Dragi kupci, zbog privremenog zatvaranja naših prodavaonica produljujemo rok za zamjenu, povrat i reklamaciju robe. Usluga online rezervacije trenutno nije dostupna. Hvala vam što ste s nama.

Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Odabrana poslovnica

Ostali uvjeti

PRAVILNIK PROMOTIVNE AKCIJE "BLACK WEEKEND -20%"

A. Opće odredbe

1. Organizator Promocije „BLACK WEEKEND“ (u nastavku teksta “Promocija”) je CCC Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, upisana u sudski registar u Trgovačkom sud u Zagrebu pod brojem MBS: 080849507, 20.5.2013. godine, u daljnjem tekstu Organizator (u daljnjem tekstu " Organizator').

2. Promotivnon akcijom odobrava se 20% popusta klijentima (kako je definirano u nastavku) u fizičkim CCC prodavaonicama za kupnju proizvoda (kao što je definirano u nastavku) tijekom promotivne akcije (u daljnjem tekstu "Popust'). Promotivna akcija odnosi se na cjelokupan asortiman dostupan u fizičkim CCC prodavaonicama tijekom promotivne akcije, a koje nisu predmet bilo koje druge akcije (u daljnjem tekstu: proizvodi).

3. Promotivna akcija namjenjena je svim fizičkim osobama s punom pravnom sposobnošču djelovanja, koja je potrošač u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske (Klient).

B. Mjesto i trajanje Promotivne Akcije

1. Promotivna Akcija se održava u svim fizičkim CCC prodavaonicama u Hrvatskoj za vrijeme njihovog radnog vremena od 23. – 25. studenog 2018; u slučaju da fizička prodavaonica radi šest dana u tjednu, Promotivna Akcija održat će se od 23. – 24. studenog 2018.

C. Načela Promotivne Akcije

1. Popust na proizvode obračuna se na blagajni posebno za svaki proizvod.

2. Klijenti mogu u Promotivnoj Akciji sudjelovati više puta u roku trajanja promotivne akcije, međutim Popust se za pojedinačni proizvod tijekom kupnje obračuna samo jednom.

3. Broj proizvoda koji podliježu Promotivnoj Akciji ograničen je na broj proizvoda u fizičkoj CCC prodavaonici u kojoj klijent tijekom Promotivne Akcije kupuje.

4. Adrese fizičkih CCC prodavaonica koje sudjeluju u Promotivnoj Akciji navedene su na web stranici www.ccc.eu.

5. Popust dostupan u sklopu Promotivne Akcije ne kombinira se s drugim promotivnim akcijama koje se održavaju u fizičkim CCC prodavaonicama ili koje se održavaju na drugim mjestima, a izvršavaju se u fizičkim CCC prodavaonicama ili promocijama koje se dodjeljuju pojedinačnim klijentima, kao i popustima ili promocijama koje su dodijeljene pojedinačnim grupama klijenata. U slučaju da tijekom Promotivne Akcije određeni Proizvod također podliježe i drugim posebnim popustima, takve promocije se također ne kombiniraju, a Klijent ima pravo odabrati promociju.

6. Za izbjegavanje sumnje, klijenti koji su kupili proizvod nakon završetka Promotivne Akcije, neće imati pravo na popust.

D. Reklamacija

1. Proizvod kupljen tijekom promotivne akcije podliježu standardnoj proceduri reklamacije koja je na snazi u trgovačkom lancu CCC prodavaonica.

2. Reklamacije koje se odnose na promotivnu akciju mogu se podnijeti u pisanom obliku, na adresu Organizatora, kako je predviđeno u točki A1 ovog Pravilnika, ili putem e-pošte, na e-mail adresu [email protected] Reklamacije moraju sadržavati podatke o datumu kupnje koji je temelj reklamacije te razlog reklamacije. Takve reklamacije obrađuju se u roku od 14 radnih dana od primitka. "Radni dani" su radni dani, od ponedjeljka do petka, osim praznika. O rješenju reklamacije Klient će biti obaviješten u pisanom obliku ili putem e-pošte.

3. U slučaju da reklamacija, navedena u točki D2 gore, sadrži osobne podatke, Organizator obrađuje takve osobne podatke. Osobni podaci obrađuju Organizator ili član kapitalne skupine čiji je član Organizator, isključivo radi rješavanja reklamacije Klijenta. Klijent ima pravo pregledavati i ispravljati svoje osobne podatke. Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, iako nužno za gore navedenu svrhu, kada Klijent podnese reklamaciju u pisanom obliku.

E. Povrat

1. Proizvode kupljene u sklopu promotivne akcije moguće je vratiti na temelju općih načela koja su na snazi u fizičkim CCC prodavaonicama.

F. Završne odredbe

1. Promotivna akcija održava se u skladu s ovim Pravilnikom. Pitanja koja nisu uključena u ovaj Pravilnik bit će uređena odredbama općih zakona na snazi.

2. Svaki spor koji proizlazi iz ili u svezi s promotivnim djelovanjem istražuje nadležni mjesni sud.

3. Ovi Pravilnici su dostupni za preispitivanje u registriranom uredu Organizatora, na web stranici www.ccc.eu i u fizičkim CCC prodavaonicama.