Wybierz kategorię

Zasady korzystania z usług esize.me

esize.me > 


Skorzystaj z usług promocyjnych spółek grupy kapitałowej, w której skład wchodzi eobuwie.pl („Grupa kapitałowa eobuwie.pl” lub „Grupa eobuwie.pl”) skanując stopę i wybieraj buty możliwie najlepiej dobrane do Ciebie w sklepach stacjonarnych i internetowych naszej Grupy.

Uzyskasz dostęp do nowych funkcjonalności w sklepach internetowych, a także doradztwa naszych sprzedawców w sklepach stacjonarnych całej Grupy kapitałowej eobuwie.pl.


Ogólne zasady 

 

1. Udostępnione narzędzie ułatwi Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dobranego dla Ciebie. W dalszym ciągu będziesz mógł skorzystać z pełnej oferty dostępnej w naszych sklepach. Narzędzie esie.me pomoże Ci jednak dokonać trafnego wyboru.

2. Korzystaj z wykonanego skanu również w naszych sklepach i serwisach internetowych i wybieraj buty dobrane do Ciebie także podczas zakupów przez Internet.

3. Otrzymasz specjalny kod, który pozwoli Ci uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności sklepów internetowych prowadzonych przez Grupę eobuwie.pl (zakres takich funkcjonalności może zależeć od tego z jakiego sklepu będziesz korzystać). Jeśli jeszcze nie założyłeś konta, koniecznie zrób to na stronie sklepu lub wykorzystaj w tym celu potwierdzenie wykonania skanu, które otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się w pełni z korzyści, które oferuje nasze narzędzie i wybierać buty dobrane do Ciebie także podczas zakupów przez Internet. Możesz również udostępnić otrzymany kod wybranej przez Ciebie osobie, która posiada już takie konto, ułatwiając jej wybór obuwia dla Ciebie.

4. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z naszej usługi, skan stopy zostanie wykonany na miejscu w punkcie skanowania (np. w sklepie stacjonarnym) w ramach godzin jego otwarcia, z uwzględnieniem dostępności naszego narzędzia, kwestii technicznych (w tym podatności urządzenia na ew. zewnętrzne zakłócenia), indywidualnych uwarunkowań Twojej stopy oraz ilości klientów.

5. Jeśli skorzystasz z usługi skanowania stopy już na miejscu w jednym ze sklepów Grupy kapitałowej eobuwie.pl, nasi pracownicy będą mogli na tej podstawie pomóc Ci dobrać buty możliwie najlepiej dobrane do Twoich stóp. Najbardziej liczy się jednak Twój komfort i odczucia, więc ostateczny wybór obuwia zawsze należy do Ciebie.

6. W zależności od tego w jakiej sieci sklepów zdecydujesz się na wykonanie skanu, proces skanowania od strony technicznej będzie obsługiwany przez tę spółkę z Grupy eobuwie.pl, która prowadzi dany sklep.

7. Korzystając z naszego narzędzia stajesz się jednak Klientem całej Grupy kapitałowej eobuwie.pl.

8. Już po jednym zeskanowaniu stopy cała Grupa eobuwie.pl ułatwi Ci wybór obuwia zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych przyznając Ci dostęp do dodatkowych usług.

9. Skorzystanie z narzędzia do skanowania ma charakter darmowy.

10. Zyskaj również specjalny kod rabatowy na zakupy zaznaczając odpowiednie zgody na formularzu widocznym na urządzeniu, umożliwiające komunikację marketingową (mailową i telefoniczną) z Tobą. Wyrażenie ich jest dobrowolne, ale niezbędne abyś mógł cieszyć się ze wszystkich korzyści, które oferuje Grupa eobuwie.pl. Jeżeli wyrazisz te zgody będziesz otrzymywał informacje o nowościach i promocjach - jeśli jesteś pełnoletni, także dedykowanych i dobrane do Ciebie (i niedostępnych dla innych).

11. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, możesz korzystać z naszych usług w ograniczonym zakresie i dowiadywać się jedynie o ogólnych promocjach, przeznaczonych dla wszystkich Klientów Grupy eobuwie.pl (nie będziemy dostosowywać naszych ofert specjalnie do Ciebie). Esize.me zacznie przynosić Ci w pełni korzyści, w tym oparte na profilowaniu, gdy skończysz 18 lat.

12. Jeżeli w ramach formularza widocznego na urządzeniu pozwalającym Ci skorzystać z usługi skanowania, wyrazisz zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od Grupy eobuwie.pl drogą mailową i telefoniczną, otrzymasz od nas kod rabatowy (prześlemy go na podany przez Ciebie adres e-mail) o wartości odpowiadającej 10% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej ofercie z sklepu internetowego eobuwie.pl.

13. Rabat będzie udzielony w ten sposób, że regularna cena za produkt zakupiony przez Ciebie w sklepie internetowym zostanie jednorazowo pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o 10% liczonych od pełnej, regularnej ceny kupowanego produktu. Rabat nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy.

14. W przypadku, jeśli zdecydujesz się na jednoczesny (w ramach jednej sesji) zakup kilku produktów, wspomniany rabat zostanie naliczony od ich łącznej ceny.

15. W celu skorzystania z rabatu poprosimy Cię, abyś przed złożeniem zamówienia wpisał w odpowiednim miejscu otrzymany kod. Przekazanie kodu po złożeniu zamówienia nie będzie Cię uprawniało do wykorzystania rabatu.

