Kategória kiválasztása

PROMÓCIÓ SZABÁLYZAT („Szabályzat”)

„50% kedvezmény a második olcsóbb CROCS termékre Klubtagok számára”


1. Az „50% kedvezmény a második olcsóbb CROCS termékre Klubtagok számára” („Promóció”) promóció szervezője a CCC S.A., székhely: Polkowice, ul. Strefowa 6, bejegyezve a wrocławi Wrocław-Fabryczna Körzeti Bíróság, az Országos Cégbíróság IX. Gazdasági Részlege által vezetett vállalkozói nyilvántartásba KRS 0000211692 számon („Szervező”).

2. A Promóció kizárólag a CCC magyarországi kiskereskedelmi üzletláncába tartozó üzletekre (a továbbiakban: üzletekre) vonatkozik („Üzletek”), valamint a ccc.eu/hu weboldalon is igénybevehető

3. A Promóció nem vonható össze a Szervező egyéb promócióival.

4. A Promóció 2020.06.29-től 2020.07.05-ig tart, vagy visszavonásig, az Üzletek nyitvatartási idejében.

5. A Promóció az Üzletekben elérhető CROCS papucsokra vonatkozik (továbbiakban: Termék)

6. A Promóció nem vonatkozik az Unicef táskákra és más márkákra illetve termékekre.

7. A Promócióban való részvétel a Szabályzat elfogadását jelenti.

8. A Promócióban kizárólag CCC Klubtagok vehetnek részt.

9. A vásárló, annak érvényességi ideje alatt többször is részt vehet a Promócióban.

10. Az a vásárló, amelyik a Promóció érvényességi ideje alatt egyidejűleg (egy bizonylaton belül) két tetszőleges CROCS Terméket vásárol, jogosult kedvezményesen megvásárolni a második, olcsóbb CROCS Terméket, a második, olcsóbb termék 50%-os árán.

11. Abban az esetben, ha egy ügyleten belül több, a kettő kétszeresének megfelelő mennyiségű Termék kerül megvásárlásra (pl. 4, 6, 8, stb. Termék), a vásárló 50%-os kedvezményre jogosult az egy bizonylathoz tartozó 4., 6., 8. Termék árából (a legmagasabbtól a legalacsonyabb árig terjedő sorrendben).

12. A Promóció keretein belül megvásárolt sérülésmentes és használat nyomait nem viselő Termékek a vásárlás napját követő naptól számított 7 naptári napon belül visszaszolgáltathatók, ami nem zárja ki és nem korlátozza a szavatossági jogokat. Klubtagok esetén az új termékek visszavételére 30 nap áll rendelkezésre. A Termékek visszaszolgáltatása az egy ügyleten belül (egy bizonylattal) megvásárolt valamennyi Terméket magában kell foglalnia. Az egy bizonylaton szereplő Termékek csak egy részének visszaszolgáltatása nem engedélyezett. A visszaszolgáltatásra kerülő Termékeket eredeti és sértetlen csomagolásukban kell eljuttatni az ország területén található bármely CCC üzletbe. A Termékek visszaváltására kizárólag az eredeti pénztárbizonylat bemutatását és a visszaszolgáltatási jegyzőkönyv aláírását követően kerülhet sor. A Promóció keretein belül megvásárolt Termékek visszaváltásának feltétele a promóció keretein belül egy bizonylattal megvásárolt valamennyi termék egyidejű átadása.

13. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és egyéb általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazandók.

14. A Szabályzat 2020.06.29-én lép hatályba.