Kategória kiválasztása

A CCC SHOES & BAGS WEBHELY SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBHELYEN ÉS AZ ALKALMAZÁS

III. A FOGLALÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI

IV. A PANASZKEZELÉS ÉS AZ IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSI MÓDJA, VALAMINT AZ ELJÁRÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

V. ENGEDÉLY

VI. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

VII. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ÉS A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

VIII. A FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A CCC shoes&bags Webhely gondoskodik a fogyasztói jogokról  A Fogyasztó nem mondhat le a fogyasztóvédelmitörvény (1997  évi CLV  törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv) által rá ruházott jogokról  A szerződések azon rendelkezései, amelyek a Fgytv rendelkezéseinél kedvezőtlenebbek a Fogyasztó számára, érvénytelenek, és helyettük a Fgytvrendelkezéseit kell alkalmazni  Ezért a jelen Szabályzat rendelkezéseinek nem célja kizárni vagy korlátozni a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezések által biztosított fogyasztói jogokat, bármilyen kétség felmerülése esetén pedig a rendelkezéseket a Fogyasztó javára kell értelmezni  A jelen Szabályzat rendelkezéseinek nem szándékos ellentmondása esetén a fent említett jogszabályoknak, a jogszabályok elsőbbséget élveznek és a CCC ezeket köteles alkalmazni


I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A www CCC eu/pl internetes címen elérhető Webhelyet (beleértve az említett internetes címen található aloldalakat és könyvjelzőket is) a CCC részére a CCC eu sp  z o o  (székhelye: Polkowice, ul  Strefowa 6, PL-59-101 [amely egyben kézbesítési címként is szolgál], bejegyezve a wrocław-i Wrocław Fabryczna Körzeti Bíróság, az Országos Cégbírósági Nyilvántartás IX  Gazdasági Részlege által vezetett Vállalkozói Nyilvántartásba KRS 0000506139 számon, adószám: 5020110639, statisztikai nyilvántartási szám (REGON): 022395487, törzstőke: 2 0050 000 PLN, teljes egészében befizetve; e-mail cím:  [email protected], telefonos elérhetőség: (+48) 422 144 22, 801 002 222 (normál díjas hívásokra vonatkozó percdíjjal - az adott szolgáltató díjszabása szerint) üzemelteti


2. A Webhely használata megköveteli, hogy a Felhasználó végberendezései és IKT rendszere megfeleljen a Műszaki Követelményeknek


3. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Webhelyet, illetőleg az Elektronikus Szolgáltatásokat használó vagy Foglalási Szerződést kötő Fogyasztónak minősülő Felhasználókra és Fogyasztónak nem minősülő Felhasználókra (kivéve a

 

Szabályzat IX  pontját, amely kizárólag Fogyasztónak nem minősülő Felhasználóknak szól)


4. A Szabályzat elfogadása önkéntes, de szükséges a Fiók létrehozásához vagy a Foglalás véglegesítéséhez a Felhasználó által


5. A Webhelyen bemutatott információk, illetve az egyéb távközlési eszközök használatával történő Foglalás esetén, a Szabályzat III  pont 6  bekezdésében említett, a Foglalás visszaigazolását tartalmazó elektronikus üzenet kizárólag a CCC által a Felhasználókhoz irányított, a szerződés megkötésére vonatkozó felkérésnek minősül nem pedig ajánlatnak


6. A jelen Szabályzat további részében az alábbi nagybetűvel írt kifejezéseket - kivéve, ha a használatukkal kapcsolatos szövegkörnyezetből kifejezetten más következik - az alábbiak szerint kell értelmezni:


a) ALKALMAZÁS - a CCC által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott szoftver (mobilalkalmazás), amely a Felhasználó mobileszközére történő telepítésre szolgál és amely lehetővé teszi a Webhely használatát internetes böngésző használatának szükségessége nélkül  A Szabályzat Alkalmazásra vonatkozó rendelkezései abban a pillanatban lépnek életbe, amikor a CCC rendelkezésre bocsátja az Alkalmazást a Szabályzat II  pont 14  bekezdésében megjelölt, mobilalkalmazásokat tartalmazó online áruházakban, és az Alkalmazás későbbi elérhetőségének függvényében alkalmazandók;


b) CSC - a CCC Ügyfélszolgálati Irodája, amely információt nyújt a Felhasználóknak a Webhely által folytatott tevékenységekről, ezen belül a Termékekről, a Webhelyről, az Üzletekről, a Szabályzatról és az aktuális Promóciókról, munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között a 422 144 22, 801 002 222 telefonszámokon, az  [email protected],  [email protected] e-mail címeken, valamint a Webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül  Az Ügyfélszolgálat hívás díja megegyezik a normál díjas hívásokra vonatkozó percdíjjal - az adott szolgáltató díjszabása szerint);


c) CCC - a CCC S A  társaság, székhelye: Polkowice, ul  Strefowa 6, PL-59-101 (amely egyben kézbesítési címként is szolgál), bejegyezve a wrocław-i Wrocław Fabryczna Körzeti Bíróság, az Országos Cégbírósági Nyilvántartás IX  Gazdasági Részlege által vezetett Vállalkozói Nyilvántartásba KRS 0000211692 számon, adószám: 6922200609, statisztikai nyilvántartási szám (REGON): 390716905, törzstőke: 4 116 400 PLN, teljes egészében befizetve; e-mail cím: [email protected], telefonos elérhetőség: tel:+36 1 300 6222  (normál díjas hívásokra vonatkozó percdíjjal - az adott szolgáltató díjszabása szerint);


d) A CCC Klub - a CCC hűségprogramja, amelynek sajátosságait és szabályait a Webhelyen elérhető CCC Klub Szabályzata határozza meg  A CCC Klubot a CCC szervezi és kezeli a CCC népszerűsítése és reklámozása céljából  A CCC Klub célja a CCC népszerűsítése és reklámozása, ezen belül ismertségének növelése, a CCC termékei megvásárlására és szolgáltatásai igénybevételére való ösztönzés  A Promóciók és egyéb különleges ajánlatok nem összevonhatók, kivéve, ha az adott Promóció, egyéb, árra vagy termékre vonatkozó különleges ajánlat szabályzata másként nem rendelkezik;

