Zamów online, odbierz w sklepie. Zobacz, jak to działa >

Wybrany sklep

Pozostałe regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI („Regulamin”)

 

  1. Organizatorem promocji „RABAT 35% na wszystkie botki, kozaki, trzewiki i torby (przecenione i nieprzecenione). Oferta ważna tylko dla Klubowiczów do soboty 09-02-2018” („Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 („Organizator”).
  2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Sklepy”)
  3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
  4. Promocja obowiązuje w okresie od 04.02.2019r. do 09.02.2019r. w godzinach otwarcia Sklepów.
  5. Promocja dotyczy botków, kozaków, trzewików i toreb (przecenionych i nieprzecenionych) w sklepach CCC.
  6. Klubowicz może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
  7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
  8. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwracane Produkty powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu.
  9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2019 r.