Dragi kupci, zbog privremenog zatvaranja naših prodavaonica produljujemo rok za zamjenu, povrat i reklamaciju robe. Usluga online rezervacije trenutno nije dostupna. Hvala vam što ste s nama.

Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Odabrana poslovnica

PRAVILNIK PROGRAMA LOJALNOSTI CCC KLUB


Pravilnik o načinima na koje CCC može koristiti fotografije koje učitavate u sustav ili ih označavati jednim od CCC hashtagova, na primjer #CCCgoformore.


Prihvaćanjem ovog Pravilnika dajete nam dopuštenje da koristimo vaše fotografije na web stranici ccc.eu, CCC-ovom Instagram računu i drugim promotivnim materijalima.Pravilnik također sadrži upute o tome kako možete izbrisati svoju fotografiju iz naše baze podataka.Trenutačni „Popis hastagova“ koje pratimo je: #cccgoformore #lasocki #jennyfairy #sprandi #cccshoes #cccshoesandbags #clarabarson

Zapamtite da možemo pronaći vašu fotografiju prema svakom hashtagu, povezanom s našim računom na Instagramu @CCCshoesbags ili Facebooku @ CCC.PolandPravilnik za distribuciju #yesCCC Radova (dalje u tekstu, također „Pravilnik“)§ 1


OPĆE ODREDBE


1.Pravilnik definira uvjete sudjelovanja #yesCCC-a u sklopu CCC-ovog korištenja Radova koje distribuiraju Davatelji licencija putem stranica Instagram društvene mreže, Facebooka i web stranice CCC-a, na temelju licencija koje su dodijelili Davatelji licencija za korištenje Radova.


2.Korisnici licencija su:


a.CCC.EU Sp. z o.o. sa sjedištem na adresi Polkowice, 6 ul. Strefowa, 59-101 Polkowice, društvo upisano u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud za Wrocław-Fabryczna u Wrocławu, IX Trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra, pod KRS brojem 0000506139, porezni broj (NIP): 5020110639, broj Nacionalnog poslovnog registra (REGON) : 022395487 s temeljnim kapitalom u iznosu od 2.005.000,00 PLN uplaćenim u cijelosti;


b.CCC S.A. sa sjedištem na adresi Polkowice, 6 ul. Strefowa, 59-101 Polkowice, društvo upisano u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud za Wrocław-Fabryczna u Wrocławu, IX Trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra, pod KRS brojem 0000211692, porezni broj (NIP): 6922200609, broj Nacionalnog poslovnog registra (REGON) 390716905, s temeljnim kapitalom u iznosu od 4.116.400,00 PLN uplaćenom u cijelosti;


c.CCC HRVATSKA d.o.o., sa sjedištem na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, društvo upisano u trgovački sud Zagreb pod brojem 080849507, OIB HR62514668675 s temeljnim kapitalom 5.340.000 HRK uplaćenim u cijelosti.


Dalje u tekstu zajedničkim nazivom „Korisnik licencije“ ili „CCC“. Radi izbjegavanja sumnje, svakom Korisniku licencije dodijeljena je zasebna licencija (nisu suovlašteni, a odredbe o suvlasništvu ne primjenjuju se na licencije).


3.Davatelj licencije može biti odrasla fizička osoba s punom pravnom sposobnošću koja prihvati ovaj Pravilnik.


 

§ 2


DODJELA LICENCIJE


1.Za potrebe ove licencije, radovi su fotografije, recenzije i drugi materijali koje Davatelj licencije ustupi na raspolaganje i koji su opisani na društvenom portalu Instagrama ili Facebooka pomoću barem jednog od izraza navedenih na popisu Korisnika licencije (dalje u tekstu: „Popis hashtagova“); u nastavku: „Radovi“.


2.Oznaka Korisnika licencije koju mu je dodijelio Instagram, Facebook ili web stranica CCC-a za radove putem barem jednog izraza navedenog u Popisu hashtagova smatra se prijedlogom dodjele CCC licencija (kako je navedeno u nastavku) pod uvjetima i odredbama propisanim ovim Pravilnikom. Prijedlog za dodjelu licencije koju Davatelj licencije šalje na gore opisani način ne smatra se ponudom u smislu Građanskog zakonika.