 

e) ÁR - magyar forintban vagy más pénznemben meghatározott díjazás összege, amely megilleti a CCC-t a Foglalás tárgyára vonatkozó Adásvételi Szerződés megkötése esetén  A Webhelyen feltüntetett ár kizárólag tájékoztató jellegű, az Adásvételi Szerződésben minden alkalommal az Adásvételi Szerződés, nem pedig a Foglalási Szerződés megkötésének pillanatában érvényes ár kerül alkalmazásra;


f) MUNKANAP - egy nap hétfőtől péntekig, a hivatalos munkaszüneti napokon kívül;


g) KERESKEDELMI MUNKANAP - egy nap hétfőtől vasárnapig, amikor a CCC hálózatba tartozó kiválasztott adott üzlet nyitva áll az ügyfelek számára;


h) JELSZÓ - a Fiókhoz való hozzáférés engedélyezéséhez szükséges alfanumerikus karaktersor, amelyet a Felhasználó a Fiók létrehozásakor ad meg  A Fiók regisztrációja során kétszer kell megismételni a Jelszót, az esetleges elírások felismerése és kijavítása érdekében  A Felhasználó köteles a Jelszavakat szigorúan bizalmasan kezelni (nem oszthatja meg harmadik féllel)  A CCC lehetőséget biztosít a Felhasználónak a Jelszó megváltoztatására;


i) FELHASZNÁLÓ - teljes jogképességgel rendelkező (1) nagykorú természetes személy; vagy meghatalmazott személyen keresztül eljáró (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelynek a törvény jogképességet biztosít  Abban az esetben, ha a Felhasználó korlátozott jogképességű természetes személy, kötelezettséget vállal arra, hogy beszerzi és a CCC kérésére bemutatja jogi képviselőjének jogilag hatékony hozzájárulását a Szolgáltatási Szerződés/ Foglalási Szerződés megkötéséhez;


j) POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY – a Polgári törvénykönyvről szóló  2013  évi V  törvény


k) FOGYASZTÓ - az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje  A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013  május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje


l) FIÓK - Elektronikus Szolgáltatás; a Felhasználó által megadott egyedi névvel (Felhasználónév) és Jelszóval ellátott források halmaza a CCC IKT rendszerében, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára további funkciók/szolgáltatások használatát  A Felhasználó a Felhasználónév és a Jelszó segítségével férhet hozzá a Fiókhoz  A Felhasználó a Webhelyen történő regisztráció után jelentkezik be a Fiókjába  A Fiók lehetővé teszi a Foglalások állapotának nyomon követését, a foglalási előzményekhez való hozzáférést;


m) KOSÁR - a Webhelyet használó minden Felhasználó számára elérhető szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy vagy több Termék egyszerű Foglalását, az egyes Termékekre és együttesen az összes Termékre vonatkozó összesítések megjelenítését  A Kosár összegyűjti a Felhasználó által végzett Foglalásokat;


n) FELHASZNÁLÓNÉV - a Felhasználó által a Webhely keretein belül a Fiók létrehozása során megadott e-mail cím;


o) HÍRLEVÉL - olyan Elektronikus Szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználók többek között a Termékekre, a Webhelyre, ezen belül az újdonságokra és promóciókra vonatkozó rendszeres információkat kapjanak a CCC-től a Felhasználó által megadott e-mail címre vagy telefonszámra, a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával  A Szabályzat Hírlevélre vonatkozó rendelkezései abban a pillanatban lépnek életbe, amikor a CCC aktiválja a Hírlevél szolgáltatás elérhetőségét


p) CCC PARTNER - a CCC-hez gazdaságilag, szervezetileg vagy pénzügyileg kapcsolódó természetes vagy jogi személy;


q) TERMÉK - a Webhelyen elérhető ingóság, amely a Foglalási Szerződés, valamint ezt követően a Felhasználó és a CCC között az Üzletben esetlegesen megkötött Adásvételi Szerződés tárgyát képezi  A Webhelyen bemutatott valamennyi Termék gyári, új állapotú;


r) PROMÓCIÓK - a CCC által meghatározott ideig kínált, a Webhely keretein belül kifejezett szabályok által szabályozott különleges értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási feltételek, amelyeket a Felhasználó az ott meghatározott szabályok szerint vehet igénybe;


SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT/SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS - a jelen dokumentum, amely meghatározza a Foglalási Szerződések megkötésének feltételeit, valamint a CCC által a Webhelyen keresztül a Felhasználók részére rendelkezésre bocsátott szolgáltatások biztosítására és igénybevételére vonatkozó szabályokat  A Szabályzat meghatározza a Felhasználó és a CCC jogait és kötelezettségeit  


s) FOGLALÁS - a Felhasználó által a Webhelyen vagy az Ügyfélszolgálati Irodán keresztül benyújtott szándéknyilatkozat, amely közvetlenül a Foglalási Szerződés megkötésére irányul, és amely meghatározza a Termék/ek típusát és számát, valamint a jogszabályok és a Szabályzat által előírt egyéb tartalmakat  A Foglalás nem minősül kötelezettségvállalásnak a CCC, a Felhasználó vagy harmadik felek (ezen belül a CCC Partnerek) részéről az Adásvételi Szerződés megkötésére;


t) WEBHELY - a CCC által üzemeltetett, a www ccc eu/pl internetes címen és az Alkalmazáson keresztül elérhető, egymással összekapcsolt internetes oldalak rendszeréből álló platform, amely lehetővé teszi Foglalások végzését a Felhasználó számára és a nyújtott szolgáltatások rendelkezésre bocsátását a CCC számára;


u) ÜZLET - a Magyarország területén található állandó CCC értékesítési pontok egyike;


v) TARTALOM/TARTALMAK - szöveges, grafikai vagy multimédiás elemek (pl  Termékekre vonatkozó információk, termékfotók, promóciós videók, leírások, hozzászólások), ezen belül a Szerzői jogról és kapcsolódó jogokról szóló törvény értelmében vett alkotások, valamint természetes személyek arcképe, amelyeket a CCC, a CCC szerződött partnerei, a Felhasználó vagy a Webhelyet használó más személyek tesznek közzé vagy terjesztenek a Webhely keretein belül;


