Wybierz kategorię

REGULAMIN PROMOCJI („Regulamin”)

1) Organizatorem promocji „30% RABATU na obuwie letnie: wszystkie KLAPKI, SANDALY, ESPADRYLE, TRAMPKI oraz TORBY, TOREBKI i WALIZKI.” („Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 („Organizator”).

2) Promocja obowiązuje w sklepie internetowym https://ccc.eu/pl/ zwanym dalej sklepem internetowym („Sklep internetowy”) w dniu 04.08.2019 r.

3) Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora z wyjątkiem promocji Darmowa Dostawa (regulamin dostępny pod adresem https://ccc.eu/pl/promocja-darmowa-dostawa).

4) W promocji mogą wziąć udział członkowie Klubu CCC („Klubowicze”), którzy w czasie finalizowania zamówienia wpiszą numer karty Klubu CCC w pole kod rabatowy.

5) Promocja dotyczy oferowanych w sklepie internetowym klapek, sandałów, espadryli, trampek, toreb, torebek i walizek oznaczonych hasłem „Dzisiaj w Klubie CCC” na karcie produktu.

6) Promocja nie dotyczy bransoletek Unicef.

7) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

8) Klubowicz może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

9) Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi zgodnie z Regulaminem zwrotu towarów dostępnym pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-zwrotu-towaru.

10) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11) Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.08.2019 r.