Vyberte kategorii

Zpáteční

Důvod vratky
Produkty *

Vyberte alespoň jeden produkt pro odeslání formuláře

 

Abyste mohli provést vrácení zboží, zadejte údaje uvedené ve formuláři. Uvedení těchto údajů je dobrovolné, jestliže je ale neposkytnete, nebudete moci formulář odeslat. Správcem vašich osobních údajů, včetně těch, které byly shromážděny při vyřizování vaší žádosti, je CCC Czech, s.r.o,. (CCC Czech, s.r.o. (Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9), [email protected], +420 233 085 333). Abyste mohli provést vrácení zboží, zadejte údaje uvedené ve formuláři. Uvedení těchto údajů je dobrovolné, jestliže je ale neposkytnete, nebudete moci formulář odeslat. Správcem vašich osobních údajů, včetně těch, které byly shromážděny při vyřizování vaší žádosti, je CCC Czech, s.r.o,. (CCC Czech, s.r.o. (Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9), [email protected], +420 233 085 333). Prostřednictvím výše uvedených kontaktů můžete také kontaktovat našeho inspektora ochrany údajů. Osobní údaje zpracováváme za účelem řádné organizace procesu vrácení výrobků zakoupených v našem internetovém obchodě. Kromě toho údaje zpracováváme rovněž v souvislosti s možností vymáhání pohledávek, kdy slouží jako ochrana před možnými nároky, jakož i pro daňové a účetní účely. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů je nutnost uzavření kupní smlouvy a poskytování s ní souvisejících poprodejních služeb (včetně provedení řízení o navrácení zboží – v tomto případě mohou být základem pro zpracování údajů také právní ustanovení), jakož i realizace našich právně odůvodněných zájmů, tedy ochrana a vymáhání eventuálních nároků. Osobní údaje budou uchovávány do doby promlčení, včetně promlčení případných nároků, stanovené právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, pokud nám právní ustanovení (například daňové a účetní předpisy) nestanovují povinnost uchovávat tyto údaje po delší dobu.V kterékoliv chvíli máte právo na:- podání stížnosti k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů; - předávání svých osobních údajů například jinému správci (pokud není základem pro jejich zpracovávání legitimní zájem správce);- požádat o opravu, omezení zpracovávání nebo vymazání svých údajů.
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout společnostem skupiny CCC a subjektům, které nám pomáhají spravovat internetové stránky, pomáhají nám v komunikaci s našimi klienty a pomáhají nám při organizaci poprodejních služeb, dále poradenským společnostem (včetně oblasti právních, marketingových a účetních služeb) nebo IT specialistům, kteří poskytují podporu a provoz našich teleinformatických nástrojů a systémů. Další informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách Ochrany Osobních údajů. .

Nezapomeňte, že si můžete zvolit bezplatnou formu vrácení zboží:
prostřednictvím kurýra DHL nebo vrácením na kontaktním místě. Vracené výrobky dobře zabezpečte. Výrobky vložte do balíčku společně s vyplněným a podepsaným návratovým formulářem, nalepte štítek, který jste od nás obdrželi, a odešlete zásilku. Peněžní prostředky vám budou vráceny na váš účet v průběhu 3–5 pracovních dnů od chvíle, kdy ověříme přijatou zásilku. V závislosti na vámi zvoleném způsobu platby vám budou peníze vráceny stejným způsobem. Jestliže jste zaplatili objednávku při doručení nebo klasickým bankovním převodem, budou vám prostředky vráceny na bankovní účet, který jste uvedli v návratovém formuláři. Více informací naleznete zde. Více informací naleznetezde
další