w) FOGLALÁSI SZERZŐDÉS - a CCC és a Felhasználó között kötött szerződés, amely alapján a CCC kötelezettséget vállal a Felhasználó által a leadott Foglalás keretein belül megjelölt Termék/ek elérhetőségének biztosítására, a Felhasználó pedig kötelezettséget vállal a Termék/ek átvételére a Felhasználó által kiválasztott időben és Üzletben, amelyet a CCC által a Foglalás során megadott olyan Üzletek listájából választott ki, ahol a Termék/ek elérhető/k a Foglalás leadásának pillanatában  A Foglalási Szerződés nem minősül Adásvételi Szerződésnek és nem kötelezi a CCC-t, a Felhasználót vagy harmadik feleket (ezen belül a CCC Partnereket) annak megkötésére;


x) ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - az Üzletben megkötött adásvételi szerződés a Polgári Törvénykönyv értelmében, melynek tárgya a Foglalási Szerződésben megjelölt Termékek értékesítése a CCC vagy az Üzletet működtető CCC Partner által a Felhasználó részére az Ár megfizetését követően;


y) ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS 2001  évi CVIII  törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás a CCC által a Felhasználó részére a Webhelyen keresztül, a Szolgáltatási Szerződéssel összhangban  Amennyiben a szolgáltatásokat a CCC-vel együttműködő alanyok biztosítják, az ilyen szolgáltatások igénybevételének szabályaira vonatkozó megfelelő rendelkezéseket az adott alanyok szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzatai tartalmazzák;


aa) FOGYASZTÓI JOGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY, - 1997  évi CLV  törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv)


bb) MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK - a CCC által használt IKT rendszerrel való együttműködéshez, ezen belül a Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez vagy a Foglalási Szerződés megkötéséhez szükséges minimális műszaki követelmények, azaz: (1) számítógép, laptop vagy más, internetes hozzáféréssel rendelkező multimédiás eszköz (az Alkalmazás esetében - mobileszköz); (2) az elektronikus levelezéshez való hozzáférés; (3) internetes böngésző: Mozilla Firefox 17 0 vagy újabb verzió, illetve Internet Explorer 10 0 vagy újabb verzió, Opera 12 0 vagy újabb verzió, Google Chrome 23 0 vagy újabb verzió, Safari 5 0 vagy újabb verzió; (4) javasolt minimális felbontás: 1024x768; (5) sütik és Javascript támogatás engedélyezése az internetes böngészőben; a Foglalások Alkalmazáson keresztül történő leadása esetén: (8) mobileszköz operációs rendszere: Android 4 0 3 vagy újabb, illetve iOS 9 0 4 vagy újabb verzió, (9) mobileszköz kamerával és földrajzi helymeghatározás funkcióval (GPS)  A Foglalás leadása érdekében a Felhasználónak rendelkeznie kell érvényes/aktív e-mail címmel, valamint bizonyos esetekben billentyűzettel vagy más, az elektronikus űrlapok helyes kitöltését lehetővé tevő mutatóeszközzel

 

II.ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBHELYEN ÉS AZ ALKALMAZÁS


1. A CCC a Webhelyen keresztül az alábbi Elektronikus Szolgáltatásokat biztosítja ingyenesen a Felhasználóknak:


a) Fiók;


b) Foglalások leadásának és Foglalási Szerződések megkötésének lehetővé tétele a Felhasználók részére a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint;


c) a Felhasználók érdeklődési körére szabott hirdetési tartalmak bemutatása, beleértve az aktuális értesítések közvetlenül az internetes böngésző szintjéről történő megjelenítését („push” értesítések), a Felhasználó által adott vonatkozó, önkéntes beleegyezések függvényében;


d) a Kosárral kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele a Felhasználók részére;


e) a Webhely keretein belül található Tartalmak megtekintésének lehetővé tétele;


f) Hírlevél (elérhetőségének függvényében);


g)  az Alkalmazás Felhasználói számára (az alábbi rendelkezések vonatkozhatnak a jelenlegi vagy a jövőben bevezetésre kerülő Elektronikus Szolgáltatásokra - az adott Elektronikus Szolgáltatás használatának lehetősége az Alkalmazás aktuális funkcionalitásától függ), az Alkalmazás elérhetőségének esetében a Szabályzat II  pont 14  bekezdésében megjelölt, mobilalkalmazásokat tartalmazó online áruházakban:


kiválasztott termékek vonalkódjainak beszkennelése a fényképezőgép segítségével és mentése az Árak összehasonlításának lehetősége és a keresési eredmények felgyorsítása érdekében a Felhasználó részére;

Termékek bemutatása a Webhelyen a kiválasztott termékek Felhasználó által feltöltött fényképei alapján;

CCC Üzlet vagy adott átvételi pont kikeresése a földrajzi helymeghatározás funkció segítségével;

a bemutatott Termékek vagy Promóciók szűrése pl  a Felhasználó által megjelölt méretre (pl  cipőméret) vagy a Felhasználó által megjelölt kategóriára (pl  férfi/női/gyermek Termékek);

aktuális értesítések megjelenítése közvetlenül a mobileszköz képernyőjén („push” értesítések);

CCC Klubhoz való csatlakozás lehetősége, vagy a CCC Klub szabályzatában említett CCC Klub tagsági kártyára vonatkozó információk hozzáadásának lehetősége a Fiókhoz;

kedvenc vagy felfedezett Termékek listájának létrehozása


2. Ezen kívül, a CCC, a Fiókot létrehozó Felhasználók részére a Webhelyen keresztül az alábbi Elektronikus Szolgáltatásokat biztosítja ingyenesen:

 

a) a Felhasználó munkamenetének fenntartása a Fiókba történő bejelentkezése után (böngészőn vagy az Alkalmazáson keresztül);


b) a Foglalási előzmények tárolása és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása a Fiókon keresztül


3. A regisztráció és a Fiók használata érdekében a Felhasználónak az alábbi lépéseket kell együttesen elvégeznie:


a) a regisztrációs űrlap kitöltése és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása,


b) a „Regisztráció” mezőre történő kattintás


4. A regisztrációs űrlapon a Felhasználónak a Felhasználó következő adatait kell megadnia: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám


5. A Szolgáltatási Szerződés a CCC által küldött, a Szolgáltatási Szerződés megkötésére vonatkozó visszaigazolás, a Felhasználó által a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre történő beérkezésének pillanatában jön létre  A Fiókot a CCC határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja  A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti Fiókja törlését (lemondhat a Fiókról) a megfelelő kérelem benyújtásával a CCC-hez, elektronikus üzenet formájában az  [email protected] e-mail címre, vagy írásban a következő címre: ul  Strefowa 6, PL-59-101 Polkowice  A Fiók létrehozása nem szükséges a Foglalás leadásához a Webhelyen keresztül


