Selectați o categorie

Regulamentul oficial al Concursului – “ALL DAY ACTIVE x CCC”

Perioada Concursului: 17 Septembrie – 1 Octombrie 2020

Destinat exclusiv persoanelor fiziceArt. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI


1. Concursul “ALL DAY ACTIVE x CCC” este organizat si desfasurat de S.C. Shoe Express S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 19, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8764/2012, avand Cod Unic de Înregistrare: RO 30490303 (denumita în continuare ”Organizator” sau “CCC”).

2. “ALL DAY ACTIVE x CCC” (denumit in continuare “Concursul”) este un concurs desfasurat de catre Organizator pe intreg teritoriul Romaniei, acesta fiind responsabil de organizarea, desfasurarea si de acordarea premiilor rezultate ca urmare a participarii si castigarii Concursului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si cu prevederile prezentului Regulament.

3. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) si este obligatoriu in raport cu fiecare participant.

4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a actualiza si/sau modifica prezentul Regulament pe durata desfasurarii Concursului, in cazul in care acest lucru este necesar, asigurand egalitate de tratament a tuturor participantilor. Orice modificare si/sau actualizare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa informarea corespunzatoare asupra modificarilor respective, prin afisare in mod public a acestora, utilizand canalele de comunicare folosite initial in vederea informarii publice asupra prevederilor prezentului Regulament, precum si, dupa caz, dupa notificarea autoritatilor compentente, in cazul in care aceste modificari necesita o astfel de notificare.

5. Totodata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia. Prevederile referitoare la informarea corespunzatoare asupra modificarilor aduse prezentului Regulament, precum si, dupa caz, notificarea autoritatilor competente sunt aplicabile si in acest caz.

6. În vederea participarii la Concurs, precum si in vederea desemnarii castigatorilor, Organizatorul va prelucra urmatoarele date cu caracter personal ale participantilor: nume si prenume, date de contact (adresa de corespondenta in cazul castigarii de premii in vederea livrarii acestor premii, telefon fix/mobil, adresa de e-mail). Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile in Anexa 1 a prezentului Regulament: “Anexa 1– Informatii privind protectia datelor cu caracter peronal”. Organizatorul va asigura selectarea castigatorilor, va expedia/preda premiile castigatorilor si va face toate demersurile necesare pentru organizarea si desfasurarea Concursului in conditii optime.

7. In vederea participarii la Concurs, persoanele interesate trebuie sa isi exprime acordul cu privire la prevederile prezentului Regulament, dupa consultarea prealabila a acestora. Ca urmare a exprimarii acordului cu privire la prevederile prezentului Regulament, participantii se obliga sa respecte intocmai termenii si conditiile prezentului Regulament.

8. Regulamentul de participare/desfasurare a Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si se gaseste integral pe site-ul ccc.eu/ro. De asemenea, acesta poate fi pus la dispozitia oricarui solicitant, in mod gratuit, prin utilizarea prin mijloacelor electronice contactand urmatoarea adresa de e-mail: [email protected]Art. 2. TEMEIUL LEGAL


1. Concursul este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, varianta republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor, numai în scopul desemnarii castigatorilor si acordarii premiilor oferite de catre Organizator in cadrul Concursului, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare ”GDPR”). Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile in Anexa 1 a prezentului Regulament: “Anexa 1– Informatii privind protectia datelor cu caracter peronal”.Art. 3. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE


1. Concursul se va desfasura in perioada 17 Septembrie – 1 Octombrie 2020.

2. Concursul va fi organizat si desfasurat in toate magazinele fizice CCC din Romania, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE


1. In cadrul Concursului, pot participa exclusiv persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani anterior datei de incepere a Concursului.

2. Nu pot participa la acest Concurs, direct sau prin interpusi, angajatii, membrii organelor de conducere si colaboratorii persoane fizice ai Organizatorului, orice persoana fizica implicata in mod direct sau indirect in organizarea si desfasurarea Concursului, precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora), precum si persoanele care detin participatii in cadrul Organizatorului sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

3. Un Participant la Concurs, persoana fizica, este identificat dupa urmatoarele caracteristici: nume, prenume, numar telefon, adresa e-mail, localitate, judet, numarul bonului fiscal/facturii fiscale care face dovada achizitiei unui produs din magazinele CCC Romania.Art. 5. PRODUSELE PARTICIPANTE


1. La acest Concurs participa oricare din produsele CCC existente in stocurile disponibile la vanzare in magazinele fizice ale CCC, denumite in continuare “Produse Participante”.

