Zamów online, odbierz w sklepie. Zobacz, jak to działa >

Wybrany sklep

Regulamin zwrotu towaru w CCC S.A.

Regulamin zwrotu towaru w CCC S.A.


I.  Na zasadach określonych poniżej, CCC S.A. umożliwia swoim klientom, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu nowego i nieużywanego towaru zakupionego w sklepach sieci CCC, obejmującego cały asortyment za wyjątkiem kosmetyków, akcesoriów do pielęgnacji obuwia oraz biżuterii (dalej „Towar”).


1. Klient, który nie jest członkiem Klubu CCC może dokonać zwrotu Towaru w ciągu siedmiu dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu, w dowolnym sklepie sieci CCC na terenie kraju.

2. Klient będący członkiem Klubu CCC, który zarejestrował swój zakup na Karcie Klubowicza, może dokonać zwrotu Towaru w ciągu trzydziestu  dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu, w dowolnym sklepie sieci CCC na terenie kraju.

3. Zwracany Towar należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

4. Dokonując zwrotu Towaru klient zobowiązany jest przedłożyć dowód jego zakupu (oryginał paragonu fiskalnego lub fakturę VAT). W przypadku, gdy zwrotu dokonuje klient będący członkiem Klubu CCC, którego zakup został zarejestrowany na Karcie Klubowicza, paragon nie jest wymagany.

5. Zwrot Towaru powinien zostać udokumentowany poprzez podpisanie przez klienta oraz pracownika przeprowadzającego zwrot dokumentu w formie zwrotu do paragonu lub zwrotu do faktury.

6. Wyłącza się możliwość dokonania zwrotu Towaru w trakcie obowiązywania jednorazowych okazjonalnych akcji promocyjnych (trwających zazwyczaj kilka godzin) oraz Towaru uzyskanego przez klientów w wyniku wymiany na nowy wskutek stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

7. Zwrotowi i wymianie podlegają tylko Towary, w przypadku których płatność była dokonana za pomocą karty płatniczej wraz z pochodnymi metodami akceptowalnymi przez terminale płatnicze (telefon komórkowy, Blik, itp.), gotówki lub karty podarunkowej CCC. Zwrotowi i wymianie nie podlegają Towary zakupione za pomocą bonów Sodexo oraz bonów lub innych dokumentów o podobnym charakterze nie wydawanych przez CCC S.A.

8. Jeżeli Towar został zakupiony w ramach promocji, zasady zwrotu mogą być szczegółowo uregulowane w odrębnym regulaminie. Zasady zwrotów określone w odrębnym regulaminie mają pierwszeństwo zastosowania w stosunku do ogólnego regulaminu zwrotów.

9. Towar zakupiony podczas akcji promocyjnej (ulotka, Klub CCC, inne), a wymieniony po jej zakończeniu, jest oferowany w cenie regularnej (rabat nie jest ponownie naliczany, należy dopłacić różnicę w cenie). Wyjątek stanowi wymiana w obrębie tego samego modelu i koloru na inny rozmiar – w tym wypadku rabat jest naliczany ponownie.

10. Wymieniając Towar zakupiony przy użyciu karty rabatowej/jednorazowego kodu na inny rozmiar/model, rabat nie będzie ponownie naliczany. Rabat jest jednorazowego użytku. Wyjątek stanowi wymiana w obrębie tego samego modelu i koloru na inny rozmiar – w tym wypadku rabat jest naliczany ponownie.

11. Za zwrócony Towar klient otrzyma w gotówce lub bezgotówkowo na kartę płatniczą równowartość ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT). Zwroty za Towary zakupione przy użyciu karty podarunkowej CCC dokonywane będą w gotówce. W przypadku płatności dokonanych za pomocą pochodnych metod bezgotówkowych (telefon komórkowy, Blik, itp.) zwroty dokonywane będą w gotówce.

12. Zwrot bezgotówkowy następuje wyłącznie na kartę płatniczą, którą dokonana była płatność. W przypadku braku możliwości przedłożenia karty oraz potwierdzenia dokonania transakcji z terminala, na którym widnieje numer karty płatniczej podczas transakcji zwrotu, zwrot dokonywany jest w gotówce.


II. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu Towaru, pracownicy CCC S.A. uprawnieni są do weryfikacji spełnienia warunków opisanych w punktach 1-5 powyżej.


III. Do zwrotu Towaru wskutek uznania jego za niezgodny z umową stosuje się punkt I.4 powyżej.


IV. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie bez podawania przyczyn.