6. A Kosár használata abban a pillanatban kezdődik, amikor a Felhasználó hozzáadja az első Terméket a Kosárhoz


7. A Kosár ingyenes, valamint egyszeri jellegű és megszűnik a rajta keresztül végzett Foglalás véglegesítésével vagy a Foglalás rajta keresztül, a Felhasználó által végzett korábbi visszavonásával, a Felhasználó akaratának megfelelően, és a Kosár megjegyzi a Felhasználó által kiválasztott Termékekre vonatkozó információkat a böngésző vagy az Alkalmazás munkamenetének befejezése után is, ezen belül a kijelentkezés után is, legfeljebb 30 napig a böngésző esetében és 6 órán keresztül az Alkalmazás esetében  Abban az esetben, ha a Kosarat a Fiókba bejelentkezett Felhasználók böngészőn keresztül használják, a Kosár tartalma szinkronizálódik az Alkalmazás által futtatott Fiókkal (és fordítva)


8. A Hírlevél szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a Felhasználónak hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy kereskedelmi információkat küldjenek számára, saját e-mail címének megadásával a megfelelő mezőben vagy a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Webhelyen, valamint hozzájárulását meg kell erősítenie a CCC-től a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött aktiválási linkre való kattintással (a Hírlevél-kézbesítési szolgáltatás megkezdésének pillanata)  A Felhasználó - saját döntése szerint – külön hozzájárulását adhatja arra, hogy a CCC-vel együttműködő alanyok kereskedelmi információkat küldjenek részére, vagy arra, hogy személyes adatait a CCC-vel együttműködő alanyok feldolgozzák marketing célokból  A Felhasználó hozzájárulását adhatja továbbá arra, hogy Hírlevelet küldjenek számára SMS üzenet formájában, mobil telefonszámának megadásával és a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Webhelyen


9. A Hírlevél szolgáltatást a CCC határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja (azonban nem korábban, mint a Hírlevél szolgáltatás elérhetőségének aktiválásától a CCC által)  A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat a Hírlevélről (lemondhat a Hírlevélről), különösen a leiratkozó linkre való kattintással, amely minden, a Felhasználóhoz e-mail formájában küldött Hírlevélben megtalálható, vagy a megfelelő kérelem benyújtásával a CCC-hez, elektronikus üzenet formájában az  info [email protected] eu e-mail címre vagy írásban a következő címre: ul  Strefowa 6, PL-59-101 Polkowice


10. A Felhasználó köteles különösen:


a) a Foglalásban, valamint a regisztrációs űrlapokban a Fiók létrehozása során kizárólag valós, naprakész és a Felhasználóra vonatkozó valamennyi szükséges adatot megadni;


b) haladéktalanul frissíteni adatait, beleértve a Felhasználó által a Szolgáltatási Szerződés vagy a Foglalási Szerződés megkötésével kapcsolatban megadott személyes adatokat, különösen a szerződések megfelelő teljesítéséhez szükséges körben; A Felhasználó bármikor, a Fiók keretein belül rendelkezésre álló opciók használatával megváltoztathatja a Fiók létrehozása során megadott adatokat;


c) a CCC által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat a CCC, a Webhely vagy az Alkalmazás működését nem zavaró módon használni;


d) a CCC által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat az alkalmazandó jogszabályi előírásokkal, a Szabályzat rendelkezéseivel, valamint a társadalmi együttélés adott területre alkalmazandó szokásaival és szabályaival összhangban használni;


e) a CCC által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat a többi Felhasználót és a CCC-t nem terhelő módon használni;


f) nem átadni és nem elérhetővé tenni a Webhely keretein belül a hatályos jogszabályok által tiltott Tartalmakat, különösen harmadik felek szerzői jogait vagy személyiségi jogait sértő Tartalmakat;


g) tartózkodni az alábbi magatartásoktól:


nem kívánt kereskedelmi információk szétküldése vagy közzététele a Webhelyen, vagy a jogszabályokat sértő bármilyen Tartalmak közzététele (tiltott tartalom közzétételének tilalma);

olyan informatikai tevékenység vagy bármilyen más tevékenység folytatása, amelynek célja nem a Felhasználó számára szánt információk, ezen belül más Felhasználók adatainak megszerzése, illetve a Webhely és az Alkalmazás működésének szabályaiba vagy műszaki feltételeibe való beavatkozás;

 

a CCC által biztosított Tartalmak, különösen a Webhely keretein belül megadott Árak és Termékleírások jogosulatlan módosítása;


h) az Alkalmazást kizárólag törvényes, a CCC által az alábbi 14  pontban kimerítően felsorolt forrásokból letölteni


11. Az Elektronikus Szolgáltatások nyújtásával, az Alkalmazással vagy a Foglalási Szerződéssel kapcsolatos panaszok benyújthatók többek között:


a) írásban, a következő címre: ul  Strefowa 6, PL-59-101 Polkowice;


b) elektronikus formában, e-mailben a következő címre: [email protected]


12. A Felhasználónak ajánlott a panasz leírásában megadni az alábbi információkat: (1) a panasz tárgyát érintő információkat és körülményeket, különösen a rendellenességek jellegét és előfordulásának időpontját; (2) a Felhasználó igényét, valamint (3) a panaszt tevő személy elérhetőségét - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz elbírálását a CCC által  Az előző mondatban megadott követelmények kizárólag ajánlások és nem befolyásolják az ajánlott panaszleírás nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát


13. A CCC köteles a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtás napjától számított 14 napon belül válaszolni


14. A CCC a Felhasználó részére biztosítja az Alkalmazás ingyenes letöltését a Felhasználó mobileszközére az alábbi, mobilalkalmazásokat tartalmazó online áruházakból:


a)  App Store, iOS operációs rendszerrel rendelkező mobileszközökhöz;


b)  Google Play, Android operációs rendszerrel rendelkező mobileszközökhöz;


15. A fenti 14  bekezdésben felsoroltaktól eltérő forrásból letöltött Alkalmazás használata az Alkalmazás integritásának megsértése és rosszindulatú szoftverekhez való kapcsolódás kockázatával jár, ami veszélyezteti a Felhasználó mobileszközének és az azon tárolt adatok biztonságát


