Rezervujte online, vyzvedněte na prodejně. Podívejte se, jak to funguje >

Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Vybraná prodejna

Další podmínky

PRAVIDLA SLEVOVÉ AKCE „BLACK WEEKEND -20%“


A.Obecná ustanovení

1.Organizátorem slevové akce „Black Weekend“ (dále Slevová akce)  je CCC Czech, s.r.o. CCC Czech, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ: 190 93, IČO: 268 48 601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 134753; DIČ: CZ26848601 (dále jen „organizátor“)

2.Slevová akce spočívá v poskytnutí slevy 20% Zákazníkům (dle definice níže) v kamenných prodejnách CCC během Slevové akce. Akce se vztahuje na celý sortiment, který je k dispozici v kamenných prodejnách CCC, na které se nevztahuje žádná další akce.

3.Zákazníkem je každá fyzická osoba, která kupuje výrobek na prodejnách CCC.


B.Čas trvání a místo konání Slevové akce

1.Slevová akce se uskuteční ve všech kamenných prodejnách CCC na území České republiky během otevírací doby těchto prodejen ve dnech 23.-25.11.2018, pokud tomu otevírcí doba obchodního centra neurčí jinak, v tomto případě akce platí od 23.-24.11.2018


C.Fungování slevové akce

1.Sleva bude uplatněna u pokladny, během nákupu produktů ze sortimentu, na každý produkt zvlášť

2.Zákazník může během trvání Slevové akce slevu využít bez omezení, přičemž Sleva je vždy poskytnuta během jednoho nákupu jednou na daný produkt

3.Počet produktů, na které platí akce je omezen počtem produktů, které jsou dostupné v kamenné prodejně CCC, kde zákazník během trvání slevové akce využije.

4.Slevové akce se účastní všechny prodejny CCC v České republice. Adresy kamenných prodejen naleznete na www.ccc.eu

5.Slevy dostupné během Slevové akce nelze spojovat a sčítat s jinými slevami CCC nebo probíhajícími akcemi v jiných místech, ale realizovaných v prodejnách CCC, stejně tak jako s akcemi pro individuální zákazníky a se slevami nebo nabídkami, které platí pro jednotlivé skupiny zákazníků. V případě, že se na vybraný produkt během trvání akce vztahuje jiná akce se slevou, slevy se nesčítají a zákazník si může vybrat, kterou slevu využije.

6.Aby se předešlo pochybnostem, Zákazník nemá nárok na slevu na produkt, který zakoupil po skončení Slevové akce


D.Reklamace

1.Na zboží zakoupené během Slevové akce se vztahuje standardní reklamační postup, dle všeobecných obchodních podmínek, které jsou dostupná na každé prodejně CCC.


E.Závěrečná ustanovení

1.Slevová akce platí v souladu s těmito podmínkami. Ve věcech, na které se tyto pravidla nevztahují, platí všeobecně platné právní předpisy.

2.Sporné záležitosti spojené se Slevovou akcí budou řešeny dle příslušných soudů.

3.Tyto podmínky jsou dostupné v sídle organizátora, na stránce www.ccc.eu a ve všech prodejnách CCC v České republice