Kategória kiválasztása

A promóció feltételei "10% kedvezmény a mobilalkalmazás használatával az online és az üzletekben történő vásárlásokra"

I. Alap rendelkezések


1. A promóció ezen feltételei: "10% kedvezmény a mobilalkalmazás használatával az online és az üzletekben történő vásárlásokra" meghatározzák a Promóció működési szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban részt vevő személyek, valamint a szervező feladatait, (a továbbiakban „Promóció feltételei)”.

A „10% kedvezmény a mobilalkalmazás használatával az online és az üzletekben történő vásárlásokra” című promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásába, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01-09-991763-es cégjegyzékszámon nyilvántartott, adószám: 24128296-2-44.

2. Elérhetőség: e-mail cím: [email protected], telefonszáma +36 1 300 6222 (díj megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) (a továbbiakban: „CCC”).

3. A Promóció Magyarország területén zajlik, a CCC weboldalán keresztül, amely elérhető a következő címen: https://ccc.eu/hu/ (a továbbiakban: "Weboldal '), valamint a CCC fizikai üzleteiben.

4. A Promóció azon Vásárlók számára érhető el, akik telepítik a CCC Mobilalkalmazást (mobileszközök számára a következő weboldalon érhető el: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile ill. https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993) (a továbbiakban: „Mobilalkalmazás”) és egyedi árkedvezmény kódot kapnak.

5. A promóció indulásának bejelentésére a Weboldalon és az üzletekben kerül sor.II. A promóció tárgya és a promóció felhasználásának feltételei 


1. A Promóció tárgya, hogy a Promócióban résztvevők (a továbbiakban: „Résztvevő”) a Promóciós feltételek szerint kihasználhatják a Promóció nyújtotta előnyöket, beleértve az egy darab, leértékelt és kiárusításban részt nem vevő, teljes árú termékre (a továbbiakban: „a Promóció tárgya”) adható 10%-os kedvezményt.

2. A promóció 2020. szeptember 22-től 2020. december 31-ig (a továbbiakban: „Promóció időtartama”), vagy a promóció annál korábbi lezárásáig tart.

3. Az egyszer felhasználható kód a létrehozástól számított 30 napig érvényes.

4. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (tehát a Promóció keretében egy adott termék megvásárlása a Promócióban résztvevő részére nem jár az adott Termékek árán, illetve szállítási költségén felül további költséggel).

5. A Promócióban történő részvétel érdekében hajtsa végre az alábbiakat:

a) telepítse a Mobilalkalmazást mobileszközére;

b) csatlakozzon a CCC Klubhoz a Mobilalkalmazásban, vagy rendelje hozzá CCC klubkártyája számát a Mobilalkalmazáshoz;

c) fogadja el a Termékértékesítési megállapodást a Weboldalon, illetve a Mobilalkalmazáson keresztül, vagy az üzletben;

d) Az 5. c) szakaszban említett Termékértékesítési megállapodás Weboldalon történő elfogadása előtt – a kedvezményre jogosító kód érvényességi idején belül – adja meg a kapott kedvezményre jogosító kódot a Weboldalon, illetve a Mobilalkalmazásban jelölt megfelelő helyen, vagy mutassa be a kedvezményre jogosító kódot mobileszközén az üzletben a Termékértékesítési megállapodás elfogadásakor.

6. Az 1. szakasz értelmében a Promóció nem vonható össze más promóciókkal, leértékelésekkel, kedvezményekkel, promóciós kampányokkal, vagy a kizárólag a Weboldalon, illetve a Mobilalkalmazásban és az üzletekben érvényes speciális árakkal vagy termékajánlatokkal, kizárólag teljes árú termékekre használható fel.

7. A promóció nem érvények az UNICEF táskáira és karkötőire.

8. A Promóció keretében az a Résztvevő, aki a Promóció időtartama alatt vásárol egy teljes árú Terméket, jogosult az adott terméket a Promóció tárgyában meghatározott, tehát 10%-kal csökkentett áron megvásárolni.