16. Z kodu rabatowego możesz skorzystać tylko jeden raz i tylko po pierwszym wyrażeniu odpowiednich zgód w trakcie sesji skanowania (jeśli np. wycofasz swoje zgody, a następnie ponownie pozwolisz nam na komunikację marketingową z Tobą, nie otrzymasz ponownie kodu rabatowego).

17. Wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 12 powyżej nie jest konieczne dla korzystania z usługi skanowania stopy. Również komunikację marketingową możesz zamówić w inny sposób - nasi Klienci zainteresowani informacjami o najnowszych promocjach mają wiele możliwości wyrażenia zgody na ich otrzymywanie, jak chociażby dedykowane pola do zapisu do usługi newsletter (znajdziesz je w wybranych sklepach internetowych). W takich sytuacjach nie otrzymasz jednak dostępu do ofert specjalnie dostosowanych do Ciebie (chyba, że w inny sposób umożliwiłeś nam takie działanie), ani wspomnianego kodu rabatowego.

18. Jeśli nie masz 18 lat lub z innych powodów masz ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie masz zdolności do czynności prawnych, jesteś zobowiązany uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna na skorzystanie z naszych usług. Będziemy mogli zażądać od Ciebie potwierdzenia takiej zgody przed dopuszczeniem Cię do urządzenia. Miej ją ze sobą lub przyjdź z rodzicem/opiekunem prawnym.

19. W zakresie w jakim usługa skanowania pozwala Ci na ulepszenie funkcjonalności wyboru obuwia w naszych sklepach i serwisach internetowych zastosowanie znajdują regulaminy tych sklepów i serwisów (zastosowanie znajduje zawsze regulamin sklepu lub serwisu, w ramach którego korzystasz ze skanu), w tym przede wszystkim zapisy dot. usługi newsletter. Odpowiedni regulamin znajdziesz u naszego sprzedawcy, jak również na właściwej stronie internetowej.

20. Reklamacje dotyczące technicznych aspektów usługi skanowania możesz składać zgodnie z danymi kontaktowymi poszczególnych spółek z Grupy eobuwie.pl – wskazaliśmy je w ramach listy poniżej. Możesz w szczególności przesłać pismo na podany tam adres, bądź zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej.

21. Ustosunkowanie się do Twojej reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

22. Pamiętaj, że przyznane Tobie kody rabatowe nie podlegają wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz mają charakter nieprzenoszalny.

23. Z kodu rabatowego możesz skorzystać w terminie 30 dni od jego otrzymania.

24. Odpowiadamy za należyte wykonanie usług dla Ciebie, tj. z zachowaniem należytej staranności. Pamiętaj, że w ramach usługi esize.me wspieramy Cię w doborze obuwia, ale ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.

25. Listę spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej eobuwie.pl znajdziesz poniżej. Pełne informacje w tym zakresie znajdziesz u sprzedawcy i na stronie www.eobuwie.pl/grupaeobuwie.


Bezpieczeństwo

 

1. Pamiętaj, żeby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz poleceniami obsługi.

2. Z narzędzia możesz korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – zakazane jest przede wszystkim umieszczanie w nim jakichkolwiek przedmiotów lub innych części ciała niż stopa. W trosce o Twoje bezpieczeństwo, z uwagi na ograniczoną wytrzymałość konstrukcji urządzenia, mogą z niego korzystać jedynie osoby o wadze poniżej 150 kilogramów.

3. Jesteś zobowiązany do przestrzegania zasad higieny. Oznacza to, że:

- możesz korzystać z narzędzia do skanowania tylko po zagwarantowaniu bezpiecznego i higienicznego korzystania z niego przez kolejnych klientów, w szczególności powinieneś zachować wszelkie wymogi higieny ciała;

- z narzędzia możesz skorzystać dopiero, gdy pracownik obsługi zakomunikuje Ci możliwość bezpiecznego przystąpienia do skanowania;

- powinieneś przestrzegać wszelkich oznaczeń umieszczonych na urządzeniu, w tym ostrzegających o zakazie korzystania z niego.

4. Zakazane jest korzystanie z narzędzia do skanowania przez osoby dotknięte chorobą, którą mogą zarazić się jego inni użytkownicy. Dotyczy to również przebytych chorób w okresie, w którym istnieje ryzyko dalszego zarażenia innych klientów korzystających z narzędzia do skanowania.

5. W przypadku, gdy nie jesteś pewny, czy możesz skorzystać z narzędzia zgodnie z powyższymi zasadami, nasz sprzedawca zawsze wyjaśni Twoje wątpliwości.

6. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, w tym zasad higieny, klient może zostać niedopuszczony do narzędzia w celu wykonania skanu i skorzystania z usług.


Aktualna obecnie lista spółek z Grupy kapitałowej eobuwie.pl (podmiotem świadczącym usługi w sklepie stacjonarnym jest zawsze ta spółka, która obsługuje dany punkt sprzedaży):

- eobuwie.pl S.A. (Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002); www.eobuwie.com.pl/kontakt; kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]

- CCC S.A. (Polkowice, ul. Strefowa 6, 59-101); https://ccc.eu/pl/wsparcie-i-kontakt, kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]

- DEEZEE sp.  z o.o. (ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina) www.deezee.pl/kontakt; kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]

- GINO ROSSI S.A. (ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk) www.gino-rossi.com/kontakt; kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]


Pełne informacje o spółkach z Grupy kapitałowej eobuwie.pl znajdziesz u sprzedawcy i na stronie www.eobuwie.pl/grupaeobuwie