3.Davanje odobrenja od strane Davatelja licencije za korištenje Radova CCC-u i fotografija koje se koriste u Radovima (dalje u tekstu: „licencija“) podliježe prihvaćanju Pravilnika.


4.Prihvaćanje Pravilnika odvija se na sljedeće načine:


a.kada Davatelj licencije šalje poruke sadržaja #yesCCC kao odgovor na poruku Korisnika licencije putem CCCsheosbags računa na stranici dostupnoj na adresi https://www.instagram.com (dalje u tekstu također „Instagram“); ili


b.kada Davatelj licencije šalje poruke sadržaja #yesCCC kao odgovor na poruku Korisnika licencije putem računa @ CCC.Poland na stranici dostupnoj na adresi https://www.facebook.com (dalje u tekstu također „Facebook“)
§ 3


PRAVA NA FOTOGRAFIJE


1.Dodjelom licencije, Davatelj licencije izjavljuje sljedeće:


a.suglasan je da CCC besplatno distribuira i koristi njegove fotografije koje su ustupljene u sklopu Radova, za vrijeme trajanja licencije, u područjima eksploatacije te u opsegu navedenom u čl. 4., st. 2. i 3. u nastavku;


b.treće strane čija fotografija je dio Radova suglasne su da CCC besplatno distribuira fotografije trećih strana koje su ustupljene u sklopu Radova, za vrijeme trajanja licencije, u područjima esploatacije te u mjeri navedenoj u čl. 4., st. 2. i 3. te je Davatelj licencije suglasan da će osigurati takvu privolu u pisanom obliku na svaki zahtjev CCC-a ili da će dokazati da je zakonski zastupnik (npr. roditelj ili skrbnik) osobe čija je fotografija ustupljena u sklopu Radova


c.upotreba fotografije gore navedenih osoba ne krši prava Davatelja licencije li prava drugih trećih strana, osobito autorska prava (vlasništva ili osobna), prava industrijskog vlasništva te osobna prava takvih osoba ili prava trećih strana.§ 4


AUTORSKO PRAVO1.Dodjelom licencije, Davatelj licencije izjavljuje sljedeće:


a.da ima autorsko pravo na Radove u smislu Zakona o  Autorskom pravu i srodnim pravima, kao i na njihove  individualne elemente koji čine zasebne Radove, u mjeri u kojoj je to potrebno u svrhu ispunjavanja odredbi Pravilnika od strane Davatelja licencije, osobito za dodjelu licencije.


b.da Radovi ne krše obvezujuće zakonske odredbe, osobito autorsko pravo (vlasništva ili osobno), prava industrijskog vlasništva te osobna prava trećih strana, osobito da radovi ne sadrže seksualno eksplicitni ili pornografski sadržaj koji se smatra vulgarnim, uvredljivim ili opscenim, koji krši poljske i međunarodne zakonske i moralne norme, prikazuje ili promiče nasilje, mržnju, diskriminaciju (na osnovi rase, kulture, etničke, vjerske ili filozofske pripadnosti i sl.), koji krši osobna prava ili vrijeđa dostojanstvo ili osjećaje drugih (uključujući vjerske i političke);  


c.Prava vlasništva Davatelja licencije na Radove nisu založena niti opterećena pravima trećih strana.2.Po prihvaćanju Pravilnika, Davatelj licencije dodijeljuje svaku licenciju kao neekskluzivnu, besplatnu licenciju, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, za korištenje Radova, u svim područjima eksploatacije poznatim u trenutku davanja licencije, osobito u područjima eksploatacije navedenim u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te u područjima eksploatacije i u opsegu navedenom pod slovima a) do f) u nastavku, kao i u mjeri u kojoj je to potrebno za objavljivanje Radova u svrhe marketinga ili promicje na računalnim mrežama, uključujući Internet i Intranet, osobito web stranice Korisnika licencije kao dio stranica društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram) te na drugim web stranicama. Osobito, Korisnik licencije je ovlašten koristiti Radove (zajedno ili pojedinačno) u komercijalne i/ili promotivne svrhe u sljedećim područjima eksploatacije:


