Selectați o categorie

Regulamentul promoției "10% reducere cu Aplicația Mobilă pentru cumpărături online și în magazinele tradiționale"

I Dispoziții introductive


1. Prezentele Termene și Condiții ale Promoției denumite: "10% reducere cu Aplicația Mobilă pentru cumpărături online și în magazinele tradiționale" definesc regulile Promoției de funcționare, condițiile, scopul și procedura referitoare la reclamații, regulile de utilizare și drepturile persoanelor ce iau parte la Promoție, precum și obligațiile Organizatorului  (denumite în continuare și: "Termenii Promoției").

2. Organizatorul promoției "10% reducere cu Aplicația Mobilă pentru cumpărături online și în magazinele tradiționale" (denumită în continuare și: "Promoție") este Shoe Express S.A., cu sediul în clădirea Globalworth Plaza, Strada PIPERA nr. 42, etaj 19, oraș Bucureşti, sectorul 2, cod poștal 020309, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8764/2012, având codul unic de înregistrare  C.U.I. RO30490303; adresă de e-mail: [email protected] și număr de telefon  +40 (31) 2296196 (taxat asemenea unei conexiuni standard – conform listei de prețuri a operatorului respectiv) (denumită în continuare și: "CCC").

3. Promoția se desfășoară pe teritoriul României, prin intermediul paginii de internet CCC, incluzând Aplicația pentru Mobil, disponibilă la URL: https://ccc.eu/ro/ (denumit în continuare și: "Website") și în magazinele tradiționale.

4. Promoția este disponibilă Clienților care instalează Aplicația CCC pentru Mobil (disponibilă pentru dispozitivele mobil la URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile și https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (denumită în continuare și: "Aplicație pentru Mobil") și care vor primi un cod unic de reduceri.

5. Promoția este anunțată pe Pagina de Internet și în magazinele tradiționale.II Subiectul Promoției și condițiile pentru a beneficia de Promoție

 

1. Subiectul Promoției constă în posibilitatea Participantului la Promoție să beneficieze de Promoție în termenele stabilite în Termenele Promoției, incluzând o reducere de 10% pentru un produs (denumit în continuare și: "Subiectul Promoției") pentru produsele cu preț redus și pentru produsele la preț întreg.

2. Promoția este valabilă din data de 2 Octombrie 2020 până în data de 31 decembrie 2020 (denumită în continuare și: "Durata Promoției") sau până la o dată la care are loc anularea sa.

3. Codul unic va fi valabil timp de 30 de zile de la momentul generării sale.

4. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită (adică, achiziționarea Produselor ca parte a Promoției nu presupune ca Participantul la Promoție să suporte costuri suplimentare în afara plății Prețului Produselor ce fac obiectul Promoției și costurilor de livrare).

5. Pentru a lua parte la Promoție, cumulativ trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

a) să instalația Aplicația pentru Mobil pe un dispozitiv mobil;

b) să vă alăturați Clubului CCC în Aplicația pentru Mobil sau să atribuiți numărul cardului Clubului CCC Aplicației pentru Mobil;

c) să încheiați un Contract de Vânzare-Cumpărare a unui Produs, prin intermediul Paginii de Internet, incluzând Aplicația pentru Mobil sau într-un magazin tradițional;

d) înainte de încheierea Contractului de Vânzare-Cumpărare prin intermediul Paginii de Internet, indicată la punctul 5.c, în timpul perioadei de valabilitate a codului de reducere, introduceți codul de reducere primit în locul corespunzător, indicat pe Pagina de Internet, inclusiv în Aplicația pentru Mobil sau prezentați codul de reducere pe dispozitivul mobil la momentul încheierii unui Contract de Vânzare-Cumpărare într-un magazin tradițional.

6. Conform punctului 1 referitor la produsele pentru care se acordă reducere, Promoția nu poate fi combinată cu alte promoții, reduceri, bonificații, discount-uri, campanii promoționale, oferte speciale cu privire la preț și produs ce sunt valabile pe Pagina de Internet, inclusiv Aplicația pentru Mobil și în magazinele tradiționale.

7. Promoția nu se aplică pungilor și brățărilor UNICEF.

8. Ca parte a Promoției, Participantul care cumpără mai mult de un Produs odată, pe durata sa, are dreptul de a-l cumpăra la un preț redus cu suma acoperită de Subiectul Promoției, adică cu 10% din Prețul Produsului.

9. Ca parte a Promoției, Participantul care cumpără mai mult de un Produs odată, pe durata sa, are dreptul de a cumpăra cel mai scump Produs la prețul redus cu suma acoperită de Promoție, adică 10% din Prețul Produsului.

10. Promoția nu acoperă (nu reduce) niciun cost posibil de livrare a Produselor achiziționate în cadrul Promoției, pe Pagina de Internet, cost ce va fi suportat în întregime de către Participantul la Promoție.  

11. În timpul Promoției, fiecare Participant la Promoție poate utiliza Promoția o singură dată.

12. Obiectul Promoției oferite de Organizator nu se achită în bani sau nu se schimbă contra altor mijloace de plată și nu se poate transfera.

13. La achiziționarea Produselor pe Pagina de Internet sau într-un magazin tradițional, Participantul la Promoție are dreptul, nu și obligația, de a beneficia de Promoție. Acest lucru nu exclude dreptul CCC de a introduce mecanismul de participare automată la promoție în beneficiul Participantului la Promoție.

