Selectați o categorie

Reglementări de returnare

Regulamentul campaniei "Termen prelungit de returnare a produselor"


De reținut!


PRODUSE CUMPĂRATE ONLINE


În cazul în care ați cumpărat produsul online – vă rugăm să citiți politica de returnări online (se poate găsi pe pagina noastră de internet la secțiunea https://ccc.eu/ro/returnari 

Un produs cumpărat online, chiar dacă prezintă semne de folosire, poate fi reclamat conform Termenilor și Condițiilor la care se face referire mai sus în cel mai apropiat magazin CCC.


Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că sunteți răspunzător pentru orice reducere a valorii produsului ce rezultă în urma utilizării acestuia într-un mod care nu este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului.PRODUSE CUMPĂRATE ÎN MAGAZINELE TRADIȚIONALE


În cazul în care doriți să returnați produse cumpărate din magazin - se aplică următoare reguli:

Politica cu privire la returnarea produselor cumpărate din magazinele tradiționale CCC


I.    În conformitate cu următoarele Termeni și Condiții, CCC permite Clienților să returneze produsul nou, neutilizat și cumpărat (denumit în continuare „Produs”) dintr-un Magazin Tradițional, fără a indica motivul ce a stat la baza acestei decizii. Această posibilitate pusă la dispoziția Clienților de către CCC are în vedere întreaga gamă de produse, exceptând articolele cosmetice, articolele de îngrijire a încălțămintei, accesoriile și bijuteriile.

1. Un Client poate returna Produsul în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data achiziționării acestuia.

2. Fiecare termen menționat mai sus, expiră în ultima zi al acestuia, la ora închiderii magazinului în care Clientul predă Produsul returnat. În cazul în care ultima zi a termenului pentru returnare corespunde unei zile în care magazinul CCC este închis pentru Clienți, termenul expiră în prima zi în care acesta este deschis, la ora închiderii magazinului respectiv.

3. Produsul ce se dorește a fi returnat trebuie predat în ambalajul său original, nedeteriorat, către orice magazin tradițional CCC din țară, în interiorul termenelor menționate la punctele 1 și 2 de mai sus, în timpul programului de lucru al respectivului magazin..

4. Clientul are obligația de a prezenta dovada achiziționării Produsului sub forma unui bon fiscal sau a unei facturi, cel mai târziu împreună cu Produsul returnat.

5. Nerespectarea condițiilor menționate la punctele 3, 4 și 5 atrage după sine, decăderea de către Client din dreptul de a returna Produsului.

6. În cazul exercitării dreptului de returnare a Produsului, contractul de vânzare va fi considerat ca nefiind încheiat vreodată în ceea ce privește respectivul Produs, sub rezerva faptului că eficiența exercitării dreptului de returnare depinde de îndeplinirea obligațiilor la care se face referire la punctele 3, 4 și 5 de mai sus (drept contractual de retragere).

7. În cazul în care, din orice motiv, Clientul nu se poate deplasa pentru a returna Produsul la orice magazin tradițional din țară, acesta va suporta costurile imediate de returnare a Produsului, inclusiv livrarea Produsului către magazinul tradițional. Ca parte a unei campanii promoționale, CCC poate oferi Clientului posibilitatea de ridicare de către CCC a Produselor returnate.

8. Returnarea Produsului trebuie documentată prin semnarea de către Client și de angajatul care se ocupă de returnare, a procesului verbal de predare-primire, respectiv a documentului de returnare aferent bonului fiscal sau facturii corespunzătoare.

9. În timpul campaniilor promoționale tip one-off (ce durează mai puțin de 24 de ore), posibilitatea de returnare a unui Produs poate fi limitată, ca urmare a disponibilității limitate a angajaților magazinului de prelua retururi în timpul campaniei promoționale, fapt ce însă nu implică imposibilitatea exercitării dreptuluil de returnare, astfel cum se prevede în prezenta politică. În cazul în care Clientul își exercită dreptul privind înlocuirea Produsului defect în cadrul garanției legale de conformitate, asupra Produsului astfel înlocuit Clientul nu mai poate exercita dreptul de returnare menționat în prezenta politică.

10. Se pot returna doar Produsele pentru care plata s-a efectuat în numerar sau prin cardul (incluzând și metodele similare acceptate de terminalele de plată, adică telefoane mobile, aplicații de plată pentru telefoane mobile acceptate de către magazinele tradiționale CCC, etc.).

11. Condițiile sau regulile speciale cu privire la returnări (inclusiv lipsa unui astfel de drept), reglementate separat în contractele de vânzare sau prin curpinsul termenilor şi condiţiilor ce reglementează condiţii speciale de vânzare (ex. campanii promoţionale) se vor aplica cu prioritate și nu vor fi afectate de termenii și condițiile prezentate în această politică.

12. Realizarea unei noi achiziții, inclusiv imediat după returnarea Produsului, echivalează cu încheierea separată a unui nou contract de vânzare în Termenii și Condițiile în vigoare la momentul încheierii. În special, în cazul în care Produsul returnat a fost vândut cu o reducere promoțională, aceasta nu  va fi luată în considerare în scopului noului contract de vânzare, în cazul în care o astfel de reducere nu se aplică Produsului la momentul noii achiziționări, cu excepția cazului în care contrariul reiese/relevă în mod direct din Termenii și Condițiile respectivei campanii promoționale din care reducerea face parte. Prevederile prezentului punct, se aplică și în cazul în care Produsul returnat a fost vândut cu reducere ca urmare a folosirii unui card de reducere sau a unui cod unic  (reducerea nu se aplică din nou).

13. Prin excepție de la punctul 13 de mai sus, în cazul unei achiziții efectuate simultan cu returnarea unui Produs din categoria încălțăminte, de același brand, model, culoare cu Produsul returnat, și care diferă doar ca mărime, reducerea promoțională aplicată Produsului returnat se va aplica din nou, cu excepția cazului în care Termenii și Condițiile respectivei campanii promoționale prevăd în alt fel, cu privire la utilizarea cardurilor de reducere sau codului de reducere.  

14. În schimbul Produsului returnat, Clientul va primi prețul produsului indicat în documentul ce confirmă vânzarea sa, în numerar sau prin virament bancar. În cazul plăților efectuate utilizând metode secundare de plată fără numerar (aplicații de plata pentru telefoane mobile, acceptate de către magazinele tradiționale CCC ), rambursările se vor efectua în numerar.

15. Rambursările non-numerar se vor efectuat doar către cardul de plată utilizat pentru efectuarea plății. În cazul în care nu este posibilă prezentarea cardului și confirmarea tranzacției efectuate la terminalul la care este afișat numărul cardului de plată folosit pentru tranzacție, rambursarea se va efectua în numerar.

II. Înainte de luarea unei decizii cu privire la returnarea Produsului, angajații magazinului CCC au dreptul de a verifica dacă Clientul care dorește să returneze Produsul îndeplinește condițiile descrise în aceste Termeni și Condiții. În orice situație, rambursarea prețului Produsului se va efectua doar după ce Clientul a predat Produsul și se confirmă îndeplinirea tuturor celorlalte condiții descrise în prezentul document.