Zamów online, odbierz w sklepie. Zobacz, jak to działa >

Wybrany sklep

Pozostałe regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI („Regulamin”)

 

 1. Organizatorem promocji „Dla Klubowiczów 25% RABATU na wszystkie nieprzecenione buty i torby. Oferta ważna do końca roku 2018.” („Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 („Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Sklepy”) z wyłączeniem sklepów z punktu 3.
 3. Promocja nie obowiązuje w sklepie Warszawa Annopol, ul. Annopol 2.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 5. Promocja obowiązuje w okresie od 27-12-2018r. do 31-12-2018r. w godzinach otwarcia Sklepów.
 6. Promocja dotyczy nieprzecenionych butów i torebek w sklepach CCC.
 7. Klubowicz może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 9. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwracane Produkty powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju (za wyjątkiem salonów outletowych). Zwrot Produktów jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu. Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi pod warunkiem równoczesnego przekazania wszystkich produktów nabytych w ramach promocji i objętych paragonem.
 10. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2018 r.