zagotovi tehnična in organizacijska sredstva, ki ustrezajo stopnji ogroženosti varnosti zagotovljenih prek spletne strani funkcij ali storitev. Uporaba spletne strani je povezana s tipičnimi grožnjami v zvezi s prenosom podatkov prek interneta, kot je njihovo razširjanje, izguba ali dostop do njih s strani nepooblaščenih oseb.

5. V zadevah, ki niso zajete v tem Pravilniku, se uporabljajo splošno veljavne določbe poljskega prava.

6. Izbira poljske zakonodaje na podlagi Pravilnika ne odvzema Članu Kluba, ki je potrošnik, zaščite na podlagi predpisov, ki jih ni mogoče izključiti s Pogodbo med Organizatorjem in Članom Kluba, po zakonu, ki bi veljal v primeru odsotnosti izbire.

Priloga št. 1 - Vzorec obrazca za odstop od pogodbe

(ta obrazec je treba izpolniti in vrniti samo, če želite odstopiti od pogodbe)

VZOREC OBRAZCA ZA ODSTOP OD POGODBE

(ta obrazec je treba izpolniti in vrniti samo, če želite odstopiti od pogodbe)

- Naslovnik:

CCC Obutev d.o.o.

Loška ulica 10

2000 Maribor

- Podpisani, (*) obveščam / obveščamo (*) vas o mojem /našem odstopu od Pogodbe za prodajo naslednjih stvari (*) od Pogodbe za dobavo naslednjih izdelkov (*) od Pogodbe za delo, ki vključuje naslednje stvari (*) / za opravljanje naslednjih storitev (*)

- Datum sklenitve Pogodbe (*) / prevzema (*)

- Ime in priimek potrošnika (-ov)

- Naslov potrošnika (-ov)

- Podpis potrošnika (-ov), (če je obrazec poslan v papirni različici)

- Datum

(*) Neustrezno prečrtati