Zamów online, odbierz w sklepie. Zobacz, jak to działa >

Wybrany sklep

Pozostałe regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI („Regulamin”)


  1. Organizatorem promocji „Tylko do 24.02 RABAT 30% na WSZYSTKIE KOZAKI BOTKI I TRZEWIKI w wybranych sklepach CCC” („Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 („Organizator”).


2. Promocja obowiązuje wyłącznie w wybranych sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Sklepy”):


  • Poznań Stary Browar ul Półwiejska 42
  • Poznań Tesco ul. Serbska 7
  • Warszawa Atrium Promenada 75C
  • Warszawa ul, gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego
  • Gdynia Klif al. Zwycięstwa 256


3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.


4. Promocja obowiązuje w zależności od sklepu w godzinach ich otwarcia:


Sklep
Daty obowiązywania promocji
Poznań Stary Browar ul Półwiejska 42
22-02-2019 do 24-02-2019
Poznań Tesco ul. Serbska 7
22-02-2019 do 24-02-2019
Warszawa Atrium Promenada ul. Ostrobramska 75C
22-02-2019 do 24-02-2019
Warszawa ul, gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego
22-02-2019 do 24-02-2019
Gdynia Klif al. Zwycięstwa 256
22-02-2019 do 24-02-20195. Promocja dotyczy kozaków, botków i trzewików w wymienionych powyżej sklepach CCC.


6. Klubowicz może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.


7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.


8. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwracane Produkty powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu.


9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2019 r.