2. Ulterior datei incheierii Concursului, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si/sau obligatie in legatura cu produsele achizitionate de catre clientii Organizatorului a caror dovada de achizitie (numarul bonului fiscal/facturii fiscale) nu a fost inregistrata in timpul perioadei de desfasurare a Concursului.

3. Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.Art. 6. MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI


1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a. fiecare participant trebuie sa cumpere oricare din Produsele Participante la Concurs, in valoare de minimum 350 de lei pe un/o singur/a bon fiscal/factura fiscala, si sa pastreze in original bonul fiscal/factura fiscala, acesta fiind singura dovada acceptata de catre Organizator care atesta ca au cumparat produse participante la concurs.

b. Participantul trebuie sa se inscrie, in prealabil, in Clubul CCC prin intermediul aplicatiei mobile CCC.

c. Participantul are dreptul de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

d. Participantul a respectat procedura de inscriere descrisa mai jos;

e. a implinit varsta de 18 ani.

2. Inscrierea in Concurs se va efectua prin intermediul aplicatiei mobile CCC, prin logarea in contul de Membru Club CCC si introducerea numarului de bon fiscal in campul destinat “COD RECOMANDARE” din cadrul sectiunii “Profil – Setari”, exclusiv in interiorul perioadei de desfasurare a Concursului.

3. Concursul va incepe in data de 17 Septembrie 2020 (ora 00:00:01) si se va incheia pana cel tarziu la data de 1 Octombrie 2020 (ora 23:59:59). Astfel, inscrierea in Concurs se va putea efectua doar in perioada 17 Septembrie 2020, incepand cu ora 00:00:01 si cel tarziu pana in data de 1 Octombrie 2020, ora 23:59:59.

4. In cadrul Concursului, sunt acceptate doar bonurile fiscale/facturile fiscale care atesta cumpararea unuia sau mai multor Produse Participante, in valoare cumulata de minimum 350 de lei.

5. Orice persoana care achiziționeaza unul sau mai multe Produse Participante la Concurs poate gasi informatii despre Concurs pe pagina web ccc.eu/ro.

6. Orice persoana care dorește să afle mai multe detalii despre Concurs, înainte de a se înscrie, poate să studieze Regulamentul Concursului pe pagina web https://ccc.eu/ro/reglementari.

7. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs si care indeplineste conditiile de participare descrise la Art. 4 de mai sus se va putea inscrie in cadrul Concursului accesand aplicatia mobila CCC, care poate fi instalata pe dispozitivele mobile iOS sau Android, disponibila in mod gratuit in App Store sau Google Play, unde va găsi un formular de Creare Cont in Aplicatie  si Inregistrare in Clubul CCC si care trebuie completat cu urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon. Completarea corectă, integrală, lizibilă și reală a Formularului de Înscriere și transmiterea către Organizator (suplimentar, în cazul unui Formular de Înscriere online, este necesar ca persoana care se inscrie să acceseze link-ul de activare primit și sa activeze contul pe Pagina de Internet). Ulterior inregistrarii, numărul de bon fiscal/factura fiscala pe care l-a primit după cumpărarea Produsului/Produselor Participant/e, in campul Cod Recomandare disponibil la Profil. Dupa completarea datelor anterior mentionate, persoanele care doresc inscrierea in Concurs, trebuie sa consulte si sa accepte prevederile prezentului Regulament, prin bifarea casutei corespunzatoare exprimarii acordului cu privire acestea, disponibila in sectiunea dedicata Regulamentului de pe site-ul ccc.eu/ro.

8. Inscrierea in Concurs, presupune furnizarea de date cu caracter personal de catre participanti si prelucrarea acestor date de catre Organizator in conformitate cu “Anexa 1 – Informatii privind protectia datelor cu caracter personal” a prezentului Regulament.