9. A Promóció részeként az a Résztvevő, aki több terméket vásárol a promóció időtartama alatt, az a legmagasabb árút vásárolhatja meg a Promócióban elérhető árcsökkentéssel, tehát 10%-kal kedvezőbb áron.

10. A Promóció nem vonatkozik a Promóció ideje alatt a Weboldalon vásárolt Termékek esetleges szállítási költségeire (nem csökkenti azokat), amelyet teljes mértékben a Promócióban résztvevőnek kell megfizetni.

11. A Promóció alatt valamennyi Résztvevő egyszer használhatja fel a Promóció nyújtotta kedvezményt.

12. A Promóció Szervező által biztosított tárgya nem fizethető ki pénzben, illetve nem váltható át semmilyen fizetési eszközre, és nem is ruházható át.

13. A Weboldalon vagy az üzletben való vásárláskor a Promócióban résztvevőnek joga van igénybe venni a Promóció nyújtotta előnyöket, ám nem köteles élni velük. Ez azonban nem zárja ki a CCC jogát arra vonatkozva, hogy a Promócióban résztvevő érdekében bevezesse a promócióban való automatikus részvételt eredményező mechanizmust.

14. A promóció a Weboldalon, az Applikációban és az üzletekben történő vásárlásokra érvényes.

15. A promóció nem érvényes az üzletben való foglalást tartalmazó megrendelésekre.III. Panaszok


1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: [email protected], vagy postai úton a CCC következő címére: CCC Hungary Shoes Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., (a továbbiakban: "Panasz').

2. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

3. A Promócióban részt vevő Ügyfelet elektronikus úton vagy írásban 14 napon belül értesítik a Panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

4. A panaszokkal a CCC foglalkozik, különös tekintettel a Promóció ezen feltételeinek rendelkezéseire.IV. Záró rendelkezések


1. Ezek a promóciós feltételek elérhetőek a következő címen: https://ccc.eu/hu/promocios-szablyzatok

2. Ha a szövegkörnyezet nem utal egyértelműen másra, akkor a Promóció feltételeiben használt nagybetűs kifejezéseknek jelentése megegyezik a Weboldal https://ccc.eu/hu/szabalyzat elérhető a Felhasználási  Szabályzatában meghatározottal (a továbbiakban: "Szabályzat').

3. A jelen promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket ennek megfelelően kell kezelni.

4. A CCC-nek joga van bármikor visszavonni a Promóciót, indoklás nélkül. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon/üzletben teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

5. A Promóció résztvevőinek személyes adatainak kezelője a CCC. Az adatkezelési szabályok részleteit a CCC adatvédelmi irányelvekben találja meg, amely elérhető a https://ccc.eu/hu/adatvedelmi-iranyelvek oldalon.

6. A CCC fenntartja a jogot a Promóció feltételeinek megváltoztatására olyan fontos okok esetén, ahol a jelentős indok alatt az alábbiak értendők:

a) a Promóció lebonyolítását szabályozó jogi szabályozás megváltoztatása, amely érinti a CCC és a promóció résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit;

b) a Promóció végrehajtásának módjának megváltozása technikai vagy technológiai okok miatt (különösen a Szabályzatban meghatározott technikai követelmények frissítése);

c) a Termékek értékesítését szabályozó törvények változása, vagy a CCC által biztosított elektronikus szolgáltatások változása, amelyek érintik az Értékesítési megállapodásban rögzített kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy az említett jogszabályi rendelkezések értelmezésének változása bírósági ítéletek, döntések vagy ajánlások, vagy az adott területen illetékes hivatalok vagy hatóságok ajánlásai alapján;

d) megváltoztathatja azon szolgáltatások körét vagy nyújtását, amelyekre a rendelkezések vonatkoznak, új szabályok bevezetésével, a CCC által, más rendelkezések hatálya alá tartozó meglévő funkciók, vagy szolgáltatások bevezetésével vagy visszavonásával.

7. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a CCC a promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon és a CCC üzletben. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltűntetik és a weboldalon és a CCC üzletben közzéteszik.