16.  Az Alkalmazás használata érdekében a Felhasználó köteles:


a)  elolvasni és elfogadni a jelen Szabályzatot és a fenti 14  bekezdésben említett áruházak keretein belül rendelkezésre bocsátott, az Alkalmazásra vonatkozó információkat, és


b)  letölteni az Alkalmazást a fenti 14  pontban említett áruházból, és


c)  telepíteni az Alkalmazást a Felhasználó mobileszközére, a telepítési folyamat megkezdése után megjelenített vagy a fenti 14  pontban említett áruházak által megadott utasítások szerint eljárva


17. Az Alkalmazás az interneten keresztül csatlakozik a Webhelyhez


18. Az Alkalmazás funkciói biztosítják, hogy a CCC az Elektronikus Szolgáltatásokat felhasználóbarát módon nyújthassa, megkönnyítve a Felhasználó számára a Webhely használatát, beleértve a Tartalmak és Termékek megismerését


19. Az Alkalmazás olyan technológiát használ, amely hozzáfér a Felhasználó azonosítójához és tárolja azt, lehetővé teszi az Alkalmazás offline működését, valamint a be nem jelentkezett Felhasználó preferenciáinak rögzítését (ami összefügg a mobileszköz memóriájához való hozzáféréssel)  Az Alkalmazás a Felhasználó aktuális azonosítóját addig tárolja, amíg a Felhasználó be nem jelentkezik az Alkalmazásba, át nem állítja az Alkalmazást egy másik országban működő Webhelyre, vagy el nem távolítja (törli) az Alkalmazást a mobileszközről


20. Az Alkalmazás fenti II  pont 1  bekezdés g) alpontjában említett funkciók használata érdekében a Felhasználónak önkéntes hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy az Alkalmazás hozzáférjen a Felhasználó mobileszközén található fényképezőgéphez vagy földrajzi helymeghatározás funkcióhoz, illetve a Felhasználónak önkéntes hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy „push” értesítéseket küldjenek számára, vagy hogy a CCC információt szolgáltasson a Felhasználó preferenciáiról


21. A Felhasználó bármikor visszavonhatja a fenti 20  bekezdésben említett hozzájárulását vagy eltávolíthatja (törölheti) az Alkalmazást a saját mobileszközéről az adott eszköz beállításain keresztül


22. A VII  pont 7  bekezdésében meghatározott esetekben a CCC jogosult ideiglenesen felfüggeszteni vagy korlátozni a fenti 1  és 2  bekezdésben felsorolt szolgáltatások nyújtását  Ilyen esetben a Szabályzat fennmaradó rendelkezései ennek megfelelően alkalmazandók  A Vállalkozókkal fenntartott kapcsolatok vonatkozásában a CCC nem felelős a Webhelyhez való hozzáférés fenti okokból bekövetkező ideiglenes hiányáért


23. A CCC minden alkalommal tájékoztatja a Felhasználókat a szolgáltatásnyújtás felfüggesztéséről vagy korlátozásáról megfelelő e-mail üzenet kiküldésével és vonatkozó közlemény közzétételével a Webhelyen


24. A szolgáltatásnyújtás ideiglenes felfüggesztése vagy korlátozása nem érinti a Felhasználókat megillető, az alkalmazandó jogszabályi előírásokból eredő jogokat, különösen a Szolgáltatási Szerződés felmondására irányuló jogot


III. A FOGLALÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI


1. A CCC az alábbi módon biztosítja a Termékek Foglalásának lehetőségét:


a)  a Webhelyen;

 

2. A nyújtott szolgáltatások fejlesztésének keretein belül a CCC további módszereket vezethet be a Foglalások távközlési eszközökkel történő leadására, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint


3. A Foglalási Szerződés megkötésére a Felhasználó és a CCC között azt követően került sor, hogy a Felhasználó előzetesen elvégezte a Foglalást


4. A CCC az alábbi, egymást követő pontok szerint teszi lehetővé a Felhasználó számára a Foglalás elvégzését a Webhelyen keresztül:


a) A Felhasználó hozzáadja a legfeljebb három kiválasztott Terméket a Kosárhoz, majd továbblép a Foglalási űrlaphoz


b) A Fiókkal rendelkező Felhasználó a Foglalási űrlapon megerősíti a Foglalási Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok pontosságát  A Fiókkal nem rendelkező Felhasználónak önállóan kell kitöltenie a Foglalási űrlapot a Foglalási Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adataival  Az elavult vagy pontatlan felhasználói adatok megadása megakadályozhatja a Szerződés teljesítését  A Foglalási űrlapon a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat: a Foglalás tárgyát átvevő személy neve, a Felhasználó e-mail címe és telefonszáma, valamint a Foglalási Szerződésre vonatkozó adatokat: Termék/ek, Termék/ek mennyisége, ha rendelkezésre áll, a Termék típusa, színe és mérete, az Üzlet, amelyben a Termék/ek átvételre kerülnek (amelyet azon Üzletek közül választottak ki, ahol a Termék/ek elérhető/k a Foglalás leadásának pillanatában)  A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználók esetében meg kell adni továbbá a céget is


c) A Felhasználó a Webhely e célból rendelkezésre bocsátott funkciója segítségével („Rendeld meg az üzletben” gomb) elküldi a Foglalást a CCC-nek (ajánlatot tesz a Foglalási Szerződés megkötésére)  Olyan Felhasználó esetében, aki nem rendelkezik Fiókkal és korábban nem fogadta el a Szabályzatot, a Szabályzat elfogadása szükséges


d) A Foglalás folyamata során, a „Rendeld meg az üzletben” gomb megnyomásáig a Felhasználó önállóan módosíthatja a bevitt adatokat a „Kosár” panelen egy adott elem hozzáadásával vagy eltávolításával a Kosárból


5.  A Foglalási Szerződés egyéb távközlési eszközökkel történő megkötése esetén:


a) A CCC elektronikus üzenetet küld a Felhasználó részére a javasolt Foglalási Szerződés tartalmának visszaigazolásával


b) A Felhasználó üzenet formájában elküldi a Foglalást a CCC részére arra az e-mail címre, amelyről a fenti 5  bekezdés a) alpontjában említett visszaigazolás érkezett


c) olyan Felhasználó esetében, aki nem rendelkezik Fiókkal és korábban nem fogadta el a Szabályzatot, a Szabályzat elfogadása szükséges a Felhasználó által

 