9. Toate informațiile completate in formular vor fi automat prelucrate si introduse într-o bază de date a Organizatorului.

10. Un singur bon fiscal/factura fiscala da dreptul la o singura inscriere, astfel ca acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala poate fi transmis o singura data si numai prin modalitatile prevazute in prezentul Regulament.

11. Daca acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala (care atesta achizitia a cel putin un Produs Participant) va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe inscrieri, de la una sau mai multe persoane, acesta va fi luat in considerare doar pentru primul inscris in Concurs cu respectivul bon, in ordinea receptionarii inscrierii in baza de date a Organizatorului. Toate celelalte înscrieri vor fi sterse si anulate de catre Organizator.

12. Un participant poate inscrie in concurs un numar nelimitat de bonuri fiscale/facturi fiscale, inclusiv intr-o singura zi calendaristica, cu conditia ca pentru fiecare inscriere sa existe un bon fiscal/factura fiscala care sa demonstreze achizitia unui Produs Participant si a respectarii tuturor conditiilor de inscriere prevazute de prezentul Regulament.

13. Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

a. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Concursului;

b. Daca participantii inscriu in formularele de inscriere numere de bon fiscal/factura fiscala care sunt fie eronate, fie incomplete sau care au mai fost inscrise anterior;

c. Daca participantii comunica la momentul inscrierii in Concurs date, care, in functie de natura si caracteristicile pe care acestea le contin, nu pot face posibila identificarea participantilor;

d. Daca inscrierile au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.Art. 7. PREMIILE OFERITE


1. Premiile Concursului constau în premii instant si marele premiu (premiu unic) conform tabelului de mai jos:

a. premii instant (“Premii instant”) constand in vouchere electronice CCC, in valoare de 100 lei TVA inclus/voucher, care pot fi folosite pentru cumparaturi online pentru orice produse de pe site-ul ccc.eu/ro, cu o valoare egala sau mai mare de 150 de lei;

b. marele premiu, constand intr-o trotineta electrica Myway Inokim OX Hero, in valoare de 5,999.00 lei TVA inclus (Marele Premiu).

2. Premiile instant, vor fi acordate in limita stocului disponibil, in functie de numarul de participanti la Concurs (un numar de 1000 de participanti va genera acordarea unui Premiu instant, 2000 de participanti, vor genera acordarea a 2 Premii instante, etc.). Valoarea totala a premiilor (avand in vedere un Premiu instant si Marele Premiu) este in cuantum de 6 999 lei, TVA inclus.

3. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul avand dreptul, dar nu si obligatia, de a desemna un alt Castigator.Art. 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR


1. Castigatorul Marelui Premiu, constand intr-o trotineta electrica Myway Inokim OX Hero, in valoare de 5,999.00 lei TVA inclus, va fi extras si anuntat in data de 9 Octombrie 2020.

2. Un Participant are sansa de a castiga pe toata perioada Concursului daca respecta conditiile de participare si inscriere prevazute de prezentul Regulament. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) la care baza de date utilizata de catre Organizator receptioneaza aceste inscrieri, indiferent de data si ora trimiterii si finalizarii efectuarii inscrierilor.

3. Toti participantii participa la extragerea premiilor instant si a Marelui Premiu cu un numar de pozitii egal cu numarul bonurilor fiscal/facturilor inregistrate si validate. Pentru extragerea castigatorilor, Organizatorul va utiliza aplicatia online www.random.org sau orice alta aplicatie similara pe care Organizatorul o va aprecia ca fiind potrivita la momentul selectarii castigatorilor.

4. Prin intermediul aplicatiei www.random.org se va selecta Câștigătorul Premiului instant si/sau, dupa caz, a Marelul Premiu din baza de date intocmita pe baza formularelor inscrise si validate in Concurs.

5. Rezultatul oferit de aplicatia www.random.org/alta aplicatie utilizata se va comunica pe pagina Facebook CCC Romania: https://www.facebook.com/CCC.Romania.