a.u pogledu čuvanja i reprodukcije u cijelosti ili djelomićno – izrada posebnih tehnika kopiranja, uključujući tiskanje, reprografiju, magnetsko snimanje te digitalne i multimedijske tehnike, bez obzira na standard, sustav, format, medij, uključujući osobito snimanje i umnožavanje u bilo kojoj količini i obliku;


b.u opsegu trgovine originalima ili kopijama na koji su u cijelosti ili djelomično snimljeni Radovi  - stavljanje na tržište na teritoriju Republike Hrvatske i u inozemstvu, posudbu, iznajmljivanje, najam originala ili kopija;


c.u opsegu diseminacije Radova (zajedno ili pojedinačno) u cijelosti ili djelomično na načine koji nisu gore navedeni pod slovom b) – javni nastupi, izložbe, reprodukcija, emitiranje i ponovno izdavanje kao i stavljanje na raspolaganje javnosti Radova na način da im svi mogu pristupiti na mjestu i u vrijeme kada oni to odaberu, uključujući diseminaciju na Internetu, uključujući i web stranicu CCC-a, kao dio stranica društvenih mreža (Facebook, Instagram), ili na drugim web stranicama te u medijima, uključujući osobito tiskovne reklame ili materijale za novinare;  


d.uporaba Radova (zajedno ili pojedinačno) u svrhu oglašavanja, promidžbe i informiranja o CCC-u, bez ograničenja, uključujući letke, izravnu poštu, Internet (uključujući osobito na web stranici CCC-a te kao dio stranica društvenih mreža (Facebook, Instagram) te u promotivnim i reklamnim materijalima koji se objavljuju na drugim web stranicama), u tisku, na televiziji i drugim tehničkim sredstvima koja odgovaraju potrebama promocije i oglašavanja;


e.uvođenje Radova (zajedno ili pojedinačno) u cijelosti ili dijelomično na podatkovne komunikacijske mreže, telekomunikacije, računala, uključujući Internet i druge mreže, bez ograničenja; uvođenje Pjesama (zajedno ili pojedinačno) u cijelosti ili djelomično u memoriju računala te obrada memorije računala bez ograničenja;


f.izmjene, skraćivanje, rastavljanje, prijevod Radova (zajedno ili pojedinačno) na verzije na drugim jezicima, stvaranje i korištenje Radova, njihovih elementata, kolaža ili mozaika koji se sastoje od mnogo Radova različitih autora, te distribucija Radova na bilo kojem jeziku na bilo kojem nosaču podataka.2.Upotreba Radova za eksploataciju gore navedenu u st. 2, slova a) do f) može se odvijati zajedno ili zasebno u odnosu na Radove, u cijelosti, u dijelovima, u fragmentima, zasebno, u kombinaciji s radovima i drugim elementima drugih subjekata, uključujući kao dio kolektivno rada, osobito u obliku kolaža ili mozaika koji se sastoji od mnogo Radova različitih autora, nakon pohrane u bilo kojem obliku, osobito u elektroničkom i tiskanom obliku, nakon izrade studija, prilagodbi, dodataka ili drugih izmjena, itd.


3.Davatelj licencije kao dio dodijeljene licencije dopušta CCC-u i tijelima koje CCC ovlasti da vrši izmjene, prilagodbe, prijevode i promjene Radova. Davatelj licencije prihvaća i suglasan je izvršiti izmjene Radova koje će narušiti njihov integritet ako je to potrebno da bi se Radovi mogli upotrijebiti u navedenim područjima eksploatacije.4.Davatelj licencije daje dopuštenje CCC-u i tijelima koje CCC ovlasti da primjenjuju pripadajuća prava, uključujući odlaganje i upotrebu pripadajućih Radova od strane CCC-a i njegovih podružnica.

 

5.Za vrijeme trajanja ove licencije, obveza CCC-a da navede autora Radova sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, znači da će na Radovima biti navedeno korisničko ime Davatelja licencije koje je koristio za određeni Rad u trenutku dodjele licencije na:


a.Facebooku – za Radove za koje je licencija dana putem Facebooka; ili


b.Instagramu – za Radove za koje je licencija dana putem portala Instagram.