14. Promoția este valabilă pentru cumpărăturile pe Pagina de Internet și în magazinele tradiționale.

15. Promoția nu se aplică comenzilor cu rezervări într-un magazin tradițional.III Reclamații  


1. Orice reclamații cu privire la Promoții pot fi transmise de către Participanții la Promoție, în special prin e-mail la următoarea adresă: [email protected] sau prin poștă la următoarea adresă Shoe Express S.A.: clădirea Globalworth Plaza, Strada PIPERA nr. 42, etaj 19, oraș Bucureşti, sectorul 2, cod poștal 020309 (denumite în continuare și: "Reclamații").

2. Pentru a urgenta verificarea Reclamației, vă rugăm să furnizați prenumele și numele Participantului la Promoție, datele de contact (de exemplu, adresa de e-mail sau numărul de telefon) precum și o descriere a motivelor ce justifică reclamația.

3. Participantul la Promoție va fi notificat în termen de 14 zile prin e-mail sau în scris cu privire la Reclamație și metoda de soluționare a sa.

4. Reclamațiile sunt tratate de CCC, în special prin aplicarea dispozițiilor prezentelor Termene ale Promoției.

5. Produsele achiziționate în cadrul Promoției, nedeteriorate și care nu prezintă semne de folosire, vor fi returnate în termen de 7 zile calendaristice (dacă sunt achiziționate din magazin tradiționale), respectiv în 14 zile calendaristice (dacp sunt achiziționate online de pe ccc.eu/ro) , calculate din ziua ce urmează achiziționării, ceea ce nu exclude sau limitează drepturile aferente garanției. Returnarea Produselor ce nu rezultă din drepturile asigurate de garanția în cazul defectelor trebuie să acopere toate Produsele achiziționate în cadrul aceleiași tranzacții (un bon fiscal). Returnarea unor Produse ce nu rezultă din drepturile asigurate de garanția în cazul defectelor acoperită de un bon fiscal nu este acceptabilă. Produsele returnate (excluzând returnările ce rezultă din drepturile asigurate de garanția în cazul defectelor) trebuie livrate în ambalajul lor original, nedeteriorat, în orice magazin CCC din țară. Returnarea Produselor (excluzând returnările ce rezultă din drepturile asigurate de garanția în cazul defectelor) este posibilă doar după prezentarea bonului fiscal în original și semnarea procesului-verbal de returnare. Produsele achiziționate în cadrul Promoției fac obiectul returnării (excluzând returnările ce rezultă din drepturile asigurate de garanția în cazul defectelor) cu condiția ca toate produsele achiziționate în cadrul promoției și acoperite de bon să fie predate în același timp.IV Dispoziții finale


1. Aceste Termene ale Promoției sunt valabile la URL: https://ccc.eu/regulamentul-promoiei-10-reducere-cu-aplicaia-mobila-pentru-cumparaturi-online-i-in-magazinele-tradiionale-22-09.

2. Cu excepția cazului în care contextul indică în mod clar altceva, expresiile scrise cu majusculă și utilizate în Termenii Promoției au înțelesul atribuit în Regulamentul Paginii de Internet disponibile la: https://ccc.eu/ro/reglementari (denumit în continuare: "Regulament") .

3. În măsura în care nu se reglementează în prezentele Termene ale Promoției, dispozițiile Regulamentului se vor aplica în mod corespunzător.  

4. CCC are dreptul de a anula oricând Promoția, fără indicarea unui motiv. Informațiile cu privire la anularea Promoției vor fi anunțate pe Pagina de Internet cu 3 zile înainte de data încheierii sale.

5. Administratorul datelor cu caracter personal ale Participanților la Promoție este CCC. Detaliile cu privire la principiile procesării datelor pot fi găsite în Politica CCC referitoare la Confidențialitate, disponibilă la https://ccc.eu/ro/politica-referitoare-la-confidenialitate

6. CCC își rezervă dreptul de a modifica Termenii Promoției în cazul apariției unui motiv important, ce constă într-o:

a) modificare a legii ce reglementează regulile de desfășurare a Promoției, ce afectează drepturile și obligațiile reciproce ale CCC și Participanților la Promoție;

b) modificare a modului de desfășurare a Promoției din motive tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice menționate în Regulament);

c) modificare a legii ce reglementează vânzarea Produselor sau furnizarea de servicii electronice de către CCC ce afectează drepturile și obligațiile reciproce stabilite în Contractul de Vânzare-Cumpărare sau într-o modificare a interpretării dispozițiilor legale de mai jos ca urmare a sentințelor judecătorești, deciziilor, recomandărilor sau recomandărilor birourilor sau autorităților competente într-un anumit domeniu;  

d) modificare a scopului sau furnizării serviciilor pentru care se aplică dispozițiile Regulamentului, prin introducerea, modificarea sau retragerea de către CCC a funcționalităților sau serviciilor existente, acoperite de Regulament.

7. În cazul unei modificări a Termenelor Promoției, CCC va pune la dispoziție textul uniform al Termenelor Promoției, prin publicarea sa pe Pagina de Internet. Modificările aduse Termenelor Promoției intră în vigoare începând cu momentul în care acestea sunt indicate în mod clar și postate pe Pagina de Internet.


București, 2 Octombrie 2020