6. A Foglalás ellenőrzését követően a CCC indokolatlan késedelem nélkül üzenetet küld a Felhasználónak a megadott e-mail címre a Foglalásban megjelölt Termékekre vonatkozó egy vagy több Foglalási Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat elfogadásáról és a Foglalási Szerződés létrejöttének megerősítéséről (az üzenetben megjelölt Termékekre vonatkozó Foglalás elfogadása)


7. A Foglalási Szerződés a fent említett ajánlat(ok) visszaigazolásának időpontjában - vagyis amikor a Felhasználóhoz beérkezik a fenti 6  bekezdésben említett üzenet - jön létre, a visszaigazolásban megjelölt Termékek vonatkozásában  A CCC megerősítést küld a Felhasználónak a Szerződés feltételeiről a Felhasználó által megadott e-mail címre


8. Abban az esetben, ha a Foglalásban leadott ajánlatok közül az összes vagy néhány nem elfogadható, az Ügyfélszolgálati Iroda felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval annak érdekében, hogy:


a) tájékoztassa a Felhasználót arról, hogy a Foglalási Szerződés megkötésére irányuló, a Foglalásban leadott ajánlatok egyike sem elfogadható; vagy


b) a Felhasználó visszaigazolja a Foglalás fenntartását a Foglalási Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat CCC által elfogadott részben  Ekkor a Felhasználó teljes egészében törölheti a leadott Foglalást (az összes ajánlat vonatkozásában), ami nem érinti a szerződéstől való elállási jogát  A Foglalás törlése a Felhasználó által mentesíti a CCC-t a Foglalási Szerződés teljesítésének kötelezettsége alól


9. Abban az esetben, ha a Foglalás keretein belül benyújtott, a Foglalási Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat/ok elfogadása nem lehetséges, a Foglalási Szerződés az Ügyfélszolgálati Iroda által megjelölt Termékek vonatkozásában nem jön létre


10. Ettől függetlenül, a CCC üzenet küldésével a Felhasználó által megadott e-mail címre vagy telefonon keresztül értesítheti a Felhasználót a Foglalás státuszáról


11. A CCC arra törekszik, hogy biztosítsa az összes Termék elérhetőségét és a Foglalási Szerződés teljesítését  


12. A Foglalási Szerződés a Foglalás visszaigazolásától a kiválasztott CCC üzlet következő Kereskedelmi Munkanapjának végéig érvényes (a kiválasztott Üzlet nyitvatartási napjaitól függően), a Foglalás visszaigazolásának pillanatától számítva  A Foglalási Szerződés időtartama alatt a Felhasználó és a CCC között - a Foglalás visszaigazolásában megjelölt - Üzletben Adásvételi Szerződés jöhet létre a Foglalási Szerződés hatálya alá tartozó Termék vonatkozásában  Az Üzletek listája a https://ccc eu/pl/sklepy címen érhető el  Egy adott időben egy adott Felhasználóval legfeljebb két Foglalási Szerződés lehet érvényben

 

13. Az Adásvételi Szerződés az Üzletben a Foglalási Szerződés lejárta ellenére is megköthető  A fent említett lehetőség függ az adott Termék/ek elérhetőségétől az adott Üzletben


14. A Foglalási Szerződés hatálya alá tartozó Termék Üzletben történő átvételének alapjául a Foglalás száma szolgál, amely a fenti 6  bekezdésben említett e-mail üzenetben található meg


15. A Felhasználó bármikor elállhat a Foglalási Szerződéstől (törölheti a Foglalást) különösen az alábbiakkal:


a) e-mail üzenetet küldve a  [email protected] címre, amelyben a Felhasználó feltünteti a törölni kívánt Foglalás számát, vagy


b) az Ügyfélszolgálati Iroda felkeresésével telefonon a +36 1 300 6222


16. Az Adásvételi Szerződés megkötése esetén a Felhasználó köteles megfizetni az Üzletben az Adásvételi Szerződés létrejöttének pillanatában érvényes Árat  Az Ár megfizetése az Üzletben történik, az ott rendelkezésre álló fizetési módok alkalmazásával  A Felhasználó nem egyenlítheti ki az Árat a Webhelyen keresztül


Az Üzletben megkötött Adásvételi Szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, így aFelhasználóra vonatkozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szoló 45/2014  (II  26 ) Korm  rendelet


17. által előírt, az Adásvételi Szerződéstől való 14 napos elállási jog


18. A Termékekkel kapcsolatos esetleges visszaküldések és panaszok elbírálása az Adásvételi Szerződés létrejöttének helyéül szolgáló Üzletben hatályos szabályok szerint történik


19. A Webhelyen érvényes Promóciók egymással nem összevonhatók kivéve, ha a Promóció szabályzata kifejezetten másként nem rendelkezikIV. A PANASZKEZELÉS ÉS AZ IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSI MÓDJA, VALAMINT AZ ELJÁRÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI


1. A panaszkezelés és az igények érvényesítésének peren kívüli módjainak alkalmazása önkéntes alapon történik  Az alábbi pontok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek kötelezettségvállalásnak a CCC részéről a vitás kérdések peren kívüli módon történő elrendezésére

A CCC nyilatkozatát a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének ügyében folytatott eljárásban való részvétel elfogadására vagy elutasítására vonatkozóan a CCC papíron vagy más tartós adathordozón teszi meg, amennyiben a Fogyasztó által benyújtott panasz következtében a vitás kérdés nem oldódott meg


2. A Fogyasztó panasszal az alábbi elérhetőségeken élhet: [*]  


3. A CCC haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételétől számított 30 napon belül elbírálja a Fogyasztó panaszát az Fgytvalapján) hacsak a jogszabályokból vagy egyéb rendelkezésekből más időpont nem származik


4. A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére vonatkozó eljárásokra az Fgytv  rendelkezései az irányadóak  A Fogyasztó a reklamációk rendezésével kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli rendezésére vonatkozó eljárások lefolytatásának részletes információit, valamint ezek elérhetőségét elérheti  Ezeket az eljárásokat, megtalálja az alábbi címen: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579


5. A Fogyasztó az alábbi példákban felsorolt lehetőségeket veheti igénybe a reklamációk és jogorvoslatok bíróságon kívüli rendezésére:


a) jogosult megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez fordulni a megkötött szerződésből eredő jogvita rendezésére irányuló kérelemmel


b) A Fogyasztónak  jogában áll bírósági eljárás kezdeményezésére  


c) A Klubtag panaszt tehet az ODR internetes platformján keresztül is http://ec.europa.eu/consumers/odr  Az ODR internetes platformja információforrásként is szolgál a bíróságon kívüli vitarendezés formáira, amelyek a vállalkozók és a fogyasztók között merülhetnek fel