6. Înscrierea în Concurs se poate face în fiecare zi până la ora 23:59. Extragerea Premiilor instant va avea loc pentru fiecare al 1000-lea participant inscris in Concurs.

7. Excepțiile sunt weekendurile, sărbătorile naționale, sau alte cazuri extreme (justificate de cazuri precum, dar fara a se limita la: caz de forta majora/caz fortuit; defectiuni tehnice/intreruperi in infrastructura IT utilizata de catre Organizator, intreruperi ale alimentarii cu energie electrica, defectiuni/intreruperi ale retelei informatice, precum si de comunicare utilizate de catre Organizator, concedii medicale si de odihna sau alte asemenea situaţii) cand extragerea va avea loc în ziua lucratoare imediat următoare pentru toate zilele mai sus menţionate.

8. Rezultatele extragerilor vor fi afişate de regula în ziua următoare extragerii cel mai tarziu până la ora 17:00, sau, în cazuri excepţionale, după cel mult două zile de la extragere până la ora 12:00, pe pagina de Facebook a CCC Romania: https://www.facebook.com/CCC.Romania. In cazul in care Organizatorul trebuie sa verifice eligibilitatea bonurilor/facturilor unor participanti, acesta isi rezerva dreptul sa amane afisarea extragerii pe perioada respectivă.

9. Organizatorul poate decide, fara a fi insa obligat sa afiseze, pe pagina de Facebook, prin modalitatea print-screen lista initiata de catre aplicatia www.random.org/alta aplicatie utilizata de catre Organizator in vederea desemnarii castigatorului.

10. Un Castigator este validat doar daca acesta face dovada bonului fiscal/facturii fiscale avand numarul pe care l-a folosit pentru a se inscrie in Concurs.

11. Pentru validare si predarea premiilor instant si a Marelui Premiu, castigatorul va fi contactat intr- prima etapa prin e-mail și ulterior, prin apel telefonic sau SMS la numarul de telefon si avand in vedere datele de contact indicate in formular. In timpul contactarii castigatorului prin una dintre modalitatile anterior amintite, acesta va fi rugat sa trimita Organizatorului adresa de livrare a premiului castigat, o copie a bonului fiscal/facturii fiscale cu care s-a inscris in Concurs si copia cartii de identitate (pentru a face dovada implinirii varstei de 18 ani) prin e-mail la adresa [email protected], in maxim 5 zile lucratoare din momentul contactarii telefonice.

12. Daca din motive care nu tin de Organizator, in termen de 48 h, Organizatorul nu reuseste sa contacteze si/sau nu este contactat ulterior acestor incercari nereusite de catre castigator, castigatorul respectiv pierde dreptul la premiul castigat fara ca Organizatorul sa fie tinut raspunzator fata de castigator si fara ca acesta sa suporte vreo consecinta.

13. Ulterior validarii pozitiei de castigator, Organizatorul va transmite prin e-mail, pe cale electronica, Premiile instant, constand in vouchere electronice.

14. Marele Premiu, o trotineta electrica Myway Inokim OX Hero, se va acorda castigatorului pana cel tarziu la data de 30 Octombrie 2020, doar personal, prin prezentarea acestuia cu bonul castigator plus actele de identitate, fie la sediul Organizatorului, in Bucuresti, sector 2, Str. Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 19, fie intr-unul din magazinele CCC din orasul cel mai apropiat castigatorului. Inmanarea premiului se va face in prezenta reprezentantilor Organizatorului. Acest moment poate fi filmat si fotografiat, iar materialele foto-video rezultate pot face obiectul unor campanii de comunicare in mediul online, numai in situatia in care, la momentul inmanarii premiului, castigatorul si-a exprimat acordul in mod expres in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing si publicitare. Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile in Anexa 1 a prezentului Regulament: “Anexa 1– Informatii privind protectia datelor cu caracter peronal”.

15. Daca din motive independente de el, Organizatorul nu poate preda Marele Premiu pana la data mentionata mai sus, acesta isi rezerva dreptul de a prelungi perioada de acordare pana la solutionarea problemei.

16. Premiile care nu au putut fi acordate din cauza faptului ca respectivii castigatori nu au putut fi validati din motive independente de Organizator se vor anula, indiferent de tipul premiului.

17. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorii au furnizat date sau informatii incorecte.

18. Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea premiilor, in niciun fel.

19. Pentru a preveni eventuale tentative de fraudare ale Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Concursului si in mod aleatoriu, sa procedeze la verificari ale inscrierilor, avand dreptul sa solicite participantilor si potentialilor castigatori oricand pe durata Concursului, sa faca dovada, in termen de 48 de ore de la data contactarii, a detinerii tuturor bonurilor fiscale sau facturilor fiscale cu care au efectuat inscrierile in Concurs. In cazul in care un participant sau potential castigator nu face dovada solicitata in termenul specificat anterior, Organizatorul poate anula inscrierile cu bonurile fiscale/facturile fiscale pentru care participantii nu pot prezenta dovezile detinerii acestora.

20. Prin participarea la Concurs, castigatorii inteleg si au luat cunostiinta de obligatia legala a Organizatorului de a face publice numele acestora si a castigurile acordate.Art. 9 LITIGII


1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

2. Orice contestatie/reclamatie/plangere formulata de un participant va fi luata in considerare pana la data de 9 Octombrie 2020, iar aceasta poate fi transmisa la adresa de e-mail [email protected] Orice contestatii/reclamatii/plangeri sosite ulterior acestei date nu vor fi luate in considerare.Art. 10. TAXE SI IMPOZITE


1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia celor care, in temeiul legii, cad in sarcina sa, precum impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.Art. 12. INCETAREA CONCURSULUI


1. Prezentul Concurs inceteaza prin implinirea perioadei de desfasurare a Concursul, ori, dupa caz, cel tarziu la data desemnarii castigatorului Marelui Premiu.

2. Prezentul Concurs poate inceta si inainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora ori caz fortuit. Astfel, in intelesul prezentului Regulament constituie forta majora, fara ca exemplele sa fie limitative: orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil,, orice schimbare a cadrului legislativ care genereaza/presupune imposibilitatea desfasurarii Concursului de catre Organizator, orice situatie de insolvabilitate a Organizatorului, aparitia oricarei calamitati naturale, stare de razboi, asediu, stare de urgenta instituita corespunzator la nivel national de catre autoritatile publice sau a oricarui alt pericol de natura publica care genereaza imposibilitatea desfasurarii Concursului, etc.

3. In orice situatie in care un caz de forta majora ori un caz fortuit, inclusiv orice imposibilitate obiectiva a Organizatorului, rezultata din cauze independente de vointa sa, impiedica, intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului in tot sau in parte, Organizatorul va fi exonerat de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor sale pentru toata perioada in care indeplinirea va fi impiedicata ori intarziata de un asemenea caz.

4. De asemenea, Organizatorul este exonerat de raspundere inclusiv in situatia modificarii cadrului legislativ avut in vedere la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament, daca aceasta modificare presupune suplimentarea bugetului alocat acestui Concurs de catre Organizator sau efectuarea oricaror altor costuri suplimentare considerate excesive in raport cu costurile prevazute la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament de catre Organizator in vederea organizarii si desfasurarii Concursului.

5. In toate situatiile de incetare a Concursului inainte de termenul stabilit de catre Organizator, acesta este exonerat de orice raspundere ce decurge din nerespectarea Regulamentului, daca aceasta nerespectare este cauzata de oricare dintre situatiile prevazute in cuprinsul prezentului articol.

6. Sunt asimilate cazului fortuit, fara ca exemplele sa fie limitative: deficiente ale sistemului de operare, interventia unei autoritati care a dispus masuri de sistarea a Concursului, restrictionarea accesului Organizatorului la site-ului ccc.eu/ro, pierderea/deteriorarea bazelor de date continand formularele de inscriere, avarierea sistemului informatic al bazelor de date si a formularelor de inscriere (inclusiv in ceea ce priveste stocarea datelor).Art. 13. LIMITAREA RASPUNDERII