6.Za vrijeme trajanja licencije, Davatelj licencije obvezuje se da će se suzdržati od korištenje osobnog prava autora i prava nadzora autora nad Radovima.


7.Licencija iz gore navedenog st. 2 uključuje pravo na dodjelu dodatnih licencija (podlicenciranje). Osobito, CCC ima pravo prenijeti stečena prava, dozvole i ovlasti za korištenje Radova drugim subjektima prema vlastitom nahođenju bez naknade Davatelju licencije po tom pitanju.


8.CCC nije obvezan objaviti Radove, a odbijanje diseminacije ne predstavlja razlog za davanje opravdanja. CCC osobito neće objaviti nikakve Radove za koje se sumnja da su u suprotnosti s primjenjivim zakonom, a osobito ako krše osobna prava ili druga prava trećih strana.


9.Licencija iz gore navedenog st. 2 dodjeljuje se na razdoblje od 5 godina nakon čega se licencija automatski produžuje na neodređeno vrijeme.


10.Davatelj licencije obvezuje se da za vrijeme trajanja licencije neće prenositi prava navedena u st. 1, slova a) do c) trećim stranama.


11.Davatelj licencije odgovoran je za svaku povredu u vezi s izdavanjem licencije ili korištenjem prava trećih strana, osobito za kršenje autorskih prava za Radove ili prava na fotografije trećih strana. Davatelj licencije obvezuje se osloboditi CCC obveze pružanja ikakve naknade trećim stranama na temelju kršenja autorskih prava ili prava na fotografije trećih strana ili bilo koje druge osnove vezane za Radove, te se obvezuje u potpunosti nadoknaditi potraživanja tih trećih strana na zahtjev CCC-a. Davatelj licencije je u potpunosti odgovoran za sve eventualne zahtjeve trećih osoba postavljenih prema CCC, koji bi proizašli s temelja Radova koje je Davatelj licencije dostavio prema CCC-u te se obvezuje stupiti u parnicu umjesto CCC.§ 5


UKIDANJE LICENCIJE


1.Nakon 5 godina od dodjele licencije, svaka Strana ima pravo ukinuti licenciju za iduću godinu, s učinkom na kraju pete kalendarske godine.


2.Davatelj licencije može osobito ukinuti licenciju na sljedeće načine:


a.kontaktiranjem Službe za korisnike; ili


b.slanje privatne poruke na račun CCCshoesback na Instagramu ili na račun @ CCC.Poland na Facebooku. U tekstu poruke, Davatelj licencije navodi opseg Radova za koje želi ukinuti licenciju. Ako opseg Radova nije naveden u poruci, pretpostavlja se da se ukidanje primjenjuje na sve Radove za koje je Davatelj licencije dao licenciju.


3.Ukidanje licencije od strane Davatelja licencije istovjetno je povlaćenju privole za upotrebu njegove fotografije ili fotografije trećih osoba za koje je bio ovlašten dati privolu, a koje su ustupljene u sklopu Radova. Radi izbjegavanja sumnje, ukidanje licencije ne primjenjuje se na upotrebu Radova tijekom trajanja licencije (ne primjenjuje se retroaktivno).


4.CCC zadržava pravo u svako doba ukinuti licencije iz važnih organizacijskih, ekonomskih ili pravnih razloga. Važni razlozi su osobito sljedeći:


a.promjene zakonskih odredbi koje utječu na međusobna prava i obveze ili mijenjaju tumačenje gore navedenih zakonskih odredbi na temelju sudskih odluka, rješenja, preporuka ili preporuka za određena područja službenih ureda ili tijela;


b.promjene u načinu izvršavanja licencije zbog tehničkih ili tehnoloških razloga;

c.prestanka korištenja Radova bilo kojeg Davatelja licencije.