V. ENGEDÉLY


1. A CCC vagy szerződött partnerei által a Webhely keretein belül rendelkezésre bocsátott/feltöltött Tartalmak, különösen a szerzői jogok, a Webhely neve (védjegy), annak grafikai elemei, a szoftver (ezen belül az Alkalmazás) kizárólagos jogai, valamint az adatbázissal kapcsolatos jogok a törvény védelme alatt állnak és a CCC vagy a CCC-vel megfelelő szerződéseket kötött jogalanyok tulajdonát képezik


A Felhasználó jogosult ingyenesen használni a fent említett Tartalmakat, ezen belül az Alkalmazást, valamint jogosult használni a törvénynek megfelelően közzétett és más Felhasználók által már a Webhely keretein belül közzétett Tartalmakat, azonban kizárólag személyes használatra és kizárólag a Webhely megfelelő használata érdekében, az egész világ területén  A Tartalmak, ezen belül az Alkalmazás fentiektől eltérő felhasználása kizárólag az erre feljogosított jogalany kifejezett, előzetes és írásbeli - a semmisség terhe mellett - jóváhagyása alapján megengedett


2. A Felhasználó, bármilyen Tartalom feltöltésével a Webhely keretein belül (ezen belül az Alkalmazáson keresztül), különös tekintettel a Fiókba vagy a Webhely más részén feltöltött grafikákra, hozzászólásokra, véleményekre vagy nyilatkozatokra, ezennel nem kizárólagos, ingyenes engedélyt ad a CCC számára az ilyen Tartalom használatára, a számítógép memóriájában való tárolására, módosítására, törlésére, kiegészítésére, nyilvános közvetítésére, nyilvános megjelenítésére, sokszorosítására és terjesztésére (különösen az interneten), az egész világ területén  Ez a jog magában foglalja további felhasználási jogok engedélyezésének jogát a Foglalási Szerződés vagy a Szolgáltatási Szerződés teljesítése (ezen belül a Webhely működése és fejlesztése) által indokolt mértékben, valamint a felhatalmazást az alkotás feldolgozására, testreszabására, átalakítására és fordítására  Amennyiben a Felhasználó nem jogosult a jelen 2  bekezdésben említett engedélyek megadására, a Felhasználó kötelezettséget vállal az ilyen engedélyek beszerzésére a CCC számára


3. A fenti rendelkezésektől függetlenül, az Alkalmazás a CCC szerzői vagyoni jogát képezi  Az Alkalmazás telepítésével a Felhasználó mobileszközére a CCC nem kizárólagos felhasználási jogot ad a Felhasználnak az Alkalmazás használatára, amely magában foglalja az Alkalmazás többszörösítését kizárólag a mobileszközre való letöltésével kapcsolatban, valamint az Alkalmazás telepítését és futtatását a Felhasználó mobileszközén  A Felhasználó az Alkalmazást tetszőleges számú felhasználói mobileszközre telepítheti, azonban egy mobileszközre az Alkalmazás csak egy példánya telepíthető


4. A Felhasználó nem jogosult különösen az Alkalmazás, ezen belül annak forráskódja fordítására, testreszabására, elrendezésének megváltoztatására vagy bármilyen más módosítására, a törvény által engedélyezett esetek kivételével, a Felhasználó nem jogosult az Alkalmazás jövedelemszerzés célú használatáraVI.SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


1. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozását a CCC, mint adatkezelő végzi


2. A személyes adatok megadása a Felhasználó által önkéntes, de szükséges a Fiók létrehozásához, meghatározott Elektronikus Szolgáltatások igénybevételéhez, illetve a Foglalási Szerződés megkötéséhez


3. A CCC megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmének biztosítására


4. A Webhely keretein belül rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználó interneten és az Üzletekben folytatott tevékenysége alapján megszerzett, vagy az Alkalmazáson keresztül megszerzett, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok feldolgozását a CCC konkrét, a Webhelyen található űrlapokon megjelölt és a Webhelyen elérhető Adatvédelmi Irányelvekben részletesen leírt célokra végzi


5. A Felhasználó, általában az egyes funkciók alkalmazásának függvényében, jogosult panaszt benyújtani a személyes adatok védelméért felelős illetékes hatóságokhoz, jogosult kifogást emelni, jogosult hozzáférni személyes adataihoz, jogosult kérni azok helyesbítését, törlését, az adatok feldolgozásának és továbbításának korlátozását


6. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információk megtalálhatók a Webhelyen elérhető „Adatvédelmi Irányelvekben”VII.A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ÉS A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA1. A CCC az alábbi jelentős okokból (kimerítő felsorolás) bármikor, egyhónapos felmondási idővel felmondhatja a Szolgáltatási Szerződést vagy a Szabályzat V  pontja alapján a Felhasználóval kötött bármilyen licencszerződést:


a)  a CCC által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok megváltozása, amely érinti a Felhasználó és a CCC között létrejött szerződésben meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, illetve ezen jogszabályok értelmezésének bírósági ítéletből, az adott kérdésben illetékes hivatalok és szervezetek döntéseiből, ajánlásaiból vagy javaslataiból eredő megváltozása;


b)  a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technológiai okokból (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények aktualizálása miatt) történő megváltozása;


c)  a Szabályzat rendelkezéseinek hatálya alá tartozó szolgáltatások körének vagy nyújtásának megváltozása új funkciók vagy szolgáltatások bevezetésével, vagy a Szabályzat alá tartozó meglévő funkciók és szolgáltatások módosításával vagy visszavonásával a CCC által


2. A fenti 1  bekezdésben említett nyilatkozatát a CCC a Felhasználó által a Fiók létrehozása vagy a Foglalás leadása során megadott e-mail címre küldi ki, ha pedig a CCC nem rendelkezik a Felhasználó e-mail címével - az Alkalmazásban megjelenő értesítések formájában küldi el a Felhasználónak