1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va avea nicio obligatie pentru:

a. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala corespunzator inscrierilor in Concurs;

b. Inscrieriile efectuate de persoane care nu au implinit varsta de 18 ani la momentul inregistrarii in Concurs;

c. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de catre participanti. In acest caz, orice incalcare a prevederilor prezentului Regulament savarsita de catre un participant atrage dupa sine invalidarea inscrierii in Concurs sau, dupa caz, invalidarea participantilor ca si castigatori, precum si, dupa caz, raspunderea personala si exclusiva a acestora;

d. Intretinerea corespondentei cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament. Raspunderea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

e. Inscrierile care nu au fost trimise in perioada 17.09.2020 (ora 00:00:01) si pana cel mai tarziu la data de 01.10.2020 (ora 23:59:59);

f. Bonurile fiscale/facturile fiscale, deteriorate sau pierdute din vina Participantilor la concurs;

g. Nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament;

h. Mesajele expediate de catre participanti care nu au fost receptionate de catre Organizator sau mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator;

i. deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

j. Utilizarea premiilor de catre castigatori in maniere care pun in pericol viata acestora si a celor din jur. In acest sens, prin participarea la Concurs, castigatorii declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care fac imposibila utilizarea premiilor, iar in orice caz, acestia se obliga sa nu utilizeze premiile castigate daca acestea le-ar putea afecta, in orice modalitate, sanatatea fizica si psihica;

k. Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

l. Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorului;

m. Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a sistemului de operare a formularului de inscriere, cat si alte functionalitati/servicii ale acestuia, daca prin aceasta, formularul electronic online de inscriere nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Concurs;

n. Situatiile in care adresa de e-mail/numarul de telefon/oricare alte date de contact ale participantului completate in formularul electronic online la inscriere nu pot fi identificata (datele de contact nu sunt corecte, nu exista, sunt contrare realitatii, sunt incomplete, etc.), si ca atare Organizatorul nu va putea raspunde sau contacta participantul la Concurs;

o. Eventualele dispute/litigii/conflicte legate de drepturile persoanelor asupra adreselor de e-mail utilizate formularul electronic online de inscriere in Concurs;

p. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de servicii de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs;

r. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului serviciilor de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

s. Orice efect decurgand ca urmare a transmiterii unor formulare de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare;

t. Costurile de folosire a Internetului de catre persoanele interesate de Concurs/participanti.

u. Eventualele erori de soft al aplicatiei www.random.org, sau al altui sistemului ales de catre Organizator in vederea efectuarii selectiei castigatorilor.Prezentul Regulament a fost redactat de catre Organizator si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si 2(doua) exemplare duplicat, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial, si unul va fi predat către Organizator.


Bucuresti, data:___________________


Organizator,

SHOE EXPRESS S.A.

prin Director General

Joanna Jozwiak


________________________________________Anexa 1 – Informatii privind protectia datelor cu caracter personal


Subscrisa, S.C. Shoe Express S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 19, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8764/2012, avand Cod Unic de Inregistrare: RO 30490303, telefon 031 2296196, e-mail [email protected], reprezentată prin Director General Joanna Jozwiak, in calitate de Director General, in calitate de organizator al concursului “ALL DAY ACTIVE x CCC” („Concursul”) si operator de date cu caracter personal (denumita în continuare ”Organizator”) se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs exclusiv pentru scopurile carora acestea sunt destinate, in conformitate cu dispozitiile legale incidente in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si in conformitate cu prevederile prezentei Anexe.

Astfel, prezentele prevederi includ totalitatea informatiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la Concurs si stabilesc atat modul cat si scopurile pentru care Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a actualiza si modifica periodic prezentele prevederi, pentru a reflecta in timp real orice modificari ale modului in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor, precum si, dupa caz, pentru a reflecta orice modificari ale cerințelor legale. In astfel de situatii, aceste prevederi vor fi actualizate si afisate corespunzator in cadrul paginii web a Organizatorului, la sectiunea special dedicata Regulamentului de Concurs, motiv pentru care Organizatorul recomanda tuturor participantilor verificarea periodica a continutului prezentelor prevederi.1. Categorii de persoane vizate:


Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:

Participanții la Concurs, avand varsta de 18 ani impliniti la data inscrierii in Concurs, astfel cum acestia sunt prevazuti in Regulamentul Concursului.2. Date cu caracter personal prelucrate:


Organizatorul prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

I. date cu privire la persoana participantului: nume, prenume, oras, judet/sector, adresa de e-mail, telefon);

II. date cu privire la câștigătorii Concursului (precum: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, vârsta, cod numeric personal, adresa de domiciliu/reședință, semnătura și alte date necesare pentru acordarea premiului etc.);

III. date cu privire la castigatorul Marelui Premiu (imagine, voce). In acest caz, aceste date vor fi prelucrate numai in situatia in care, la momentul inmanarii premiului, castigatorul si-a exprimat in mod expres acordul in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing si publicitare;

IV. date puse la dispozitie de catre participanti prin posta, telefon, e-mail sau mesaje in retelele de socializare.3. Scopul prelucrarii


Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor in urmatoarele scopuri:

I. Organizarea, desfasurare, inscriere si participare la Concurs; 

II. Acordarea premiilor castigatorilor;

III. Verificarea veridicitatii datelor furnizate si preintampinarea unor eventuale fraude;

IV. Intocmirea documentelor financiar – contabile necesare potrivit legii, efectuarea dupa caz, a raportarilor specifice catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala;

V. Publicarea listei castigatorilor pe pagina de Facebook a Organizatorului;

VI. Activitatii de arhivare, daca sunt cerute de legislatie;

VII. Respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679, precum si a legislatiei naționale privind protectia datelor cu caracter personal.4. Temeiul legal al prelucrarii datelor


Temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal sunt reprezentate, dupa caz, de:

I. Art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – in baza consimtamantului persoanei vizate in calitate de participanti avand varsta de 18 ani împliniti la data inscrierii in Concurs;

II. Art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligațiilor legale care revin Organizatorului.5. Persoane care vor avea acces la datele cu caracter personal


Datele cu caracter personal ale participantilor sunt destinate utilizarii de catre Organizator si sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul:

Categorie de destinatari / Destinatari
1. Colaboratori si parteneri ai Organizatorului: (*) N/A
2. Alte Entități: autorități publice/instituții publice pentru conformarea Organizatorului cu obligațiile legale specifice.


Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre avocati sau forme de exercitare a profesiei de avocat, consultanti fiscali si alti specialisti cu care colaboram pentru Concursului (în calitate de Organizator al Concursului), precum si altor societati care ne acorda suport în organizarea Concursului. Datele cu caracter personal ale participantilor pot fi, de asemenea, dezvaluite furnizorilor de comunicatii pe care ii utilizam in activitatea noastra curenta (e.g. e-mail, servicii cloud).6.Transferul datelor cu caracter personal


Organizatorul nu transfera datele cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala.7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 


Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate.

In vederea indeplinirii scopului pentru care datele cu caracter personal au fost colectate, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, de la data colectarii pana la implinirea unui termen de 10 zile de la data desemnarii castigatorilor si finalizarii Concursului.

Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, conform regulilor financiar contabile aplicabile potrivit legii, acestea vor fi pastrate pentru o perioada de arhivare de 60 de zile.8. Drepturi in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 


Conform prevederilor legale aplicabile, persoanele vizate beneficiaza de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare. 

Atunci cand prelucrarea se realizeaza in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” din GDPR, participantii au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, acestia pot modifica sau elimina consimtamantul acestora in orice moment, si Organizatorul va actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Participantii care isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Concurs nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

În cazul în care participantii considera ca drepturilor acestora cu privire la prelucrare si protectia datelor cu caracter personal sunt incalcate sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, acestia pot contacta Organizatorul la urmatoarele date de contact:


S.C. Shoe Express S.A.

Sediu: Bucuresti, sector 2, Str. Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 19

Persoana de contact: Madalina Oprea

Telefon: +40 (21) 336 72 25

E-mail: [email protected]


De asemenea, participantii au dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP cu sediul in Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28 – 30, sector 1, Bucuresti.

 

Operator de data cu caracter personal:

SHOE EXPRESS S.A.

prin Director General

Joanna Jozwiak