5.Ukidanje licencije od strane bilo kojeg Korisnika licencije može se izvršiti osobito na sljedeće načine:


a.uklanjanjem Radova na koje se licencija odnosi sa svih elektroničkih medija koji pripadaju Korisniku licencije; ili


b.ako je Davatelj licence naveo e-mail adresu licencirane osobe ili ako je licenca zaključena preko Instagram ili Facebook portala, odnosno:


-slanjem elektroničke poruke o ukidanju licencije;


-slanjem privatne poruke Davatelju licencije putem računa CCCshoesbags na portalu Instagram ili Facebooku na račun @ CCC.Poland o ukidanju licencije.§ 6


OSOBNI PODACI


1.Osobni podaci Davatelja licencija obrađivat će se u skladu s primjenjivim zakonom u opsegu koji je sukladan s Pravilnikom i dodijeljenom licencijom, osobito u mjeri u kojoj je to potrebno za sljedeće:


a.zaključivanje ugovora o uporabi Radova i njegovo provođenje,


b.distribucija Radova,


c.objavljivanje fotografije Davatelja licencije i fotografije trećih osoba za koje je Davatelj licencije ovlašten dati odobrenje za upotrebu,


d.kontakt Davatelja licencije i CCC-om,


e.omogućavanja Davatelju licencije da ukine licenciju;


f.ostvarivanje potraživanja i obrana od tužbi Strane ili trećih strana.


2.Voditelj obrade osobnih podataka je CCC HRVATSKA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb. društvo upisano u trgovački sud Zagreb pod brojem 080849507, OIB HR62514668675 s temeljnim kapitalom 5.340.000 HRK uplaćenim u cijelosti.  


3.Prijenos osobnih podataka od strane Davatelja licencije je dobrovoljan, ali je neophodan za dodjelu licencije CCC-u. Davatelj licencije čiji se osobni podaci obrađuju vezano uz dodjelu licencije ima pravo na pristup svojim osobnim podacima u svakom trenutku, te na ispravak, ažuriranje, dopunu i brisanje osobnih podataka prema odrebama Zakona o zaštiti osobnih podataka i GDPR-a.


§ 7


ZAVRŠNE ODREDBE


1.Sadržaj Pravilnika dostupan je na web stranici CCC-a www.ccc.eu/hr.


2.CCC zadržava pravo izmjene sadržaja Pravilnika iz važnih organizacijskih, ekonomskih ili pravnih razloga. Važni razlozi su osobito sljedeći:


•promjene zakonskih odredbi koje utječu na međusobna prava i obveze ili mijenjaju tumačenje gore navedenih zakonskih odredbi na temelju sudskih odluka, rješenja, preporuka ili preporuka za određena područja službenih ureda ili tijela;


•promjene u načinu izvršavanja licencije zbog tehničkih ili tehnoloških razloga;


3.U slučaju izmjena Pravilnika, CCC će dostaviti pročišćeni tekst Pravilnika objavom na adresu navedenu u st. 1.


4.Izmjene i dopune Pravilnika u odnosu na postojeće Davatelje licencije stupaju na snagu od trenutka njihovog izričitog naznačivanja i objave na adresi navedenoj u st. 1. Davatelji licencije koji su prethodno prihvatili Pravilnik imaju pravo ukinuti licenciju u roku od 14 dana od datuma obavijesti o izmjeni Pravilnika. Izmjene i dopune Pravilnika vrijede za Davatelje licencije koji su prihvatili Pravilnik nakon roka iz prethodne rečenice.


5.Radi izbjegavanja sumnje, izmjene Popisa hashtagova ne smatraju se izmjenom Pravilnika. U slučaju brisanja specifične fraze s Popisa hashtagova, Radovi za koje je licencija već dodijeljena ostat će obuhvaćeni licencijom.


6.Pravila Instagram i Facebook usluga, njihove a pravila o privatnosti i uvjeti korištenja usluga i funkcionalnosti prodavatelja softvera koji omogućava prijenos Radova nisu dio Pravilnika i uređeni su posebnim propisima.


7.Mjerodavno pravo za ovaj Pravilnik je pravo Republike Hrvatske.


8.Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe važećih propisa RH, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o autorskom pravu i  srodnim pravima i drugi primjenjivi propisi u RH.


9.Ako se za pojedine odredbe Pravilnika pokaže da su iz bilo kojeg razloga u cijelosti ili djelomično neprovedive ili nevažeće, ostale odredbe Pravilnika ostaju na snazi. Umjesto neprovedive ili nevažeće odredbe primijenit će se odredbe na način koji u potpunosti ispunjava svrhu Pravilnika.