3. A CCC jelentős okokból, azaz a jelen Szabályzat súlyos megsértése esetén a Felhasználó által, vagyis abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a Szabályzat II 10  a, c, d, e, f, g, h alpontjait (kimerítő felsorolás), hétnapos felmondási idővel felmondhatja a Szolgáltatási Szerződést vagy a Szabályzat V  pontja alapján a Felhasználóval kötött bármilyen licencszerződést, vagy megtagadhatja a Felhasználótól a Webhely további használati jogát (ezen belül az Alkalmazáson keresztül való használatát) és a Foglalások leadásához való jogát, valamint korlátozhatja hozzáférését a teljes Tartalomhoz vagy annak egy részéhez


4. A CCC fenntartja magának a jogot a Szolgáltatási Szerződés felmondására (és ennek következtében a Fiók törlésére) olyan Felhasználó esetében, akinek Fiókja legalább 3 évig inaktív


5. Az a Felhasználó, akinek vonatkozásában alkalmazásra került a fenti 3  bekezdés, a CCC-vel történő előzetes kapcsolatfelvételt követően (az Ügyfélszolgálati Irodán keresztül) és a CCC, a Webhely további használatára vonatkozó hozzájárulásával használhatja a Webhelyet


6. A CCC az alábbi jelentő okok legalább egyikének bekövetkezése esetén (kimerítő felsorolás) módosíthatja a Szabályzatot (a Szabályzat VIII  pontja kivételével, amely a Fogyasztónak nem minősülő Felhasználókra vonatkozik és bármikor megváltoztatható az általánosan alkalmazandó jogszabályok szerint):


a) a Termékek értékesítését vagy a CCC által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok megváltozása, amely érinti a Felhasználó és a CCC között létrejött szerződésben meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, illetve ezen jogszabályok értelmezésének bírósági ítéletből, az adott kérdésben illetékes hivatalok és szervezetek döntéseiből, ajánlásaiból vagy javaslataiból eredő megváltozása;


b) a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technológiai okokból (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények aktualizálása miatt) történő megváltozása;


c) a Szabályzat rendelkezéseinek hatálya alá tartozó szolgáltatások körének vagy nyújtásának megváltozása új funkciók vagy szolgáltatások bevezetésével, vagy a Szabályzat alá tartozó meglévő funkciók és szolgáltatások módosításával vagy visszavonásával a CCC által


7. A Szabályzat módosítása esetén a CCC rendelkezésre bocsátja a Szabályzat egységes szövegét a Webhelyen való közzététellel, valamint a Felhasználó által a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor megadott e-mail címre küldött üzenetben, amit a Felek a módosításra vonatkozó információk olyan módon történő bevezetésének ismernek el az elektronikus kommunikációs eszközökbe, amely lehetővé teszi a Felhasználónak annak tartalmának megismerését  Ha a CCC nem rendelkezik a Felhasználó e-mail címével - a Szabályzat módosítására vonatkozó információt az Alkalmazásban megjelenő értesítések formájában küldi el a Felhasználónak


8. A Szabályzat módosítása a módosításra vonatkozó értesítés kiküldésétől számított 14 nappal lép hatályba  Azok a Felhasználók, akik Szolgáltatási Szerződést kötöttek, vagyis Fiókkal rendelkeznek, jogosultak felmondani a Szolgáltatási Szerződést a Szabályzat módosításáról szóló értesítéstől számított 14 napon belül  A Szabályzat módosítása nem érinti a Felhasználó és a CCC által a Szabályzat módosítása előtt megkötött Szolgáltatási Szerződéseket, Foglalási Szerződéseket, valamint Adásvételi Szerződéseket


VIII. A FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


1. A Szabályzat jelen pontja és az abban foglalt rendelkezések kizárólag a Fogyasztónak nem minősülő Felhasználókra vonatkoznak


2. A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználók esetében a CCC jogosult azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondani a Szolgáltatási Szerződést vagy a Szabályzat V  pontja alapján kötött bármilyen licencszerződést a megfelelő nyilatkozat tetszőleges formában történő elküldésével a Felhasználónak


3. Sem a CCC, sem alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és megbízottai nem viselnek felelősséget a Felhasználóval, annak alvállalkozóival, alkalmazottaival, meghatalmazott képviselőivel és megbízottaival szemben semmilyen kárért, ezen belül elmarad haszonért, kivéve, ha a kárt szándékosan okozták


4. A CCC és a Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó között felmerülő viták a CCC székhelye szerinti bíróság hatáskörébe tartoznak


5. A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználók esetében a CCC az általánosan alkalmazandó jogszabályok alapján bármikor módosíthatja a Szabályzatot


IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


1. A Szabályzat hatályba lépésének időpontja 2018.06.25


2. A CCC által kötött szerződések magyarnyelven köttetnek


3. A megkötött Szolgáltatási Szerződés alapvető rendelkezéseinek rögzítésére, biztosítására és rendelkezésre bocsátására e-mail üzenet elküldésével kerül sor a Felhasználó által megadott e-mail címre


4. A CCC biztosítja a Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott funkciók vagy szolgáltatások biztonsági kockázatának mértékétől függő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket  Az Elektronikus Szolgáltatások igénybevétele az interneten keresztül történő adatátvitellel kapcsolatos tipikus kockázatokkal jár, ilyenek például a terjesztés, az adatvesztés vagy a jogosulatlan hozzáférés


5. A Szabályzat tartalma a Felhasználók számára ingyenesen elérhető a ccc eu/pl/regulamin URL címen - ahol a Felhasználók bármikor megtekinthetik és kinyomtathatják azt -, valamint az Alkalmazáson belül


6.  A CCC tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webhely használata internetes böngészőn vagy az Alkalmazáson keresztül, beleértve a Foglalások leadását és az Ügyfélszolgálat telefonon történő felkeresését, az internethez való csatlakozás költségeivel (adatátviteli díjjal) vagy telefonköltséggel járhat, a Felhasználó által igénybe vett szolgáltató díjcsomagjától függően


7. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog általánosan alkalmazandó rendelkezései az irányadóak, különösen: A Polgári Törvénykönyv, 2001  évi CVIII  törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, Fgytv,rendelkezései, valamint az általánosan alkalmazandó jogszabályok egyéb vonatkozó rendelkezései


8. A magyar jog megválasztása a jelen Szabályzat alapján nem fosztja meg a Fogyasztót az olyan jogszabályok által biztosított védelemtől, amelyek nem zárhatók ki a CCC és a Fogyasztó közötti szerződés által, a jogválasztás hiányában a vonatkozó szabályozások szerint alkalmazandó jog értelmében